LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Konc - Korn

Koncentration
Samling, Sammenfatning.

Koncentrere sig
Samle sig.

Koncept
Udkast, kladde. Gå fra koncepterne, tabe hovedet.

Koncession
Ret, fribrev.

Koncipere
Udkaste, affatte.

Koncis
Klar, fyndig.

Kondenseret
Størknet, fortættet.

Kondition
1. Vilkår.
2. Tjeneste.
3. I kondition = i form, i ånde.

Kondor
Kondoren er hellig i Peru.

Konduite
(god) Opførsel. Takt, åndsnærværelse, rådsnarhed.

Konferere
Jævnføre, drøfte.

Konfession
Trossamfund, trosform, tro.

Konfidentiel
Fortrolig.

Konfiskation
Inddragelse, nam.

Konflikt
Tvist, kamp.

Konform
Ligedannet, overensstemmende.

Konfrontation
Samstede.

Konfrontere
Stille over for.

Konfus
(tanke) vild, uklar, forvirret.

Konføderation
Forbund.

Konføderationens flag
The Bonnie Blue Flag
Med oprindelse i Florida tidligt i 1800-tallet var Bonnie Blue Flag uofficielt konføderationens (Sydstaternes) første flag - Syden forenet under en stjerne.
The Stars and Bars, Konføderationens første flag
Dette flag blev anvendt fra 4. marts 1861 til maj 1863 som det oficielle flag for de syv stater der trak sig ud af Unionen. Senere fik de følgeskab af yderligere seks stater. Det skabte forvirring på slagmarken fordi det i så høj grad lignede Unionsstyrkernes Stars and Stripes. Hvis noget flag skal betegnes som konføderationens flag, er det dette.
The Stainless Banner
Dette blev konføderationens andet officielle flag, anvendt første gang 1. maj 1863. Når det ikke blæste på slagmarken blev flaget forvekslet med det hvide flag som tegn på overgivelse, fordi det der kunne ses kun var den hvide del.
Det tredje nationalflag
Dette er det tredje oficielle flag, indført 4. marts 1865, kort før konføderationens opløsning.
Kampflaget
Konføderationens kampflag (Battle Flag) var kvadratisk, normalt ca. 90 x 90 cm. Det blev anvendt i kamp fra maj 1863 til Konføderatioens undergang. Det blå i sydkorset var navy blue, i modsætning til den meget lysere blå farve, der fandtes i flådens gøs Naval Jack.
The Naval Jack
Konføderationens Navy Jack, anvendt af flåden, var rektangulært. Det blev kun anvendt på sydstaternes krigsskibe fra 1863 til 1865. Flaget omtales nu om stunder ofte - fejlagtigt - som Sydstaternes officielle flag.

Kong Arthur
Kong Arthur eller kong Artus var en britisk heltekonge, der ifølge legenden samlede briterne til kamp mod de invaderende anglere og saksere i det 6. århundrede efter Kristus.
Omkring figuren Arthur fremvoksede en sagnkreds, med blandt andet hans rådgiver, troldmanden Merlin, sværdet Excalibur, heksen Morgan le fay, og hans ridderorden, ridderne af det runde bord der samles på kongeslottet Camelot.
I det 12. århundrede nedskrives adskillige versioner i Frankrig og Tyskland, med hovedvægten på Arthurs sidste tid, riddernes søgen efter den hellige gral, samt romancen mellem ridderen Lancelot og dronning Guenevere.
Persongalleriet er omfangsrigt, men af andre riddere kan nævnes Parsival, Tristan, Gawain og Galahad.
Arthur møder sit endeligt i kampen med hans uægte søn Mordred, hvor han bliver dødeligt såret, og derefter sejles til det magiske land Avalon.

Kong Christian 4.
I 1639 ansatte Kong Christian 4. den første skorstensfejer i Danmark. Skorstensfejeren hed Gudmand Olsen.

Kong Svends Høj
Danmarks næstlængste jættestue, Kong Svends Høj, er fra cirka 3200 før Kristus. Den ligger cirka 5 km vest for Birket på Lolland.

Kongedybet
Kongedybet er navnet på farvandet i sundet ud for København. Det begrænses på østsiden af Middelgrunden og på vestsiden af Stubben, Revshalen og Amager-landgrund. Dets nordlige del, der kaldes Renden, danner Københavns yderred. Midt i Renden ligger en lille grund, Middelpult, med 6½ meter vand over sten. Dybden i løbet er mellem 12 og 16 meter, og bunden er ler.

Kongedømme
Kongedømme bruges om kongens embede som indbegrebet af de med kongestillingen forbundne rettigheder og pligter. Man skelner da mellem det absolutte og det konstitutionelle eller indskrænkede kongedømme (jævnfør talemåde: Konge af guds nåde). Undertiden, skønt sjældnere, bruges det som enstydigt med: Kongerige eller monarki.

Kongeegen
Kongeegen i Jægerpris Nordskov anses for at være Europas ældste levende væsen. Egens alder er anslået til 1.500-2.000 år. Nu findes der kun rester af stammen med enkelte grønne kviste på.

Kongegrib
Kongegrib (Sarcoramphus papa) har et vingefang på 1,7 meter. Gribben er den mest farverige af gribbene.

Kongelig hofleverandør
Prædikatet »Kongelig Hofleverandør« tildeles til firmaer eller enkeltpersoner med direkte forbindelse med konge- eller regentparret. Prædikatet »Leverandør til Det Kongelige Danske Hof« tildeles firmaer, som leverer til den kongelige husholdning (kaldes hofholdningen).

Kongens Enghave
Kongens Enghave er en bydel i København med 15.555 (2003) indbyggere.

Kongens Nytorv
Kongens Nytorv er Københavns største plads med sine 3,3 hektar.

Kongens Ret
Kongens Ret (jus regium) brugtes i middelalderen ikke blot som betegnelse for kongens ting, men også om et særegent retsmiddel til at tvinge skyldnere til at opfylde deres forpligtelser. Man kendte i hin tid ikke til, at fordrignshaveren ved statsmagtens hjælp direkte fyldestgjordes for sit krav af skyldnerens gods (eksekution), men når det på bestemt foreskreven måde var konstateret, at skyldneren ikke ville gøre ret for sig, idømtes han en bøde af 3 MK. til kongen, hvilket kaldtes Kongens Ret, og denne bøde inddrev kongens ombudsmand hos skyldneren. Dette kaldtes at »tvinge med Kongens Ret«.

Kongepingvin
Kongepingvin, den næststørste pingvinart. Se artiklen: Kongepingvin

Kongeskibet Dannebrog
Kongeskibet Dannebrog blev bygget 1932 på Orlogsværftet. Det er tegnet af N.K. Nielsen. Vægten er 1.225 ton, 74,5 m langt og 10,5 m bredt. Kongeskibet har heddet Dannebrog siden 1912, men to forskellige skibe har delt navnet. Det første Dannebrog var et hvidt hjuldampskib, som sejlede Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine rundt indtil 1931. Det nye Dannebrog blev søsat 1932. I 1954-55 fik Dannebrog faste køjer i stedet for hængekøjer til gasterne.

Kongestion
Blodoverfyldning.

Kongeørn
Kongeørnen (Aquila chrysaetos) jager normalt tæt på jorden, hvor den skræmmer sit bytte op. Byttet er typisk kaniner, harer og hønsefugle men også egern og ådsler indgår i menuen hvis muligheden byder sig.
Kongeørnen kan i Danmark ses hvis man er heldig i området nær Lille Vildmose i Jylland.

Konglomerat (i jordbundslæren)
Blanding, sammenklumpning.

Kongres
En kongres er en faglig sammenkomst af for eksempel politikere eller videnskabsmænd. Tidligere blev de danske ord fagstævne og møde også anvendt om en kongres.

Kongruent
Samfældig.

Konjektur
Gisning. Specielt, i tekstkritik: gisning om at en anden læsemåde end de(n) overleverede er den oprindelige.

Konjugation
Bøjning.

Konjunktion
Bindeord.

Konjunktur
Livskår, tidsforhold.

Konkav
Indbuet.

Konkludere
Slutte.

Konklusion
Slutning, skøn, kendelse.

Konksnegl
Konksneglen er en rasper, og det vil sige, de med at deres tunger rasper alger af blandt andet sten, sand og vandplanter. Den er 10-11 cm høj. Den lever i alle farvande i Danmark. Hos en voksen konksnegl er sneglehuset 11-14 cm højt. Nogen kalder den også en konkylie. De store sneglehuse er grå-røde, og de små er mere rødlige. Det tager uger for den at lægge æg. Konksneglen ånder ved gæller ligesom andre havsnegle. Den har et ånderør, som den får ilt igennem, mens det er lavvandet. Hvis konksneglen bliver forskrækket, kan den lukke sit hus med et låg. Konksneglen kan ikke svømme, så den bevæger sig med sin fod.
Konksneglen er langsom, så den kan ikke fange fisk, men den tager muslinger og døde fisk. Konksneglens fjender er bunddyr som for eksempel Havkat.

Konkurrence
Kappestrid.

Konrad Adenauer
Konrad Adenauer (1876-1967), forbundskansler i Vesttyskland 1949-1963.

Konseilspræsident
Konseilspræsident var titlen på Danmarks regeringsleder under grundloven af 1866. Efter grundlovsrevisionen i 1915 blev det ændret til statsminister.

Konsekutiv
Følgende, påfølgende.

Konsekvens
Følge(strenghed).

Konservatorium
Musikskole.

Konservere
Vedligeholde, holde.

Konserves
Henkog, dåsemad.

Konsistens
Sammenhæng, tilstand, tæthed.

Konsol
Fremspring, spejlbord, vægbord.

Konsolidere
Fæstne, underbygge.

Konsonant
Medlyd.

Konsortium
Samlag.

Konspiration
Sammensværgelse.

Konstant
Uforanderlig, varig, fast.

Konstantin
Grækenlands sidste konge, der siden 1973 har levet i eksil i England.

Konstantin 1.
Kontantin 1., den Store, romersk kejser 307-37. Se artiklen: Konstantin 1.

Konstantinopel
Gammelt navn for Istanbul.

Konstantinopolitanerinde
Konstantinopolitanerinde er et spøgefuldt dannet ord (»kvinde fra Konstantinopel«) som tidligere blev brugt ved undersøgelse af spirituspåvirkede personer eller patienter med nervelidelser. Man lagde da mærke til om den pågældende kunne udtale dette besværlige ord.

Konstatere
Fastslå.

Konstellation
(Tit) sammenstilling. Stjernebillede.

Konsterneret
Rædselslagen.

Konstituere
Indsætte (midlertidig).

Konstitution
1. Grundlægning
2. Grundlov
3. Helbred.

Konstitutionel
Fri (forfatning).

Konstitutionelt monarki
Et konstitutionelt monarki er et demokratisk regeringssystem, hvor statsoverhovedet er en monark. Se artiklen: Konstitutionelt monarki

Konstruere
Sammenføje, bygge.

Konstruktion
Opbygning.

Konsulent
Rådgiver.

Konsulere
Rådspørge.

Konsultation
Rådførsel. Specielt om en praktiserende læges rådgivning. Også konkret om lægens lokale herfor.

Konsultationstid
Træffetid.

Konsumere
Bruge, fortære.

Konsumption
Forbrugsafgift.

Kontakt
1. Afbryder, knap
2. Føling.

Kontemplativ
Skuende, dybsindig, indadvendt.

Kontenance
Kontenance er fransk for fatning eller selvbeherskelse.

Kontinent
Fastland.

Kontinentalsokkel
Kontinentalsoklen er den del af et kontinent, som befinder sig under havets overflade. Se artiklen: Kontinentalsokkel

Kontingent
(Medlems) bidrag.

Kontinuation
Fortsættelse.

Kontinuerlig
Sammenhængende, uafbrudt, vedvarende.

Konto
1. Regning, regnskab.
2. a konto, som afdrag, i afregning.

Kontokurant
Mellemregning, opgørelse.

Kontra
(tvært)imod.

Kontra-Bog
Købebog, bankbog.

Kontra-Ordre
Modbud.

Kontrabande
Smuggods, smugvarer.

Kontrafej
Kontrafej er en ældre betegnelse for et portræt. Legeledes blev en portrætmaler undertiden betegnet kontrafejer.

Kontrakt
Overenskomst, pagt.

Kontrapart
Modpart.

Kontrast
Modsætning.

Kontrastere
Afstikke.

Kontratismen
Kunstnerisk stilperiode i Danmark 1945-.

Kontribution
Krigsskat.

Kontrol
Tilsyn, opsyn.

Kontrollør
Tilsynsmand.

Kontrovers
Strid, tvist, mellemværende.

Kontrær
Imod, tvær.

Kontubernal
Fælle, bofælle, hybelfælle, (sluf).

Kontur
Omrids, rand.

Konvenere
Passe.

Konveniens
Vedtægt, skik og brug.

Konvent (præste-)
Præstemøde, -stævne.

Konvention
Overenskomst, pagt.

Konventionel
Vedtagen, vanemæssig.

Konvergere
Hælde imod, nærme sig.

Konversation
Samtale, Underholdning.

Konversere
Tale med, underholde.

Konveks
Udhvælvet.

Konvoj
Lejdetrop, følgeværn (for handelsskibe).

Konvojere
Ledsage, værne.

Konvulsion
Krampetrækning.

Konvulsivisk
Krampagtig.

Kooperation
Samvirke(n).

Kooperativ
Samvirkende.

Kop
Enden af en mursten kaldes for en kop.

Kopi
Afskrift, genpart, afstøbning, gengivelse.

Kopper
Kopper, virussygdom hos mennesker. Se artiklen: Kopper

Kordial
Hjertelig, oprigtig.

Kore
1. Hades' kone i græsk mytologi.
2. Godkendt drengenavn.
3. Signalbærende (kerne)tråd i (telegraf)kabel.

Koreakrigen
Koreakrigen foregik i perioden fra den 25. juni 1950 til den 27. juli 1953. Se artiklen: Koreakrigen

Korfu
Korfu, ø. Fra østkysten kan man se Grækenland og Albanien.

Korinthiske krig
Korinthiske krig er navnet på en krig, som førtes 395-87 mellem Sparta på den ene side og Athen, Theben, Argos og Korinth. Se artiklen: Korinthiske krig

Korinthisk malm
Korinthisk malm, en i oldtiden berømt kobberlegering. Se artiklen: Korinthisk malm

Korn
Kornsorter er oprindeligt græs, der er blevet forædlet. Se artiklen: Se artiklen: Korn

Kornmod
Kornmod er genskinnet af fjerne lyn. Se artiklen: Kornmod