LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Neut - Noce

Neutral
Upartisk, partiløs. holde sig neutral, holde sig udenfor, uden virkning.

Neutralisation
Det at sætte ud af spillet.

Neutralisere
Ophæve.

Neutralisme
Ikke-indblandings-politik.

Neutralist
En, der er indstillet på neutralisme.

Neutralitet
Neutralitet. Enhver stat, der under en mellem andre magter indtrådt krigstilstand »afholder sig - som det hedder i de nordiske rigers kort før Krim-krigens udbrud offentliggjorte neutralitetserklæring - fra en hvilken som helst deltagelse til fordel for den ene af de stridende parter til skade for den anden«, er neutral, og en sådan stilling er enhver suveræn stat berettiget til at indtage, uden at den behøver at angive sine grunde derfor.

Neutrerna
Neutrerna (af latin neuter, omtrent: ingen af to) var i Sverige i tiden omkring 1820 benævnelse for de poeter, som ikke bekendte sig til nogen af de to herskende smagsretninger, der hyldedes af Svenska Akademien og af Nya Skolan. Neutrerna hævdede frihed over for den førstes akademiske tvang og stringens over for den sidstes romantiske uklarhed. Deres program udtalte Tegnér i sin jubelfesttale 1817. Neutrernas betydeligste repræsentanter er Franzén, Tegnér, Wallin og flere.

Neutron
Uelektrisk del af atomkerne.

Neutrum
Intetkøn i grammatik.

Neuvaine
9 dages andagt (romersk-katolsk).

Neuville
Neuville, navn på flere franske småbyer.

Neva
Neva, flod i det nordvestlige Rusland, danner afløb for det store bassin omkring søerne Ladoga, Onega, Sajma og Ilmen, opstår i det sydvestlige hjørne af Ladoga ved Schlússelburg og strømmer vestpå til den finske Bugt. Neva har en længde af 62 kilometer, afvander et areal på i alt 288.972 kvadratkilometer, hvoraf dog kun 4.148 kvadratkilometer falder på den egentlige Neva-strøms bassin, og føre en vandmængde på gennemsnitlig 3.000 kubimeter i sekundet.
Trods sin korthed står den således i Europa med hensyn til vandmængde kun tilbage for Donau og Volga. Bredden varierer mellem 260 meter og 1.280 meter og dybden mellem 2,5 meter og 6 meter. Den er smallest på midten, hvor den gør en krumning mod syd og gennembryder en kalkstensryg, hvorved der opstår en række strømsnævringer. 15 kilometer fra mundingen træder den ind i St. Petersborg, der for en stor del ligger på dens delta, og omtrent midt i byen deler den sig først i to og derefter i flere grene, der omslutter flere for størstedelen bebyggede småøer, og hvis hovedarme bærer navnene store og lille Neva, store og lille Nevka. Neva er tilfrossen fra begyndelsen af november til ind i april. Det hænder at Neva forårsager oversvømmelser.

Nevada
Nordamerikansk stat (USA), der består af 90% ørken. Byerne Reno og Las Vegas ligger i Nevada.
Tidligere var Nevada ('The Silver State') kendt for minedrift. I dag er staten mest kendt for saltørkenen, en liberal ægteskabslovgivning samt legalt spil og prostitution.
Historie
Nevada udgjorde en del af det distrikt, Mexico 1848 afstod til USA. Allerede samme år nedsatte mormonerne sig i Genoa ved foden af Sierra Nevada. Men først da man 1849 havde fundet guld og 1859 sølv, kom indvandrerne. 1861 blev Nevada organiseret som territorium og 1864 optaget i unionen som den 36. stat.

Nevada City
Nevada City, by i USA, stat Missouri.

Never give up
»Giv aldrig op«.

Never mind
Never mind (engelsk), det er lige meget, »Pyt med det!«.

Nevers
Nervers, by i det indre Frankrig, er smukt beliggende på en skråning ved højre bred af Loire, som her optager Nievre.
I romernes skrifter betegnes Nevers som Noviodunum og senere som Nevirnum. Allerede under Chlodovech oprettedes her (506) et bispesæde. I 9. århundrede nævnes greverne af Nevers eller Nivernais. Men 1184 uddøde mandsstammen, og Nevers kom nu ved arv under en række forskellige herskere (Courtenay, Donzy, Chatillon, Bourbon, Flandern). Frants 1. ophøjede 1538 Nevers til hertugdømme. Blandt dets besiddere var Ph. J. Mancini-Mazarini (død 1707), hvis efterkommere stadig fører titlen hertug af Nevers eller Nivernais.

Neveu
Neveu (fransk af latin nepos), bror- eller søstersøn.

Nevø
Broder-, søstersøn.

New Amsterdam
Tidligere navn for New York.

New England Range
Australsk bjergkæde.

New Orleans
New Orleans, amerikansk by. Se artiklen: New Orleans

New York
New York er en delstat i det nordøstlige USA. New Yorks største by hedder også New York, som anvendes i daglig tale, byen er også kendt som New York City for at kunne skelne den fra delstaten. Delstaten New York har omkring 19 millioner indbyggere, hvilket gør den til den trediestørste i USA.
Historie
New York koloniseredes i begyndelsen af 1600-tallet af hollændere og blev overtaget af englænderne i 1660'erne. New York var en af de tretten kolonier som begyndte Den Amerikanske Frihedskrig.

New York City
New York City er den største by i delstaten New York og i hele USA. Byen er kendt som New York City for at kunne skelne den fra delstaten. Byen hed tidligere New Amsterdam.
Byen, der har kælenavnet »The Big Apple« (det store æble), betragtes af mange som en af verdens vigtigste byer. Den er formentlig verdens vigtigste finansielle center og er et af de vigtigste kulturelle centre i den vestlige verden. De Forenede Nationers hovedkontor ligger i New York City, hvilket støtter byens selvudnævnelse til »verdens hovedstad«.
New York City er et af de tættest befolkede områder i USA. Indbyggertallet er på mere end 8 millioner (2000), mens byens areal er på 831 km²; hvorved befolkningstætheden er ca. 10.000 pr. km². New York City er en del af Stor-New York, som har et befolkningstal på omkring 20 millioner.
Administration
Byen New York består af fem bydele (boroughs) som hver er et amt (county) i staten New York:
* Manhattan - New York County, 1.537.195 indbyggere
* Bronx - Bronx County, 1.332.650 indbyggere
* Brooklyn - Kings County, 2.465.326 indbyggere
* Queens - Queens County, indbyggere 2.229.379
* Staten Island - Richmond County, 443.728 indbyggere
(Befolkningstal pr. 2000 fra USA's folketællingskontor).
Bydelene, selvom de legalt er amter, har ikke særskilte amtsregeringer. Hver bydel vælger en bydelspræsident (Borough President), men under de gældende regler for byen, er bydelspræsidentens magt begrænset - vedkommende har et lille skønsmæssigt budget som kan anvendes til projekter indenfor bydelen.
Historiske indbyggertal
Følgende liste viser det samlede indbyggertal for de fem bydele i New York City:
1800: 79.200 indbyggere
1830: 242.300
1850: 696.100
1880: 1.912.000
1900: 3.347.000
1928: 6.018.000

New Zealand
New Zealand, land i Stillehavet. Se artiklen: New Zealand

Newcastle
Australsk by.

Newfoundland
Newfoundland er en ø på 110.000 kvadratkilometer.

News
Efterretning, nyhed.

News agency
Nyhedsbureau.

News letter
Politisk avis, der udsendes som brev til abonnenter.

News paper
Avis.

NGO
Engelsk forkortelse for organisationer som ikke styres af staten, for eksempel miljøorganisationer (Non Governmental Organisations).

Ngorongoro
Ngorongoro er en udslukt vulkan beliggende i Tanzania. Dets krater udgør cirka 15 kilometer i diameter, hvilket gør det til et af verdens største kratere.

Ni
9 er:
* et primtal
* et kvadrattal (3*3)

Nibe
By i Jylland mellem Ålborg og Løgstør ved Limfjorden.

Nibelungens Ring
Nibelungens Ring (originaltitel: Der Ring des Nibelungen) er en cyklus af 4 operaer af Wagner.

Niccolo Machiavelli
Niccolò Machiavelli (3. maj 1469 - 21. juni 1527). Niccolo var den næstældste søn af Bernardo di Niccolo Macchiavelli, jurist med et vist omdømme og af dennes hustru Bartolommea di Stefano Nelli. Begge forældre tilhørte Firenze’s (den florentinske) landadel og familien nævnes første gang i 1120.
Det kneb for familien at leve af de ejendomme den ejede så Bernardo søgte ind i byens styre og fik ansættelse som juridisk rådgiver ved skatteopkrævningen. Dette gjorde ham meget bitter idet familien gennem århundrederne havde kæmpet om magt og indflydelse i byen sammen med andre familier og netop skatteopkrævningen blev af de nye magthavere – Medicierne - anvendt til at ruinere modstandere og dermed udelukke ethvert håb om at afkaste Mediciernes magt.
Hvor Bernardo blev bitter og også angreb kirken søgte moderen trøst i kirken, skrev digte til Jomfru Marias ære og søgte også at påvirke sønnen. Bernardo mente at Niccolò skulle studere jura så han kunne skaffe sig et levebrød som embedsmand, men hverken moderens eller faderens ønsker fik nogen indflydelse.
Så vidt vides lærte Niccolò aldrig græsk og han skaffede sig i det hele taget kun den strengt nødvendige lærdom for et medlem af en gammel anset familie, dvs. at regne, italiensk og latin.
I 1498 indgik han 29 år gammel i bystyrets tjeneste. På det tidspunkt var Medicierne fordrevet og republikken genindført i Firenze. Machiavelli kom til at spille en vis politisk rolle, ikke mindst fordi han fungerede som diplomatisk udsending for bystaten.
Medicierne vendte tilbage til magten i Firenze i 1512 og i november samme år blev Niccolò Machiavelli afskediget fra byens styre og senere fængslet anklaget for at have deltaget i kupplaner. Han frigaves og sendtes i eksil i San Casciano. I 1513 afsluttede han sit værk Fyrsten (Il Principe), formentlig tænkt som en vejledning i statsmandskunst til Medicierne.
Hans forsøg på tilnærmelse til Medicierne lykkedes ikke rigtigt, men de havde kompromitteret ham, så han ikke fik plads i byens styre, da Medicierne i 1527 atter blev fordrevet.

Niche
1. Mindre område inden for industri eller erhverv.
2. Fordybning i en mur.

Nicoise
Fransk for tilberedt med oliven, hvidløg, løg, tomater og olie.

Nicolai Abildgaard
Nicolai Abildgaard, dansk maler. Se artiklen: Nicolai Abildgaard

Nidaros
Nidaros var det gamle navn fra før 1400 for Trondheim i Norge. Domkirken i byen benævnes fortsat som Nidaros.

Nidhug
Nidhug er, i nordisk mytologi, en drage der gnavede af verdenstræet Yggdrasils rod.

Nidologi
Læren om fuglereder.

Nidulere
Bygge rede.

Niece
Broder-, søsterdatter.

Niels
Niels, konge af Danmark fra 1104-1134. Se artiklen:
 • Niels


 • Niels Bohr Institutet
  Niels Bohr Institutet er opkaldt efter den danske atomfysiker Niels Bohr, og er placeret på Blegdamsvej i København.

  Niels Henrik David Bohr
  Niels Henrik David Bohr (1885-1962), dansk fysiker som har bidraget afgørende til forståelsen af atomets struktur og udviklingen af kvantemekanikken. Niels Bohr modtog Nobelprisen i fysik i 1922.
  Biografi
  Bohr blev født den 7. oktober 1885 i København. Forældrene var Christian Bohr og Ellen Adler. Han døde samme sted den 18. november 1962.
  Bohr blev uddannet fra Københavns universitet i 1911, hvorefter han tog til Manchester i England og forskede hos Ernest Rutherford. I 1913 publiserede han en beskrivelse af atomets struktur. Denne beskrivelse er senere blevet kendt som Bohr modellen. Bohr blev i 1916 udpeget til professor på Københavns universitet og til leder af det nyoprettede Institut for teoretisk fysik.

  Niels Juel
  Den danske admiral Niels Juel, 1629-97, ombyggede Valdemars Slot på Tåsinge samt byggede palæ på Kongens Nytorv i København.

  Niels Peter Nielsen
  Niels Peter Nielsen (1795-1860). Dansk skuespiller og sceneinstruktør. Han var gift med den fremtrædende skuespillerinde Anna Nielsen.

  Niels Ryberg Finsen
  Niels Ryberg Finsen (1860 - 1904), dansk læge født på Færøerne (af Islandsk slægt). Blev student i Reykjavik i 1882 og tog medicinsk embedseksamen fra Københavns universitet 1890; professor i medicin 1898.
  Niels Finsen studerede lysets virkning på huden. I 1893 offentliggjorde han sin første artikel Om Lysets Indvirkninger paa Huden, der i 1896 efterfulgtes af Om anvendelse i Medicinen af koncentrerede kemiske Lysstraaler, hvori han beskriver lysbehandling af hudtuberkulose. Der blev oprettet Finsens medicinske Lysinstitut i København.
  I 1903 modtog Niels Finsen nobelprisen i medicin for sin behandling af lupus vulgaris (hudtuberkulose) med lys.

  Niflheim
  Niflheim er i den nordiske mytologi en verden der findes før vores kendte verden på jorden dannes. Niflheim findes højt mod nord. Det er en iskold mørk verden fyldt med is og kold vanddamp.
  Mod syd findes Muspelheim, der er lys og brændvarm. Midt imellem de to verdener findes det tomme rum Ginnungagap. Her er en behagelig temperatur og det er her urkoen Audhumla og urjætten Ymer lever. Og det er ud af de to væsener at verden, som vikingerne kendte den, fødtes.

  Niger
  1. Flod i Afrika. Kontinentets tredielængste flod.
  2. Sort.

  Nigrescere
  Blive sort.

  Nigritien
  Sudan.

  Night-cap
  Et glas ved sengetid.

  Nihil
  Intet.

  Nihil humani a me alienum puto
  »Intet menneskeligt er mig fremmed«.

  Nihil novi sub sole
  »Inter nyt under solen«.

  Nihil sine labore
  Nihil sine labore er en udenlandsk vending for »intet uden arbejde« eller »intet opnås uden arbejde«.

  Nihilisme
  1. Nihilisme er et gammelt russisk anarkistparti.
  2. Negativ intetvillende indstilling.

  Nikator
  Den sejrrige.

  Nike
  Sejrens gudinde i græsk mytologi. Se artiklen: Nike

  Nikita Khrusjtjov
  Nikita Khrusjtjov (1894-1971), sovjetisk politiker. Krustjtjov var førstesekretær i Kommunistpartiet 1953-64 og ministerpræsident 1958-64.
  Den 15. september 1959 blev Nikita Khrusjtjov den første sovjetiske leder som besøgte USA.

  Nikkel
  Et metal.

  Nikkelin
  Legering af kobber, nikkel og zink.

  Nikolaus August Otto
  Nikolaus August Otto (1832-1891) var en tysk ingeniør som opfandt 4-takts forbrændingsmotoren, det første alternativ til dampmaskinen. Ottos motor muliggjorde konstruktion af automobiler, motorbåde, motorcykler og fly.

  Nikolaus Kopernikus
  Nikolaus Kopernikus, katolsk embedsmand, astronom og læge. Se artiklen: Nikolaus Kopernikus

  Nikotin
  Giftstof i tobak.

  Nikotinisme
  Nikotinforgiftning.

  Nil
  Nil (=nihil) intet.

  Nilen
  Nilen er 6.695 kilometer lang og derved jordens længste flod. Den udspringer i Burundi, passerer gennem Tanzania, Rwanda, Uganda, Sudan og Ægypten før den løber ud i Middelhavet.
  Byerne Juba, Khartoum, Aswan og Kairo ligger alle ved Nilen.

  Nilen
  Nilen er den klareste stjerne i stjernebilledet Pegasus. Navnet er fra arabisk og betyder »hestens skulder«.

  Nils Poppe
  Svensk komiker.

  Nimbus
  1. Tætte regnskyer.
  2. Strålekrans, glorie.
  3. Helgenskin, glans.

  Nimrod
  Ivrig jægersmand.

  Nina Hagen
  Nina Hagen, ilter og teknisk dygtig sangerinde, der i 1980 fik et hit med nummeret African Reggae.

  Niogtyve
  29 er:
  * et primtal
  Og der er:
  * 29 dage i februar, hvis det er skudår.

  Nippon
  Japan (»Solens opgang«).

  Nips
  Småting til pynt.

  Nirvana
  Fuldkommen udslettelse af personligheden og sammensmelten med guddommen (Buddha).

  Niteroi
  Brasiliansk by.

  Nitid
  Pyntelig.

  Nitiditet
  Pyntelighed, nethed.

  Nitor
  Glans.

  Nitrat
  Salt af salpetersyre.

  Nitrocellulose
  Skydebomuld.

  Nitrogen
  Nitrogen (kvælstof) er et grundstof med atomnummer 7 i det periodiske system. Farveløs gas, findes blandt andet i Jordens atmosfære som frit N2 molekyle.

  Nitroglycerin
  Flydende sprængstof.

  Nitroprøve
  Prøve for haglbøsser, der skal sikre, at disse kan holde til skydning med patroner ladet med røgsvagt krudt.

  Nitte
  En nitte er i et lotteri et nummer som ikke giver gevinst.

  Nival
  Sne-, sneklædt.

  Niveau
  1. Samme højde, (jævn) højde, højdemål.
  2. Vandret plan.
  3. Stade, udviklingstrin.
  4. Vaterpas.

  Nivellere
  1. (ud) jævne, sløjfe.
  2. Måle højdeforskel.

  Nivellør
  En, der nivellerer.

  Nivertoq
  Kolonibestyrer (grønlandsk).

  Nivå
  Kystbaneby i Nordsjælland, cirka 15 kilometer syd for Helsingør.

  Nix
  Nix er en måne omkring planeten Pluto. Se artiklen: Nix

  Njet
  Njet (russisk) nej.

  Njord
  Søfartens gud.

  NKVD
  NKVD var en forkortelse for det tidligere hemmelige sovjetiske politi. Organisationen var direkte underlagt Lavrentij Beria og Josef Stalin.

  NN
  1. NN er en forkortelse for nomen nescio »jeg ved ikke navnet«.
  2. En ubekendt eller unavngiven.

  No man's land
  Ingemandsland.

  Noa
  1. Noa (af det hebræiske ord for hvile Noah) er hovedpersonen i det gamle testamentes fortælling om Syndfloden (1. mosebog 5-9).
  Noa byggede skibet Noas Ark og reddede dermed mennesker og dyr fra Syndfloden.
  2. Almindelige verdslige ting som ikke er tabu.

  Noatun
  Noatun er i den nordiske mytologi en egn i jættelandet Udgård.

  Nobel
  Ædel, dannet, rettænkende, højsindet.

  Nobelpris
  Pris som uddeles af renterne af en gave fra Alfred Nobel. Prisen uddeles i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur og for fredsarbejde samt siden 1968 i økonomi. Uddeles på Alfred Nobels fødselsdag den 10. december hvert år. Først gang prisen blev uddelt var i 1901.

  Nobelprisen i litteratur
  Svensk litteraturpris uddelt årligt siden 1901 af Svenska akademien. Prissum på 214.000 svenske kroner.

  Nobilitere
  Adle.

  Nobilitering
  Adling.

  Noblesse
  1. Adel.
  2. Ædelhed.

  Noblesse oblige
  »Adel forpligter«.

  Nocentia
  Skadelige lægemidler.