LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Pate - Perv

Patent
Værnebrev, eneret.

Paternitet
Faderskab.

Patetisk
Højtidelig, højstemt, højtravende. Undertiden bruges ordet fejlagtigt i betydningen »ynkelig« på grund af en forkert oversættelse af »pathetic«.

Patina
Ældepræg, tidspræg, oldrust.

Patologi
Sygdomslære.

Patologisk
Sygelig.

Patos
Høj(tidelig)hed, højstemthed.

Patricier
Adelsborger, førsteborger.

Patriot
Fædrelandsven.

Patriotisme
Fædrelandskærlighed, borgersind.

Patristik
Patristik er studiet af de gamle kirkefædres liv og skrifter.

Patrulje
Vagtgang, vagtkorps.

Patruljere
Gå vagt.

Pattedyr
Pattedyr, oprindeligt landlevende hvirveldyr med fire lemmer. Se artiklen: Pattedyr

Patti Smith
Patti Smith, rå og intellektuel rocksangerinde der slog igennem i 1975 med albummet Horses.

Paul Elvstrøm
Paul Elvstrøm har opnået fire ol-guldmedaljer.

Paul Henrion
Paul Henrion (1819—1901), fransk musiker, har komponeret cirka 1.200 viser og romancer, der i alt fald en tid lang kunne glæde sig ved en stor udbredelse og gjorde Henrion meget populær. Som operettekomponist har Henrion også forsøgt sig, men uden synderligt held.

Paul Julius von Reuter
Tyskeren Israel Beer Josaphat startede i 1849 en brevdueservice, som fløj mellem Aachen i Tyskland og Verviers i Belgien. Senere tog han til London, hvor han tog navneforandring til Paul Julius von Reuter, og i 1857 grundlagde han Reuters Bureau.

Paul Müller
Paul Müller opdagede i 1939 DDT's insektdræbende virkning, og den opdagelse fik han nobelprisen for i 1948.

Paul Revere
Paul Revere (1. januar 1735 - 10. maj 1818), sølvsmed og patriot, var medlem af »the Sons of Liberty«. Han deltog den 16. december 1773 i »the Boston Tea Party«.
I 1756 var han artilleri 2. løjtnant i kampagnen mod Crown Point, og var i flere måneder stationeret i Fort Edward, i New York.

Paul Stephanovitsch Nachimov
Paul Stephanovitsch Nachimov (1803 - 10. juli 1855), russisk admiral. Nachimov deltog 1822-25 i den russiske admiral Lazarews jordomsejling og senere i slaget ved Navarino. 1828 erobrede han en ægyptisk korvet, med hvilken han blokerede Dardanellerne, 1844 som chef for en fregat frelste han fæstningen Golovin ved Sortehavet fra at falde i oprørernes hænder. I den anledning forfremmedes han til kontreadmiral, 1852 viceadmiral. I Efteråret 1853 opererede han i Sortehavet som chef for flåden. 30. november angreb han ved Sinope den tyrkiske flåde og brændte den næsten til grunden. Nachimov deltog derefter på fremragende måde i forsvaret af Sevastopol, men blev herved så alvorlig såret, at han kort efter afgik ved døden.

Paul von Hindenburg
Paul von Hindenburg (fulde navn: Paul von Beneckendorff und von Hindenburg) (2. oktober 1847 - 2. august 1934) var tysk hærfører under 1. verdenskrig og tysk rigspræsident til sin død i 1934.
Paul von Hindenburg var øverstkommanderende for den 8. tyske arme, da den i slaget ved Tannenberg i Østpreussen den 28. august 1914 besejrede de talmæssigt overlegne russiske hære (1. og 2. arme). Hindenburgs stabchef var general Erich von Ludendorff.

Paus
Paus, de Paus, en norsk adelig slægt. En linje forlenedes af H. H. Paven grevelig værdighed.
Våben (som beskrevet i Gerber)
»I rödt fält ett silfverne oxhofvud, växande ur vänstra sköldranden, samt i öfre högra hörnet en gyllene sexuddig stjärna; två hjälmer, på den högra två buffelhorn, växelvis delade i silfver och rödt, på den vänstra en vinge i silfver och svart; hjälmtäcken till höger i silfver och rödt, till vänster i silfver och svart«.

Pauver
Fattig.

Pave
Den nuværende pave, Johannes Paul 2, er nr. 263 i paverækken.

Pax
Fredens gudinde i romersk mytologi.

PC
Forkortelse for Personal Computer. PC'en er verdens mest udbredte computertype.

PCR
Teknik til at kopiere DNA stykker.

Pearl Harbor
Pearl Harbor er en amerikansk flådebase på øen Oahu, Hawaii.
Flådebasen var ramme om slaget om Pearl Harbor der var Japans indledende angreb på USA under 2. verdenskrig.

Peber
Peber er en betegnelse for de tørrede frugter af peberbusken. Se artiklen: Peber

Peberrod
Peberrod (Amoracia rusticana) stammer formentlig fra Asien men blev bragt til Europa for 1000 år siden.
Allerede i Middelalderen vidste man, at peberroden havde gode egenskaber og brugte den mod skørbug. I Danmark har den været kendt siden det 17. århundrede.
Peberrod er en flerårig urt med lange blade, der udvikler lange, kraftige, cylindriske rødder med skarp smag og lugt, der forårsages af en sennepsolie. Peberrod indeholder tre gange så meget C-vitamin som citroner, men med den kraftige smag er den nærmest at betragte som et krydderi i madlavningen. I sovse, som kryddersmør eller som pynt på smørrebrød.

Pêches
Fransk for ferskener

Pedant
Snuslærd.

Pedel
Skoletjener.

Peder Horrebow Haste
Peder Horrebow Haste, dansk forfatter. Se artiklen: Peder Horrebow Haste

Peder Nicolaas Nieuwenhuis
Peder Nicolaas Nieuwenhuis, dansk generalmajor og forfatter, født 13. oktober 1842 i Amsterdam, død 21. december 1924, medvirkede med biografiske artikler i Dansk biografisk leksikon og Salmonsens konversationsleksikon, i det senere med signaturen P. Nw. Fra 1913 formand for Translatørforeningen.

Peder Oxe
Peder Oxe, søn af Johan Oxe og Mette Gøye, som var datter af landets magtfulde rigshofmester Mogens Gøye. Se artiklen: Peder Oxe

Peder Pavels
Peder Pavels (1769-1855) var en norsk præst, som i 1796-1797 var orlogspræst på den dansk-norske fregat Thetis, da denne med Lorens Henrik Fisker som chef foretog et ni måneders togt fra København til Middelhavet og retur.
Som passager medførte Thetis den unge billedhugger Bertel Thorvaldsen, som efter at have vundet alle Kunstakademiets præmier havde modtaget et stipendium til tre års videre studium i Rom. Hans rejse dertil kom til at tage syv måneder, hvoraf en væsentlig del tilbragtes ved eller på Malta.
I 1995 blev en uudgivet dagbog, ført af Pavels under togtet, fundet i Oslo. Den blev grundlag for en illustreret bog som udkom i 200-året for Thorvaldsens rejse.

Peder Skram
Peder Skram (cirka 1503 - 11. juli 1581), rigsråd, admiral. Gift med Elsebeth der var datter af rigsmarsk Tyge Krabbe og dennes hustru Anne Rosenkrantz.
Deltog med Henrik Gjøe i felttog i Sverige og frelste ved Uppsala Mogens Gyldenstierne. Da Christian 2. var fordrevet var Peder Skram med ved belejringen af København i 1523.
I 1532 sejlede han med en lille flåde til Norge for at finde Christian 2.s 5 skibe. Disse opbragte han ved Tønsberg og undsatte Mogens Gyldenstierne på Akershus.
Hertug Christian sendte ham efter anmodning fra Gustav Vasa til Stockholm i 1535 for at kommandere den svenske flåde, der sammen med danske og preussiske skibe skulle Lübecks overmagt. Blev leder af alle flådeafdelingerne, hjulpet af den svenske admiral Per Månsson.
Efter at have jaget modstanderens flåde på flugt ved Bornholm, fortsatte han til Lillebælt hvor en han ødelagde en del fjendtlige skibe. Hermed sikrede han Johan Rantzau overførsel af tropper til Sjæland efter sejren i Slaget ved Øksnebjerg.
Peder Skram indtog herefter Langeland og Korsør. Fra juli 1535 blokerede han med flåden København og Malmø. Han blev såret, men vendte tilbage til blokaden og deltog heri til overgivelsen 29. juli 1536.
Ved Christian 3.s kroning 1537 blev han slået til ridder og i 1539 optaget i rigsrådet. Da Den Nordiske Syvårskrig i 1563 brød ud havde han kommandoen over den danske flåde.
Lensmand på Laholm fra 1558 (afgiftslen) - han slog flere fjendtlige angreb tilbage i 1565 og 1568.
Selv ejede han herregården Urup og fik i 1536 Harritsborg len, som han også i 1536 ombyttede med Helsinborg len.

Pegasus
Pegasus er den bevingede hest fra den græske mytologi. Den blev til af Medusas blod, da Perseus huggede hovedet af hende.
Pegasus er symbol på digternes inspiration, har fået opkaldt et stjernebillede efter sig og bliver brugt som ridehest af Zeus, når han har travlt.

Pejling
Den orientering, man foretager, før der skydes ti let stillestående stykke vildt for i tilfælde af anskydning af kunde finde det sted, dyret stod i skudøjeblikket.

Peking
Peking var den største i verden for 180 år siden.

Pelagisk
Pelagisk betyder fritsvømmende. Et pelagisk dyr lever altså oppe i vandet og ikke nede på bunden.

Pele
Den tidligere fodboldstjerne Pelé hedder oprindeligt Edson Arantes do Nascimento. Han var brasiliansk sportsminister fra 1993-98.

Pelikan
Strubesækken hos en pelikan kan spiles ud og kan rumme op til cirka 14 liter vand.

Pelikanfod
En pelikanfod er en dansk havsnegl, der kan blive 5 cm høj. Den lever og kan findes inde på lavt vand. Det er kun de ældre der har skal på, hos de unge, mangler skallen. Den bevæger sig langs havbunden og den spiser plankton. Den ånder via gæller.

Pelennorsletten
Pelennorsletten var, i J. R. R. Tolkiens Midgård univers, hjemlandet for byerne og markerne i Minas Tirith. Se artiklen: Pelennorsletten

Peltast
En letbevæbnet fodfolkssoldat fra det antikke Grækenland.

Penalhus
Pennehus.

Pendant
Sidestykke, mage.

Penicide
Thailandsk skik. Skikken giver en kvinde ret til at kastrere sin mand, hvis han er hende utro. Skikken praktiseres stadig i visse landregioner.

Penis
EU fremsatte i 1993 standarden for en erigeret penis. Den er 17 cm lang og 5,6 cm i omkreds.

Penselfjer
Den yderste (lille) håndsvingfjer hos skovsneppen. Jægerens trofæ.

Pension
1. Efterløn.
2. Kosthold.

Pensionær
Kostgænger.

Pensum
Lærestof.

Pentagon
1. Pentagon er en polygon med fem sider. På dansk femkant.
2. Det amerikanske forsvarsministerium i Arlington i staten Virginia. Bygningen har navn efter sin facon.

Pentherafobi
Pentherafobi er en sygelig angst overfor svigermødre.

Per gradus
Per gradus (latin), gradvis, efterhånden.

Per Højholt
Har skrevet en række kendte monologer med pigen Gitte. Er fra Esbjerg, og fik i 1982 Det Danske Akademis Pris.

Per Stig Møller
Per Stig Møller, udenrigsminister.
Det Konservative Folkeparti - Folketingsmedlem for Københavns Amtskreds fra 10. jan. 1984, for Vestre Storkreds fra 10. maj 1988. Miljøminister 18. dec. 1990-24. jan. 1993. Udenrigsminister fra 27. nov. 2001.
Født 27. aug. 1942 på Frederiksberg, søn af fhv. minister Poul Møller og journalist Lis Møller, begge fhv. MF.
Lindevangskolen 1949-54. Nysproglig student, Frederiksberg Gymnasium 1961. Mag.art. (sammenlignende litteraturvidenskab) fra Københavns Universitet 1967. Kandidatstipendiat ved Københavns Universitet 1968-71, seniorstipendiat 1971-73, dr.phil. 1973.
Litteraturredaktør ved B.T. 1967-69. Medarbejder ved Berlingske Aftenavis og Berlingske Tidende 1969-72. Lektor ved Sorbonne, Paris, 1974-76. Kulturredaktør ved Danmarks Radio 1973-74, souschef i kultur- og samfundsafdelingen 1974 og igen 1976-79, programchef 1979-84. Næstformand for Radiorådet 1985-86, formand 1986-87. Medlem af Europarådet 1987-90, 1994-96 og 1998-2001.
Landsformand for Konservative Gymnasiaster 1960-61 og næstformand for Konservative Studenter 1961-62. Studenterforeningens ledende senior 1970-72. Landsformand for FOF 1983-89. Formand for Den Konservative Klub fra 1995. Politisk ordfører 1997-98. Formand for Det Konservative Folkeparti 1997-98.
Har blandt andet skrevet
* Malte-Bruns litterære kritik og dens plads i transformationsprocessen mellem klassicisme og romantik i fransk litteraturhistorie 1800-1826, 1973.
* Erotismen, 1973.
* København-Paris t/r, 1973.
* På sporet af det forsvundne menneske, 1976.
* Livet i gøgereden, 1978.
* Fra tid til anden, 1979.
* Tro, håb og fællesskab, 1980.
* Midt i redeligheden, 1981.
* Orwells håb og frygt, 1983.
* Nat uden daggry, 1985.
* Stemmer fra Øst, 1987.
* Historien om Estland, Letland og Litauen, 1990.
* Kurs mod katastrofer?, 1993.
* Miljøproblemer, 1995.
* Den naturlige orden, 1996.
* Spor, 1997.
* Magt og afmagt, 1999.
* Munk, 2001.
Partiets kandidat i Gentoftekredsen fra 1983, fra 1987 i Frederiksberg Slotskreds.

Pera
Italiensk for pære.

Pére-Lachaise kirkegården
Pére-Lachaise kirkegården er placeret i Paris, Frankrig. En række kendte personer er begravet på kirkegården: Edith Piaf, Isadora Duncan, Oscar Wilde, Sarah Bernhardt og Jim Morrison.

Perestrojka
Perestrojka = ombygning eller omstrukturering (russisk). Lanceret af Michail Gorbatjov som et af de begreber der skulle bære reformationen af Sovjetunionen. Det andet var glasnost.
Formålet var en delvis afskaffelse af de centralistiske principper for styring af den sovjetiske økonomi og produktion.

Perfekt
Udlært, hjemme (i).

Perfektum
Førnutid.

Perfid
Troløs, falsk.

Perfidi(tet)
Lumsk fordrejelse, snigløb.

Perforere
Gennemhulle.

Pergamos
Pergamos er i Iliaden navnet på borgen i Troja. Derudover anvendes det også som navn for andre borge. Særlig bruges det om den by, som sædvanlig kaldes pergamon.

Perge
Perge, by i Pamfylien i oldtiden. I den romerske tid var den provinshovedstad. Der er endnu levnet betydelige ruinder af den.

Pergola
1. Pergola (latin pergula), en løvhytte, en til siderne åben søjlegang med løvtag, en veranda, anvendt hyppigst i haver og ved landsteder og villaer.
2. Synonym: Løvgang.
3. By i det midterste af Italien.

Peri
1. Peri (græsk), omkring, om (benyttes hyppig i sammensatte ord, ofte med bibetydning af det overskridende, forstærkende, for eksempel perialgi, heftig smerte).
2. Peri (persisk), god fe; bruges også af digterne om skønne kvinder. Det kommer af pairika, som i Avesta er betegnelsen for en art kvindelige dæmoner, der blandt andet har til opgave at lokke menneskene bort fra dydens vej.

Perial
Perial, rus; et slags kortspil (af fransk imperiale); perialiseret, beruset.

Periandros
Periandros, tyran i Korinth, søn af Kypselos. Han regerede cirka 625-585 f.Kr. Under ham hævede Korinth sig til en overordentlig stærk magt. Han undertvang blandt andet Kerkyra og stiftede et kolonirige, understøttet af en stærk sømagt. Også på fastlandet udvidede han Korinths område. Epidauros måtte anerkende hans overherredømme. Han regerede strengt og hårdt, men var på den anden side en beskytter af kunst og poesi og regnedes selv til Grækenlands 7 vise. Han nærede planer om at gennemskære tangen ved Korinth, men udførelsen viste sig umulig. Kort efter Periandros død ophørte tyranregimentet i Korinth.

Periastrum
Periastrum (græsk periastron), det punkt i en dobbeltstjernes bane, som er nærmest den i banens brændpunkt stående hovedstjerne.

Periblem
Periblem (botanik) kaldes i vævslæren det af kappeformede cellelag i stængel- og rodspidsen dannede væv, som ligger mellem dermatogenet og pleromet. Navnet er dannet af Hanstein 1868.

Peribole
Peribole (græsk), omklædning af en tanke, oratorisk udsmykning af den for at give den et mere festligt anstrøg.

Peribolos
Peribolos (græsk), en indhegning. Den hyppig terrasseformige, indhegnede plads omkring de græske templer, fyldt med forhaller, søjlegange og billedhuggerværker. Senere en ved en ringmur afspærret, fredhelliget plads omkring kirkebygningerne og deres udbygninger og gravsteder. En kirkegård.

Periculum in mora
Periculum in mora (latin), »(der er) far ved opsættelsen«.

Periculum rei
Periculum rei (latin), risiko i tilfælde af en købt tings undergang.

Peridromos
Peridromos eller peridramos (græsk, af dromos, løb), en gang mellem søjlerne og tempelmuren. Sen søjlegang, galeri, korridor.

Periegeter
Periegeter (græsk) kaldtes af grækerne geografiske forfattere, der efter en topografisk plan beskrev forskellige lande og opstillede deres mærkværdigheder, enten i prosaisk eller i poetisk form. De betydeligste er Pausanias og Dionysios Periegets.

Periferi
Periferi (græsk) (matematik) bruges ved cirkelen som navn for dennes omkreds.

Periferisk
1. Overfladisk.
2. Periferisk (græsk), dannende omkredsen, det ikke-centrale.

Periferivinkel
Periferivinkel (matematik) kaldes vinkelen mellem to korder i en cirkel, der udgår fra samme punkt i cirkelens periferi. Specielt kan den ene korde få længden nul, det ene vinkelben altså tangere cirkelen. En periferivinkel har halvt så stort et gradantal som den bue, der ligger mellem dens ben. Forbindes to faste punkter A og B på en cirkel med et vilkårligt punkt på den ene af de buer, hvori A og B deler cirkelen, får man altså altid en periferivinkel af samme størrelse, nemlig = det halve gradantal af buen AB mellem periferivinkelens ben. Periferivinklen siges at spænde over den sidstnævnte bue AB og at rummes af den bue AB, hvori dens toppunkt ligger.

Perifrase
Perifrase (græsk), begrebsomskrivning, en talefigur i retorik og poesi, hvorved man benævner en genstand ved dens egenskaber, omgivelser, virkning eller forhold i stedet for simpelthen at nævne den ved navn. »Kennst du das Land, wo die Citronen blühn« indsætter Goethe for Italien.

Periode
1. Tidsrum, tidehverv.
2. Sætningskæde.

Periodisk
Genkommende, tilbagevendende.

Perleand
Spidsand.

Permanent
Varig, vedvarende.

Permission
Hjemlov, orlov.

Permittere
Hjemsende.

Perpendikulær
Lodret.

Perpleks
Lamslået, forstyrret.

Perron
1. Banefortov.
2. Forhøjning bygget langs med eller mellem jernbanespor med henblik på at lette indstigning til og udstigning fra tog.

Persefone
Persefone, underverdens herskerinde i græsk mytologi. Se artiklen: Persefone

Persianerpels
Det skind, som anvendes til persianerpelse, stammer fra karakulfårets nyfødte lam.

Persien
Tidligere navn for Iran.

Persilleøen
Persilleøen er en ubeboet ø i Middelhavet. Både Spanien og Marokko kræver at have rettighederne til øen.

Personale
Arbejdsstab, folkehold.

Personalhistorie
Levnedsgranskning.

Personalia
Levnedsforhold.

Personhal
Ordet Personhal er i Ordbog over det danske sprog anført - uden nærmere forklaring - blandt sammensætninger med Person-.
I Opfindelsernes Bog (et værk som ordbogen har ekscerperet), bind 2, 1877, side 115, er der under beskrivelsen af banegårde omtalt »den saakaldte 'overdækkede Personhalle'.« Fra jernbanehistorisk side er det bekræftet at dette må være en trykfejl for Perronhalle.
Intet tyder på at ordet Personhal nogensinde har været i brug.

Perspektiv
Dybdebillede, fjernskue.

Pertentlig
Omhyggelig, pillen.

Perth
Australsk by.

Peru
Peru er et land i den vestlige del af Sydamerika, med grænse til den sydlige del af Stillehavet, mellem Chile og Ecuador.
Peru leverer omkring halvdelen af hele verdens forbrug af kokain.
Officielt navn Republica del Peru
National motto: Ukendt
Officielt sprog Spansk, Quechua
Hovedstad Lima
Præsident Alejandro Toledo
Areal
- Total 1.285.220 km²
- heraf vand 0,4%
Befolkning
- Total (2000) 27.012.899
- Pr. km² 21/km²
Uafhængighed 2. Juli, 1821
Valuta nuevo sol
Tidszone UTC -5
Nationalmelodi Somos libres, seámoslo siempre
Internetdomæne .PE
International tlfkode 51
Nabolande Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasilien, Chile
Største byer (1998: Arequipa 710.103, Callao 424.294)
Bruttonationalprodukt USD 116,0 mia (1999)
BNP pr. indbygger USD 4.500 (1999)
Etnisk sammensætning 45 pct. indianere, 37 pct. mestizer, 15 pct. hvide, få pct. sorte
Religion flest romersk katolske
Medlem af FN, OAS, AG (observ.), IAEA, IBRD, IMF, IWC, NAM, RG, SELA, WTO

Pervers
Udartet, vrang, fordærvet.