LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Para - Pata

Parakit
Lille papegøje.

Paraklet
Paraklet (græsk), en talsmand, en advokat, en, som fører en andens sag. Ordet bruges i Det Nye Testamente om Kristus (Joh. 14,16) og hyppigere om den hellige ånd (Joh, 14, 16. 26; 15, 26; 16, 7) som førende menneskets sag overfor gud som dommer, altså som menneskets forbeder hos gud.

Parakromatopsi
Farveblindhed.

Parakromatoptisk
Farveblind.

Parakronisme
Tidsregningsfejl, hvor begivenhed sættes senere end den er foregået.

Parakyese
Svangerskab uden for livmoderen.

Paralali
Talefejl, forkert tale.

Paraleksi
Paraleksi, forstyrrelse i læseevnen.

Paralepsi
Let form for epilepsi.

Paralipse
Paralipse (græsk), talefigur, hvorved man ved at bemærke, at man vil forbigå noget, netop særlig fremhæver det.

Parallakse
Forskellen i sigtelinje til et himmellegeme, når det ses fra forskellige steder i Jordens bane omkring Solen.

Parallel
Ligeløbende, jævnsides.
Parallel (matematik). To rette linjer siges at være på, når de ligger i samme plan og ikke skærer hinanden, hvor langt de end forlænges. Euklid beviste, at to linjer, der skærer en tredje således, at summen af de indvendige vinkler, som de danner med den tredje linje til samme side, er = to rette, er parallelle. Ved denne sætning var altså eksistensen af parallelle linjer godtgjort, og Euklid supplerede sætningen ved opstilling af følgende ubeviste forudsætning (5. postulat, i »Elementerne« i nogle udgaver opført som 11. aksiom): hvis de nævnte indvendige vinklers sum er <2 rette, skærer de to linjer hinanden til den side, hvor vinklerne ligger. Denne forudsætning, parallelaksiomet, og forudsætningerne om at summen af vinklerne i en trekant er =2 rette, kunne let reduceres til hinanden.

Parallelisere
Jævnføre. sammenligne, -stille.

Parallelisme
1. Parallelisme (græsk), ligestilling af forskellige steder i en bog (bibelsteder), der forklarer hinanden (parallelsteder). Lighed i forhold og egenskaber.
2. Parallelisme (græsk), i poesien et poetisk virkemiddel, der er beslægtet med gentagelsen og består i, at tanke eller et vers følges af en anden eller andet, der udsiger det samme, men på en lidt anden måde, med andre ord, i et billede eller antitetisk. Således forstærker man som dvælende den første tanke. »Det vilde bryst må såres, mens de sårer - Den kække ørn må over fjælde gå« (C. Bagger). Særlig benyttet er parallelisme, der også træffes i folkevisen, i den hebraiske poesi. Verset er da bygget således, at det indeholder en tanke og falder i to i rytmisk ligemål satte led, der svarer således til hinanden i form og indhold, at det andet gentager det første i synonym eller antitetiske udtryk. Eksempel: Dommernes bog 14, 14 »Fra æderen gik spise; sødme kom fra den stærke«. Ordsprogene: »Mat sjæl træder på honningkage; men alt bittert er sødt for en hungrig sjæl«.

Parallelogram
parallelogram (matematik) kaldes en firkant hvori hvert par modstående sider er parallelle. I et parallelogram er modstående sider lige tore, ligså modstående vinkler. Der er to diagonlaer, som halverer hinanden. To modstående siders afstand kaldes højde i et parallelogram, svarende til en af de modstående sider som grundlinje. Antallet af kvadratmeter i et parallelogram er produktet af antallende af meter i en højde og i den tilsvarende grundlinje. Særlige former for parallelogrammer er rektangel, rombe, kvadrat.

Paralos
Paralos var i det antikke Athen navnet på et hurtigsejlende statsskib, som brugtes i forskellige offentlige øjemed, til ordonnanstjeneste, overførsel af gesandter, transport af penge eller lignende. I ældre tid havde athenerne foruden paraloser også et andet skib, salaminia, til samme brug. Senere fik de flere.

Paralyse
Lammelse, lamhed.

Paramenta
Paramenta (latin, af parare, »udstyre«), navn for de ved gudstjenesten benyttede klæder, præstens dragt, alterklædet og så videre. Den romerske kirke har en hel paramentik: lære angående de rette paramentaer, deres farver ved de forskellige tider i kirkeåret, deres stof og så videre. Også i det protestantiske nordtyskland anvendes kunstnerisk udførte paramentaer meget.

Parameter
Parameter (matematik), når man i analytisk geometri lader nogle af konstanterne i ligningen for en kurve eller flade efterhånden antager alle mulige værider, vil ligningen komme til at fremstille uendelig mange kurver eller flader med visse fælles egenskaber, et system af kurver eller flader. De nævnte konstanter kaldes da parametre. På samme måde kan en hel klasse funktioner fremstilles ved et udtryk, der indeholder nogle parametre. Ved den såkaldte parameterfremstilling af en kurve eller flade er de løbende koordinater ikke sammenknyttede af henholdsvis en og to varierende parametre.

Paramyti
Paramyti (græsk), opmuntring, et af Herder i litteraturn indført sideskud af parabelen, der anskueliggør en teoretisk sandhed ved en mystisk eller en til en myte knyttet fortælling.

Parana
Argentinsk flod.

Parangon
Parangon (fransk) bruges som betegnelse for særlig store og smukke diamanter (også om ualmindelig store perler: parangonperler).

Paranomasi
Paranomasi (græsk), i talekunsten en figur, der beror på sammenstilling af to ligelydende, men ifølge deres betydning forskellige eller modsatte ord, altså egentlig et ordspil, som beror på lydlighed.

Parapet
Parapet (fransk), brystværn.

Parasange
Parasange, græsk navn for et persisk længemål, som udgjorde 30 stadier eller omtrent 5½ kilometer.

Parasit
Parasit (græsk), snylter. Det var en stående figur i den nyere græske og den deraf afledede romerske komedie.

Parasitisk krater
Parasitisk krater kaldes et mindre, på siden af en vulkans hovedkegle liggende krater. Sådanne kratere dannes derved, at vulkanens sidevægge ikke kunne modstå den opstigende lavas uhyre tryk, hvorfor der dannes en revne, og på et eller flere steder af denne bryder lavaen igennem og danner et eller fler små krater, mens hovedkrateret kun udkaster aske og bomber. Etna har over 200 sådanne parasitiske kratere, der ofte opnår en ret betydelig størrelse.

Parasol
Parasol, solskærm, var i brug hos de ældste kulturfolk, kinesere, ægyptere, assyrere, og bæres over fyrstelige og fornemme personer. I Kina omtales parasol i 11. århundrede f.Kr., og billedlig er den fremstillet i Ninive's og Java's ruiner, på Memfis' og Theben's kalkmalerier, på græske og etruriske vaser. Den viser sig her som en flad konisk skærm, dog ikke indrettet til at slå ned. Denne forbedring modtog den først midt i 18. århundrede. Det var dengang en stor og meget tung ting på langt skaft, som fornemme damer lod holde over sig af en page under spadsereture eller satte fast i jorden, mens de hvilede.
Parasol blev ikke almindelig i 16. århundrede, men damerne betjente sig til ind i 17. århundrede af store stive håndvifter, besatte med strudsfjer, i 18. århundrede tillige af de sammenfolelige, der holdt sig til ind i 19. århundrede under navn af »skovvifter«.
Mod solen skærmede man sig desuden ved ansigtsmasker og ved solklæder, der holdt sig længe hos almenheden.
Paraplyen, regnskærmen, har sin oprindelse fra parasollen, hvilket blandt andet kan ses af dens engelske navn umbrella. Den kom til Europa ved portugiserne og bragtes i 16. århundrede's sidste halvdel fra Italien til Frankrig, mens den samtidig indførtes direkte fra Kina. Den fabrikeredes 1640 i Frankrig, men indrettedes først til at kunne slås ned i 1675. Det var dengang meget håndterlig med et skaft på 1,2 meters længde og 1,4 meter mellem fiskebensribbernes spidser i opslået tilstand. Den havde en bærering i stedet for dupsko, lukkedes med en kobberring, der blev skudt ned over tøjet, og den blev båret under armen. Teltet var af læder, olietøj, ferniseret lærrede eller silke, som afløste det oprindelig stof, olieret papir. Senere blev den lavet af gros de tours. Den vejede 1816 2½ kilogram og kostede 45-60 franc, hvorfor den regnedes som et familiemøbel, der gik i arv. 1789 anvendtes tøj i meget lyse og stærke farver. 1858 kom de mørke: myrtegrønt, kastanjebrunt og sort. Parasollen kom til London 1710 med olietøj som telt, 1780 til Glasgow.

Parat
Parat (latin), beredt, rede, færdig.

Parataktisk
Parataktisk (græsk) kaldes en forbindelse af sideordnede, ensbyggede, indbyrdes uafhængige sætninger: »Rosen blusser alt i Danas Have, liftligt fløjter vist den sort stær og så videre«.

Paratvidenspil
Bræt- eller computerspil, hvor der dystes i almen viden.
Eksempler på danske paratvidenspil:
Alverdens viden
Danmarksmester
Hvem vil være millionær? (baseret på tv-programmet af samme navn)
Jeopardy! (baseret på tv-programmet af samme navn)
Stifinder (baseret på tv-programmet af samme navn)
Trivial Pursuit (verdens mest solgte paratvidenspil)

Paratymi
Paratymi er en paradoks følelse, hvor der for eksempel reageres på sorg med latter eller på glæde med vrede.

Parazonium
Parazonium, en af det græske og romerske fodfolk meget brugt lang og bred spids kniv, cirka 40 centimeter lang.

Parbleu
Parbleu (fransk, forvanskning af par Dieu, ved Gud, eller: par le ciel bleu), hillemænd, min tro! og lignende.

Parc aux ceris
Parc aux ceris (fransk), »Hjorteparken«, Dyrehaven, Ludvig 15.s harem i Versailles.

Parcel
Udtryk, der især bruges om små eller smalle stykker jord.

Parcellere
Udstykke, udskifte.

Parcellist
Småbruger.

Parcer
Parcer, hos romerne skæbnegudinderne. I den gennem litteraturen kendte tid var de identiske med de græske moirer. Som deres navne anføres: Nona, Decuma og dødsgudinden Morta.

Parcival
Parcival er en middelalderlig sagnhelt, hvis forbillede måske findes i den walisiske Peredur. Parcival er en art Aladdins-figur, der ved sin sjæls renhed opnår at vinde den hellige gral. Sagnet om ham blev litterært behandlet i Frankrig af Chrestien de Troyes (1160-90), i Tyskland af Wolfram v. Eschenback (død cirka 1220) frit effter den franske original. Richard Wagner har bygget sin opera Parcival over sagnhelten.

Pardo
Pardo, flod i det østlige Brasilien, udmunder i højre side af Parana.

Pardon
Pardon (fransk), om forladelse!, undskyld! Pardon benyttes (der substantivisk betyder tilgivelse og lignende) i krigssproget i betydningen: Nåde, undladelse af at berøve den besejrede livet (give pardon).

Paré
Paré (urigtig for fransk pari), væddemål.

Paregorika
Paregorika (græsk), lindrende, smertestillende lægemidler.

Parement
Parement (fransk), den ydre bearbejdede side af en mur eller en sten.

Parentalier
Parentalier (latin), romerske fester, som fejredes til minde om de døde. En offentlig fest af det navn fejredes hvert år 13. - 21. februar. På den sidste dag fejredes feralierne. Så længe festen varede, blev templerne holdt lukkede, ægteskaber måtte ikke stiftes, og embedsmændende aflagde deres embedstegn. Også private fester til de dødes ære blev kaldt parentalier. De fejredes ikke på bestemte tider af året, men formentlig på vedkommendes dødsdag.

Parentation
Parentation (latin), ligtale.

Parentes
1. Parentes (græsk), mellemsætning, indskudt sætning; i skrift og på tryk tegn for indskudte ord og bemærkninger, klammer, sædvanligvis i runde former (), men også skarpkantede [], i sidste form især benyttet, hvor man i en given tekst eller lignende indskyder til udfyldning og berigtigelse ord eller tal, der ikke findes i den tekst, som citeres.
2. Parentes (matematik). Når man i matematikken vil udtrykke, at der skal udføres et regnestykke med et sammensat udtryks værdi, betegner man i reglen denne værdi ved udtrykket omsluttet af en parentes.

Parere
1. Afbøde, afværge.
2. Adlyde.
3. Vædde.
4. I fægtning: afværge, afbøde (hug og stød).
5. I ridning: standse.
6. Smykke, pryde.

Parergon
Parergon (græsk), biting, bibeskæftigelse. Bruges særlig om litterære værker, som er udført lejlighedsvis, i en ledig time.

Parese
Lammelse.

Parforce
Parforce (af fransk par force, med magt) benyttes i sammensætninger som betegnelse af det voldsomme: Parforcekur, parforcejagt.

Parforcejagt
Parforcejagt, udøves af ryttere, som med et dertil dresseret kobbel hunde, men uden anvendelse af skydevåben, forfølger et enkelt stykke vildt (hjort eller ræv), indtil det udmattet synker sammen.

Parfumere
Parfumere (fransk), gøre vellugtende.

Parfumeri
Parfumeri (fransk), en industrigren, der tilvirker vellugtende substanser, parfumer.

Parga
Parga, by i Tyrkiet. Oprindelig lå Parga længere mod vest, på samme sted som oldtidens Toryne, men efter tyrkernes indfald flyttedes den til sin nuværende plads, hvor den århundreder igennem hævdede sin uafhængighed. 1401-1797 stod Parga under Venezias beskyttelse. 1819 overdrog englænderne Parga til Ali Pashna, hvorefter de fleste indbyggere udvandrede til de ioniske øer.

Parhelier
Parhelier (græsk), bisole.

Pari
Pari (italiensk) (fransk, pair, engelsk par) eller al pari kaldes kursen for værdipapirer (obligationer, aktier) og pengesedler, når prisen er lig med deres pålydende værdi, og for fremmede mønter og veksler på udlandet, når prisen falder sammen med værdien af vedkommende møntsorts metalindhold.
Synonymer: Ligeværd, grundværd, fuldværd.

Paria
Paria, en større havbugt på Venezuelas kyst, afgrænset mod syd af Orinocos lave delta, mod øst af øen Trinidad og mod nord af halvøen Paria, der er fyldt med smukke, afvekslende bjerge, en udløber fra Venezuelas kystkæde.

Pariah
Pariah, i Indien en betegnelse for personer som regnes for lavere end nogen anden kaste.

Parima
Parima, flod i det nordlige Brasilien, hørende til Amazonas. Den udspringer på Sierra Parima, hvorfra den flyder mod øst under navnene Urariquera og Rio Branco.

Paris
Paris har flere betydninger:
1. Paris er hovedstaden i Frankrig. Se artiklen Paris
2. Paris er en trojansk prins i græsk mytologi. Se artiklen: Paris
3. Paris er en mindre bebyggelse i Jylland.
4. Der findes mange byer i Canada ved navn Paris:
o Paris (Ontario)
o Paris (Yukon)
5. Der findes mange byer i USA ved navn Paris:
o Paris (Arkansas)
o Paris (Idaho)
o Paris (Illinois)
o Paris (Kentucky)
o Paris (Michigan)
o Paris (Missouri)
o Paris (New York)
o Paris (Ohio)
o Paris (Pennsylvania)
o Paris (Tennessee)
o Paris (Texas)
o Paris (Virginia)
o Paris (Wisconsin)

Parisergrønt
Parisergrønt bruges som betegnelse dels for schweinfurthergrønt, dels for metylgrønt.

Pariserguld
Pariserguld, bleggult bladguld.

Pariserhvidt
Pariserhvidt, fint malet kalkspat eller kridt, der bruges til farve.

Pariserklerke
Pariserklerke, betegnelse i middelalderen i Danmark for sådanne gejstlige, som havde studeret i Paris. Allerede 1147 omtales et Collegium dacicum ved Paris-universitetet.

Pariserlak
Pariserlak, benævnelse for karminlak.

Parisermetal
Parisermetal, legering, som anvendes i Paris til smykker og småting og består af kobber 80 dele, nikkel 16, zink 5, jern 5, tin 2, kobber 1.

Parisersort
Parisersort, benævnelse for meget fint malet, godt dækkende bensort eller kønrøg.

Pariserviolet
Pariserviolet, metylviolet, er et tjærefarvestof, der benyttes til farvning af uld, silke og bomuld og sædvanlig består af en forbindelse af saltsyre md pentametylpararosanilin og hexametylpararosanilin. Det fremstilles ved oxydering af dimetylanilin med kobbernitrat og kogsalt eller med kobbervitriol og kaliumklorat, hvorefter kobberet udfældes som svovlkobber. Det kommer i handelen som småstykker med en stærk grøn metalglans, der opløser sig i vand med violet farve, hvilken opløsning bliver grøn ved tilsætning af koncentreret saltsyre. Det er et af de ældste tjærefarvestoffer, idet det har været kendt siden 1861. Pariserviolet bruges også som benævnelse for benzylviolet.

Parisienne
Parisienne, pariserhymnen, digtet 1830 af Casimir Delavigne til forherligelse af julirevolutionen, med musik af Auber, og foredraget i Paris-operaen som Hymne bourgeois. Den begynder med ordene: Peuple francais, peuple de braves.

Parisil
Parisil, folkestamme i Gallien i oldtiden. Deres hovedstad, Lutetia Parisiorum, er det nuværende Paris.

Parisyllabisk
Parisyllabisk (latin-græsk), med lige mange stavelser.

Park
1. Park. Herved forstås både et større haveanlæg og tillige et mindre, kunstigt vandpart, nærmest en udgravet dam, bestemt til fisk eller til forskønnelse af haveanlægget. Park som haveanlæg karakteriseres ved store græsplæner, fritstående træer og trægrupper samt ofte tillige naturlig skovbevoksning. Der benyttes kun få vejforbindelser, og ofte nøjes man med græs- eller grusveje for at give anlægget et så naturligt præg som muligt. Kun nærmest hovedbygningen giver man anlægget et mere havemæssig udseende med lysthuse, blomsterbede og velholdte gange.
Park som haveanlæg er nøje knyttet til den franske havestil, hvor de er blevet anvendt i meget stor målestok. I nutidens haveanlæg bruges de i reglen kun i store, særlig pompøse haver.
2. Park er i krigsbygningskunsten betegnelsen på det særlige personel og materiel, som er nødvendigt til gennemførelse af belejringen af en fæstning (belejringspark). Park deles i artilleriparken og ingeniørparken.

Parkere
Parkere (parquere) (fransk), indeslutte, afsondre i et rum. Køre sammen (biler og lignende).

Parket
Parket (fransk), afsondret rum; første plads på gulvet i et teater; tavlet gulv: i Frankrig og flere steder det dommerne forbeholdte rum under offentlige retsmøder, statsadvokatens plads; på Paris' børs det for mæglerne besteme rum.

Parketgulv
Parketgulv kaldes en gulvbelægning, der lægges på et undergulv, dannet af uhøvlede pløjede brædder, som er lagt direkte på bjælkerne. Det egentlige parketgulv består af kvadratiske træplader med en sidelinje på 65-70 centimeter og bestående af et rammeværk og fyldinger for så effektivt som muligt at undgå kastninger. Man anvender hertil enten fuld eg eller blødere træsort, finerede med eg og andet, og de enkelte plader fæstes til undergulvet med søm eller skruer og til hinanden indbyrdes ved limede indskudsfjedre, således at ingen fuger fremkommer. Det egentlige parketgul erstattes ofte af det billigere remmegul, wiener- eller sildebensgulv, der består af korte, højest 10-15 centimeter brede træstykker, der fæstes til undergulvet under en vinkel af 45 grader med væggen. Træstykkerne er enten falsede eller pløjede. Parketgulve bliver hverken malede eller ferniserede, men bonede.

Parkhurst
Parkhurst, skov på den engelske ø Wight i kanalen, ved byen Newport.

Parkinsons love
Parkinsons love blev skabt af C. Northcote Parkinson i 1960'erne. Han var en engelsk videnskabsmand i politik og historie.
»Antallet af kontoransatte i enhver organisation forøges med 5% per år, uanset mængden af udført arbejde.«
»Arbejde udvider sig, indtil det udfylder den tid, der er til rådighed.«
»Den tid det tager at træffe en beslutning, er omvendt proportional med dens værdi eller vigtighed.«
»Inkompetente ledere omgiver sig med inkompetente ansatte.«
»Den bedste måde at opnå forfremmelse er, at gifte sig med chefens søn/datter.«
»Indvielsen af en ny og dyr bygning er et tegn på, at organisationen er ved at kollapse.«

Parkstone
Parkstone, by i Sydengland, Dorsetshire, ligger øst for Poole.

Parlament
Parlament. Se artiklen Parlament

Parlamentarisk
(tit) sømmelig.

Parlamentarisme
Tingsvælde, folkestyre. En styreform, hvor en regering enten skal have et flertal i parlamentet bag sig (positiv parlamentarisme), eller ikke må have et flertal imod sig (negativ parlamentarisme). Sidstnævnte er styreformen i Danmark.

Parlamentere
Underhandle.

Parlamentær
Fredsbud, forhandler.

Parlando
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles talende.

Parlør
Sprognøgle.

Parodi
Vrængdigt(ning), -billed.

Parodiere
Eftervrænge, »hærme«.

Parodisk
Forvrænget, latterlig.

Parole
1. (æres)ord, løsen.
2 .Den instruktion, jagtlederen giver jægerne, før jagten påbegyndes.

Paroreksi
Paroreksi er en sygelig forandring af appetitten med lyst til usædvanlig mad eller direkte uspiselige ting, såsom nåle, sten og glas.

Parrettåede hovdyr
Parrettåede hovdyr (Artiodactyla) er en orden af dyr der alle er græsædere og har en delt hov. Se artiklen: Parrettåede hovdyr

Parricidium
Drab af slægtninge, især moder- eller fadermord. Ungen, der har udøvet misgerningen, er en parricida.

Parsec, pc
1 parsec er den afstand, hvorfra man ser en astronomisk enhed under en vinkel på 1" (1 buesekund = 1/60 bueminut = 1/3600°). 1 pc svarer til 3,0857 × 1013 km, til 206.265 AE eller til 3,259 lysår.

Parsifal
Opera af Wagner, komponeret 1882. Handlingen udspiller sig i Gralsborgen, Klingsors borg.

Part
Del, lod.

Parthaver
Medejer.

Parti har flere betydninger.
1. Parti er en politisk organisation. Se Politisk parti.
2. Parti er en samling af bestilte varer af samme slags (et parti hvide skjorter).
3. Parti er et enkelt spil i for eksempel tennis og skak (lad os tage et parti skak).

Partere
Dele, udskære.

Partiel
Delvis.

Partikel
Smådel, orddel.

Partikularisme
Særhævd, -ånd.

Partisk
Vildig, hildet, ensidig.

Partner
Delhaver, meddanser, makker.

Partout
Endelig, for enhver pris.

Parvenu
Opkomling.

Passabel
Tålelig, farbar.

Passage
Gennemgang.

Passageinstrument
Instrument, svarende til en meridiankreds, men uden skala til aflæsning af højde. Passageinstrumentet kan derfor kun bruges til registrering af tidspunktet for kulminationen (meridianpassagen)

Passere
Gå forbi , gå, hænde.

Passé
Falmet, forbi.

Passiar
Samtale, snak, prat.

Passion
Lidenskab, hang.

Passioneret
Indtaget, hentaget, ivrig.

Passiv
Uvirksom.

Passiv
Gældspost, lideform.

Passiver
Gæld.

Passou
Skrift(sted), ytring.

Pasta
Pastaens historie går med sikkerhed 1000 år tilbage. Se artiklen: Pasta

Pastasciutte
Italiensk for makaroniretter.

Pastina in brodo
Italiensk for klar suppe med små nudler.

Pastinak
Pastinak (Pastinaca sativa) stammer fra Central- og Sydeuropa, hvor den stadig vokser vildt i sin oprindelige form. Den har været dyrket i flere tusind år, og har været en væsentlig del af hverdagskosten i dette område.
I Danmark har vi kendt pastinak siden middelalderen, hvor den blev benyttet som lægeurt.
Pastinakken har en vis lighed med persillerod, men den er både større og grovere. Smagen er kraftig svingende fra sød til skarp.
Pastinak indeholder en del B2-, C- og E-vitamin samt fosfacin og niacin.
Den kan anvendes revet rå, stuvet, i sammenkogte retter, gratiner og supper.

Pastoral-Seminarium
Præstehøjskole.

Pastorat
1. Sogn.
2. Kald.

Pa'tate fritte
Italiensk for friturestegte kartofler.