LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav P - Pang

P
1. Russisk bogstav svarende til r.
2. Kemisk tegn for fosfor.
3. P er det 16. bogstav i det latinske alfabet.
4. Musikalsk forkortelse for iano (svagt).
5. Forkortelse for pagina (latin for side).
6. Forkortelse for penny.
7. Som romertal en forkortelse for 400 eller 4000.

p.a.
Forkortelsen p.a. står for pro anno - per år.

P.D. James
P.D. James, britisk forfatter af kriminalromaner. Se artiklen: P. D. James

p.m.
Forkortelsen p.m. står for post meridiem - efter middag. A.m. for ante meridiem, før middag – det vil sige tidsrummet fra kl. 24 til kl. 12.

Pa
Pa er et kemisk tegn for protactinium.

Pablo Picasso
Pablo Picasso, surrealistisk maler. Sagde om malerkunsten: »Et våben mod brutalitet og uvidenhed«. Malede et billede af et luftangreb på den baskiske by Guernica.

Pace
Pace er et fremmedord for hastighed eller det at drive frem ved at køre foran. Se artiklen: Pace

Paceco
Paceco, by på Sicilien, provins Trapani, ligger 3 kilometer fra Middelhavet og har vin-, oliven-, agurk- og melonavl.

Pacem
Pacem (latin af pax, »fred«), betegnelse for en lille tavle, mønt med frelserens billede og det slag på kinden som gives til konfirmanden. Se artiklen: Pacem

Pacemaker
Pacemaker er et apparat til stimulering af hjertevirksomheden.

Pacentro
Pacentro, by i Syditalien, ligger ved skråningen af Monte Morrone.

Pacer
Pacer er betegnelsen for en person som driver en anden frem ved at køre foran denne. Udtrykket anvendes ofte indenfor cykelsporten.

Pachino
Pachino, by på Sicilien, ligger 6 kilometer nordvest for Kap Passaro og har ringmure med tårne, tunfiskeri samt vin- og olivenavl.

Pacho
Pacho, by i den sydamerikanske republik Columbia.

Pacht
Pacht, ægyptisk gudinde, der fremstilledes som kvinde med løvehoved eller ligefrem i skikkelse af en løve. Hun dyrkedes i Mellemægypten, især nær Beni-Hassan, hvor hun havde et den dag i dag ret vel bevaret huletempel. Grækerne antog Pacht, for samme væsen som deres Artemis og kaldte hulen for Speos Artemidos. Man ser i templet en del indskrifter fra 18. og 19. dynasti. I nærheden er en gammel begravelsesplads, hvor man finder balsamerede katte. De talrige statuer af en gudinde med løvehoved, der stammer fra Theben fra levningerne af et tempel for gudinden Mut, antoges længe at afbilde gudinden Pacht, men det er for en tid siden godtgjort, at denne gudindes navn ikke skal læses Pacht, men Sekhet. Ægypterne havde i det hele ikke få guddomme med løvehoved. De betragtedes som helt forskellige væsener og havde hver sit navn.

Pachydermata
Tykhudethed.

Pachydermi
Tykhudethed eller elefantiasis.

Pachygrafisk
Pachygrafisk (græsk), beskrivende ved tværsnit.

Pacific
Stillehavet.

Pacificere
At pacificere er et fremmedord for at fredlægge, stifte fred eller berolige.

Pacifikation
Pacifikation (latin), fredsstiftelse, bilæggelse af en tvist.

Pacifisme
1. Fredsvenlighed
2. Antimilitarisme.

Pacifist
Pacifist er et fremmeord for en fredsven, fredstifter eller en der er fredselskende.

Pack
Pack, i England vægt for uld = 12 scores = 240 lbs. = 108,862 kilogram.

Pactum
Pactum (latin), pagt, aftale, overenskomst.

Pactum conjugale
Ægteskabspagt.

Pactum tacitum
Stiltiende overenskomst.

Padder
Padder er navnet på en klasse af koldblodede, luftåndende hvirveldyr. Se artiklen: Padder (Amphibia)

Paddy
Paddy er et øgenavn for irlændere.

Padova
Padova, især tidligere på dansk kaldet Padua, en en by i Italien. Universitet grundlagt 1222.

Padishah
Padishah, titel for den tyrkiske sultan.

Padle
At padle vil sige at ro med en bobladet åre.

Padre
Fader, pater.

Padrone
1. Herre, ejer.
2. Skytshelgen.

Paella
Paella er en spansk risret der laves af kød, fisk, skaldyr med mere og krydres med safran.

Pagaj
Pagaj, tobladet åre.

Pagaje
Pagaje, ro med tobladet åre.

Paganer
Hedning, afgudsdyrker.

Paganisme
Hedenskab.

Paganistisk
Hedensk.

Page
1. Adelig dreng.
2. Ung opvarter ved et hof.

Pagina
Side(tal), side i en bog.

Pagination
Det at påføre sidetal.

Paginere
Sidemærke, påføre sidetal.

Pagode
Pagode, tempel i Indien og Kina.

Paian
Religiøs sejrssang.

Paille
Strågul.

Pailetter
Små metalskiver til tøjpynt.

Pain
1. Fransk for brød.
2. Engelsk for smerte.

Paket
Rutebåd til stykgodstransport.

Pakke
1. En pakke (navneord) er en samling af ting i en indpakning eller kasse.
2. I datalogi er en pakke en samling af data, der sendes gennem en data forbindelse. Pakken kaldes også en datapakke.
3. Pakke (udsagnsord). Georg pakker en kuffert.

Paladin
1. Omvandrende ridder.
2. Eventyrer.

Palads
1. Slot.
2. Palæ.

Palamitet
Offentlighed.

Palankin
Lukket bærestol.

Palatal
1. Ganelyd (for eksempel i og j).
2. Vedrørende ganen.

Palatino
Palatino er navnet på en af Roms syv høje.

Palatum
Gane.

Palau
Land i Oceaninen med et indbyggertal på 19.092 (1997). Landet har et areal på 458 kvkm.
Befolkningstæthed: 41,7 pr. kvkm
Nabolande: Mikronesien, Indonesien
Bruttonationalprodukt: USD 160,0 mio (1997) BNP pr. Indbygger: USD 8.800 (1997)
Hovedstad: Koror (2000: 30.303)
Statsform: Republik
Regering: udpeget af præsidenten
Statsoverhoved: Tommy Remengesau (fra 19. januar 01)
Regeringsleder: Tommy Remengesau (fra 19. januar 01)
Etnisk sammensætning: Polynesere, Malaysiere
Sprog: Engelsk (off.), Palauisk
Religion: Kristendom, stammereligioner
Valutaenhed: 1 USD = 100 cent
Medlem af: FN

Palaver
Langsommelig forhandling.

Palazzo
1. Palads.
2. Palæ.

Paletot
Overfrakke, let overfrakke.

Palikar
Frivillig græsk soldat.

Palimpsest
Palimpsest er en håndskrift, hvis oprindelige tekst er fjernet og en ny skrevet ovenpå.

Palindrom
Et palidrom er en sætning, der kan læses i begge læseretninger. En klassiker er for eksempel: En af dem, der red med fane.

Palingenese
1. Genfødsel.
2. Insektforvandling.

Palinodi
Det at tage sine ord tilbage.

Palinym
Palinymer er ord, der i sig selv er palindromer, for eksempel regninger, død, ara og redder.

Palisade
1. Pæleværk, pælegærde.
2. Tilspidset pæl til forsvarsplankeværk.

Palisander
Rødviolet, hårdt møbeltræ.

Páll Jakob Briem
Páll Jakob Briem (19. oktober 1856 - 17. december 1904), islandsk amtmand, Eirikur Briems bror, student 1878, cand. jur. 1884. Inden Briem var færdig med embedseksamen, begyndte han at studere den islandske fristats love og udgav 1885 en afhandling om grågås i det islandske litterære selskabs tidsskrift. Briem var altingsmand 1887-91. Til ham knytter sig det såkaldte »mæglingsforslag« af 1889 i forfatningssagen. Dette forslag, der var udarbejdet med Canadas regeringsform som forbillede, fik Briem ikke gennemført, og han trak sig nu tilbage fra politikken. 1890 blev han sysselmand i Rangårvallasyssel og 1894 amtmand over Nord- og Østamtet. Som amtmand gjorde Briem sig fortjent ved sin energiske optræden mod fåreskabet. Han interesserede sig også meget for landbrugets praktiske udvikling og for folkeoplysningen. Sine studier fik han nu lejlighed til at genoptage, og han udgav 5 årgange af et jur. økonomisk t idsskrift (»Logfrædingur«, 1897-1901), der for største delen var skrevet af ham selv. Her behandlede han indgående flere spørgsmål i den islandske lovgivning. I sine sidste år gav Briem sig igen af med politik. Vinteren 1899-1900 tilbragte han mest for sine studiers skyld i København og Berlin. På opfordring af 4 altingsmænd forhandlede han da med ministeriet angående forfatningssagen, men ministeriet ville ikke godkende hans mæglingsforslag. Han lod imidlertid sit forslag indbringe på Altinget 1901, hvor det på grund af tilfældige omstændigheder blev vedtaget, da partierne var lige stærke. Herved reddede Briem det islandske højreparti fra splittelse, men vakte en så stærk misstemning imod sig selv, at det ikke lykkedes ham at blive altingsmand førend ved suppleringsvalgene efteråret 1904. Fra 1. oktober samme år blev amtmandsembederne inddragne, og Briem kom da på ventepenge og blev jur. meddirektør ved den nyoprettede »Islands Bank«. Han flyttede da til Reykjavik, hvor en rig virksomhed ventede ham, der dog blev afbrudt ved hans pludselige død.

Palladion
1. Palladion, gammelt billede af Pallas. Se artiklen: Palladion
2. Værn, beskyttelsesmiddel.

Pallas
Pallas, tilnavn, næsten altid kun til Athena.

Pallask
Pallask, lang, lige ryttersabel. Se artiklen: Pallask

Palle
Bakke eller skammel til transport af gods.

Palle Sørensen
Berygtet morder, der blev løsladt i 1998 efter 32 år i fængsel.

Palliation
1. Indhylling.
2. Besmykkelse.

Palliativ
Palliativ, lægemiddel der kun fjerner sygdomssymptomerne.

Palliditet
1. Bleghed, gustenhed.
2. Den blege rædsel.

Palmarmanipulation
Palmarmanipulation er hypnotiserende strygning med håndfladen.

Palmarum
Palmesøndag.

Palmesøndag
Søndagen før påske, begyndelsen til påskeugen eller den stille uge.

Palmin
Palmefedt, plantefedt, renset kokosfedt.

Palmipeder
Svømmefodede fugle.

Palmoskopi
Spådom af håndens linjer.

Palnatoke
Palnatoke var en sagnhelt der blev omtalt hos Saxo og i den islandske Jomsvikingesaga.
Palnatoke var nemlig et kælenavn for Toke Pallesen (staves også Toke Palnesen), og han var på mange måder en vigtig figur, i dansk historie.
Som historien går, var han Harald Blåtands banemand, og dræbte ham efter sigende med et pileskud i hans bagdel.
Der var flere grunde til dette. Dels var det Blåtand der kristnede dansken, noget en jomsviking som Palnatoke ikke brød sig om.
Dels var det fordi, at kongen nogle år tidligere, havde taget Palnatoke i at prale om hans evner med bue, og tvang ham til dels at skyde et æble af hans søns hoved samt at løbe ned ad bjerget Kullen. En historie William Tell omkring 450 år senere, skulle have gentaget med armbrøst, som var et langt mere præcist våben.
Palnatoke stiftede et krigerssamfund i Jomsborg, svarende til Trelleborg ved Slagelse.

Palpabel
Håndgribelig.

Palpabilitet
Håndgribelighed.

Palpation
Beføling.

Palpe
1. Følehorn, -tråd.
2. Antenne.

Palpere
Beføle, fingerere.

Palpitation
Hjertebanken, skælven.

Palpitere
Sitre, dirre.

Paludal
Vedrørende sumpe.

Paludisme
Sumpfeber.

Palæ
1. Slot
2. Herskabelig, fornem bygning.

Palæobiologi
Læren om de uddøde dyr.

Palæobotanik
Læren om de uddøde planter.

Palæocen
Palæocen eller palæocæn, ældste del af eocen.

Palæodoks
Tilhænger af fastholden ved den gamle tro.

Palæogen
Palæogen er et fællesnavn for eocen og oligocen.

Palæolitisk
Fra den ældre stenalder.

Palæolog
Tilhænger af fastholden ved det gamle.

Palæontologi
Læren om fortidens planter og dyr, studeret gennem forsteninger.

Palæotyp
Bog trykt før cirka 1550.

Palæozoologi
Læren om fortidsdyrene.

Palæstra
Gymnastik- eller kampplads.

Pamela
Dydig ung kvinde.

Pamfag
Altædende individ.

Pamfilius
1. Kælebarn, yndling, (lykkens pamfilius), kæledægge.
2. protege.

Pamflet
Flyveblad, smædeskrift.
Ældre danske navne: Flyveskrift. Nidskrift.

Pamfletere
Angribe i en pamflet.

Pamfletist
Pamfletskriver.

Pampa
Sydamerikansk græsslette.

Pampero
Pamperoen er en kold, argentinsk sydvestvind.

Pamper
Snylter.

Pampusser
Bløde tøfler.

Pan
Skovens gud i græsk mytologi.

Pan-
1. Fælles.
2. Al-.

Panace
Universalmiddel, mirakelmedicin.

Panache
Fjerbusk.

Panachere
Gøre stribet eller broget.

Panagia
Panagia (græsk-katolsk) nadverbrødet.

Panda
Panda, medlem af familien af bjørne. Se artiklen: Panda

Pandemi
Pandemi eller global epidemi er en sygdom, der påvirker mennesker og dyr i et stort geografisk område. Se artiklen Pandemi

Pandemisk
Udbredt over en eller flere verdensdele.

Pandit
Indisk titel for akademikere.

Pandoras æske
Pandoras æske var den æske som Pandora åbnede da hun var nedsendt til jorden af Zeus for at straffe menneskene. Ud af æsken fløj alverdens ondskab og lidelse.

Pandæmonium
1. De onde ånders rige.
2. Helvede.

Panegyrik
1. Lovtale, festtale.
2. Panegyrik er overdreven ros.

Panegyriker
Panegyriker, en der udtaler sig overdrevent rosende.

Panegyrisme
Lovprisning, smiger.

Panel
1. Vægklædning.
2. Fodliste.
3. Gruppe af sagkyndige, der besvarer spørgsmål i forsamling.

Panelere
Beklæde med panel.

Panem et circenses
Panem et circenses (brød og skuespil), pøbelens fornødenheder, »noget for husarerne«.

Panere
Fransk for vende i æg og rasp.

Paneuropæisk
Omfattende hele Europa.

Pangerman
Altysker.