LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Noct - Nove

Noctambul
Lidende af søvngængeri.

Noctambulisme
Søvngængeri.

Nocturne
1. Natmusik.
2. Sentimentalt stemningsfuldt musik.

Nocturnus
Natlig.

Nodøs
Knudret, ujævn.

Noema
Tanken.

Noesis
Fornuftserkendelse.

Noiseless
1. Støjfri
2. lydsvag.

Nolens volens
Med eller mod ens vilje.

Noli me tangere
»Rør mig ikke!«.

Nolo
Nolo er en melding i kortspillene l'ombre og whist, der betyder at man vil søge at undgå at få stik.

Nom de Dieu!
»For pokker«.

Nom de guerre
Kunstner- eller øgenavn.

Nom de plume
Forfatterpseudonym.

Noma
Ansigtskoldbrand.

Nomade
Vandrehyrde.

Nomadisere
Leve omstrejfende.

Nomenklatur
Et fags særlige ordforråd.

Nominalisme
Nominalisme er læren om, at begreberne kun eksisterer som navne (modsat realiseme).

Nominalist
Tilhænger af nominalisme.

Nominalværdi
Pålydende værdi.

Nominatim
1. Med navns nævnelse.
2. Udtrykkelig.

Nomination
Udnævnelse.

Nominativ
Nævnefald, nævneform.

Nominel
1. Af navn, kun af navn
2. Pålydende.

Nominere
Nævne; udnævne.

Nomograf
En nomograf er et fremmedord for en der beskæftiger sig med lovskrivning eller lovvidenskab.

Nomografi
Lovskrivning, lovvidenskab.

Nomotet
Lovgiver.

Non contemnendus
Non contemnendus (»som ikke bør foragtes«) 3. karakter.

Non licet
»Det er ikke tilladt«.

Non multa sed multum
»Ikke mangt, men meget«.

Non olet
(Penge) lugter ikke.

Non plus ultra
»Hertil og ikke længere«, øverste grænse.

Non scolæ sed vitæ discimus
»Vi lærer ikke for skolen, men for livet«.

Non troppo
Ikke for meget.

Non-fiction
Non-fiction er ikke opdigtede bøger.

Non-intervention
Ikke-indblanding.

Non-iron
Strygefri.

Non-stop
Uden pause.

Nonchalance
1. Skødesløshed.
2. Overlegent væsen.

Nonchalant
Skødesløs, overlegen.

None
None er 9. tone fra udgangstonen.

Noneksistens
Ikke-eksisteren.

Noneksistent
Ikke-eksisterende.

Nonet
Musikstykke for ni stemmer.

Nonfigurativ
1. Som ikke gengiver konkrete ting.
2. Abstrakt.

Nonkombattant
Nonkombattanter er ikke kæmpende militærpersonel.

Nonkomformist
1. Anderledestroende.
2. Kætter.

Nonpareille
Lille typografisk skrift.

Nonsens
Vrøvl, vås, meningsløshed.

Noogoni
Noogoni er læren om begrebers opståen.

Noologi
Noologi er læren om de rene fornuftsbegreber.

Noolog
Ekspert i noologi.

Nor
Vig der er forbundet med havet ved en smal munding.

Nordfrisiske øer
De nordfrisiske øer er beliggende i Tyskland.

Nordisk jægersamvirke
Organisation, der samarbejder om fælles nordiske jagtproblemer.

Nordisk mytologi
Nordisk mytologi repræsenterer den, før kristendommens opståen, religion, overbevisning og legender, som var udbredt blandt de skandinaviske folk. Se artiklen: Nordisk mytologi

Nordiske ringduer
Ringduer, der om efteråret kommer til Danmark fra andre nordiske lande.

Nordjyllands amt
Nordjyllands amt blev oprettet i 1970 og omfatter 27 kommuner Arden, Brovst, Brønderslev, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Frederikshavn, Hadsund, Hals, Hirtshals, Hjørring, Hobro, Læsø, Løgstør, Løkken-Vrå, Nibe, Nørager, Pandrup, Sejlflod, Sindal, Skagen, Skørping, Støvring, Sæby, Åbybro, Ålborg og Års.

Nordland
Nordland er en provins i Norge. Befolkningstallet i 2002 var på 237.503 indbyggere, svarende til 5,2% af befolkningen. Arealet er på 38.463 kvadratkilometer. Administrationen er placeret i Bodø.
Kommuner
* Alstahaug
* Andøy
* Ballangen
* Beiarn
* Bindal
* Bodø
* Brønnøy
* Bø
* Dønna
* Evenes
* Fauske
* Flakstad
* Gildeskål
* Grane
* Hadsel
* Hamarøy
* Hattfjelldal
* Hemnes
* Herøy
* Leirfjord
* Lurøy
* Lødingen
* Meløy
* Moskenes
* Narvik
* Nesna
* Rana
* Rødøy
* Røst
* Saltdal
* Skjerstad
* Sortland
* Steigen
* Sømna
* Sørfold
* Tjeldsund
* Træna
* Tysfjord
* Vefsn
* Vega
* Vestvågøy
* Vevelstad
* Vågan
* Værøy
* Øksnes

Nordsøen
Nordsøen har et areal på cirka 575.000 kvadratkilometer, med en gennemsnitlig dybde på 95 meter. Største dybde er 690 meter.

Nordsømuseet
Turistattraktion i Hirtshals med cirka 70 forskellige fiskearter, sælarium og micarium.

Norfolk
Australsk ø.

Norge
Land i Norden. Se artiklen: Norge

Norm
1. Rettesnor, (jævn)mål, målestok.
2. Hævdvundet mønster.

Normal
1. Jævngyldig, gennemsnitlig, rigtig, gængs, almindelig.
2. Standard-.
3. Linje, der står vinkelret på en anden.

Normalisere
Gøre ensartet efter en norm.

Normalitet
Det at være normal.

Normativ
1. Forskrift, regulativ.
2. Foreskrivende.

Normere
Foreskrive.

Normeringslov
Lov om antallet at statsstillinger.

Norner
Nornerne er de tre skæbnegudinder i den nordiske mytologi. De er søstre og hedder Urd, Verdande og Skuld.
Urd står for fortiden, Verdande for nutiden, og Skuld er norne for fremtiden
De tre spinder alle levendes livstråde og bestemmer hvordan hver tråd skal se ud og hvor lang den skal være. Nornerne lever under Yggdrasil i Asgård ved Urds brønd. Hver morgen sørger de for at vande livstræet med vand fra brønden.

Norrøn
Gammel-norsk eller gammel-islandsk.

Norsk sprog
Norsk er et nord-germansk sprog, og har to officielle former: bokmål og nynorsk.
Bokmål (bogmål), med den nu uofficielle form rigsmål, der er mere konservativ, er et dansk, østskandinavisk (kontinentalt) sprog af den germanske sprogfamilie, stærkt påvirket af plattysk. Nynorsk er, til trods for stor påvirkning fra dansk, regnet som et vestskandinavisk sprog. 85 procent af nordmænderne skriver bokmål eller rigsmål.
Indtil begyndelsen af det tyvende århundrede var skriftlig norsk helt identisk med dansk. Forskellen mellem bokmål/rigsmål og dansk er idag meget lille, og ret overfladisk - f.eks. hårde konsonanter i stedet for bløde, d som i blød > t som i bløt, b som i tabe > p som i tape. Der skal bemærkes at mange ord der ikke er officielle i Norge, alligevel er gangbare i norsk, da de bruges af mange konservative rigsmålstalende. F.eks. sprog, efter, nu, hård, sne og så videre.
I det flade Østlandet (landsdelen omkring Oslo) og i de øvrige store byer, samt ikke mindst i de højere samfundslag, tales det mest dansknære sprog, i sin mest konsekvente form rigsmål, der forbindes med Norges traditionelle danskkulturelle overklasse.
Sprogstriden gennem hele 1900-tallet mellem det rigsmålstalende borgerskab, og den nationalromantiske bondebevægelse, baseret fortrinsvis i de vestlige provinser, har i Norge været meget bitter. Det officielle norske sprog har i perioder ligget milevis fra det faktisk anvendte sprog. Det specielle er at det var elitens sprog der blev undertrykket af myndighederne. De senere år har det officielle norske sprog bevæget sig langt tilbage mod det dansknære rigsmål.

Norvegia
Norvegia er latin for Norge.

Nosce te ipsum
»Kend dig selv«.

Nosofili
Seksuel ophidselse over døende

Nosofobi
Abnorm sygdomsfrygt.

Nosogenese
Sygdomsforløb.

Nosografi
Sygdomsbeskrivelse.

Nosokom
Sygeplejer.

Nosokomi
Sygepleje.

Nosokomial
Hospitals-.

Nosokomium
Sygehus, hospital.

Nosologi
Sygdomslære.

Nostalgi
Hjemve.

Nostalgisk
Lidende af hjemve.

NOT
Nordic Optical Telescope. Teleskop, som befinder sig ved La Palma observatoriet på de Kanariske Øer.

Nota
1. Regning.
2. ad notam, til efterretning.

Nota bene
Vel at mærke!

Notabel
Ænseværdig, udmærket, betydelig, bemærkelsesværdig.

Notabene
Vel at mærke.

Notabenere
Anbefale (et brev).

Notabilitet
En notabilitet er en berømt eller fornem person.

Notabiliteter
Fine navne.

Notar
Protokolfører, skriver.

Notariat
Notarembede.

Notat
Optegning.

Note
1. Forklarende anmærkning (for eksempel en fodnote).
2. Skrivelse mellem regeringer.
3. Banknote (pengeseddel).
I afløsningsordbogen fra 1930'erne blev sendeskrivelse eller statsbrev anbefalet fremfor note. Dette blev dog aldrig alment gældende.

Noter
(tit) Oplysninger.

Note(s)-bog
Opskriftsbog.

Notere
Mærke, optegne, bemærke, bogføre, debitere, mærke sig, fastsætte børsnotering.

Notering
1. Optegnelse
2. Pris, kurs.

Notificere
1. Meddele officielt.
2. Underrette, advisere, tilkendegive.

Notion
1. Idé, begreb.
2. Officiel undersøgelse.

Notits
Optegnelse, kort avismeddelelse.

Notorisk
Vitterlig, ubestridelig.

Notoritet
Uomtvistelighed.

Nougat
Nougat er en art konfektmasse.

Nouveau-riche
Ny-rig, opkomling, gullaschbaron.

Nouveauté
Nyhed.

Nova Scotia
Nova Scotia er en canadisk provins. Den ligger i Østcanada ved Atlanterhavet. Vigtige byer inkluderer hovedstaden Halifax, og Sydney i Cape Breton.
Nova Scotia har cirka 940.000 indbyggere, og dækker 55.500 km². Nova Scotia er den sjettestørste af de 10 provinser, med hensyn til befolkning. Premierministeren er den konservative John Hamm. Nova Scotia blev en provins i 1867. Økonomien har traditionelt været baseret på fiskeri.

Novantik
Fornyelse af antikken.

Novation
Fornyelse.

Novecento
det 20. århundrede (egentlig 900).

Novelle
Koncentreret fortælling med en pointe.

Novellette
1. Lille novelle.
2. Lille klaverstykke.

Novellist
Novelleforfatter.

Novellistik
Novelledigtning.

Novellistisk
1. I novelleform.
2. Kort og pointeret.

Novelty
Nyhed.

November
Måned opkaldt efter novem, latin for ni. Ældre dansk navn slagtemåned.
Vejrrekorder for november måned
* 1902 - November 1902 er den tørreste i dansk vejrhistorie, da der blot faldt 13 mm nedbør i månedens løb.
* 1919 - I 1919 målte man den koldeste november nogensinde i Danmark, med en gennemsnitstemperatur på 0,7 grader. Maximum- og minimumtemperaturerne var på henholdsvis 10,1 og -16,1 grader.
* 1938 - Den varmeste november noteres i Danmark med en gennemsnitstemperatur på 7,7 grader. Maximum- og minimumtemperaturerne var på henholdsvis 15,4 og -4,6 grader.
* 1969 - November 1969 er den nedbørrigeste vi har haft med 155 mm nedbør i månedens løb.
* 1989 - November 1989 satte toprekord i antal soltimer for november, med 92 soltimer i løbet af måneden.
* 1993 - November 1993 er den solfattigste målt i Danmark, med blot 21 soltimer i månedens løb.

Novemberrevolutionen
Bolsjevikkerne overtog magten i Rusland 7. november 1917. Deraf navnet Novemberrevolutionen. Den dengang gældende russiske kalender angav dagen som den 25. oktober, hvorfor Novemberrevolutionen ofte bliver kaldt Oktoberrevolutionen.

Novena
Romersk-katolsk 9-dages andagt.