LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Novi - Nove

Novice
1. Nybegynder.
2. Munk eller nonne i prøveåret.

Noviciat
Prøvetiden for en nonne.

Novissime
Novissime er et fremmedord dækkende for ganske nylig.

Novitet
Nyhed.

Novum
Noget nyt.

Novus
Ny.

Nox
Nat.

Nuance
1. Afskygning, farvetone.
2. Fin forskel.

Nuancere
1. Udtrykke detaljeret.
2. Afskygge.

Nuancering
Det at nuancere.

Nubil
Mandbar, kønsmoden.

Nubilitet
Giftefærdighed.

Nubiløs
1. Tåget, uklar.
2. Skydækket.

Nucifer
Nøddebærende.

Nucleus
1. Kerne.
2. Cellekerne.

Nudation
Blottelse, afklædning.

Nudis verbis
Med rene ord, bramfrit.

Nudisme
Nøgenkultur.

Nudist
Tilhænger af nudisme.

Nuditet
1. Nøgenhed.
2. Utilsløret skildring.

Nudler
Fladt makaronistykke.

Nuevo León
Nuevo León er en stat i det nordlige Mexico. Mod nord og øst deler den grænse med den mexicanske stat Tamaulipas, mod syd San Luis Potosi og mod vest Coahuila. Mod nord deler Nuevo Leon en kort grænse med Texas i USA. Hovedstaden hedder Monterrey. ISO 3166-2 er MX-NLE.

Nugæ
1. Pjank.
2. Kvindegriller.

Nuklear
Vedrørende nucleus, kerne-.

Nuklear fission
Atomkernespaltning.

Nullificere
Ophæve, annullere.

Nullifikation
Ophævelse.

Nullipara
Der ikke har født.

Nullitet
Nullitet er et fremmedord for en ubetydelig person eller ting.

Numeral
Numeral er den grammatiske betegnelse for et talord.

Numeration
Optælling, opregning.

Numeri
4. Mosebog.

Numerisk
Talmæssig.

Numero
Tal, nummer.

Numerologi
Numerologi (egentlig læren om tal) er en praksis, der forsøger at fastslå sammenhænge mellem bogstavkombinationer (ofte navne) og disses positive eller negative valør afgort på grundlag af talberegninger. I numerologiske systemer har et alfabets bogstaver typisk hver en specifik talværdi, men det kan også forekomme, at visse bogstavgrupper (fx vokaler eller alfabetiske naboer) tillægges samme værdi. Senest er kodeværdier i ASCII også anvendt numerologisk.
I dag benyttes numerologien oftest som grundlag for analyser af, hvorvidt et personnavn har særlige uheldige implikationer, hvilket kan føre til navneændring, eller hvorvidt to eller flere personnavne (og dermed personer) er i harmoni med hinanden.
Tidligere var numerologien mere fremtrædende som en del af forskellige filosofiske og religiøse traditioners mystik. Således findes der eksempler på numerologi hos Pythagoras, i jødisk Kabbala og i Johannes' Åbenbaring (se Dyrets tal).

Numismatik
Møntlære, møntkundskab.

Numismatiker
Møntkender eller møntsamler.

Nummer
1. Talbenævnelse.
2. Svindelstreg.

Nummeratør
Nummeratør er betegnelsen for en maskine, der automatisk trykker fortløbende numre.

Nunatak
Nunatak er et grønlandsk ord for en bjergtop, som er så høj, at den rager op igennem en kappe af indlandsis eller igennem en gletsjer.

Nunavut
Nunavut elller vort land er et hjemmestyreområde i Nordcanada. Området blev oprettet i 1999 efter forhandlinger med de »oprindelige« folk i området. Området bebos af cirka 25.000 mennesker og er næsten 50 gange større end Danmark.

Nuncupation
Indsættelse af en arving.

Nuntiatur
Hverv som paveudsending.

Nuntius
Paveudsending.

Nuovo conto
Ny regning.

Nuptial
Bryllups-.

Nuptiæ
Bryllup, ægteskab.

Nurse
Barneplejerske, barnefrøken.

Nursultan Nazarbajev
Nursultan Nazarbajev (født 1940) er præsident for Kasakhstan. Han blev valgt i 1991. Gennemførte en forlængelse af sine beføjelser i 1995 og i 1999 genvalgt for en periode på syv år.

Nus
Tanken, fornuften.

Nut
Nut, himmelgudinde (Ægypten). Se artiklen: Nut

Nutation
Nutation er betegnelsen for en retningsændring af jordaksen fremkaldt af Månen.

Nutria
Nutria er pels af bæverrotten.

Nutrientia
Nærende lægemidler.

Nutriment
Næringsmiddel.

Nutrition
Ernæring.

Nutritiv
Nærende.

Nutrix
Amme.

Nuuk
Nuuk (på dansk Godthåb) er hovedstaden på Grønland.
Byen har en lang historie med indbyggere spændende fra inuit-folket (eskimoer), til opdagelsesrejsende vikinger i det 10. århundrede og senere, til i dag inuitter og danskere. Nuuk ligger ved mundingen af Godthåbsfjorden på Grønlands vestkyst, cirka 240 km syd for den nordlige polarkreds og har et indbyggertal på 12.217.
Byen i den nuværende form blev grundlagt i 1728 af den norske missionær Hans Egede.
Byens danske beboere kender den som Godthåb, selvom byens officielle navn har været det grønlandske Nuuk siden selvstyret trådte i kraft i 1979. Den er sæde for Nuuk Kommune, der har et areal på omkring 105.000 kvadratkilometer og et indbyggertal på mere end 15.000.
Byen er sæde for Grønlands Hjemmestyre i form af Landsstyret (regeringen) og Landstinget (parlamentet).

Ny
1. Ny er en betegnelse for månens tiltagende fase.
2. Det græske bogstav n.

Ny Britannien
Ny Britannien er en australsk ø. Del af Bismarck Arkipelag.

Ny Guinea
Ny Guinea er verdens anden største ø. Se artiklen: Ny Guinea

Ny Irland
Ny Irland er en australsk ø. Del af Bismarck Arkipelag.

Ny saglighed
Kunstnerisk stilperiode i Europa 1920-1930.

Ny Zeeland
Ny Zeeland, ældre dansk navn på New Zealand.

Nya Ullevi
Nya Ullevi er et fodboldstadion i Göteborg. Det var her at Danmark blev Europamester i fodbold i 1992.

Nyborg
Nyborg er en bykommune i Fyns amt. Byen har 15.500 indbyggere, kommunen 18.800. Nyborg er placeret ved Storebælt og har broforbindelse til Sjælland. Kommunens areal udgør 84 km².
Nordens ældste kongeborg fra 1170 ligger i byen, og kirken er fra 1300-tallet.

Nyborg Slot
Ejes i dag af Boligministeriet.

Nye fødevarer
Betegnes på engelsk novel foods. Gensplejsede fødevarer skal godkendes og mærkes ud fra reglerne i EU's forordning om nye fødevarer (Novel Foods - forordning 258/97/EF).

Nygrad
Nygrad en enhed til angivelse af en vinkel og er 1/400-del af en cirkel.
Nygrader angives som decimaltal og benævnes gon.
En cirkel er inddelt i 400 nygrader eller gon.

Nyklassiscismen
Kunstnerisk stilperiode i Danmark 1920-1930.

Nyktobat
Søvngænger.

Nyktofob
Mørkeræd.

Nykøbing Falster
Nykøbing Falster er beliggende på Falster og har 16.706 indbyggere.

Nykøbing Mors
Største by på øen Mors i Limfjorden. Købstad siden 1299.

Nylon
En art kunstsilke.

Nymfe
Fællesnavn for de græske naturguddomme: najader og dryader.

Nymfoman
En nymfoman er en kvinde lidende af en abnormt stærk kønsdrift.

Nymfomani
Abnormt stærk kønsdrift hos kvinder.

Nymfotomi
Omskærelse af piger.

Nyre
Nyre, kirtelorgan af betydning for udskillelse af affaldsstoffer. Se artiklen: Nyre

Nys
Ifølge »Guiness Rekordbog«, så er den største hastighed, man har målt for partikler som udstødes ved nysen, ikke mindre end 166,7 km/timen.

Nyspanien
Nyspanien (på spansk Nueva España) var navnet på det nye spanske koloniale territorium i Nordamerika fra omkring 1525 til 1821. Hovedstaden i Nyspanien var Mexico City. Nyspanien blev regeret af en vicekonge udnævnt af Kongen af Spanien. Nyspaniens territorium dækkende hele det nuværende Mexico, Mellemamerika til Costa Ricas sydlige grænse og dele af USA, blandt andre de nuværende stater Californien, Arizona, New Mexico og Texas, med landekrav længere mod nord med upræcist definerede grænser.
Filippinerne blev administeret som en koloni hørende under Nyspanien.

Nytår
Efterhånden som den gregorianske kalender, der kom i 1582. blev indført i de forskellige lande (med flere hundrede års mellemrum) er den 1. januar nu stadfæstet overalt som den borgerlige nytårsdag. Den kirkelige nytårsdag er 1. søndag i advent.

Nytårsdag
1. januar.

Nyx
Nyx, natten personificeret som gudinde. Se artiklen Nyx

Næbdyr
Har mælketænder, men de falder ud, når de er voksne, og de får ikke nye varige tænder.

Næbhvaler
Næbhvaler (Ziphiidae) er en familie af tandhvaler med 20 arter. Se artiklen: Næbhvaler

Nældens takvinge
Nældens takvinge har et vingefang på 40-52 mm. Den er en almindelig sommerfugl i Danmark. Den nye familie bliver til i slutningen af juli hvor æggenes lægges, og klækkes året efter. Larven er 30-40 mm lang. Den suger nektar fra blomster, for eksempel strandasters, som der er mange af på Nørre Nærå stranden. Nældens takvinge suger nektar fra blomsterne med sin snabel.

Næsehornsfugle
Næsehornsfugle er en familie af skrigefugle. Se artiklen: Næsehornsfugle

Næsehornspuffadder
Latinsk bitis nasicornis, er en 1,25 meter lang, smukt farvet, vestafrikansk yderst giftig slange med to næsehornslignende skæl over næseborene.

Næstved
Næstved, by på Sjælland. Se artiklen: Næstved

Nævn
Nævn, gammeldansk betegnelse for nævningerne under en retssag. Se artiklen: Nævn

Nævning
Lægmand som i visse straffesager er med til at dømme og udmåle straffen.

Nævus
Nævus (modermærke). Se artiklen: Nævus

Nød
1. Nød (botanisk) kaldes en tør frugt. Se artiklen: Nød
2. Nød, ældre betegnelse for hornkvæg. Se artiklen: Nød

Nøddesten
Nøddesten kaldes i byggetekniken de i naturen forekommende afrundede sten. Se artiklen: Nøddesten

Nødhavn
Et skib siges at søge nødhavn, når det ufrivilligt må gå i havn for at udbedre havarier. Se artiklen: Nødhavn

Nødhjælp
Nødhjælp betegner indbegrebet af de håndgreb, der foreløbig er at bringe i anvendelse i pludselig påkommende sygdomstilfælde. Se artiklen: Nødhjælp

Nødror
Nødror (søvæsen). Når et skib ved uheld har mistet sit ror må det opsætte nødror. Se artiklen: Nødror

Nødværge
Nødværge betegner den afværgelse af retstridige angreb, der består i indgreb i angriberens retsgoder. Se artiklen: Nødværge

Nøgle
Nøgle (botanik) er en kvast. Se artiklen: Nøgle

Nøgleharpe
Nøgleharpe, et gammelt nordisk strygeinstrument. Se artiklen: Nøgleharpe

Nøgleroman
Nøgleroman betegner en roman, hvori en eller flere centrale figurer kan genkendes som reelt eksisterende. Se artiklen: Nøgleroman

Nøkke
Nøkke, i nordisk folketro overnaturligt væsen i elv eller sø. Se artiklen: Nøkke

Nørlund Slot
Nørlund Slot var i 1300-tallet blot et tårn, en røverhule som Valdemar Atterdag lod nedrive i 1355. Se artiklen: Nørlund Slot

Nørre Alslev
Nørre Alslev er beliggende på Falster. Se artiklen: Nørre Alslev

Nørresundby
Nørresundby er en by i Danmark. Se artiklen: Nørresundby

Nørve
Nørve, en jætte, der er nattens far. Se artiklen: Nørve

Nøst
Nøst er det norske navn for et skur ved søen eller stranden. Se artiklen: Nøst

Nåde
1. Nåde betegner i trolæren om Guds kærlighed i dens forhold til menneskene som syndere. Denne egenskab hos Gud er en særlig grundbestemmelse i den kristne religion.
2. Nåde blev tidligere anvendt som titulatur for verdslige og gejstlige personer af en vis høj rang. I tiltale til damer af de højere rangklasser blev i Danmark anvendt titulaturen »Deres nåde«.

Nådemidler
Nådemidler betegner i kirkelæren de bestemte organer, som Kristus har anordnet til at bringe frelsen i forhold til menneskene. De omfatter ordet og sakramenterne (dåb og nadver), således som det er udtalt i Conf. Aug., Art. V: Ved ordet og sakramenterne ligesom ved instrumenter gives den Helligånd. Det indskærpes i den lutherske kirke, at man i frelsesspørgsmålet skal holde sig til disse fremfor til sin egen usikre følelse.

Nådestød
Nådestød (coup de grâce) betegner den handling, hvorved bøddelen i ældre tider under udførelsen af kvalificerede dødsstraffe, særlig radbrækning, for at forkorte synderens lidelser skilte ham af med livet, normalt ved kvælning. Dommene lød således på kvalificeret livsstraf »med eller uden nåde«.

Nådesurt
Nådesurt (Gratiola) er en slægt af maskeblomstrede (Scrophulariaceae). Urter med modsatte, helrandede eller savtakkede blade og akselstillede blomster. Disse har oftest hvid krone med vidt rør og udelt eller lidet indskåret overløbe; den øverste og de to nederste støvdragere er ufrugtbare eller mangler. 4-klappet kapsel.

Nålebæger
Nålebæger (Thesium), slægt af sandelfamilien, mest urter med spredte og smalle blade og klaseformet blomsterstand. De små blomsters støtteblade er ofte sammenvoksede med deres stilke. Blomsterne har et 3 til 5-talligt bloster og lige så mange støvdragere, som der er blosterflige. Frugten er en lille, kugle- eller ægformet nød. Cirka 115 arter i tempererede egne.
Hørbladet nålebæger, en 10-30 centimeter høj opret urt med linjedannede blade og en opret klase af hvidlige blomster, vokser et par steder i Nordsjælland, hvor den når sin nordgrænse, og blomster i juni-juli.

Nålefil
Nålefil, lille, tynd, enkelt hugget fil, som må holdes blød, da den skal kunne bøjes for at arbejde i fordybninger.

Nålefisk
Nålefisk, familie af fisk. Se artiklen: Nålefisk

Nåleformet
Nåleformet (botanik) er et legeme, der er langt og tyndt som en nål. Mange planters blade er nåleformet eller nåldedannede, idet bladpladen kun er lidt udvidet til begge sider af medianplanet.

Nålepenge
Nålepenge, et fast årligt eller månedligt beløb, der af faren gives datteren teller af manden hustruen til daglige fornødenheder. Særlig ved afslutningen af ægteskabstraktater mellem personer af regerende fyrstehuse er det sædvanligt forud at stipulere, hvor stort et beløb der årligt skal udbetales i nålepenge.