LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Pesc - Poin

Pesce
Italiensk for fisk.

Pesce fritto misto
Italiensk for blandet, friturestegt fisk.

Pessimisme
Sort-, mørksyn.

Pesticid
Et pesticid er betegnelsen for en gift, der er beregnet på at slå planter ihjel med.

Peter Adolphsen
Dansk forfatter. Født 1972. Debuterede i 1996 med Små Historier. Siden er udkommet Små historier 2 (2000). Adolpsen forsøger i sin kortprosa at videregive et koncist og mættet indtryk uden for mange uvedkommende omstændigheder. Inspiration fra Per Højholt er tydelig.

Peter Alberti
Justitsminister Peter Alberti indførte pryglestraf for volds- og seksualforbrydelser i 1905. Mænd mellem 15 og 55 år, som havde øvet voldtægt, vold mod sagesløse eller været uterlige mod små piger, skulle straffes med indtil 27 slag på ryggen med en stok. Pryglestraffen blev ophævet i 1911.
Huskes bedst for Albertiskandalen i 1908.

Peter den Store
Peter den Store (30. maj 1672 - 8. februar 1725), tsar af Rusland, blev født i Moskva som sønnesøn af Michail Romanov, tsar fra 1613. Han blev kronet til tsar af Rusland den 27. april 1682, kun 10 år gammel. På grund af politiske omstændigheder kom han til at regere sammen med sin halvbroder Ivan og under ledelse af Peters halvsøster Sofia.
I 1689 blev Sofia tvunget fra magten, og da Ivan døde i 1696 blev Peter enehersker. Han var meget opsat på at gøre Rusland til en europæisk stormagt og inviterede de bedste ingeniører, skibsbyggere, arkitekter og håndværkere til at komme til Rusland. Ligeledes sendte han hundreder af unge russere til Europa for at lære. Selv aflagde han flere besøg i Europa og besøgte for eksempel København i 1716. Han arbejdede i flere år i Holland for at lære skibsbygningshåndværket.
Peters første krig var mod Tyrkiet for at opnå adgang til Sortehavet, og for første gang vandt en russisk flåde et slag. Peters største ambition var at skaffe Rusland adgang til Østersøen, og i 1700 startede han den store nordiske krig mod Sverige. Krigen varede i 21 år.
I 1703 grundlagde Peter St Petersborg ved Neva-flodens munding på et område, som hidtil havde været finsk (svensk). St Petersborg udviklede sig hurtigt til en driftig havneby, og i 1712 flyttede Peter hovedstaden hertil fra Moskva. I 1725 havde St Petersborg 75.000 indbyggere. Da krigen mod Sverige afsluttedes med sejren ved Poltava, lod Peter sig udnævne til russisk kejser den 22. oktober 1721. Under hans regering var der flere oprør, som imidlertid blev slået ned med stor brutalitet. Da han fik mistanke om, at han egen søn, Alexei deltog i et komplot mod tronen, lod han ham fængsle og torturere til døde. Peter den Store døde den 8. februar 1725 og blev begravet i Peter og Paul domkirken i St Petersborg. Han havde forsømt at udnævne en efterfølger og blev derfor efterfulgt af sin hustru Catherine I, som var en simpel bondepige, da hun blev gift med Peter.

Peter Foersom
Peter Foersom (1777-1817). Dansk skuespiller, der gjorde en pionerindsats ved at indføre Shakespeare i Danmark.

Peter I's ø
Den russiske admiral Fabian von Bellingshausen opdagede Peter I's ø vest for Antarktis den 21. januar 1821. Den er opkaldt efter zar Peter I af Rusland. Den 2. februar 1929 lykkedes det Ola Olstad som den første at betræde øen, som han tog i besiddelse for Norge.
Øen har et areal på 243 kvadratkilometer og dens højeste punkt på 1.755 meter er Lars Christensens Spids.

Peter Jensen Bredal
Peter Jensen Bredal, dansk søofficer. Se artiklen: Peter Jensen Bredal

Peter Jerndorff
Peter Jerndorff (1842-1926). Dansk skuespiller, der i sin lange tid ved Det Kgl. Teater (1871-1923) virkede i talrige roller og operapartier.

Peter Moran
Peter Moran (4. marts 1842), engelsk-amerikansk kunster født i Bolton (Lancashire i England). På rejser i Europa har han især studeret maleriet af dyr (Troyon, Bonheur, Landseer). Han har malet mange landskabs- og dyremalerier: Hjordens hjemkomst (1876), Høst, Frugthave, Stalddøren (1886) med flere og også været meget virksom som raderer. Ligesom Edward Moran er Peter Moran medlem af det pennsylvanske akademi.

Peter Mygind
Søn af Jytte Abildstrøm.

Peter Paul Rubens
Peter Paul Rubens (29. juni 1577 - 1640), tysk/hollandsk maler. Blev sendt på diplomatiske missioner til henholdsvis Spanien og England. Rubens blev adlet for sine fredsskabende fortjenester.

Peter Sabroe
Peter Sabroe (23. januar 1867 - 26. juli 1913. Kendt som redaktør, politiker og børneretsforkæmper.
Peter Sabroe blev født i Gødvad nær Silkeborg og kom i skomagerlære i København som 14 årig. Han blev meget tidligt socialdemokrat og medlem af Karl Marx-klubben.
Han blev journalist ved Randers Folkeblad i 1887. Flyttede til Demokraten i Århus i 1888, hvor han blev redaktør fra 1895 til 1908. Herefter redaktør af Kolding Socialdemokrat 1908 til 1910 og medarbejder ved Socialdemokraten i København fra 1910 til 1913.
Peter Sabroe var medlem af Århus byråd 1900 til 1909 og medlem af folketinget fra 1901 til 1913.
Omkom ved en jernbaneulykke - Bramminge-ulykken i 1913.

Peter Wessel
Peter Wessel (1690-1720) var en dansk-norsk søhelt, født i Bergen og bedst kendt som Tordenskjold. Han var allerede som 15-årig skibsdreng på en rejse til Vestindien. Han blev udnævnt til søkadet i 1709, og i 1712 kommandør på den nybyggede Fregat Løvendals Galej på 20 små kanoner, med hvilken han kort efter erobrede et svensk Kaperfartøj.
Han blev adlet i 1716 under navnet Tordenskjold, og samme år vandt han en opsigtsvækkende sejr ved Dynekilen, hvor en svensk forsyningsflåde blev ødelagt, hvilket var stærkt medvirkende til at Karl 12. måtte opgive sit forsøg på at erobre Norge. Han blev øverstkommanderende for Kattegateskadren, og i 1719 erobrede han Marstrand og ødelagde kort efter resten af den svenske flåde i Göteborg . Herefter blev han udnævnt til viceadmiral, men det var samtidig afslutningen på krigen, og dermed også Tordenskjolds bedrifter.
Han blev dræbt i 1720 ved en duel på kårde, efter et skænderi med Jacob Axel Staël, en oberst, der tidligere havde været i svensk tjeneste.

Peterskirken
Peterskirken i Rom (it. Basilica di San Pietro in Vaticano) er den største kirke i verden.

Petis pois
Fransk for grønærter.

Petrograd
Petrograd er et tidligere navn (fra 1914-24) for Sankt Petersborg. Byen har også haft navnet Leningrad.

Petroleum
Stenolie.

pH
pH er et mål for hvor sur en væske er.
Når man måler pH måler man i virkeligheden hvor mange hydrogen ioner, der findes i væsken.
Jo flere H+'er der er i væsken, jo flere syremolekyler er der, der kunne afgive deres hydrogen ion, og jo surere er væsken dermed.
Dette væsentlige kemiske begreb blev introduceret af den danske kemiker S. P. L. Sørensen.

Ph.d
Ph.d-graden er en 3-årig, akademisk forskeruddannelse. Man skal have en kandidat-grad før man kan starte på ph.d-uddannelsen.

Phaistos
Phaistos, oldgræsk by. Se artiklen: Phaistos

Philip 2. af Spanien
Philip 2. (21. maj 1527 - 13. september 1598) konge af Spanien fra 1556-1598, blev født i Valladolid som eneste søn af kejser Karl 5. og Isabella af Portugal. Fra sin fader arvede han habsburgernes besiddelser i Italien, Nederlandene, Spanien samt kolonierne i »den nye verden«. Efter at hans første hustru, Maria Manuela af Portugal døde, giftede Philip sig i 1554 med Mary Tudor 1. af England og delte med hende regeringen af England. Efter Marys død i 1558 giftede Philip sig først med Elizabeth af Frankrig og siden med Anna af Østrig. Philips mission blev at forene kristenheden under den katolske kirke og under spansk lederskab, hvorfor han satte sig i spidsen for kampen mod protestantismen. Han støttede den spanske inkvisitions barske metoder og søgte at knuse protestantismen først i den sydlige del af Europa og siden i England og Frankrig. Efter en strålende søsejr ved Lepanto i 1571 over de ottomanske tyrkere, brød han den tyrkiske dominans i Middelhavet. I 1580 lykkede det Philip at erobre Portugal. Men efter den spanske armadas nederlag i 1588 mod England var det slut med det spanske verdensherredømme, og de sidste 10 år af Philip 2.s liv var en politisk og økonomisk nedtur for Spanien.

PHP
Hypertext Preprocessor: Programmeringssprog der kan indlejres i websider. Webserveren kører så programmet inden websiden bliver sendt af sted til læseren.

Pi
Tallet pi er en matematisk konstant. Se artiklen: Pi
Pianissimo
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles meget svagt.

Piano
1. Piano er betegnelsen for et musikinstrument.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles svagt.

Piccolo
Lilletjener.

Pico del Teide
Pico del Teide er et 3718 meter højt bjerg beliggende på Tenerife og er samtidig Spaniens største bjerg og verdens 3 største vulkan.

Pierre Bourdieu
Pierre Bourdieu, fransk sociolog. Se artiklen Pierre Bourdieu

Pierre de Coubertin
Pierre de Coubertin (1. januar 1862 - 1937), far til de moderne olympiske lege og præsident for IOC 1896-1925.

Pierre Francois Aimé Dejean
Pierre Francois Aimé Dejean (1780 - 1845), greve, fransk general og entomolog. Se artiklen: Pierre Francois Aimé Dejean

Piet Hein
Piet Hein (16. december 1905 - 17. april 1996), kunstner, digter og videnskabsmand.
Hein var en sjælden kombination af humanist og teknolog.
Hein er blandt andet kendt for de geometriske figurer superellipsen (superellipsebordet), superellipsoiden og superægget.
Hein har udgivet over 60 bøger blandt andet de små underfundige digt kaldet Gruk.
Hein er også kendt under pseudonymet Kumbel.

Pietà
Pietà betyder barmhjertighed på italiensk. Desuden er det en betegnelse for en kunstnerisk fremstilling af Jomfru Maria med den døde Jesus på skødet. Den mest kendte Pietà er Michelangelos Pietà i Peterskirken i Rom.

Pigenavn
Et pigenavn er et navn, som er forbeholdt kvinder. Mænd har ligeledes et drengenavn. For kirkeministeriets liste af godkendte pigenavne, se artiklen: Pigenavne

Pigfinnefisk
Pigfinnefisk, den største orden af hvirveldyr. Se artiklen: Pigfinnefisk

Pighajer
Pighajer, orden af hajer med 5 familier. Se artiklen: Pighajer

Pighuder
Pighuder, dyrerække. Se artiklen: Pighuder

Pigment
(Hud) farvestof.

Pigtråd
Det første patent på pigtråd blev udtaget i Ohio i USA i 1867.

Pik Kommunizma
Pik Kommunizma er Tadsjikistans og det tidligere Sovjetunionens højeste bjerg med sine cirka 7.495 meter over havets overflade. Fra 1932-62 hed bjerget Pik Stalin.

Pikant
Pirrende, tillokkende, æggende.

Pikeret
Stødt.

Pilot
1. Lods, styrmand, fører.
2. Bærepæl.

Pincet
Fjedertang, niptang.

Pindsvin
Pindsvinet er den største insektæder i Skandinavien. Se artiklen: Pindsvin

Pineapple
Engelsk betegnelse for frugten ananas.

Pingviner
Pingviner, er en orden af fugle. Se artiklen: Pingviner

Pink Peace
Navnet på en rose (plante).

Pinocchio
Pinocchio er en italiensk børnebog fra 1880 af Carlo Collodi. Pinocchio blev siden brugt af Walt Disney i tegnefilmen af samme navn i 1940.

Pinse
Ordet pinse er afledet af det græske ord »den 50. dag« efter påsken. Pinsemorgen skulle man gå uden for sit hus og feje ind mod døren, så ville man samle lykke til huse resten af året.
Højtiden fejres til minde om Helligåndens udgydelse over apostlene.

Pinsebevægelsen
Frikirke oprettet i Danmark i 1907.

Pioner
Foregangsmand, banebryder.

Pippi Langstrømpe
Børnebogsfigur skabt af Astrid Lindgren. Hendes fulde navn er: Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump. (Verdens stærkeste pige).

Pirat
Sørøver, fribytter.

Piratudgave
Rovtryk.

Pisa
Italiensk by der er kendt for sin domkirkes skæve tårn.

Pisten
Lyd, der høres fra skovsneppen under parringsflugten.

Pittoresk
Malerisk.

Più
Musikalsk udtryk med betydningen mere.

Pixel
En Pixel (forkortelse for det engelske picture element) en af de mange prikker der tilsammen udgør et billede på f.eks. en computerskærm.
Jo flere pixels der bruges i et billede jo tættere på original-billedet kommer man. Antallet af pixels i et billede kaldes opløsningen. Opløsningen kan udtrykkes med et enkelt tal - f.eks. 3 megapixel (mest brugt om digitalkameraer) - eller som to tal - f.eks. 640x480 (VGA-opløsning).

Pizza
Italiensk for ret af piedej.

Pizzicato
Pizzicato, musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles knipsende på strengene. Se artiklen: Pizzicato

Pjece
Småskrift, flyveskrift.

Pjækkert
Stortrøje.

Placere
Stille, sætte.

Plagiat
Plagiat er et ord fra latin, som bruges om en kopiering af et kunstværk, ofte forsynet med en falsk signatur.

Plaid
Rejsetæppe.

Plamase
Plet.

Plan
Jævn.

Planere
Jævne.

Planet
En planet er en temmelig stor samlet masse der kredser omkring en stjerne, og som ikke producerer nok fusionsenergi til selv at udsende lys. Se artiklen: Planet

Planetsystem
Stjernekreds.

Plankton
En fællesbetegnelse for de små oftest encellede organismer, der lever frit svævende i havet. Normalt opdeles gruppen i planteplankton, det vil sige de encellede organismer, der kan omdanne solens lys til energi, og dyreplankton. Gruppen omfatter meget små organismer, men til gengæld er der helt ufattelige mængder af dem i havet. I en liter havvand findes mere end 10-20 millioner. Gruppen er derfor også det grundlæggende led i havets fødekæde.

Plantage
Plantning.

Planteartikler
Oversigt over planteartikler på LexOpen. Se artiklen: Planteartikler

Plantehormon
Plantehormoner er forbindelser som produceres i en bestemt del af planten for derefter at transporteres til en anden del af planten hvor en eller anden fysiologisk respons udløses. Plantehormoner virker ligesom hormoner hos dyr, via receptorer på cellernes yderside hvor bindingen af hormonet til receptoren udløser en effekt, ofte via second messengers. Plantehormoner er dog ikke så specifikke som hormoner hos dyr, idet plantehormoner af forskellig type kan udvirke samme effekt. Ydermere kan et plantehormon i en koncentration have en stimulerende effekt mens det i en anden koncentration kan have en hæmmende effekt.
Auxin (IAA, indoleddikesyre) produceres i skudspidsen og er medvirkende til skudenes drejning mod lyset, idet auxinerne produceres på skyggesiden og fører til at cellene i den side af skudet der vender væk fra lyset strækker sig hvorved skudspidsen bevæger sig mod lyset. Auxin produceret af frø er i stand til at få frugtknuden til at vokse, auxiner påført ikke-befrugtede blomster fører til vækst af frugtknuden, der dannes derved frøløse frugter, dette har været anvendt til at producere frøløse tomater. Syntetiske forbindelser med auxin-lignende effekt anvendes som plantehormoner (roddannerhormon, naphtaleneddikesyre) eller som herbicider (2,4-D og 2,4,5-T). Auxinerne biosyntetiseres ud fra aminosyren tryptophan.
Gibberellinerne er en gruppe af plantehormoner som syntetiseres ud fra isopren. Der kendes cirka 80 gibberelliner, mange af dem er dog kun intermediater i biosyntesen af aktivstofferne. Gibberelliner fremmer stængelforlængelsen, dværgplanter der behandles med gibberelliner udvikler sig normalt, gibberelliner anvendes også til at gøre frugter større for eksempel druer. Endvidere stimulerer de blomstring og frøspiring idet de inducerer enzymet a -amylase der nedbryder stivelsen i endospermen til glucose som udnyttes af frøkimet.
Cytokinerne fremmer celledelingen og inducerer celler til at modnes for at danne organer. Cytokinerne er nødvendige i plantecellekulturer idet cellerne ikke vil dele sig og vokse uden at de er tilstede. Cytokinerne indgår i en vekselvirkning med auxiner i plantecellekulturer på den måde at et lavt forhold mellem auxin of cytokinin medfører skuddannelse mens det modsatte medfører roddannelse. Cytokinerne hæmmer ældningen af plantedele idet cytokinerne produceres i rødderne, hvis en stængel skæres af visner den hurtigt, denne proces kan hæmmes ved at behandle den afskårne plantedel med cytokiner.
Ethylen er en gasart der stimulerer frugtmodning og som selv produceres af modne frugter, dvs. der opstår en selvforstærkende effekt hvor et modent æble er i stand til at inducere modningen af andre æbler. Ethylen anvendes også ved modning af bananer idet disse plukkes grønne inden de afskibes, ved ankomsten behandles de med ethylen som inducerer modningen inden de er klar til salg. Planter som påvirkes mekanisk (for eksempel vind, regn, dyr, biologer og så videre) producerer ethylen som ændrer plantedelenes vækstmåde så de blivere kortere og mere robuste end de ville være i for eksempel et drivhus eller i en vindueskarm.
Abscisinsyre fremmer hviletilstanden hos frø og knopper. Abscisinsyre er et stresshormon som produceres når planter udsættes for stress for eksempel tørke, høje saltkoncentrationer eller frost. Ved tørke får abscisinsyre bladenes spalteåbninger til at lukke sig hvorved vandtabet mindskes. Mange frø har en høj koncentration af abscisinsyre i vævene og er derfor ude af stand til at spire før abscisinsyren er vasket ud.

Planter
Planter er et af de riger som indgår i den biologiske systematik. Se artiklen: Planter

Planteæderpungdyr
Planteaederpungdyr, orden af pattedyr. Se artiklen: Planteæderpungdyr

Plasmid
Et lille stykke cirkulært DNA som kan kopiere sig selv (selvreplikerende). Et plasmid kan for eksempel indeholde gener for antibiotikaresistens. Har en bakteriecelle dette plasmid er bakterien resistent. Bakterien kan kopiere og overføre plasmiddet til andre bakterier så de også bliver antibiotikaresistente.

Plastisk
Formklar, formbar (pl. ler).

Plastisk ler
Plastisk ler er en fed, rød, grøn eller grå ler-art, der let kan formes. Plastisk ler er aflejret for 54-38 millioner år siden. Plastisk ler findes i Danmark på Røsnæs, ved og under Lillebælt, på Æbelø og i Midtjylland. Plastisk ler bruges blandt andet til betonklinker.

Plateau
Højslette, højflade.

Platform
1. I computerterminologi en bestemt type styresystem kørende på en bestemt type maskiner. Nogle gange blot en bestemt type maskiner. Et eksempel på en platform kan være Linux på Alpha-processorer.
2. Forhøjning.

Plausibel
Rimelig, antagelig, trolig.

Plaza de Acho
Tyrefægterarena i Lima. Arenaen er den ældste i hele Amerika (både nord og syd), og har eksisteret siden det 16. århundrede.

Plebejer
Småmand, pøbelsjæl.

Plebs
Pøbel, »hoben«.

Plenar
Fuldtallig.

Pleonasme
Pleonasme er en betegnelse for en ordforbindelse hvor et eller flere ord er logisk overflødige. For eksempel sætningen: en rund cirkel.
Synonymer: Ordfyld, fyldekalk.

Plettet gråsnegl
Plettet gråsnegl (Limax maximus) er en almindelig dansk snegl i haver.

Plissé
Fold, læg.

Plotosus anguillaris
En halv meter lang sydøstasiatisk malle, som hovedsagligt lever i saltvand på koralrev. Den har giftpigge i ryggen og brystfinnerne. Blot et enkelt stik kan dræbe et menneske.

Pluralis
Flertal.

Plus
Fordel, forspring, og.

Pluskvamperfektum
Førdatid.

Pluto
Pluto er solsystemets mindste yderste og mindste planet. Se artiklen: Pluto

Pluton
Rigdommens gud i græsk mytologi.

Plymouth Gin
Plymouth Gin, ginmærke. Se artiklen: Plymouth Gin

Plædere
Tale, ivre for.

Pneumatisk
Luft-.

Po
Norditaliensk flod.

Poco
Musikalsk udtryk med betydningen lidt.

Podagra
Fodgigt, fodværk.

Pogrom
Myrderi, jødeforfølgelse, jødejagt.

Point
Et point, punkt.

Pointe
En pointe er et fremmedord for en elegant, vittig udformet afslutning på en anekdote eller histore. I 1930'erne blev det foreslået at de danske ord tankekærne eller brod skulle afløse ordet, hvilket dog aldrig slog igennem.

Pointere
Fremhæve, understrege.
arbejde end en statue, men de fjerneste klaner kunne genbruge noget af de andres veje.