LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Kimb - Komp

Kimbrertyren
Står i Aalborg.

Kimono
Kimono er betegnelsen for en japansk folkedragt, som kvinderne bærer med et bredt skærf over brystet.

Kimære
Hjernespind.

Kina
1. Kina, land i Asien. Se artiklen :Kina
2. På Papua Ny Guinea hedder møntfoden kina.

Kinaradis
Kinaradis eller Japanræddike, kært barn har mange navne. Denne rodfrugt er lige så vigtig for kinesere og japanere, som gulerødder er for os danskere.
Kinaradisen kom først til Danmark i begyndelsen af 1980'erne. Den store rodfrugt er en forædling af ræddike, og ikke af radis. Så det mest retvisende navn er i virkeligheden det mindst brugte - japanræddike.
Rodfrugten kan blive rigtig stor - op til 45-50 centimeter lang og op til 10 centimeter tyk.
Kinaradisen anvendes snittet i salater og i vokmad. Den bør skrælles før brug, da skrællen er stærk og pebret.

Kinatræ
Kinatræet stammer fra Sydamerika.

Kinesik
Studiet af kropssprog.

King øen
King øen (King Island) er en ø, der ligger lidt syd for Australien. Den er kendt for sin farlige kyststrækning som har forårsaget flere skibsforlis end nogen andre steder i Australien.

Kinin
Stof udvundet af kinabark. Stoffet tilsættes tonic vand som bittert smagsstof.

Kinshasa
Kinshasa er hovedstad i Demokratiske Republik Congo. Kinshasa, hed indtil 1966 Léopoldville.

Kirgisien
Kirgisien (kaldes også Kirgistan eller Kirgisistan) er et land i det nordøstlige Centralasien. Hovedstaden er Bishkek.
Kirgisien var indtil 1991 en del af Sovjetunionen.
Befolkningen var i 1999 på 4,9 millioner og består hovedsagligt af kirgisere. Andre grupper er russere, usbekiere, og volgatyskere.
En dansk militærenhed med F-16 fly har siden 1. oktober 2002 været udstationeret på Manas-basen i Kirgisien i forbindelse med støtte til den internationale styrke i Afghanistan.
Grænselandene er:
* Kina
* Tadjikistan
* Uzbekistan
* Kazakstan

Kiribati
Republikken Kiribati er et ørige i Stillehavet. Se artiklen: Kiribati

Kirk Douglas
Kirk Douglas (født 1916), amerikansk filmskuespiller.
Kirk Douglas blev født som Issur Danielovitch Demsky. Hans søn Michael Douglas er også filmskuespiller.
Filmografi
* Champion (1948)
* Illusionernes by (1963)
* Ærens vej (1957)
* Spartacus (1960)
* De tapre er ensomme (1962)
* Bare en gang til (1986)

Kirkekunst
I kirkekunsten er påfuglen symbol på udødelighed. Haleviften symboliserer himlen. Påfuglen kan dog også symbolisere en af de syv dødssynder, nemlig hovmodet.

Kirkeugle
Kirkeugle, nataktiv rovfugl. Se artiklen: Kirkeugle

Kirsebærtakvinge
Kirsebærtakvinge, sommerfugl. Se artiklen: Kirsebærtakvinge

Kirsten Hüttemeier
Kirsten Hüttemeier er kendt/berygtet for sine skåneærmer.

Kiselalge
Algegruppen hører til planteplanktonet. De indeholder klorofyl, et grønt stof, der bruges i omdannelsen af solens lys til energi. Algerne har to skaller dannet af kisel, der sidder sammen som låget sidder på en madkasse. Skallerne har små huller, som algen optager næring og udskiller affaldsstoffer igennem. Nogle af disse organismer har små børster og pigge som de bruger til at holde sig flydende i vandet med. Disse alger deles i to grupper: de centriske, der hovedsagelig lever i de frie vandmasser og de pennate, som især er bundlevende. Algerne er brune eller brungule, de pennate alger kan af og til farve havbunden helt gulbrun, hvis de forekommer i store mængder, for eksempel på de vanddækkede lavvandede, områder i Vadehavet.

Kitbag
Håndtaske.

Kiwier
Kiwier er en familie af fugle med tre arter.
* Brun kiwi (Apteryx australis)
* Kiwi (Apteryx owenii)
* Stor kiwi (Apteryx haastii)

Khand
Khand var, i J. R. R. Tolkiens Midgård univers, navnet på det land som var placeret sydøst for Mordor. Se artiklen: Khand

Klan
Organisatorisk samfundsenhed i Skotland. De enkelte klaner kan adskilles ved de forskellige tern de har i deres kilt.

Klapper
Person, der deltager i jagt uden bøsse med det formål at jage vildtet hen til jægerne.

Klarering
Afregning.

Klasse F0-F5
Tornadoer bliver opdelt i en række klasser, F0-F5, hvor F5 er de kraftigste og mest alvorlige. Skalaen er opkaldt efter den amerikanske meteorolog, Theodore Fujita.

Klassicismen
Kunstnerisk stilperiode i Europa 1760-1840. I Danmark fra 1760-1850.

Klausul
Indskrænkning, bånd, båndlæg.

Klaver
Klaveret blev opfundet af instrumentbyggeren Bartolomeo Christofori fra Firenze i 1709.

Kleopatra
Kleopatra, ægyptisk regent. Se artiklen: Kleopatra

Klepsydra
Klepsydra (græsk), et vandur, hvorved tiden måles ved, at man lader noget vand løbe ud af en beholder med hul i bunden. I det gamle Grækenland (såvel som senere) brugtes sådanne meget, for eksempel ved retsforhandlingerne, hvor man v ed hjælp af en klepsydra kontrollerede, at talerne ikke lagde beslag på mere tid, end der efter loven tilkom dem.

Kleptomani
Kleptomani (græsk), tilbøjelighed til at stjæle, en form af sindssygdom.

Kleresi
Præsteskab.

Klerikalisme
Præstestræv.

Klient
Kunde. Bruges for eksempel om en kunde hos en advokat.

Klientel
Kundekreds, søgere.

Klima
Vejrlig.

Klimaks
Klimaks er et ord fra græsk der egentlig betyder »trappe«. Betegnelsen bruges om en stigning i en tales udtryk eller et højdepunkt.

Klitmøller
Har fået øgenavnet Hawaii II, da området har ideelle muligheder for windsurfing.

Klinkbygning
Klinkbygning er i skibsterminologi betegnelsen for en skrogkonstruktion, hvor underkanten af en planke rager ud over kanten af den underliggende planke.

Kloak
Afløbsrør, spilderende.

Kloakdyr
Kloakdyrene er en meget speciel gruppe af pattedyr. Se artiklen: Kloakdyr

Klokke
Sættes i halsbåndet på en hund, der skal bruges til støver-, driv- eller sneppejagt (sneppeklokke).

Klon
Gruppe af genetisk ens individer fra én forælder.

Kloning
Ved en kloning fjernes arvemassen fra et æg og derefter indsættes arvemassen fra den person eller det dyr som skal klones. Resultatet er, at man får to organismer med identiske genomer. En klon og en »forældre«. De to organismer har fuldstændig ens gener.
Encellede organismer som for eksempel bakterier deler (formerer) sig på denne måde, altså ved at kopiere genomet og danner to celler med samme genom. Det samme gælder for kroppens celler, processen kaldes aseksuel formering. Ved seksuel formering får mennesker normalt et sæt gener fra hver forældre og arver derfor genetiske egenskaber fra begge forældre. Ved kloning af mennesker bruges kun generne fra en person og klonen (det nye menneske) arver derfor præcis samme genetiske egenskaber som denne person. Teknikken har været testet på en række større patttedyr for eksempel fåret Dolly.

Kloster
Et kloster er et religiøst fællesskab som lever adskilt fra det øvrige samfund. Klosterbevægelsen opstod i Egypten i 300-tallet, hvor det første kloster blev grundlagt af Pachomios, som skrev en regel for livet i klosteret. Klostervæsenet spredte sig hurtigt i Romerriget.
Klosterets beboere kaldes munke og nonner, og er mennesker der føler et kald til at vie deres liv til Gud.
De udførte som regel også et stort socialt arbejde, ligesom de har gjort sig stærkt gældende inden for kulturen (håndskrifter), landbrugsudvikling og lægegerning.
Der har med tiden udviklet sig forskellige klosterordener for eksempel:
* Benediktinerordenen
* Birgittiner
* Cistercienser
* De Kristne Brødre
* Franciskaner-ordenen
* Kapucinerne
* Kartusianer
* Salesianerne
Reformationen tog afstand fra klostervæsendet hvilket som regel indebar at staten konfiskerede klostrenes ejendomme i de reformerede lande.

Kludeegen
Kludeegen var indtil sin død i august 2003 Danmarks tredjeældste eg. Kun overgået af Kongeegene i Jægerspris og Ulvedalsegen i Dyrehaven.
Træet menes at have været 600-900 år gammel.
Kludeegen var mere end 30 meter høj og havde en omgangskreds på 12,5 meter.
Navnet kludeegen opstod da træet blev betragtet som helligt og dermed kunne helbrede ens sygdom hvis man efterlod et stykke tøj på træets grene.
Specielt i efterkrigsårene ophængte tuberkulosepatienter tøjstykker og femører på træet.
Kludeegen stod i Bistrupskovene på Midtsjælland.

Klumpfisk
En klumpfisk kan veje op mod 500 kg og lægge op mod 300 millioner æg.

Klyde
Klyden er 43 cm lang fra næb til hale. Med det opadkrummede næbbet »skummer« den havets overflade for krebsdyr, orme, fiskeæg og alger. Den yngler i kolonier på marsk - og strandenge og gerne på småøer og holme. Klyderne findes i Europa og i store dele af Afrika og Asien. Danmark er på nordgrænsen af klydernes udbredelse. Om efteråret samles klyderne ved Vadehavet, før de trækker sydpå til Sydvesteuropa og Vestafrika. I modsætning til de fleste andre vadefugle, kan man se klyderne svømme på vandet, og den har svømmehud mellem tæerne.
Klyderne slutter sig sammen og mobber måger og krager, hvis de kommer for tæt på rederne. Krager og måger kan sagtens finde på at snuppe en lille klydeunge eller et klydeæg, hvis de kan slippe af sted med det, men klyderne har tit held til jage æggetyvene væk. En anden taktik klyden anvender for at beskytte sin rede er at lade, som om den selv har brækket vingen og derved trække rovdyrets opmærksomhed væk fra reden.

Klyver
I skibsterminologi betegnelsen for et trekantet forsejl som sættes på bardunerne mellem fokkemast og bovspryd.

Klækning
Fugleæggets brist i forbindelse med kyllingens fremkomst.

Knarand
Knarand, fugl i familien af ænder. Se artiklen: Knarand

Knarrbåd
Knarrbåd er betegnelsen for et stort søgående lastfartøj fra vikingetiden og middelalderen.

Kniplepiger
Kvinder som i 1700-tallet lavede kniplinger.

Kniplingebryllup
Har man været gift i 13 år, kan man fejre kniplingebryllup.

Knivmusling
Knivmuslingen kan blive op til 15 cm lang. Men de skaller, der bliver skyllet op på land, er sjældent længere end 8-9 cm, og de går let i stykker i brændingen, for de er tynde. Den lever i Nordsøen og Kattegat ned til 30 meter. Den ånder ved hjælp af gæller.
Knivmuslingen har ikke mange fjender blandt vadefuglene, kun regnspovens næb er langt nok til at nå den i sandet, hvor den graver sig ned for at æde plankton.
Knivmuslingen bliver størst i saltvand. Der er derfor store knivmuslinger ved Vadehavet, mens der ved Æbelø, hvor vandet ikke er nær så salt, er langt færre knivmuslinger.

Kno
Led mellem håndryggen og en finger.

Knob
Knob har flere betydninger:
* Knob er en hastighedsangivelse brugt til søs og i luften. Enheden er sømil i timen = 1,852 km/h = 0,514 m/s. Udtrykket stammer fra, at man smed et bræt i vandet fra et skib og talte antallet af knuder, som brættet kunne trække ud af en rulle tov, på en bestemt tid.
* Knob er bestemte former for knuder, bundet på et reb, en line eller lignende. Udtrykket stammer fra engelsk knot, som betyder knude eller stik.

Knoporm
En knoporm er larven af ageruglen, som hører under jorduglerne, som er natsværmere.

Knopsvane
Knopsvanen er 150 cm lang og er Danmarks største fugl. Knopsvanen var ved at blive udryddet, men totalfredning har medført, at den nu findes ynglende i enhver større dansk sø. I 1925 var der kun cirka tre fugle tilbage, i 1950 var der cirka 3-400 par, og i 1955 1.000 par, i 1978 4.000 par.
Om efteråret flyver den ud til kysterne blandt andet ved Vadehavet, hvor den tilbringer vinteren i flokke. Knopsvanen lever næsten udelukkende af vandplanter. Når den flyver, frembringer vingerne en høj, syngende lyd. Ungerne har askegrå dunpels og ungfuglens fjerdragt er gråbrun. Først i en alder af to år er svanerne hvide. Når hunnerne er tre år gamle, kan de lægge æg. Knopsvanen bygger en stor rede af siv, rør og vandplanterødder på små holme eller mellem tagrør. I begyndelsen af maj lægger den 4-7 grågrønne æg. Knopsvanen spiser alger, vandplanter og tang.

Knorten
Knorten er den lyd, der høres fra skovsneppen under parringsflugten.

Knossos
Knossos, oldtidsby på Kreta. Se artiklen: Knossos

Knud
Knud, dansk mandsnavn. Se artiklen: Knud

Knud 2. den Store
Knud 2. den Store, søn af Svend Tveskæg, konge af Danmark 1018-1035, af England 1014-1035 og af Norge 1028-35. Se artiklen: Knud 2. den Store

Knud 3. Hardeknud
Knud 3. Hardeknud, søn af Knud den Store og Emma, konge af Danmark 1035-1042 og af England 1040-1042. Hardeknud, som vel er den sidste danske vikingekonge, starter sin karriere som 19-årig, hvor han er anfører for en flok vikinger, der mod betaling arbejder i området omkring Konstantinopel. Da faderen, Knud den Store, dør i 1035, har Hardeknud allerede været medkonge i fem år. Englænderne vælger Knuds søn af første ægteskab, Harald Harefod til konge. Og i Norge har Magnus den Gode taget magten. Heller ikke svenskerne ønsker Hardeknud til konge, og Hardeknud vælger ikke at gøre krav gældende. I de følgende år ligger Hardeknud og Magnus i krig med hinanden. Ved fredslutning i 1038 aftales, at den længstlevende skal arve den andens rige.
I 1040 dør Harald Harefod, og Hardeknud rejser til England, hvor han hyldes ved ankomsten og vælges til konge. En af hans første handlinger er efter sigende at fjerne liget af Harald Harefod fra Westminster Abbey og smide det i en mose. Han bliver hurtigt upopulær på grund af de høje skatter, han indfører. Hardeknud dør under et bryllup i London den 8. Juni 1042. Han bliver som sin far begravet i katedralen i Winchester. Han bliver aldrig gift og efterlader sig ingen børn.

Knud 4. den Hellige
Knud 4. den Hellige, søn af Svend Estridsen, konge af Danmark 1080-1086. Se artiklen: Knud 4. den Hellige

Knud 6.
Dansk konge 1182-1202.

Ko
En ko har fire maver: Vommen, netmaven, bladmaven og løben. Vommen kan for øvrigt rumme 200 liter.

Koagulere
Når en væske størkner eller stivner på grund af en kemisk reaktion.

Koalition
Forbund, kamppagt.

Kobber
Kobber, 29. grundstof i det periodiske system. Se artiklen: Kobber

Kobra
Brilleslange.

Kodeks
Håndskrift, lovsamling.

Kodifikation
Kodifikation er en retsbetegnelse for en ordning af retsregler om et bestemt emne.

Koffardiskib
Handelsskib.

Kofi Annan
Kofi Atta Annan (født 8. april 1938) er de Forenede Nationers (FN) syvende generalsekretær og den første generalsekretær valgt fra FN's egne rækker. Han begyndte på posten den 1. januar 1997.

Kogge
I skibsterminologi betegnelsen for et handelsskib med høj overbygning for og agter og rundet bov.

Kognatisk
Kognatiske aner er aner der ikke er agnatiske. Ens agnatiske aner er ens egen (fædrene) slægt, det vil sige kun ens far, farfar, farfars far og så videre, mens alle andre aner, det vil sige aner der i et eller flere led går gennem en kvinde, er kognatiske.
Adelskab arves kun fra ens agnatiske afstamning, ens fars slægt.

Koket
Tækkesyg, »kæløjet«.

Kokkedal
En fladbundet bådtype.

Kokkedal Slot
Slot fra 1500-tallet.

Kokon
En kokon er det hylster som en larve laver, når den skal forvandle sig til en sommerfugl eller en natsværmer.

Kolerisk
Ilsindet, stærksindet, opbrusende.

Kolik
Bugvrid, mavekneb.

Kolkata
Kolkata er det officielle navn for byen der mere populært kaldes for Calcutta. Se denne.

Kollaps
Sammenbrud.

Kollats
Kaldsbrev.

Kollega
Kaldsfælle, værkfælle, fagfælle.

Kollegialitet
Samfølelse, fællessind.

Kollekt
Indsamling.

Kollektion
Samling.

Kollektiv
Samlende, samlet, fælles.

Kollektivroman
Kollektivroman betegner en roman, der ikke har én eller få hovedpersoner, men beskriver en større gruppe mennesker, der er knyttet sammen af bånd, der er bredere end en slægts. På dansk er Hans Kirks Fiskerne et typisk eksempel.

Kollidere
Støde sammen.

Kollision
Sammenstød.

Kolofonium
Andre navne: Harpikssyrer (eng. colophony, rosin, resin)
Kolofonium er en blanding af tre harpikssyrer (diterpener med en carboxylsyregruppe) der udvindes fra fyrretræsarter (bl.a. Pinus palustris), kolofonium er den faste rest der er tilbage efter at olien er destilleret fra den rå terpentin.
Harpikssyre (abietic acid) udgør 90% af kolofonium mens dehydroharpikssyre (dehydroabietic acid) og dihydroharpikssyre (dihydroabietic acid) udgør resten. Dihydroharpikssyren har en dobbeltbinding mindre end harpikssyren.
Anvendes i farve og lakindustrien. Natriumsaltene af harpikssyrerne anvendes som emulgatorer.

Koloni
1. Nybygd, udbygd.
2. Fugleredder placeret tæt ved siden af hinanden.

Kolonial-Handel
Urtekramhandel.

Kolonialvarer
Urtekram.

Kolonifugl
Fugle, der yngler i kolonier.

Kolonisere
Nybygge, opdyrke.

Kolonisering
Landnam.

Kolonist
Nybygger (landnamsmand).

Kolonnade
Søjlegang.

Kolorit
Farve, lød.

Koloristisk
Farvestemt.

Kolos
1. Kæmpe(støtte).
2. Kæmpestatue efter navnet på et af verdens 7 underværker.

Kolosblæksprutte
Kolosblæksprutten (mesonychoteuthis hamiltoni) er den største kendte blæksprutte. Den lever på dybder større end en kilometer. Kolosblæksprutten eksakte størrelse og længde kendes ikke. Der er alene fanget 2 intakte kolosblæksprutten. Senest den 3. april 2003 i det sub-antarktiske Ross Sea omkring 3.600 kilometer syd for Wellington. Der var tale om en halvvoksen hunblæksprutte på 150 kilogram og med fem meter lange arme. Der er fanget yderligere 5 delvist opløste eksemplarer i maven på spermacethvaler.
Kolosblæksprutten har øjne på størrelse med middagstallerkener, som er de størst kendte øjne i dyreverden. Den bruger øjnene til at se byttet på de meget mørke dybder den lever i. Den har otte arme og 2 fangarme med op til 25 halvmåneformede barberbladsskarpe kløer, der lynsnart kan sættes i bytte, der kommer inden for rækkevidde. Kløerne er forankret i muskler, der kan drejes 360 grader.
Blækspruttens »lillebror« er kæmpeblæksprutten der som voksen vejer 900 kilogram.

Kolossal
Kæmpestor.

Kolossen på Rhodos
Kolossen på Rhodos var en gigantisk bronzestatue rejst til minde om Rhodos' belejring i 305-304 f.Kr.
Kolossen på Rhodos var en af Verdens syv underværker.

Kolportage
Rejsesalg, falbud.

Kolportere
Falbyde, udsprede (rygter).

Koma
Koma, dyb bevidstløshed. Se artiklen: Koma

Kombattant
Kæmper.

Kombination
Forbindelse, sammensætning.

Kombineret
Sammensat, forbundet.

Komfort
Hygge, velvære.

Komité
Udvalg, nævn.

Kommandere
Byde (over).

Kommensurabel
Målelig (med).

Kommentar
Tolkning, vedmærkning.

Kommerciel
Handels-

Kommers
Løjer.

Kommission
Fuldmagt, hverv, udvalg, nævn.

Kommode
Kommode (fransk). Forskellige ting er kaldt kommode.
1. Et hovedtøj, som hørte til fontangen og dannede dens puld.
2. Et mageligt siddemøbel af dette navn, som omtales i Mm. de Maintenons inventarier.
3. En natlampe af fajance med et stel til at bære en lille potte, hvori drikke holdtes varme om natten, natkommoder.
4. Et møbel. Se artiklen: Kommode

Kommune
1. Synonymer: Bylag, sogn, byområde.
2. En kommune er en politik/organisatorisk opdeling af Danmark. Danmark har 275 primærkommuner.
Deres hovedopgaver er drift og administration af social, sundheds- og skolevæsen, veje, sociale hjælpeordninger, folkeregister, parkvæsen, byplanlægning, biblioteker, kommunale værker, børnetandpleje, arbejdsmiljøforanstaltninger samt beskæftigelse af arbejdsledige.
Finansieringen af disse opgaver kommer fra kommuneskatten, ejendomsskatter, tilskud fra staten (bloktilskud) og udligningsordninger mellem de enkelte kommuner.

Kommunikation
Samfærdsel, meddelelse.

Kommunion
(Romersk-katolsk) altergang.

Kompagnon
Deltager, medejer, fælle.

Kompakt
Tæt, sammenhængende.

Kompakt majoritet
Fast Flertal.

Komparativ
Højere grad.

Komparere
Gradbøje.

Kompensationsprincippet
Dødsårsagerne i en vildtbestand træder i stedet for hinanden. Fjernes en dødsårsag, vil andre virke kraftigere.

Kompetence
Adkomst, føje, myndighed.

Kompetent
Myndig.

Kompilation
Sampluk, udtog.

Kompiler
En kompiler er et program der oversætter et programs kildekode. Se artiklen: Kompiler

Kompleks
Kompleks er i jagterminologi betegnelsen for et system af mange underjordiske gange gravet af ræv eller grævling.

Komplekse tal
Definition: Til ethvert punkt i planen knytter der sig et abstrakt objekt a, dette a kaldes et »komplekst tal« eller et »drejet reelt tal«. Mængden C af komplekse tal indeholder de reelle tal som en delmængde beliggende på de reelle tals akse. Sagt kort hvor et reelt tal har en størrelse/værdi har de komplekse tal udover størrelsen/værdien en retning. Tænk på en vektor.

Komplet
Fuldstændig, fuldtallig, fuldkommen.

Kompliceret
Indviklet.

Kompliment
Artighed, smiger.

Komplot
Sammensværgelse.

Komponere
Sammensætte.

Komponist
En komponist er en person, der skriver musik, hvilket også kaldes at komponere. Tidligere blev ordet tonedigter anvendt for en komponist.

Komposition
Tonedigtning.

Kompost
Gødningsjord, bladgødning.

Kompot
Frugtkog.

Komprimere
Sammentrykke.

Kompromis
Overenskomst, mellemvej.

Kompromittere
Bringe i vanry, i folkemunde, blotte.