LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Korp - Kryo

Korporation
Samfund, lav (korps).

Korporativ
Fælles.

Korporlig
Legemlig, kropslig.

Korpulent
Før, velnæret.

Korrekt
Ret, rigtig, lydeløs.

Korrektiv
Rettelse, revselse.

Korrektur
Retteark.

Korrektør
Trykretter.

Korrigere
Rette.

Korrespondance
Brevveksling, -skifte.

Korrespondere
Brevskifte, brevveksle, samstemme.

Korrumperet
Korrupt, fordærvet, uredelig, til fals.

Korsakoffs psykose
Korsakoffs psykose er en alkoholisk sindslidelse, som er præget af fantasifulde opdigtninger, der skal skjule den svigtende hukommelse forårsaget af alkoholen.

Korsedderkoppen
Korsedderkoppen har et lyst mønster på oversiden, der ligner et kors. Korsedderkoppen er Danmarks største edderkop

Korset
Snørliv.

Korsets ord
Korsets ord er et udtryk som forekommer flere steder i salmebogen.
Ordbog over det danske sprog oplyser at det skal betyde »Jesu ord paa korset«.
Men udtrykket stammer fra de tidligere bibeloversættelser, hvor apostelen Paulus skriver:
»Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Daarskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft« (1Kor.1,18).
Imidlertid er der intet der tyder på at Paulus har kendt nogen tradition om Jesu ord på korset. Der er faktisk tale om en ængsteligt ordret oversættelse af Paulus' græsk (logos stauroi). Den nye oversættelse lyder da også:
»For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft«.
Meningen er altså en helt anden: Paulus taler ikke om Jesu ord på korset, men om forkyndelsen af korset, eller forkyndelsen af Jesu korsdød.

Korsræv
Ræv med mørk stribe fra nakke til hale og tværs over skulderen, så det danner et kors.

Korsurtegård
En statue af den norsk-danske søhelt Tordenskjold (1690-1720) er opstillet i den såkaldte Korsurtegård ved Holmens Kirke i København. Se http://www.skibhist.dk/bissen/bissen28.htm
Det ellers forældede ord korsurtegård kræver en forklaring: Urtegård er et andet ord for »kirkegård«. De gamle kirker i København var oprindelig omgivet af kirkegårde, og den »fineste« del af kirkegården var den som var nærmest ved kirkens kor (tidligere stavet Chor) og denne kaldtes derfor Chorsurtegaarden.
(På lignende måde skrev man Chorsdegn. Da man omkring 1880 gik over til at skrive k i stedet for ch, blev Korsdegn upraktisk, og den nuværende form Kordegn trådte i stedet.)

Kortroman
Kortroman betegner en blandingsgenre mellem roman og novelle, hvori forfatteren udforsker spændingen mellem disse genrers karakteristika. På dansk er Svend Åge Madsens Kvinden uden krop et typisk eksempel.

Korund
Korund er det næsthårdeste naturligt forekommende mineral. Diamant er det hårdeste. Korund anvendes primært som smykkesten og slibemiddel. Se artiklen: Korund

Kosmetik
Skønhedspleje, skønhedsmiddel.

Kosmetisk
Forskønnende.

Kosmisk
Verdens-.

Kosmologi
Kosmologi, studiet af universet, dets struktur og oprindelse. Se artiklen: Kosmologi

Kosmopolit
Verdensborger.

Kosmos
Verden.

Kostume
Klædning.

Kotillon
Kotillon, turdans med gaveuddeling.

Kotoyere
Kotoyere, marchere parallelt med anden hær.

Kottage
Hytte (Villa), landsted.

Koturne
Svulstig, opstyltet stil.

Kow-tow
Kow-tow (kinesisk) næsegrus ydmyg hilsen.

Koyote
Prærieulv.

Kozhikode
Kozhikode er det officielle navn for den indiske by Calicut.

Koøje
Et koøje er i skibsterminologi et rundt vindue i et skib.

Kraal
En Kraal er i Sydafrika en landsby, bygget med henblik på forsvar.

Krabask
Krabask, pisk af flettede remme.

Krabat
1. Kraftig mandlig person.
2. »fyr«.
3. Stærkt virkende.

Krabbe
Man kan se, hvor gammel en krabbe er, ved at måle bredden af krabbens skjold. 20-35 mm og den er 1 år. 35-40 mm 2 år. 40-48 mm 3 år og 48-56 mm 4 år.

Kradsere
Kradsere er en klasse af orme, der som unger lever i insekter og småkrebs. Som voksne snylter de hos fisk, pattedyr og fugle, hvor de borer sig ind i tarmvæggen med en tornet snabel, hvor de suger
tarmsaft.

Kragefugle
Kragefugle er en stor familie af spurvefugle. Se artiklen: Kragefugle

Krak
Sammenbrud, fallit.

Krakatau
Krakatau er en vulkanø beliggende i strædet mellem Sumatra og Java. Krakatau gik den 27. august 1883 i et voldsomt udbrud. Store dele af øen blev sprængt væk, og en 30 meter høj bølge brød ind over de omkringliggende øer, hvor 36.380 mennesker omkom. I alt blev 163 landsbyer udslettet. Eksplosionen var så voldsom, at den fire timer efter kunne høres på øen Rodrigues 4.776 kilometer væk, hvor den fornemmedes som »drøn fra store kanoner«. I alt kunne eksplosionen høres med det menneskelige øre på mere end en trettendedel af Jordens overflade. Eksplosionen menes at have været 26 gange så kraftig som den hidtil største brintbombe-prøvesprængning (foretaget af Sovjetunionen). Asken blev i 80 km's højde spredt over hele Jorden, og forårsagede kraftig aftenrøde i efterårsmånederne. Lufttrykket vandrede som en bølge flere gange rundt om Jorden, og blev blandt andet påvist tre gange i Berlin.
En eksplosion på den græske ø Santorini i Ægæerhavet i år 1628 f.Kr. var omkring tre gange så voldsom som denne på Krakatau.

Krakileri
Ondsind, drillesyge.

Krakilsk
Drilsk, skadefro.

Krakke
Fallere.

Krakeleret
Forsynet med net af revner.

Krakiler
Trættekær person.

Krakileri
Det at være trættekær, rethaverisk.

Krakow
By i Polen, universitet grundlagt 1364.

Kranie
Hjerneskal.

Kraniektomi
Trepanation (operativ åbning af kraniet).

Kranium
Hjerneskal.

Krank
Drivaksel med pedalarme på cykel.

Krapyl
Pøbel, rak, ros.

Krasis
Krasis (græsk, egentlig blanding) er i græsk lydlære navnet for sammensmeltning af to vokaler.

Krasnaja Svesda
»Røde Stjerne« er det danske navn for den russiske avis Krasnaja Svesda.

Krasno
Krasno... (russisk), det samme som rød, forekommer meget ofte i geografiske benævnelser.

Kraval
Opløb, uro.

Kravaller
Urostifter.

Kravat
1. Stort slips.
2. Kvælertag.

Kravehaj
Kravehaj, er den eneste art i familien kravehajer. Se artiklen: Kravehaj

Kravel
Kravel (skib) bygget med plankerne kant mod kant.

Kravelbygning
I skibsterminologi betegnelsen for en skrogkonstruktion hvor de langsgående planker ligger kant mod kant.

Kravlejagt
Strandjagtform, hvor jæger ligger eller sidder i skydepram og ved hjælp af små årer (stikker) forsøger at sejle på skudhold af fugle.

Kreation
1. Skabelse.
2. Udnævnelse.

Kreativ
Skabende, initiativrig.

Kreativitet
Skabende evne.

Kreatur
Husdyr, især kvæg.

Kredens
Skænkebord.

Kredensere
Smage på mad eller vin før gæsterne som garanti mod forgiftning.

Kredenser
Mundskænk.

Kredit
1. Betalingshenstand, gældsfrist.
2. Tiltro, tillid.
3. Borg.
4. Regnskabsbogens side for indbetalte summer.

Kreditere
Godskrive.

Kreditor
Tilgodehaver.

Kredulitet
Lettroenhed.

Kreere
Skabe, udforme (rolle), lancere.

Krematere
Foretage ligbrænding.

Kremation
Ligbrænding.

Krematorium
Ligbrændingshus (ældre navne: Bålvi, bålhus).

Kremere
Brænde et lig.

Kreneleret
1. Med skydeskår.
2. Gennembrudt.

Kreol
Efterkommer af sydeuropæer og indianer.

Kreolin
Tjæreolie til sårbehandling.

Krepere
1. Omkomme, dø.
2. Ærgre.

Kreperlig
Ærgerlig.

Krepitation
Knitren.

Krestomati
Antologi til skolebrug.

Kreta
Kreta er den største græske ø. Se artiklen: Kreta

Kreti og pleti
Hvem som helst, Per og Poul.

Kretiner
Kretiner, en der lider af dværgvækst og åndssløvhed.

Kretinisme
Dværgvækst og åndssløvhed.

Kria Kria., forkortelse for Kristiania, Oslos navn frem til 1925.

Krikand
Krikand, Europas mindste and. Se artiklen: Krikand

Krill
Krill er det norske ord for hvalføde. Krill er rejelignende smådyr - marine invertebrater -, som er en vigtig del af zooplanktonet i havet. Den mest talrige art er antarktisk krill Euphausia superba, som er hjørnestenen i det antarktiske økosystem i Sydhavet. I Nordatlanten spiller Meganyctiphanes norvegica en vigtig rolle.

Krimi
Kriminalroman.

Kriminal
Forbrydelses-.

Kriminalist
Specialist i strafferet eller kriminalistik.

Kriminalistik
Læren om forbrydelse og detektivarbejde.

Kriminalitet
1. Forbrydelseshyppighed.
2. Forbryderiskhed.

Kriminel
1. Forbryderisk.
2. Penibel.

Kriminolog
Dyrker af læren om forbrydelsesårsager og -bekæmpelse.

Kriminologi
Læren om forbrydelsesårsager og -bekæmpelse.

Krinoline
En krinoline er et klokkeformet fiskebensstativ (op til fire meter i bredden) som anvendes til at bære en nederdel. Den var for 200 år siden højeste mode.

Kris
Dolk med bølget klinge.

Krise
1. Afgørende vending.
2. Vanskelig periode.

Krispe
Kruse, opkruse (læder).

Kristen Bjørnkjær
Er født i Århus. Kendt for digtsamlingen Kærestesorg.

Kristendom
Kristendom er en samlingsbetegnelse for de religioner som baserer sig på Jesus som Guds søn og har både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente som hellige skrifter. Der tre største grene indenfor kristendom er protestanter (som i Danmark), katoliker og ortodokse (mest i de østlige lande). Derudover findes der en lang række mindre grene indenfor kristendom.
Ifølge et estimat fra 1993, så er kristendom den religion der dyrkes af flest mennesker nemlig 2,1 milliarder, heraf er der 1 milliard katoliker, 500 millioner protestanter, 240 millioner ortodokse og 275 millioner andre grene. Til sammenligning er der 1,1 milliarder der dyrker islam og 1,05 milliarder der dyrker hinduisme.
Uden for Europa er kristendommen især udbredt der hvor europæiske sprog er dominerende (Nord- og Sydamerika, samt Australien). I lande som Indien og Japan, som i øvrigt har været åbne for europæisk indflydelse, men som stort set har bevaret deres traditionelle sprog, er kristendommen i afgjort mindretal.

Kristi himmelfartsdag
40. dag efter påskedag.

Kristian Mantzius
Kristian Mantzius (1819-1879). Dansk skuespiller. Far til Karl Mantzius.

Kristiansand
By i Norge der blev grundlagt i 1641 af Kong Christian 4. af Danmark-Norge.

Kristus
Den største statue af Kristus kan ses i Rio de Janeiro.

Kriterium
1. Kendemærke, særkende.
2. Væddeløb for to- eller treårige heste.

Kriticisme
Filosofi, der gør erkendelsen til genstand for undersøgelse.

Kritik
Bedømmelse (ofte dadel).

Kritikabel
Udsat for kritik.

Kritikast
Smålig kritiker.

Kritikerprisen
Pirx des critiques. Fransk litteraturpris uddelt årligt siden 1945 med en prissum på 100.000 francs.

Krokodillehaj
Krokodillehajen er den eneste art i sin familie. Se artiklen: Krokodillehaj

Krokodiller
Krokodiller er en orden af krybdyr. Se artiklen: Krokodiller

Krokodilletårer
Krokodilletårer, hykleriske tårer (ligesom de tårer, krokodillen efter gammel ægyptisk overtro græder).

Kromosom
Et kromosom er en struktur, der dannes i cellekernen ved optakt til en celledeling. Kromosomerne er bærere af organismens gener, og de forekommer i et konstant antal hos hver art. Det normale kromosomtal hos mennesket er 46.

Kronemønt
Kronemønten blev indført i Danmark i 1875. Det skete efter tilslutningen til den Skandinaviske møntunion. Det danske møntvæsen baseredes derefter på, at ét kg fint guld blev sat til en værdi af 2.480 kr.

Krongods
Krongods var det gods kongen rådede over, dels kongelev som var ejendom, bestemt for kongens underhold, og gods der var erhvervet ved bøder og lignende. Det blev styret fra kongsgården som var oprindelsen til lenene.
Efter reformationen kom også kirkens enorme besiddelser ind under krongodset, som man ved mageskifter samlede til rytterdistrikterne.

Kronhjort
Kronhjorten eller krondyret et det største vildtlevende landpattedyr i Danmark. Se artiklen: Kronhjort

Kronologi
Tidsfølge, tidsregning.

Kronos
Kronos, Uranos søn, Zeus far i græsk mytologi. Se artiken: Kronos

Kronprins Frederik
Navn: Frederik André Henrik Christian. Når kronprins Frederik til sin tid overtager tronen, vil den officielle titel være kong Frederik 10.
Fødselsdag: 26. maj 1968
Døbt: Holmens Kirke den 24. juni 1968
Far: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik
Mor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.
Konfirmeret den 28. maj 1981 i Fredensborg Slotskirke.

Kropsceller
Fællesnavn for celler som er specialiserede til at fungere bestemte steder i kroppen, for eksempel i hånden i maven et cetera. Kropscellerne er diploide, det betyder at de indeholder 2 sæt af hvert gen, det ene sæt kommer fra moderen og det andet fra faderen.

Kropsfært
Den lugt, vildtet afsætter fra kroppen.

Kropssprog
Kropssprog er et sprog der mere eller mindre bevist udtrykkes med vores krop og ansigtsudtryk.

Krydderurt
En krydderurt er en plante, der tilsættes maden for at fremhæve en smag. Se artiklen: Krydderurt

Krydse
I skibsterminologi betegnelsen for at bevæge sig op mod vinden i en zigzag-kurs.

Krydssøg
Den måde en hund søger marken af ved at krydse fra side til side.

Kryolitglas
Kryolitglas, mælkeglas, der er farvet hvidt ved tilsætning af kryolit. Fremstilles blandt andet ved sammensmeltning af kryolit, kiselsyre og zinkilte og ligner da porcelæn.