LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Melv - Migr

Memento
Advarsel, mindevink.

Memoirer
Mindeskrift, livsminder, erindringer.

Memorere
1. Hufæste.
2. Indprente (i hukommelse) ved at gentage for sig selv.

Menagere
At menagere vil sige at være økonomisk og spare.

Mendoza
Argentinsk by. Byen er den vigtigste vinby i Argentina, idet den leverer 70% af landets store vinproduktion. Den ligger i 750 meters højde ved foden af Andesbjergene og blev grundlagt af spanierne i 1560'erne. Den blev totalt ødelagt af et jordskælv i 1861, men blev genopbygget.

Meningitis
Meningitis er en betændelse af hjernerygmarvshinderne. Sygdommen giver feber, hovedpine og nakkestivhed.

Menja
Menja er søster til Fenja i den nordiske mytologi. De er jættepiger med enorme kræfter. En dansk konge havde de to piger som slaver. Han satte dem til at male guld med deres møllesten og blev på den måde en rig og berømt konge indtil søstrene gjorde oprør og forlod ham.
Menja er i nutiden den ene af de to færger der sejler mellem Esbjerg og Nordby på Fanø.

Menneske
Mennesket hører til pattedyrene. Se artiklen: Menneske

Menneskejagt
Menneskejagt (North by northwest) er en Hitchcockfilm, hvori Gary Grant bliver forvekslet med en anden og får flere hold af agenter i hælene.

Menorca
Menorca er en spansk ø og tilhører øgruppen de Baleariske Øer beliggende i Middelhavet. Dens navn hentyder til at øen er mindre end den nærliggende ø Mallorca (Majorca).

Mensa
Mensa er en international forening, stiftet i England i 1946, med det formål at give intelligente mennesker fra alle samfundslag mulighed for at mødes under afslappede former.
Det er en non-profit organisation uden politiske eller religiøse tilhørsforhold. Vedtægterne udelukker ganske enkelt formulering af meninger på Mensas vegne. Foreningen tæller 120.000 medlemmer på verdensplan, fordelt på 40 lande. Ordet "Mensa" betyder bord på latin. Navnet er valgt, fordi Mensa er en forening, hvor alle kan samles "om det runde bord" uanset alder, tro og nationalitet.
For at blive medlem af Mensa skal man i en anerkendt intelligenstest måles til en intelligenskvotient på 130 eller højere (standardafvigelse 15). Det svarer til at man tilhører de 2% af befolkningen som har den højeste intelligens.

Mental
Sinds-, sjælelig.

Mentalitet
Sindspræg, åndspræg.

Menu
Spiseseddel, -kort.

Mercurius
Handelens gud i romersk mytologi.

Merian
Krydderi.

Mérida, Yucatán
Mérida er hovedstaden i den mexicanske stat Yucatán. Byen ligger i den nordlige-centrale del af staten, cirka 150 kilometer fra den Mexicanske Golf, på 20.97°N bredde og 89.62°V længde. I 2000 var indbyggertallet omkring 663.000.
Mérida blev bygget i det 16. århundrede efter ordre fra den spanske conquistador-familie Montejo, oven på ruinerne af maya-byen Ti'ho, der havde ligget der i århundreder. Nogle udhuggede sten fra den ældgamle Ti'ho kan stadig ses, genbrugt i nogle af de spanske koloniale bygninger. Nogle mayaer anvender stadig navnet Ti'ho, når de refererer til Mérida.
Meget af Méridas arkitektur fra den koloniale periode til det 18. og 19. århundrede kan ses i byens centrum. Fra kolonitiden til midten af det 19. århundrede, var Mérida omgivet af en bymur, for at beskytte det spanske og latinamerikanske indbyggere mod periodiske oprør blandt den oprindelige maya-befolkning. Flere af de gamle spanske byporte er bevaret, men det moderne Mérida er vokset et godt stykke udenfor bymurerne.
Vejret i Mérida er varmt og der er en høj luftfugtighed. Byen og staten Yucatán er noget isoleret fra resten af landet, og det viser sig på mange måder. Mange af indbyggerne er efterkommere af mayaer, der tager tingene med ro, er vittige, romatiske og glade. Maden er god, med en stærk maya-indflydelse. Der er en tydelig Yucatán-dialekt i det spanske, og man hører stadig maya-sproget. La Trova Yucateca er en dejlig, romantisk musikstil, mens den traditionelle jarana også er populær. Mérida er kendt for sine gode hængekøjer, som ikke udvider sig, når man bruger dem.
Méridas kælenavn er »Den hvide by«, både på grund af de mange hvide bygninger og fordi indbyggerne holder byen meget ren.
Mérida blev navngivet efter den spanske by af samme navn, oprindeligt (på latin) Augusta Emerita. Se Merida, Spanien.

Meridian
1. Geografisk betegnelse for solens position klokken 12 middag eller en stjernes største højde. Kan også betegne en længdegrad.
2. Middagslinie.

Meridiankreds
Instrument til nøjagtig bestemmelse af himmellegemernes positioner. Instrumentet består af en kikkert, som kan drejes om en øst-vestlig akse, og som derfor kun kan rettes mod meridianen, syd-nord. Positionsbestemmelsen finder sted ved bestemmelse af stjernens højde og rektascension i kulminationsøjeblikket. Højden aflæses på en skala på instrumentet, tiden aflæses på et ur, som viser stjernetid. Meridiankredsen er opfundet af Ole Rømer.

Meriter
Meriter er en ironisk betegnelse for en fortjeneste.

Merkantil
Købmands-, handels-.

Merkantilisme
Merkantilisme er en økonomisk teori, der var udbredt i Europa fra 1500-tallet til 1700-tallet. Målet var at sikre et land så stor beholdning af ædelmetal som muligt, overskud på handelsbalancen ved hjælp af selvforsyning, erhvervsstøtte aktiv udenrigspolitik og kolonier.

Merkur
Merkur er den planet, der er tættest på solen og den ottende største i vores solsystem. Se artiklen: Merkur

Mesalliance
Misgifte.

Mesanmast
En mesanmast er i skibsterminologi betegnelsen for den agterste (bagerste) mast på et flermastet skib.

Mesoamerika
Mesoamerika er området, der går fra det centrale Mexico og gennem Mellemamerika, hvor et antal kulturelt beslægtede civilisationer opstod før Columbus' opdagelse af den nye verden. Mesoamerikansk er et generelt tillægsord der refererer til den gruppe af præ-columbianske kulturer.
Nogle fælles mesoamerikanske træk er blandt andre intensivt landbrug, overvejende baseret på majskorn; dyrkelse af guder, blandt andre en regngud, en solgud, en fjerklædt slangegud (Quetzalcoatl); anvendelsen af en rituel kalender på 260 dage foruden en solårskalender; opførelse af templer ovenpå trin-pyramider; et rituelt boldspil; samt forskellige andre artisiske og kulturelle skikke.
Mesoamerikanske civilisationer er blandt andre olmeker, maya, mixteker, zapoteker, huasteker, tarascan, teotihuacan, totonak, toltek og azteker.

Mesoamerikansk boldspil
Det mesoamerikanske boldspil var en sport med rituelle associationer, som blev spillet i mere end 3000 år af befolkningen i Mesoamerika i præ-columbiansk tid, og nogle få steder bliver det stadig spillet af deres indianske efterkommerne i området.
Som man kan forvente med et spil, der har været spillet i så lang tid i flere forskellige lande, har spillets regler med tiden og stedet ændret sig, så det mesoamerikanske boldspil mere præcist kan beskrives som en familie af beslægtede spil. Nogle udgaver blev spillet af to personer, andre af to hold.
Spillene havde det tilfælles, at de blev spillet med en hård gummibold på en bane formet som det store bogstav »I«.
Aztekerne kaldte spillet tlachtli mens andre central-mexicanske folk kaldte det tlaxtli, ulama hed spillet i Sinaloa (hvor det stadig spilles), mens poc-ta-tok var det yucatekiske maya-navn for spillet.
Alle præ-columbianske ruiner af en vis størrelse i området, har mindst en boldbane, ofte flere. Gamle byer med særligt flotte boldbaner i god bevaringsstand er blandt andre Copan, Iximche, Monte Alban og Uxmal; den største af de gamle boldbaner befinder sig i Chichen Itza.
Selvom man spillede boldspillet som tidsfordriv, og børnene spillede det som en leg, havde spillet også vigtige rituelle aspekter, og store formelle boldspil blev afholdt som rituelle begivenheder. Spillet mellem konkurrerende hold symboliserede kampene mellem guderne i himlen og underverdenens herskere. Bolden symboliserede solen. I nogle af disse rituelle spil, blev anføreren for det tabende hold halshugget som en menneskeofring. Hans kranium blev brugt som indmaden i en ny gummibold. Popul Vuh, der ofte benævnes som »mayaernes bibel«, indeholder lange afsnit der fortæller om rituelle boldspil mellem heltetvillingerne og underverdenes herskere.
Boldspillere og boldspillet er hyppigt anvendte temaer i mesoamerikansk kunst.

Mesopotamien
Mesopotamien kommer fra oldgræsk og betyder landet mellem floderne. Se artiklen: Mesopotamien

Messe
1. Marked, købestævne.
2. Romersk-katolsk nadvergudstjeneste.
3. Spisesal for militærpersoner.

Messing
Messing er et metal, der fremkommer ved blanding (en legering) af flere forskellige metaller, for eksempel kobber og zink.

Mestersangerne i Nürnberg
Opera af Wagner, komponeret 1867. Handlingen udspiller sig i Nürnberg i midten af det 16. århundrede.

Mestiz
En mestiz er afkom af hvid og indianer i Latinamerika.

Metafor
Billedudtryk; Lignelse.

Metamorfose
Forvandling, udvikling.

Metastase
Metastase er et lægeligt fagudtryk for at løsrevne celler fra en kræftsvulst har dannet nye svulster rundt omkring i kroppen.

Meter
Meter er en grundlæggende SI-enhed for længde.
En meter er i SI-systemet defineret som den distance lyset tilbagelægger i det tomme rum på 1/299 792 458 sekund.

Metier
Syssel, fag, kald.

Metode
Fremgangsmåde, plan.

Metodister
Frikirke oprettet i Danmark i 1858.

Metrik
Verslære.

Metrisk
Vers-, bunden.

Metronom
Taktmaaler.

Metrum
Versmål.

Meunière
Fransk for med brunet smør, tilsat hakket persille og citronsaft.

Meuse
Belgisk flod.

Meute
Et kobbel hunde, der er afrettet til parforcejagt.

Mezzoforte
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles halvkraftigt.

Mexicansk-amerikanske krig
Den mexicansk-amerikanske krig var en krig der blev udkæmpet af USA og Mexico mellem 1846 og 1848. I USA kendes den også som den Mexicanske krig; i Mexico kendes den også som den nordamerikanske invasion af Mexico og USA's krig mod Mexico.
Krigen brød ud på grund af den mexicanske konflikt med Texas. Efter at have opnået uafhængighed fra Mexico i 1836, blev Republikken Texas annekteret af USA i 1845; men den mexicanske regering anså stadig Texas for en del af deres land. Samme år fornærmede USA's regering Mexico ved at tilbyde at købe Californien og New Mexico.
Præsident James K. Polk beordrede general Zachary Taylor til at overtage kontrollen med landområder i Texas, hvor mexicanere havde bosat sig. Kampe brød ud den 24. april 1846 da mexicansk kavaleri red ind i et område som både USA og Mexico gjorde krav på, mellem floderne Rio Grande og Nueces, og omringede en fortrop fra USA anført af general Zachary Taylor; flere blev dræbt. Efter grænsestridigheden og slagene ved Palo Alto og Resaca de la Palma, erklærede USA's kongres krig den 13. maj 1846. Nordstatsfolk var generelt imod krigserklæringen mens sydstatsfolkene støttede den. Mexico erklærede krig den 23. maj.
Efter USA's krigserklæring mod Mexico, indtog amerikanske styrker flere byer i Californien, blandt andre (midlertidigt) Los Angeles. Slaget ved Monterrey fandt sted i september 1846. Den 22. februar 1847 fandt slaget ved Buena Vista sted, hvor general Taylor besejrede mexicanerne under ledelse af Antonio Lopez de Santa Anna, hvilket sikrede USA's erobring af Californien og New Mexico. Slagene ved Vera Cruz, Cerro Gordo og siden slaget ved Chapultepec (i udkanten af Mexico City) fulgte da USA's hær under ledelse af general Winfield Scott trængte ind i hjertet af Mexico (hans invasion begyndte den 9. marts 1847).
Traktaten ved Cahuenga, underskrevet den 13. januar 1847, stoppede kampene i Californien. Traktaten ved Guadalupe Hidalgo, underskrevet den 2. februar 1848, stoppede krigen og gav USA uimodsagt kontrol over Texas foruden Californien og størstedelen af Arizona og New Mexico.
En interessant randbemærkning til krigen var Saint Patricks Bataljon (San Patricios), som var en gruppe på omkring 500 mand (overvejende irsk-fødte) amerikanerne, der deserterede USA hær til fordel for den mexicanske. Mange af dem kæmpede imod hvad de hævdede var USA's brutale og racistiske diskrimination. Mange følte et slægtsskab med Mexico, fordi de var katolikker. De blev hængt af USA; der sikrede sig, at det sidste irerne så, var nedtagelsen af det mexicanske flag og hejsningen af USA's flag, da krigen var vundet. Nogle historikere hævder at mændene var krigsfanger, andre argumenterer for, at de var forræddere og desertører. I nutidens Mexico er der mange monumenter for disse soldater.
Ifølge oplysninger fra USA's kontor for krigsveteraner, døde den sidste af USA's krigsveteraner, Owen Thomas Edgar, den 3. september 1929 i en alder af 98 år.

Mexicanske Golf
Den Mexicanske Golf er en stor havbugt der støder op til, og næsten er omsluttet af, Nordamerika.
Golfens østlige, nordlige og nordvestlige kyster ligger i USA, (mere specifikt staterne Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana og Texas); dens sydlige kyster ligger i Mexico (mere specifikt staterne Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan og Quintana Roo); mod sydøst ligger Cuba. Golfen er forbundet med Atlanterhavet via Florida-stræderne mellem USA og Cuba, og med det Caribiske Hav via Yacatán-renden mellem Mexico og Cuba.
(Bemærk: I daglig tale i USA betyder udtrykket Golfkysten enten den ubrudte kyststrækning fra Cape Sable, Florida til Brownsville, Texas, eller den ubrudte kyststrækning fra Cape Sable, Florida til den nordlige spids af Yucatán-halvøen. Ingen af betydningerne medtager Cuba eller øerne Florida Keys.)
Den Mexicanske Golfs samlede areal er omkring 1.600.000 kvadratkilometer, hvoraf den sydlige tredjedel ligger i troperne. Golf-strømmen, en varm atlanterhavstrøm og en af de stærkeste havstrømme man har kendskab til, har sin oprindelse i golfen. Golfen besøges ofte af kraftige atlantiske orkaner, hvoraf nogle har været årsag til mange dødsfald og store ødelæggelser.
Campeche-bugten i Mexico udgør en væsentlig del af den Mexicanske Golf. Desuden er der utallige bugter og mindre fjorde langs golfens forrevne kystlinje. Flere floder har deres udløb i golfen, den mest kendte er Mississippi-floden. Landet og de mange smalle rev, der udgør golfens kyst, er kendetegnet ved at være lavland bestående af marskland og sumpområder, foruden strækninger med sandstrand.
Kontinentalsoklen er ganske bred de fleste steder langs kysten. Ved hjælp af boreplatforme hentes oilen op fra den, de fleste befinder sig i den vestlige del af golfen. En anden vigtig kommerciel aktivitet er fiskeri; der fanges store mængder af forskellige fiskearter, foruden rejer og krabber, og fra mange bugter og sunde hentes østers i stor stil. Andre vigtige industrier langs kysten er shipping, petrokemisk behandling og opbevaring, fremstilling af papir og turisme.
Nævneværdige kystbyer er blandt andre Tampa, St. Petersburg, Pensacola i Florida, Mobile i Alabama, New Orleans i Louisiana, Beaumont og Houston i Texas (alle i USA), Veracruz og Mérida (i Mexico) og Habana på Cuba.
Golfens kystområder blev først bosat af indianere fra Amerika, blandt andre fra de højtudviklede kulturer i Mexico. Under den europæiske opdagelse og kolonisering, blev hele området skueplads for stridigheder mellem spaniere, franskmænd og englændere. Den nuværende kultur i kystområdet er primært spansk-amerikansk (Mexico, Cuba) og engelsk-amerikansk (USA).

Mexicanske revolution
Den mexicansk revolution var en periode med ustabilitet og borgerkrig i Mexico, som begyndte med udbredt modstand mod dikatoren Porfirio Diaz i 1910 og sluttede med det Institutionelle Revolutioære Partis (PRI) kontrol af Mexico i 1930'erne.
Efter Francisco Madero i 1910 tabte præsidentvalget til diktatoren Porfirio Diaz, med et valgresultat der af mange blev betragtet som værende valgsvindel, flygtede Madero og andre som tilhørte det Liberale Parti til USA for at lave hvad der blev kendt som Saint Louis-planen (fordi den blev forfattet og proklameret i Saint Louis, Missouri). Den bekendtgjorde at valget var ugyldigt og opfordrede befolkningen til at gribe til våben den 20. november samme år. Det iværksatte mange oprør (med deres egne planer) rundt omkring i landet, med mænd som Aquiles Serdan, Pancho Villa, Emiliano Zapata og senere Venustiano Carranza og Alvaro Obregon i spidsen.
Selvom Porfirio Diaz blev afsat og sendt i eksil på mindre end et år, var personlige ambitioner og manglen på én ledelse årsag til at kampene fortsatte i mange år. Den nyvalgte præsident Madero havde hverken støtte fra sine tidligere allieredes, der hævdede at revolutionens mål ikke var opnået, og heller ikke støtte fra det gamle regime. I 1913 blev Madero og hans vicepræsident myrdet. Den tidligere revolutionære og leder af de væbnede styrker, Victoriano Huerta tog magten og blev hurtigt beskyldt for at have planlagt mordet på Madero sammen med USA's ambassadør, hvilket fik krigen til at fortsætte.
Efter mange års poltisk og militær uro, kendetegnet ved at revolutionens helte snigmyrdede hinanden (Obregon dræbte Carranza, der dræbte Zapata i et baghold), blev landet stabiliseret i 1930'erne efter oprettelsen af Nationalistiske Mexicansk Parti (PNM, der senere blev det Institutionelle Revolutionære Parti, PRI) med General Plutarco Elias Calles som præsident. Det lykkedes PNM at overbevise de fleste af de tilbageværende revolutionære generaler om, at opløse deres personlige hære og oprette den Mexicanske Hær, hvorfor dens dannelse af nogle betragtes som den reelle afslutning på den mexicanske revolution.
Revolutionen medførte også den politiske tradition med loyalitet (nogle hævder underlegenhed) overfor den aktuelle præsident, en tradition der varede omkring 60 år.

Mexico (stat)
Delstaten Mexico (ofte forkortet til Edomex fra Estado de México) er en delstat i midten af landet af samme navn, Mexico. Den er mod nord afgrænset af Hidalgo, mod øst af Tlaxcala og Puebla, mod syd af Morelos og Guerrero og mod vest af Michoacan. Delstaten Mexico dækker et areal på 21.461 kvadratkilometer. I 2003 havde delstaten et anslået indbyggertal på omkring 14.030.000. I 1900 var indbyggertallet 934.468 og bestod overvejende af indianere.

Mexico City
Mexico City, hovedstaden i Mexico. Se artiklen: Mexico City

Mexicos Føderale Distrikt
Mexicos Føderale Distrikt eller Distrito Federal (DF) er et område i landet Mexico, som ikke er del af nogen af de mexicanske stater, men administreres af Mexicos føderale regering. Hovedparten af Mexico City ligger indenfor det føderale distrikt.
Delstaten Mexico grænser op til DF på tre sider, samt mod delstaten Morelos i det mere landlige og bjergrige syd. Det pæreformede føderale distrikt dækker et landareal på 1.479 km², med et indbyggertal på 8.591.000 ifølge folketællingen i år 2000.
Af administrative årsager er DF opdelt i 16 delegaciones (kvarterer):
Álvaro Obregón, Azcatpotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza og Xochimilco.
ISO 3166-2 er MX-DF.

MGP
Melodi Grand Prix for børn og unge. Se også Melodi Grand Prix.
MGP blev afholdt første gang i 2000, og succesen blev gentaget i 2001.
I 2002 havde idéen fanget så godt an, at den blev udvidet til at gælde hele Norden, da der i samarbejde med Sverige og Norge blev afholdt et MGP Nordic.
Og i 2003 er MGP så blevet endnu større, idet der i samarbejde med EBU afholdes et europæisk MGP, der har fået betegnelsen 'Junior Eurovision Song Contest'. Det afholdes i Forum i København den 15. november 2003.
Vindere af MGP
* 2000 FemininuM - Sort sort snak
* 2001 Sisse Søby - Du har brug for mig
* 2002 Razz - Kickflipper
* 2003 Anne Gadegaard - Arabiens drøm
Vinder af MGP Nordic
* 2002 Razz – Kickflipper

Michael Faraday
Den britiske fysiker og kemiker Michael Faraday demonstrerede den første elektriske transformer i Royal Institute i London i 1831.

Michael Agricola
Michael Agricola, biskop, Finlands reformator, var en fiskersøn fra Pernå Sogn i Østre Nyland (cirka 1508-57). I tyveårsalderen blev han grebet af de reformatoriske tanker, og det var sandsynligvis 1535, at han på Finlands første evangeliske biskop, Mårten Skyttes bekostning rejste til Wittenberg. Her blev han magister, og 1539 rejste han hjem, anbefalet af Luther til kongen som en ved kundskaber, forstand og sæder udmærket ung mand, der kunne være til såre megen nytte. Han blev straks rektor i Åbo, hvilken stilling han beklædte i 9 år med stor hæder. I den tid udgav han på finsk en ABC, en katekismus og en bønnebog, forsynet med et kalendarium, vers, oversatte stykker af Bibelen og af kirkefædrene og så videre, men først og fremmest oversatte han det nye testamente, der udkom 1548, salmerne og nogle af profeterne (1551-52), hvorved han ikke alene gav den finske reformation grund at stå på, men skabte selve det finske skriftsprog. I fortalen til oversættelsen af salmerne forekommer et digt om de gamle finners afguder, hvilket indeholder adskillige interessante oplysninger, der ikke kendes andre steder fra. 1548 blev han medhjælper for den gamle biskop Skytte, og efter dennes død (1550) styrede han stiftet som vikar, indtil han 1554 blev biskop i Åbo. Kong Gustaf satte megen pris på ham og valgte ham til medlem af en sendefærd til Moskva; på hjemrejsen herfra døde han. Han blev begravet i Wiborg Domkirke.

Michael Laudrup
Michael Laudrup (født 15. juni 1964) er en tidligere professionel dansk fodboldspiller, nu fodboldtræner.
Han startede sin karriere i de danske klubber KB og Brøndby IF, før han blev solgt til Juventus i Italien. Han er måske bedst kendt for sin tid i de spanske klubber FC Barcelona og Real Madrid, med hvem han vandt flere mesterskaber. Han har også spillet i den hollandske liga for Ajax Amsterdam før han blev fodboldtræner. Han startede som assistenttræner for det danske landshold, blev træner for Brøndby IF, og er nu træner for Getafe CF.
Hans bror Brian Laudrup er også professionel dansk fodboldspiller.

Michael Rosing
Michael Rosing (1756-1818). Dansk skuespiller, hvis kunst var en forløber for romantikken og inspirerede Oehlenschläger. Han var gift med skuespillerinden Johanne Rosing (1756-1853).

Michael Strunge
Nåede at udgive 12 digtsamlinger.

Michael Ventris
Michael Ventris (1922-1956). Engelsk arkitekt og sprogforsker, der dechiffrerede Linear B skriften, der blandt andet fandtes på Knossos.
Da Arthur Evans i begydnelsen af det 20. århundrede begyndte at udgrave Knossos på Kreta fandt han blandt andet en stor mæmgde lertavler med en hidtil ukendt skrift. Nogle var ældre og skriften betegnedes Linear A, mens hovedparten var af en nyere skrifttype, der blev kaldt Linear B. Evans brugte mange år på at forsøge at dechiffrere teksten, men uden resultat.
På basis af iagttagelser gjort af Alice Kober kort efter Arthur Evans død, kunne Ventris gennem en kombination af forskning og gæt efterhånden afkode Linear B og konstatere at det underliggende sprog var græsk.
Efter at have afkodet Linear B i 1951-1953, døde Ventris 34 år gammel i en bilulykke.

Michael Wiehe
Michael Wiehe (1820-1864). Dansk skuespiller, der sammen med Johanne Luise Heiberg dannede 1800-tallets mest berømte par på den danske scene. Han var bror til Wilhelm Wiehe.

Michael York
Født 1942. Engelsk skuespiller med filmdebut i 1967 med Ulykkesnatten. Senere film Cabaret (1972) og de tre musketerer (1973).

Michelangelo di Caravaggio
Michelangelo di Caravaggio (28. september 1573 - 1610), italiensk maler. Som følge af et voldsomt temperament var han altid på kant med loven. I 1906 flygtede han fra Rom på grund af mord. Han levede nogle år på Malta, hvorfra han igen måtte flygte efter duel med en malteserridder.

Michigan sø
Sø i USA med et areal på 57.990 km2. Største dybde 281 m.

Michoacán
Michoacán er en delstat i Mexico. Den del mod vest grænse med de mexicanske delstater Colima og Jalisco, mod nord Guanajuato, mod øst delstaten Mexico, mod sydøst Guerrero og mod syd Stillehavet.
Delstaten har et areal på 59,864 km². I 2003 var det anslåede indbyggertal 4.047.500. Hovedstaden hedder Morelia. ISO 3166-2 er MX-MIC.
I Michoacán ligger også de større byer Apatzingán, Hidalgo, Jacona, Jiquilpan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Paracho, Pátzcuaro, Puruándiro, Sahuayo, Uruapan, Zacapú, Zamora og Zitácuaro, foruden de præ-columbianske ruiner Tzintzuntzán.
Aguililla er en by i Michoacan, som er berømt for sine smukke sommerfugle.

Microcomputere
Microcomputere er små computere, typisk kun til en enkelt bruger.
Dette står i modsætning til minicomputere og mainframes.

Middelalderen
Den danske middelalder regnes fra år 1000, efter vikingetiden, til reformationen i 1536. Herefter fulgte renæssancen.

Middelfart
Middelfart er en købstad på Fyn, med et indbyggertal der den 1. januar 2003 lå på 13.330, mens kommunen havde 20.186 indbyggere. Kommunens areal udgør 72 kvadratkilometer. Middelfarts byvåben viser et skib.

Middelgrundsfortet
Middelgrundsfortet er opført 1890-1891, blandt andet med fyld fra udgravningen af Frihavnen. Middelgrundsfortet var verdens største søfort. Det fyldte, inklusiv bølgebrydere, 7 hektar. I 2002 blev fortet solgt til en privat investor.

Middelhavet
Middelhavet er på 2.965.000 kvadratkilometer, og har en gennemsnitlig dybde på 1.430 meter. Største dybde er 4.405 meter. Havet er fra Gibraltar til Haifa 3.750 kilometer.

Midfaste
4. søndag i fasten.

Midgård
I nordisk mytologi er midgård menneskernes verden. Her satte guderne menneskene så de kunne dyrke jorden og blive talrige. Men menneskene kom ud af kontrol og nu blander guderne sig ikke i deres gerninger. Midgård ligger som navnet siger i midten. På den ene side ligger Asgård som er gudernes (asernes) verden og på den anden side Jotunheim eller Udgård som er jætternes land.

Midsommer
Skt. Hans 24 juni.

Migræne
Hovedpine.