LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Naza - Neus

Nazareth
Nazareth, by i Israel, Jesu barndomshjem. Han kaldes derfor i evangelierne og apostelhistorien Jesus fra Nazareth, ligesom i den ældste tid de kristne kaldtes nazaræerne, de kristne i Orienten benævner sig endnu med dette navn. Nazareth synes på Jesu tid at have været ret ubetydelig, senere fik den større betydning. På korstogenes tid byggedes en kirke, og Nazareth blev sæde for metropolitten, der før havde boet i Skythopolis. Nazareth har en yndig beliggenhed i en dalsænkning, der strækker sig fra sydvest mod nordvest i de såkaldte Nazareth-bjerge, den er til dels bygget op ad vestskråningen. Op over den hæver bjerget sig med vidtstrakt udsigt til alle sider. Der findes i Nazareth en del kirker og klostre. Mest fremtrædende er franciskanerklosteret med Bebudelseskirken. Her skal Marias hus have stået, som legenden senere lader være flyttet af engle til Loreto.

Nazi
Forkortelse for nazisme (nationalsocialismen).

Nazist
Tilhænger af nationalsocialismen.

NB
NB er en forkortelse for nota bene »bemærk nøje«.

Neagh
Neagh (Lough Neagh), Irlands største sø, 396 kilometer, ligger mod nordøst i provinsen Ulster. Den er dannet i tertiærtiden ved en sænkning af jordskorpen. I forhold til dens store udstrækning, 30 kilometer i længden og 19 i bredden, er dens dybde ringe, gennemsnitlig 15 meter, maksimum 31 meter. Den er fattig på øer. Den modtager fra alle sider en mængde småstrømme og har afløb gennem Bann, der efter et nordligt løb falder i havet ved Coleraine. Dens højde over havet er kun 14 meter.

Neanderthal-mennesket
Neanderthal-mennesket er Europas ældste kendte menneskerace.

Neapel
Millionby ved foden af vulkanen Vesuv.

Nebengeschäft
Bierhverv, bifortjeneste.

Nebi
Arabisk profet.

Nebula
1. Tåge.
2. Stjernetåge.

Nebular
1. Tåget.
2. Tåge-.

Nebulisme
Nebulisme er et fremmeord for tågethed eller uklarhed.

Nebulist
1. En nebulist er en maler, der især maler skyer og luft.
2. Tåget, vag person.

Nebulose
Stjernetåge.

Nebulositet
Tågethed, uklarhed.

Necessitas
1. Nødvendighed.
2. Nød, trang.

Necessitas non habet legem
»Nød bryder alle love«.

Née
Født.

Nefalier
Nefalier er et drikofre uden vin.

Nefarie
På syndig vis.

Nefas
Ulovlighed (modsat fas).

Nefrolog
Ekspert i læren om nyrerne.

Nefrologi
Læren om nyrerne.

NEG Micon
Dansk vindmøllefabrikant.

Negando
Nægtende.

Negation
Nægtelse, nægtelse(sord).

Negativ
1. Nægtende.
2. Mindre end nul.
3. Fotoplade eller film.
4. Forgæves.

Negativisme
Indstilling der er passiv.

Negativistisk
Passiv, kontræer, førende til intet.

Negatorisk
Nægtende.

Negere
1. Nægte.
2. Forbyde.

Negligé
Nattøj, morgendragt, undertøj.

Negligence
1. Skødesløshed, efterladenhed, ligegyldighed.
2. Ansvarsfrihed.

Negligente
Negligente er et fremmedord for henkastet eller let.

Negligere
Forsømme, overse, ikke tage hensyn til.

Nego
Jeg benægter.

Negotiabel
1. Let realisabel.
2. Kurant.

Negotiabilitet
Letsælgelighed, salgbarhed.

Negotiation
1. Forhandling.
2. Omsætning.

Negotiere
1. Forhandle, underhandle.
2. Omsætte.

Négresse
Negerkvinde.

Negro
Neger.

Negro spiritual
Religiøs negersang.

Negrofil
Negervenlig.

Negrofob
Negerhadende.

Negroid
Negeragtig, neger-.

Neil Armstrong
Neil A. Armstrong (født 5. august 1930), amerikansk astronaut, som blev det første menneske, som kredsede om jorden (marts 1966, Gemini 8) og det første menneske, som spadserede på månen (juli 1969, Apollo 11).
Amstrong blev født i Wapakoneta, Ohio og gjorde tjeneste i koreakrigen som jagerpilot. Han blev herefter civil testpilot for NASA og fløj X-15 raketflyet. Armstrong blev udset som astronaut i 1962.
Han blev af præsident Ronald Reagan udpeget til medlem (næstformand) i Rogers-kommissionen, der skulle undersøge ulykken med rumfærgen Challenger.

Nekrobiose
Begyndende nekrose.

Nekrofag
Ligæder, ligædende.

Nekrofetichisme
Seksuelt tiltrækkelse af begravelser, rustvogne samt kister.

Nekrofil
Lidende af tilbøjelighed til seksuelle handlinger over for lig.

Nekrofobi
Frygt for lig.

Nekrolatri
Dyrkelse af afdøde.

Nekrolog
Nekrolog er betegnelsen for mindeord om en afdød.

Nekromanti
Spådom gennem åndefremkaldelse.

Nekromantiker
Åndemaner.

Nekropsi
Ligsyn.

Nekrose
Hendøen af væv.

Nekrotisk
Hendøende.

Nektar
Gudedrikken i græsk mytologi.

Nellike-revolutionen
Nellike-revolutionen, der var ublodig, udspillede sig i Portugal i 1974.

Nelson
Et brydergreb om nakken.

Nelson Eddy
Nelson Eddy (29. juni 1901 - 1967), amerikansk sanger og skuespiller. Eddy var operasanger, indtil Hollywood »opdagede« ham.
Hans medspiller i talrige film var sangerinden Jeanette MacDonald.
Nelson Eddy døde på scenen i 1967.

Nematoid
Trådformet.

Nemesis
Nemesis er »skæbnens retfærdige gengældelse« i græsk mytologi.

Nemo
Ingen.

Nemoral
Skov-, forstlig.

Nemoralier
Skovfest.

Neofili
Neofili er et fremmedord for tilbøjelighed til at blive tiltrukket af fornyelse.

Neofobi
Frygt for det nye.

Neoformation
Nydannelse.

Neofyt
Nyoptagent medlem.

Neogen
Fællesnavn for miocen og pliocen.

Neokor
Tempeltjener.

Neolitisk
Fra den nyere stenalder.

Neolog
Sprogfornyer.

Neologi
Sprogfornyelse.

Neologisme
Sproglig nydannelse.

Neomenia
Nymåne.

Neon
1. Luftform.
2. Grundstof anvedt i belysningslegemer.

Neoterisk
Nyhedssyg.

Nepal
Nepal, land i Asien. Se artiklen: Nepal

Nephele
1. Tåge
2. Sky.

Nephthys
Seths kone (Ægypten).

Nepos
1. Barnebarn.
2. Efterkommer.
3. Søskendebarn.

Nepotisme
Nepotisme er et fremmedord for begunstigelse af pårørende med embede eller anden fordel. Ordet blev i 1930'erne foreslået ændret til frændestræv eller frændegunst. Disse danske synonymer slog dog aldrig igennem.

Neptun
1. Romernes havgud. Også stavet Neptunus.
2. Planet i Solsystemet.

Neptunus
Havets gud i romersk mytologi.

Nereis
En Nereis kan blive cirka 15 cm lang, og kan også være grålig eller grønlig. Den kan findes under sten og gange den selv graver. Neries er en børsteorm. Den lever mest i gang- systemer, på lavt vand. Det er et rovdyr. Ved højvandet jagter den rundt på sandbunden efter byttedyr. Dens livret er andre orme. Dens fjender er hesterejen og strandkrabben.
I forhold til Vadehavet er sandbunden på Æbelø lysere, så børsteormen er også lysere, da den tilpasser sig farverne der, hvor den lever. Nereis lever både i brakvand, og i saltvand.

Nereus
Nereus var den græske gud for det rolige og solbeskinnede hav.

Nergal
Dødsrigets gud.

Nerie
Plantevækst også kaldet oleander.

Neritisk
Lavvands-.

Nero
Nero, romersk kejser. Se artiklen: Nero

Neronisk
Grusom (som kejser Nero).

Nertz
Kostbar pels af flodilder.

Nerve
1. En nerve er en forbindelsestråd til og fra hjernen.
2. Følsomhed.
3. Kraft, fasthed, styrke.

Nervina
Nervemidler.

Nervosisme
Nervesvækkelse.

Nervus acusticus
Hørenerven.

Nervus olfactorius
Lugtenerven.

Nervus opticus
Synsnerven.

Nervus rerum
1. Penge.
2. Bevæggrund.

Nescio
»Jeg ved ikke«.

Nestor
Den ældste, mest erfarne.

Néstor Kirchner
Néstor Kirchner (født 25. februar 1950 i Rio Gallegos), argentinsk politiker.
Kirchner er peronist, og har været guvernør for Santa Cruz fra 1991 til 2003, da han blev Argentinas præsident ved en valgsejr over den tidligere præsident Carlos Menem (1989-1999).
Selvom Menem vandt den først valgrunde den 27. april 2003, fik han alene 24% af de gyldige stemmer, cirka 2% mere end Kirchner. Dette var dog en lille sejr, da Menem generelt havde et negativt omdømme blandt en stor del af den argentinske befolkning og derfor reelt ikke havde nogen chance fo at vinde 2. valgrunde. Efter en række af dage med spekulationer, hvor opinionsmålingerne viste en massiv Kirchner sejr med 30-40% flere stemmer end Menem, trak Menem sig. Dette gjorde automatisk Kirchner til argentinsk præsident.
Kirchner efterfulgte Duhalde den 25. maj 2003.

Netto
Minus omkostninger eller indpakning.

Netto kontant
Kontant uden ekstrarabat.

Netto tonnage
Lasteevne.

Netto vægt
Vægt uden emballage.

Netvinger
Netvinger er en orden af insekter. Se artiklen: Netvinger

Netværk
I computerterminologi er et netværk betegnelsen for det udstyr, der gør det muligt for computere at udveksle data. Netværk kan være baseret på mange forskellige teknologier, eksempelvis laserlys, radiobølger, elektriske signaler overført via kabler og lys sendt via lysledere. Der skelnes ofte mellem passivt udstyr som eksempelvis kabler og aktivt udstyr som eksempelvis en router.

Netværk bridge
Digitalt data netværksudstyr, som typisk har 2 porte. En bridge er det samme som en 2 ports switch.

Netværk hub
Digitalt data netværksudstyr, som har 2 eller flere porte.
Hubs kan fås til forskellige data netværkstyper; ethernet, USB, firewire/IEEE1394 og fibre channel.
En hubs sender data pakker ud forstærket på de andre porte, uden at gemme det i en buffer (cut-through). Kun en port ad gangen kan sende data pakker til alle de andre porte (half-duplex).
Når to eller flere porte samtidig kommer til at sende data pakker, vil hub eller tilkoblede data terminalúdstyr (eks. computere) opdage og signalere det, med et kollisionssignal.
Følgende gælder kun ethernet baserede hubs:
En 10 Mbit hub kan kun formidle data hastigheder 10 Mbit/s half-duplex på portene.
En 100 Mbit hub kan kun formidle data hastigheder 100 Mbit/s half-duplex på portene.

Netværk repeater
Digitalt data netværksudstyr, som normalt har 2 porte. En repeater har samme funktion som en hub.

Netværk switch
Digitalt data netværksudstyr, som har 2 eller flere porte.
Switch kan fås til forskellige data netværkstyper; ethernet, firewire/IEEE1394 og fibre channel.
En switch sender data pakker ud forstærket på en eller flere porte. Switche er normalt sat op til at beregne pakkens checksum (CRC) og hvis checksummen stemmer med port bufferens pakke checksum, sendes pakken videre (Store-and-Forward). Switchen er lærer at finde ud af hvilke porte, som skal modtage data pakkerne. Alle switch porte kan normalt modtage og sende data pakker samtidigt (full-duplex).
Følgende gælder kun ethernet switch:
En switch port, som er stillet til autonegotiation, vil ved tilkobling af netværksudstyr eller terminaludstyr, i de fleste tilfælde kunne finde ud af hvilken datakommunikationshastighed, det tilkoblede udstyr kan kommunikere med: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s og duplex; full, half.
De fleste switche idag anvender store-and-forward. Store-and-forward betyder at switchen kopierer pakken ind i en port buffer og at der laves en CRC-checksums beregning. Er CRC-checksummen korrekt, sendes pakken ud til destinationsporten(e).
Switche kan formidle ethernet data pakker på mellem 64 og 1518 bytes. Nogle switche og routere kan også formidle pakker med en ekstra VLAN-header/tag (4 bytes) pakker på mellem 68 og 1522 bytes.
Nogle switche og routere kan klare Jumbo pakker på op til 9000 bytes.

Netværk switching hub
Følgende er kun gældende for ethernet switching hubs:
En netværk switching hub er en sammenbygning af en 2 ports switch og 2 hubs, hvor den ene er en 10 Mbit/s hub og den anden er en 100 Mbit/s. En netværk switching hub kan derfor formidle data hastigheder på enten 10 eller 100 Mbit/s half-duplex på hver af portene.

Netværkrouter
En routers primære funktion er at læse en pakkes destinations IP-adresse (OSI layer 3) og på baggrund af denne, sende pakken videre til næste router, ved at slå op i statiske eller dynamiske route tabeller.

Netværksobjekt
Et netværksobjekt er en mindre funktion, der kan kaldes fra en maskine til en anden.

Neuralgi
Nervesmerte.

Neurasteni
Nervesvækkelse.

Neurasteniker
En neurasteniker er en, der er lidende af nervesvækkelse med træthed, nedtrykthed og irritabilitet.

Neuro
Neuro (af græsk neuron, bånd, nerve) benyttes i sammensætninger (foran vokal neur...) til at betegne nerve.

Neurokirurgi
Hjerne- eller rygmarvsoperation.

Neurolog
Nervelæge.

Neurologi
Læren om nervesygdomme.

Neurom
Neurom (græsk), svulst dannet af nervevæv.

Neuropatologi
Neuropatologi (græsk), læren om nervesystemets sygdomme.

Neuroptera
Florvingede.

Neurose
Neurose
Neurose (græsk) betegner kun nervelidelse almindelighed, men bruges dog som oftest kun i betydning af nervelidelser, for hvilke der ikke findes nogen påviselig anatomisk forandring i nervesystemet, derfor ofte ensbetydende med funktionel nervesygdom. Det er derfor naturligt, at neuroses område må formindskes, efterhånden som de videnskabelige undersøgelsesmetoder forbedres, og i virkeligheden er der også flere sygdomme, som tidligere regnedes for neuroser, men nu erkendes som organsik nervesygdom.

Neurotika
Nervemidler.

Neuruppiner
Vers med pudsige rim.

Neuse
Neuse, flod i USA, stat North Carolina, udspringer vest for Roxborough og udmunder neden for New Berne efter et løb på 500 kilometer.

Neustrien
Neustrien (Neustr, Neustria, Neustrasia) var under merovingerne navnet på Vestfrankrig mellem floderne Meuse og Loire, adskilt fra Austrasien ved den store Ardennerskov. I Neustrien, der var et selvstændigt rige, i reglen delt mellem flere konger, var det romanske folkeelement det overvejende, og heraf forklares for en del de stadige kampe med Austrasien, hvis befolkning var næsten ublandet germansk. Navet, der på barbarisk latin, i modsætning til Austrasien (omtrent: østlandet), betegner Neustrien som ikke-østlandet (omtrent: vestlandet), gik af brug i 8. århundrede, da Austrasien under karolingerne fik overtaget, og anvendtes da en kort tid som benævnelse for det landskab, der efter 911 kaldtes Normandiet.