LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Naos - Nati

Naos
Naos (græsk), det indre rum i et græsk tempel.

Napalm
Benzingelé-brandbombe.

Napoléon 1. af Frankrig
Napoléon Bonaparte, fransk diktator. Se artiklen: Napoleon 1. af Frankrig

Napoleon 2.
Napoleon 2. konge af Rom. Se artiklen: Napoleon 2.

Napoleon 3.
Napoleon 3. fransk kejser. Se artiklen: Napoleon 3.

Napoléond'or
Napoléond'or, fransk guld-20-frankstykke, særlig det under Napoleon 1. og 3. prægede, = 14 kr. 40 øre.

Napoleonider
Napoleonider kaldes ætlingerne af Napoleon 1.s brødre og særlig de, der ved kejserligt dekret af 18. december 1852 betegnedes som arvinger til kejserdømmet, nemlig prins Napoleon og hans sønner, samt Napoleon 3.s søn.

Napoleonister
Napoleonister, det politiske parti i Frankrig, der ønskede kejserdømmet genoprettet under napoleoniderne. Også kaldte bonapartister.

Napoleonsdagen
Napoleonsdagen, 15. august, Napoleon 1.s fødselsdag.

Napoli
1. Italiensk by. Især tidligere på dansk kaldt Neapel. Se artiklen: Napoli
2. Bournonvilles ballet fra 1842 , hvis 3. akt ofte opføres ved festforestillinger på Det kgl. Teater.

Nappa
En nappa er en slags vandtæt handskeskind.

Nar
Nar, person som opfører sig tosset. Se artiklen: Nar

Nara
Nara, flod i det mellemste Rusland, falder i den venstre bred af Oka efter et løb på 176 kilometer. Ved Nara fandt 1812 flere træfninger sted mellem franskmændene og russerne.

Nara
Nara (»manden«), i den indiske mystik snart opfattet som det ældste, viseste og bedste menneske, snart som »urvæsenet« (»ånden«, Purusha). I Manus lovbog opfattes Nara åbenbart som = Svayambhu (»den af sig selv opståede«), verdens skaber (Brahman), som først skabte vandene og lagde det gyldne verdensæg (»Brahmans æg«) i dem, eftersom der tillægges vandene navnet narah som »Naras børn«.

Narada
Narada, nævnt som forfatter af enkelte Veda-hymner, i den indiske eventyrmytologi en »Rishi blandt guderne« eller en »guddommelig Gandharva«, eller en Gandharva. Forbandet af Daksha til evig omflakken, kommer han jævnlig fra himlen ned på Jorden for at bringe mennesker oplysninger om guderne og vender så tilbage til himlen for at bringe guderne oplysninger, og også mellem menneskene indbyrdes er han en levende avis. Han besøgte Narayana på Cvetadvipa, og er også udmærket til ellers at give råd og oplysning. Han ledsages ofte af sin søstersøn Parvata. Han har med sig en lyra (vina) og er en ven af kiv. Da Narada ikke havde fortalt Parvata om sin kærlighed til kong Srnjayas datter Sukumara, som blev hans kone, forbandede Parvata ham til, at han skulle tage sig ud som en abe både for Sukumara og alle andre mennesker. Sukumara blev ham alligevel tro, og forbandelsen blev senere hævet, ligesom Narada hævede den forbandelse, han havde udtalt over Parvata, at han ikke skulle komme til himlen. Narada nævnes som forfatter til ikke få (og meget forskelligartede) skrifter: Gandharvaveda, Purana, Astronomi, Pancaratra, Ciksha (fonetik), Lovbog.

Naraka
Naraka, helvede.

Naraka Bhauma
Naraka Bhauma (»Jordens søn«), søn af Vishnu (i hans vildsvine-Avatara) og Jorden, huserede i Pragjyotisha (i Assam). Han havde blandt andet røvet Aditis øreringe og indespærret 16.100 døtre af guder, konger etcetera i sit palads. Efter Indras tilskyndelse drog Krishna ud og dræbte ham, hvorefter Jorden kom og udleverede øreringene til Krishna, som befriede og ægtede pigerne etcetera.

Narayana
Narayana, i den indiske mytologi det på en gang højtideligste og mest romantiske navn på det højeste væsen og (i samme person) en ældgammel patriarkagtig asket. Han nævnes meget ofte sammen med Nara. Men mens Nara kun er en pendant til Narayana, spiller Narayana en meget selvstændig rolle. Man har villet gøre Narayana til et patronymikon (»menneskesønnen«) af Nara. Men den indiske forklaring (»gående på vandene« Brahman, mens han var i eller efter at han var født af verdensægget, eller mens han opholder sig på vandene under verdensundergangene) turde være i det væsentlige rigtig. Nara (»urmennesket, idealmennesket«) røber sin sekundærer, rent spekulative oprindelse ved sit gennemsigtige navn, og ved at der intet siges om ham selv, mens forestillingen om urvandene (under et navn narah, som ikke mere findes i sproget) gør indtryk af at gå meget længere tilbage. De to navne synes altså opståede uafhængig af hinanden. Ligheden har været stærk nok til at knytte dem sammen, men ikke til at udslette den oprindelige betydning af Narayana. Forestillingen om dem begge som asketer stammer dog vel fra Nara og er først blevet udstrakt til Narayana som følge af forbindelsen med Nara. Deres enebo havde været Badari ved Gangas kilder. Navnet Narayana overførtes selvfølgelig fra Brahman til Vishnu og fra denne til Krishna, men betegner meget ofte »det højeste væsen« ganske i almindelighed, uden nærmere begrænsning. I denne egenskab var Narayana synlig til stede på »den hvide ø« (Cvetadvipa), et jordisk lyksalighedsland i det yderste nord, hinsides mælkehavet. På Cvetadvipa besøgte Narada ham. I de episke kilder er Nara inkarneret i Arjuna, Narayana i Krishna. De er ældre end alle guder og fødes i hver Yuga, når en stor krig forestår.

Narbada
Narbada, flod i Indien, udspringer i en højde af 1.005 meter over havet på plateauet Amarkantak, løber først mod nord og derfra mod vest gennem en dal, der mod nord begrænses af Vindya-bjergene, mod syd af Mahadeo- og Satpura-bjergene. Efter et 1.280 kilometer langt løb flader den ud i Cambay-bugten. Et 21 meter højt vandfald findes nær ved kilden. Narbada regnes fra gammel tid som grænsen mellem Hindostan og Dekan. Den anses af hinduerne som hellig.

Narbonne
Narbonne, by i det sydligste Frankrig, ligger 8 kilometer fra Middelhavet på sletten Narbonne. Den har to kirker i gotisk stil fra det 13. århundrede, St. Paul og St. Just med et smukt, men ufuldendt kor. Narbonne er en af Frankrigs ældste byer. Oprindelig hed den Narbo Martius, efter dens grundlægger, romeren Maritus, som her år 118 f.Kr. stiftede en koloni. Under navnet Narbona var den hovedstad i Gallia Narbonensis og prokonsulens residens. 412 blev byen erobret af vestgoterne og indlemmet i deres rige, 508 af burgunderne, under hvis herredømme den blomstrede op og blev en af Septimaniens anseligste byer. 720 faldt den sammen med det vestgotiske rige for araberne, hvis hovedvåbenplads den blev. På denne tid tildyndede Audes udløb, og dens handel sygnede hen. 759 erobredes Narbonne af Pepin den Lille, men kom siden under greverne af Toulouse. Først 1507 kom den under Frankrig.

Narcisme
Sygelig forelskelse i sig selv.

Narcissus
Narcissus var en af de kejserlige frigivne, som spillede en stor rolle under den romerske kejser Claudius, hvis sekretær han var. Han støttede først Claudius' gemalinde Messaline, men blev snart hendes ivrigste modstander, åbnede Claudius' øjne for hendes udskejelser og lod hende til sidst dræbe. Senere modarbejdede han Agrippinas bestræbelser for at hæve sin søn, den senere kejser Nero, til kejserværdigheden, men uden held, og straks efter Claudius' død lod Agrippina ham dræbe.

Nardo
Nardo, by i det sydlige Italien, ligger i nærheden af Taranto-bugten, 15 kilometer nord nord øst for Gallipoli. Nardo er omgivet af ringmure, er sæde for en biskop og har domkirke, gammelt slot, samt dyrkning af vin, tobak og oliven. Nardo er romernes Neritum.

Nares Land
Nares Land kaldes den nordligste del af Grønlands kyst. Vestkysten nåedes 1876 af Nares-ekspeditionen. Det besøgtes af Peary, dels på hans skifærd sammen med Eyvind Astrup tværs over Grønland 1891-92, dels i forsommeren 1901. Allerede under skifærden godtgjordes det, at Grønland er en ø, hvis nordlige grænse, Peary-kanalen, fra Independence Bay på østkysten går mod nordvest til Polarhavet og skiller Nares Land fra Nordenskjolds ø. På skifærden nåede Pearl for øvrigt ikke nordpynten af Nares Land, der på de nyeste kort ligger på cirka 83o nordlig bredde. Peary nåede 4. juli 1892 til 81o 37' 5".

Narew
Narew, højre biflod til den til Weichsel strømmende bug, opstår i sumpene i det russiske Grodno, flyder i vestlig retning forbi Lomscha og Pultusk og udmunder neden for sidstnævnte by. Dens længde er 425 kilometer.

Narfe
Narfe er søn af Loke i den nordiske mytologi. Narfe har en bror, ulven Vale. Vale slår ved et uheld Narfe ihjel.

Nargileh
Nargileh (persisk), den kendte orientalske vandpibe (af araberne kaldet argileh eller shishe). Røgen ledes gennem en vandbeholder (af kokosnøddeskal eller nu normalt af glas), før at den suges ind. Til nargileh anvendes en særlig slags persisk tobak (tembak), som gøres fugtig og derefter holdes brændende ved pålagte trækulsgløder. Ved indåndingen af røgen fra det brændende trækul pådrager den rygende sig en let kulilteforgiftning, som er medvirkende til at frembringe den behagelige, svagt bedøvende virkning, nargileh fremkalder.

Narkissos
Narkissos, græsk sagnfigur. Se artiklen: Narkissos

Narkohypni
Narkohypni er en betegnelse for overgangen mellem sovende og vågen tilstand.

Narkoman
En narkoman lider af en sygelig trang til euforiserende/bedøvende stoffer.

Narkose
Narkose (græsk), bedøvelse eller at bedøve, den tilstand, der kan fremkaldes ved anvendelse af bedøvende midler. Bevidsthed, følelse og vilkårlig bevægelse er ophævede, og narkose ligner således nærmest søvnen, men en ualmindelig dyb søvn. Drives narkosen videre, kan der også opstå lammelse af åndedræt og hjertet og døden således indtræde.
Narkose er den bedøvelse der går forud for og fortsætter under en operation. Der anvendes forskellige metoder efter størrelsen af indgrebet. Til større operationer med fuld narkose anvendes mest narkotiske væsker og ikke luftarter som tidligere. Narkose gives da gennem et drop og arbejdet udføres oftest af en narkosesygeplejeske. Der anvendes tre hovedfunktioner af narkotiske midler.
1) Midler der forårsager søvn
2) Midler der fjerner smerter
3) Midler der afslapper muskler.
Tidligere blev ordene dulm og dvalebinding også anvendt om narkose.

Narkotika
Bedøvende midler.

Narkotisk
Døvende, dvalebindende.

Narni
Narni, by i det mellemste Italien, ligger på den høje venstre bred af Nera 14 kilometer sydvest for Terni. Narni har en domkirke fra 13. århundrede, en gammel borg, rester af en romersk vandledning og bro fra Augustus' dage og er sæde for en biskop. I Narni, der i romertiden kaldtes Narnia eller Nequinum, er kejser Nerva født.

Narrabel
Fortællelig.

Narragansettbay
Narragansettbay, bugt på østkysten af USA i staten Rhode-Island, strækker sig i nord-sydlig retning i en længde af 44 kilometer og med en bredde af 5-19 kilometer. Den optager flere mindre floder og rummer flere øer, hvoriblandt Rhode-Island, Conanicut og Prudence. Narragansettbay har navn efter en nu uddød indianerstamme. Ved Pawtuckets munding i bugtens nordlige ende ligger byen Providence.

Narrata
Det, som fortælles.

Narrata refero
Narrata refero (latin), »jeg beretter kun, hvad jeg har hørt fortalt (og ikke selv har været vidne til)«.

Narration
Narration (latin), fortælling.

Narrativ
Fortællende.

Narrator
Fortæller.

Narrefest
Narrefest. Se artiklen Narrefest

Narses
Narses, byzantinsk hærfører på kejser Justinian 1.s tid. Han var kastrat, lille og uanselig af ydre, men ualmindelig energisk. Efter først at have beklædt hofembeder fik han 538 en hær at føre i krigen mod østgoterne i Italien under Belisarius' overkommando. Men da han ikke ville underordne sig under ham, blev han snart kaldt tilbage. 553 blev han atter sendt til Italien, denne gang som overfeltherre og sejrede over kong Totila ved Tagina og 553 over kong Tejas ved Vesuv, hvorefter hele Italien underkastede sig. Endnu måtte han kæmpe med franker og alemanner, som brød ind i Italien, men derefter kunne han som eksark i ro arbejde på at bringe orden i landet. Men hans havesyge pådrog ham meget had. Han blev anklaget for kejseren og afsat med skam (567). Fortællingen om, at han for at hævne sig skal have opfordret langobarderkongen Albuin til at trænge ind i Italien, er dårlig dokumenteret.

Narthex
Narthex (græsk), en lille kasse, anvendelig for eksempel til lægemidler. Specielt en kostbar kasse, der var iblandt det bytte, som Alexander den Store tog ved Issos, og hvori han senere opbevarede Aristoteles' berømte tekstrecension af de homeriske digte.

Narv
Narv kaldes den side af læderet, på hvilken overhuden har siddet. Den har ofte små fordybninger efter de løsrevne hårsække, og dersom disse ved læderets behandling er blevet udglattede, fremstilles de undertiden bagefter kunstigt.

Narva
Narva, russisk by. Den erobredes 1553 af Ivan Vassiljevitsch, men tilbageerobredes af svenskerne 1581. Særlig kendt er Narva på grund af det under den nordiske Krig stedfundne slag mellem svenskerne og russerne 30. november 1700. Peter den store, der var rykket ind i ingenmandsland med en hær på cirka 80.000 dårlig uddannede soldater, belejrede fæstningen Narva, da Karl 12., der med cirka 8.000 mand var landet ved Pernau, uopdaget og med voldsomhed angreb ham under et stærkt snevejr. Belejringshæren, der i Peter den Stores fraværelse kommanderedes af hertugen af Croy, blev næsten tilintetgjort, men Karl 12. udnyttede ikke sejren, idet han gav den energiske Peter den Store tid til at samle en ny hær. Narva stormedes af russerne 1704.

Narvik
Narvik, købstad i Norge. Byen har en smuk beliggenhed i den indre del af Ofotenfjord, på den mellem Rombaksfjord og Beisfjord liggende halvø, ved den vestre, skovklædte fod af Fagernesfjeld (1.270 meter).

NASA
NASA står for National Aeronautical & Space Administration, og er det amerikanske ækvivalent til det europæiske ESA.
NASA's forgænger var National Advisory Committee on Aeronautics (NACA), som blev dannet efter 1. verdenskrig for at fremme rumforskning i USA. I 1959 blev NACA reorganiseret og fik kontrol med selve rumprogrammet, som tidligere var blevet udført af forskellige dele af militæret.
NASA's rummissioner
* Bemandede rummissioner
o Mercury
o Gemini
o Apollo
o Skylab
* Ubemandede rummissioner
o Mariner
o Surveyor

Nasal
1. Næse-.
2. Snøvlende.
3. Nasal (latin) eller næselyd vil sige en sproglyd, der karakteriseres ved en i næsens hulrum frembragt resonans. Betingelsen herfor er, at ganesejlet (den bløde gane), der ved de rene mundlyde (også kaldt orale lyde) er hævet op, her hænger slapt ned, så at luften, der drives ud fra lungerne, bagfra kan trænge ind i næserummet. For eksempel m eller n.

Nasalere
Udtale gennem næsen.

Naseby
Naseby, landsby i Midtengland, 8 kilometer sydvest for Market Harborough, 18 kilometer nord for Northampton, kendt for det nederlag, de kgl. tropper under prins Rupert 15. juni 1645 led i kampen mod parlamentshæren under Fairfax og Cromwell.

Nashville
Nashville, by i USA, hovedstad i staten Tennessee, ligger ved den hertil sejlbare Cumberland på skråningerne af en høj, der krones af Kapitoliet. Nashville er anlagt 1779. Den del af byen, der ligger på højre bred af floden, kaldes East Nashville eller Edgefield. 15.-16. december 1864 sejrede general Thomas her over de konføderale styrker.

Nasir
Nasir er en betegnelse for en tyrkisk embedsmand.

Nasiræer
Israelitisk asket.

Nasrider
Nasrider, navnet på det i Granada 1238-1492 regerende arabiske dynasti af familien Ibn-Ahmar. Adskillige af den arabiske bygningskunsts bedste frembringelser (Alhambra) skyldes nasrider. Den sidste nasrider var Abu Abdallah (Boabdil), der 1492 måtte overgive Granada.

Nassau
Se artiklen: Nassau

Nasser-søen
Nasser-søen på 4.000 kvadratkilometer er verdens største kunstige sø. Søen er dannet som en opdæmning bag Aswan-dæmningen, Nilen.

Nastika
Nastika (»fornægter«), i Indien de, som fornægter religionen og den ortodokse filosofi, navnlig sjælevandringen og - som for eksempel buddhisterne - sjælens eksistens, som er alle egentlige indiske religioners nødvendige forudsætninger. Deres moral var en opfordring til at nyde livet under sanselige nydelser, mens man har det. Religionen betragtede de som driftige og snedige spekulanters påfund, der trængte til den som en levevej.

Nat
1. Natten er det tidsrum, hvor en given placering peger væk fra solen, og hvor det således er mørkt. Det er nat på lidt under halvdelen af Jordens område på ethvert tidspunkt. Når det er nat på den ene side af planeten, er det dag på den anden side. På grund af Jordens rotation om dens akse, er det skiftevis dag og nat, hvilket tilsammen udgør et døgn på 24 timer. Nætterne er kortere om sommeren og længere om vinteren. Om efteråret og foråret forekommer jævndøgn, hvor nat og dag har samme længde (forholdet mellem nat og dag er 1:1). Solhverv om sommeren og vinteren markerer henholdsvis den korteste og længste nat.
Jo nærmere man er på Nordpolen eller Sydpolen, desto større er variationen i nætternes længde. Eksempelvis kan man tæt på polerne opleve jævndøgn, hvor dag og nat er lige lange.
Gennem tiderne har natten primært været det tidspunkt, hvor man hviler sig, fordi arbejde er besværliggjort af mørket. Efterhånden som kunstig belysning er blevet bedre og mere udbredt, er menneskets aktivitet om natten steget og har mange steder haft indflydelse på økonomien.
Selv uden kunstig belysning kan måneskinnet på nogle tidspunkter gøre det muligt til en vis grad at arbejde eller rejse udendørs om natten.
Natten associeres ofte med fare, fordi banditter og farlige dyr kan skjule sig i mørket. Troen på magi involverer ofte den ide, at magi og troldmænd virker kraftigere om natten. Tilsvarende menes vampyrer og varulve at være mere aktive om natten.
2. Nat, i nordisk mytologi, Nörves datter, bliver ved Delling (den strålende) mor til dag. Hesten Hrimfakse (den med dugget manke) drager hver nat hendes kærre over himmelhvælvingen.
3. Allerede Tacitus bemærker, at germanerne regnede nætter, ikke som romerne efter dage, fordi de anså natten som døgnets første del, og denne sprogbrug holdt sig både i Norden og i Tyskland ind i middelalderen, så at nat er ensbetydende med døgn.

Nat King Cole
Nat »King« Cole (17. marts 1919 - 15. februar 1965), født Nathaniel Adams Coles i Montgomery, Alabama, USA var en fremtrædende sanger og jazz musiker.

Nataktive rovfugle
Nataktive rovfugle, orden af fugle. Se artiklen: Nataktive rovfugle

Natal
1. Fødsels-.
2. Føde-.

Natalis
Natalis (latin) betyder fødselsdag, men bruges i patristisk og middelalderlig latin om martyrernes og helgenernes dødsdag (natalitia martyrum), der betragtedes som deres egentlige fødselsdag. Det bruges også om årsdagen for en afgørende forandring i et menneskes liv.

Natalitet
Natalitet er et fremmedord for fødselshyppighed eller frugtbarhed.

Natalkolonien
Natalkolonien var en tidligere britisk koloni i Sydafrika. Kolonien lå på Østkysten mellen 27o 30' og 31o 5' sydlig bredde og var afgrænset mod øst af det indiske Ocean, mod nord af Zululand og Transvaal, mod vest af Oranje-fristaten og mod syd af Kapkolonien (Basutoland og Kaffraria).
Arealet var på 45.000 kvadratkilometer og indbyggertallet var i 1897 cirka 800.000.
Terrænet hæver sig terrasseformet fra Det indiske Ocean ind mod Drake-bjergene, der dannede grænsen mod Oranje-fristaten.

Natanael
Natanael er en af Jesu disciple. Han omtales i Joh 1:45, og hans navn betyder »Guds gave« på hebræisk.

Natant
Svømmende.

Natation
Svømning.

Natatores
Natatores, et navn, først brugt af Illiger 1811 som betegnelse for en orden af fugle, omfattende de i systematisk henseende vidt forskellige familier, der sædvanlig kaldes svømmefugle.

Natbue
Natbue kaldes den del af horisonten, som ligger under horisonten.

Natchez
Natchez, by i USA, stat Mississippi, ligger hovedsageligst på en 60 meter høj »Bluff« på venstre bred af Mississippi. Den er anlagt 1700 og har navn efter indianerstammen Natchez, der er kendt fra kolonisternes kampe og fra Chateaubriand.

Natdyr
Natdyr, betegnelse for de dyr, der væsentligst er aktive og søger deres føde om natten, mens de bruger dagen til at sove i eller i hvert fald holde sig i skjul den meste del af den tid, Solen er oppe. Udprægede natdyr er af pattedyrene en del aber, de fleste halvaber, insektædere og pungdyr, alle flagermus samt en del gnavere og rovdyr. Af fuglene en del skrigefugle, ugler, en del hønsefugle og vadefugle samt få svømmefugle, endvidere få koldblodige hvirveldyr, men derimod talrige insekter, særlig af billernes, sommerfuglenes og andre insektordener. De fleste natdyr udmærker sig ved at være små, ofte med mørke farver, en del er dog kridhvide.
Øjnene meget svagt udviklede, og i disse tilfælde finder dyrene sig til rette ved en veludviklet hørelse eller følesans. Andre har derimod meget store øjne.

Nathalia
Nathalia, dronning i Serbien, er født 2. maj 1859, datter af en russisk oberst Keschko, ægtede oktober 1875 fyrst Milan Obrenovic og blev derved 6. marts 1882 dronning. Hun kom senere i strid med ham, dels på grund af hans uordentlige liv, dels fordi hun som ivrig russisk-sindet misbilligede hans politik, der hældede til Østrig. August 1887 forlod hun landet, medtagende sin søn, Alexander. Men Milan lod med magt drengen borttage fra hende i Wiesbaden og senere uagtet hendes indsigelse Metropolitten udtale skilsmisse mellem dem. Efter Milans tronfrasigelse i marts 1889 vendte hun tilbage til Serbien, men blev 1891 udvist af landet. Januar 1893 udsonede Milan sig med hende og lod Synoden tilbagekalde skilsmissen. Da hun august 1900 skarpt udtalte sig mod sønnens ægteskab med hendes tidligere hofdame, Draga Maschin, der var 9 år ældre end han og ikke helt uberygtet, blev hun på ny fjernet fra landet. Februar 1901 blev hun enke.

Nathan
Nathan, profet på Davids tid, en ædel og sand personlighed, på mange måder en støtte for sin konge, særlig kendt for sin frimodige optræden over for denne efter hans dybe fald. David overlod ham siden sin søn Salomos opdragelse, og det var Nathan, der senere over for Adonijas intriger sikrede Salomo tronen efter farens død.

Nathold
Nathold. Det var i middelalderen ofte tilfældet, at den, der boede på en andens jord, betalte for dette til husbonden blandt andet ved, som det hed, at »holde« ham og hans husstand visse nætter (døgn) om året, være vært for husbonden med følge. Dette overførtes på forholdet mellem konge og undersåtter, således at rigets herreder og byer var pligtige til at »holde« kongen og hans store følge i et vist antal nætter om året. Hver nats hold regnedes, i alt fald i den senere middelalder, til 2 måltider. Kongerne rejste derfor rundt i landet på gæsteri, og var kongen selv forhindret i at komme, drog dronningen, kongebørnene eller de højeste embedsmænd på gæsteri. Ganske på samme måde nød bisperne nathold på deres embedsrejser, snart af bønderne, snart af præsterne og kirkerne.

Natick
Natick, by i USA, staten Massachusetts, ligger 20 kilometer vestsydvest for Boston ved Cochituate-søen, hvorfra Boston henter sin vandforsyning.

Nation
Nation (latin) kan både betyde indbegrebet af de mennesker, som har sprog og afstamning fælles. Være en betegnelse for den del af dem, som lever under fælles politisk styring. Endelig en stats indbyggere, uanset om de er forskellige i sprog og afstamning. Den ubestemte brug af betegnelsen skyldes, at man foruden sproget og afstamningen også antager et fællesskab i følelser og bestræbelser, hvor der skal være tale om en nation. Hvis et sådant fællesskab findes, selv om medlemmerne lever spredt i forskellige statssamfund, bruger man begrebet nation om hele kredsen, mens man i modsat fald hellere bruger et andet ord: stamme, race eller lignende. Det samme er tilfældet, hvor mennesker af forskellig afstamning lever sammen i en stat, de omfatter med fælles følelser, for eksempel det schweiziske folk eller den schweiziske nation.
Synonym: folkeslag.

National
1. Indenlandsk.
2. Statsejet.
3. Fædrelandsk
4. Folke-.

Nationaldag
Nationaldag, en dag, der fejres af hele folket til erindring om en i nationens liv særlig betydningsfuld begivenhed. Findes i de fleste lande og er ofte knyttet til den dag, fra hvilken den gældende forfatning daterer sig (således for eksempel i Danmark 5. juni, Norge 17. maj, Grækenland 6. april, USA 4. juli), eller til regentens fødselsdag. I Frankrig fejres 14. juli (Bastillens kapitulering), i Spanien 12. oktober (Amerikas opdagelse).

Nationalforsamling
Lovgivningsting.

Nationalgarde
Nationalgarde var en slags borgervæbning, der oprettedes i Paris 1789, og som året efter ved Lafayettes foranstaltning indførtes over hele Frankrig. Bestemmelsen med nationalgarden var lokaltjeneste, men denne bestemmelse overholdtes ikke strengt. En del af nationalgarden var således med ved Neerwinden, og den anvendtes også delvis mod invasionen 1814. Nationalgardens ret til selv at vælge officerer afskaffedes under Bourbon'erne, og i Paris opløstes den 1827 som værende revolutionær. Under juli-revolutionen oprettedes den igen og deltog i februarrevolutionen. Napoleon 3. gav den en fuldstændig omorganisation, således at den, når den var mobiliseret, stod under de militære myndigheder. Ved værnepligtsloven af 1868 bestemtes nationalgarden til forsvar af fæstninger og kyster, for ikke til disse formål at fjerne kræfter fra den egentlige felthær. Nationalgarden ophævedes 27. juli 1872.

Nationalgodser
Nationalgodser, betegnelse særlig for de under den første franske revolution af den franske republik konfiskerede kongelige, kirkelige og emigrerede adeliges godser.

Nationalisere
Foretage statsovertagelse.

Nationalisme
Nationalisme er ensidig forkærlighed for ens egen nation.

Nationalist
Tilhænger af nationalismen.

Nationalistisk
Overdrevent fædrelandssindet.

Nationalitet
1. Hjemmehørende i et bestemt land.
2. Folkeslag.

Nationaløkonom
Ekspert i læren om samfundsøkonomien.

Nationaløkonomi
Læren om samfundsøkonomien.

Nativ
1. Medfødt.
2. Indfødt.

Natives
Natives (engelsk), »de indfødte«, nativister, navnet på et nordamerikansk politisk parti, Native American Party, der ville forsvare de indfødtes rettigheder over for indvandrerne.

Nativisme
Nativisme er læren om, at visse karaktertræk skulle være medfødte.

Nativist
Tilhænger af den nativistiske lære.

Nativitet
Nativitet, konstellationerne i individets fødselsøjeblik og stjernernes derved bestemte indflydelse på dets skæbne. At stille et menneskets nativitet bliver således ensbetydende med at opstille og tyde hans horoskop.