LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Poir - Prim

Poire
Fransk for pære.

Poisson
Fransk for fisk.

Pokal
Stort prydbæger på fod givet som præmie.

Polarræv
Polarræv, ræv i familien af hunde. Se artiklen: Polarræv

Polemik
(Penne-) strid, -fejde.

Polemisere
Strides, gøre indvendinger.

Polen
Polen, land i Europa. Se artiklen: Polen

Polenta
Polenta er en tyk majsgrød, som spises varm med reven parmesanost. Den serveres sammen med kødretter i Piemonte og Lombardia.

Police
Forsikringsbrev.

Polis
I antikkens Grækenland var en polis en selvstændig bystat med egen økonomi og egne politiske organer.

Polisk
Skælmsk, gavtyveagtig.

Politik
Statskunst, styresæt.

Politisk parti
Partierne er ikke nævnt i grundloven, der udgør rammen for det politiske system i Danmark. Alligevel spiller de en stor rolle i det politiske liv. Se artiklen: Politisk parti

Politur
(tit) Glans, affiling.

Pollo arrosto
Italiensk for stegt høne (kylling).

Pollo guarnito
Italiensk for kylling med grøntsager.

Polo
Polo, boldspil til hest; det stammer fra Indien, hvor engelske officerer havde lært dte, og hvorfra de har bragt det til England; der har det vundet stor udbredelse, og derfra er det kommet over fastlandet, også til Danmark. Polo ligner fodbold. Ved hver ende er rejst lignende mål som til fodbold. Hvert parti består normalt af 8 ryttere, forsynede med lange køller. Bolden lægges midt på banen, og det gælder nu om at drive den over tværstangen på modparties mål (ikke som ved fodbold under). Polo kræver stor ridefærdighed og behændighed. Hesten skal styres med en hånd, og bolden skal rammes i susende galop; både hest og rytter må kunne sno sig mellem modstanderne, når de fra flere sider farer frem mod bolden. Polo er et aristokratisk boldspil.

Polos
Polos fra Akragas, Gorgias' elev, optræder i Platons dialog af samme navn som forfægter af yderliggående sofistiske meninger.

Polska
Polska, en svensk folkedans i 3/4 takt, også kaldet »bondpolska«, »ringdans« eller »slängdans«; den udføres forskellig på de forskellige steder, og en stor del polska har da også navn efter det herred eller sogn, i hvilket den danses. Nogle af dem har oprindelig været sangmelodier, til andre er der senere digtet viser. En af de mest kendte er »Neckens polska« (»Djupt i hafvet«), som den franske komponist Ambroise Thomas har indlagt i sin opera Hamlet.

Polske Legion
Polske Legion er fælles navn for forskellige hovedsagelig af polakker sammensatte korps, der ved flere lejligheder har optrådt i de europæiske krige. Mest kendt af disse korps er Den Polske Legion under Dombrovski. Efter at have opnået den franske regerings tilladelse til at danne et frivilligt korps sluttede han sig til Bonaparte i Norditalien og udstedte herfra et opråb til sine landsmænd om at gribe til våben, hvilken opfordring fulgtes i så stor udstrækning, at der dannedes to korps, det ene i Norditalien under Dombrovski, det andet ved Strassburg under Kniazievicz. Med ganske særlig udmærkelse deltog Polske Legion i kampene i Norditalien. 1801 sendtes Kniazievicz til Domingo, hvor hans korps for størstedelen ødelagdes af klimaet. Da Napoleon 1806 nærmede sig Polens grænser, udstedte Dombrovski på ny et opråb til polakkerne med den virkning, at han kunne holde sit indtog i Warszava med en styrke af cirka 30.000 mand, med hvilke han deltog i belejringen af Danzig. Også i felttoget 1809 deltog Polske Legion under Dombrovski; 1812 bidrog det væsentlig til at muliggøre overgangen over Beresina og kæmpede med dygtighed 1813 ved Groos-Beeren og Jüterbog samt med ganske særlig udmærkelse i Leipzigs forstad.
Under Krimkrigen dannede den engelske regering en Polsk Legion af de i England og Frankrig værende polakker forstærket med polske flygtninge og desertører. Legionen formeredes i 2 rytterregimenter.
Endelig indtrådte 1870 i Garibaldis Korps en Polsk legion med en styrke af 1 bataljon og 1 eskadron under kommando af Jaroslaw Dombrovski.

Polske tronfølgekrig
Polske tronfølgekrig (1733-38) kaldtes den krig, der af Frankrig førtes mod Rusland og Østrig for at støtte Stanislaw Leszczynskis, Ludvig 15.s svigerfars valg som polsk konge. Krigen førtes svagt, mest i Tyskland, Italien og ved den polske Østersøkyst. Endte med Frankrigs og Leszczynskis nederlag og August 3.s tronbestigelse i Polen.

Polstre
Udstoppe.

Polt
Ungsvin med en levende vægt indtil cirka 70 kilogram.

Polterabend
Polterabend (tysk af polter, støj), aftenen før et bryllup, der i forskellige lande og især tidligere fejredes med lystig selskabelighed. Udtrykket stammer fra den gamle skik at slå potter itu foran brudens dør, en lystighed, der oprindelig havde den reelle hensigt ved støj at fordrive onde ånder (plageånder) fra hjemmet.

Polychoke
Mundingsstykke, der ved en skruebevægelse kan ændre mundingens diameter og dermed trangboringsgraden.

Polydipsi
Polydipsi er indtagelse af overdrevne mængder væske og ikke nødvendigvis alkohol.

Polygam
Binding mellem en han og flere hunner (polygyni) eller mellem en hun og flere hanner (polyandri).

Polygami
Flergifte, flerkoneri.

Polygon
Polygon betyder mangekant og er en fællesbetegnelse for todimensionale figurer med mange sider.
De enkelte polygoner har deres egne navne.
Her er nogle af dem.
Trigon - trekant
Tetragon - firkant
Pentagon - femkant
Heksagon - sekskant
Heptagon - syvkant
Oktagon - ottekant
Novegon - nikant
Dekagon - tikant
kvinkvagon - halvtredskant

Polyhistor
Polyhistor er en betegnelse for en person med viden i mange fag.

Polyteisme
Flerguderi.

Pomade
Hår-, Hud-salve.

Pomme
Fransk for æble.

Pommes de terre
Fransk for kartofler.

Pommes frites
Fransk for friturestegte kartoffelbjælker.

Pomologi
Pomologi er læren om dyrkning af frugttræer og buske.

Pomona
Frugternes gudinde i romersk mytologi.

Pompei
Se Pompeji.

Pompeii
Se Pompeji.

Pompeji
Pompeji (staves sommetider Pompei eller Pompeii) var en romersk by.
Byerne Pompeji og Herculaneum blev begravet ved vulkanen Vesuvs udbrud i år 79 e.Kr.

Pompejus
Pompejus, romersk slægt. Se artiklen: Pompejus

Pompøs
Storladen.

Ponton
Flydebåde.

Pontonbro
Bådebro, flådebro.

Poplin
Poplin, stærkt stof. Se artiklen: Poplin

Popol Vuh
Popol Vuh (»Rådsbogen«) er en maya-bog med skrifter indeholdende mayaernes skabelsesberetning efterfulgt af de religiøst vigtige historier om helte-tvillingerne.
Den bedst kendte og mest komplette udgave af Popul Vuh er i quiche-folkets mayasprog. Efter Spaniens erobring af Guatemala, lavede nogle mayaer i hemmelighed kopier af de gamle hieroglyf-bøger, men med anvendelse af latinske bogstaver. En af disse bøger blev opdaget omkring 1702 af en præst ved navn Francisco Ximénez i den guatemalske by Chichicastenango, og til hans ære kopierede Fader Ximénez bogen i stedet for at brænde den, desuden tilføjede han en spansk oversættelse. Denne kopi endte i et overset hjørne på Universitet i San Carlos' bibliotek i Guatemala City, hvor den blev opdaget af Etienne Brasseur de Bourbourg og Carl Scherzer i 1854. De udgav nogle få år senere franske og spanske oversættelser, de første af mange oversættelser, som har sørget for at Popul Vuh lige siden altid har været tilgængelig i bogform.
Efter de mytologiske afsnit fortsætter manuskriptet med detaljerede oplysninger om grundlæggelsen af Quiche-kongedømmet og dets historie i Guatemala; samt forbinder den kongelige familie med de legendære guder, for at gøre gældende at styret foregik med guddommelig ret. Manuskriptet befinder sig nu i Newberry Library i Chicago, USA.
Præ-columbiansk maya-begravelseslertøj indeholder ofte afsnit af teksten i Popul Vuh lavet med hieroglyffer og illustrationer af scener fra legenderne. Nogle historier fra Popul Vuh blev fortsat fortalt af moderne mayaer som folkesagn; historier optaget af antropologer i det 20. århundrede kan have bevaret dele af de gamle sagn i mere komplette udgaver end Ximénez' manuskript.

Popularisere
Gøre folkelig, letfattelig.

Popularitet
Folkeyndest.

Populær
Folkelig; folkeyndet, letfattelig.

Porc
Fransk for svinekød.

Porcelæn
Europas første porcelænsfabrik blev grundlagt i Meissen, Tyskland, i 1710 af August 2.

Porfirio Diaz
José de la Cruz Porfirio Díaz (15. september 1830 – 1. juli 1915), præsident/diktator i Mexico 1877-80 og 1884-1911, født i Oaxaca, død i Paris, var af overvejende indiansk byrd og oprindelig bestemt til at være præst; forlod 1847 lollegiet for at deltage i krigen med Nordamerika, men kom for sent, og blev 1851 sagfører i sin hjemstavn. Her vovede han 1854 alene at stemme imod Santa Anna, deltog i opstanden mod denne og sluttede sig ligeledes 1858 til det frisindede parti. 1861 blev han general og kæmpede virksomt mod franskmændene og senere mod det ny kejserdømme; blev mest kendt 1867, da han i april indtog Puebla og i juni tvang selve Hovedstaden Mexico til overgivelse. Han var Juarez' medbejler til præsidentværdigheden og ligeledes 1871; efter Juarez' død 1872 søgte han at tiltvinge sig magten, og da kongressen 1874 ikke ville give ham stillingen som højesterets formand og derved erkende ham som vicepræsident, drog han til Nordamerika og gjorde herfra 1875 et nyt forgæves Forsøg på at komme til magten. 1876 var han heldigere, forjog både præsidenten Lerdo de Tejada og hans medbejler Iglesias og valgtes februar 1877 selv til præsident. Han tilvejebragte ro i landet og fik 1880 genoprettet den diplomatiske forbindelse med Frankrig, der var afbrudt 1867. November 1880 overgav han styrelsen til sin meningsfælle Gonzalez, var indtil juli 1881 minister for de offentlige arbejder og vendte derefter tilbage til sin hjemstat Oaxaca som guvernør for denne. 1884 valgtes han på ny til præsident, fik senere forfatningen ændret, så at han kunne opnå genvalg, hvad han tidligere selv havde kæmpet imod. Han blev også siden genvalgt 6 Gange, sidst 1910 for 6 år (indtil 1904 kun for 4 år), og styrede med stor kraft og dygtighed. Han bragte orden i finanserne og gjorde store afdrag på statsgælden, undertrykte med hård hånd røverbanderne og skaffede retssikkerhed til veje, fremmede stærkt de offentlige arbejder, særlig jernbanerne, og gav også skolevæsenet rask udvikling, hvorhos handel og industri blomstrede op, og landets velstand steg som følge af den ro, der var tilvejebragt. Også fik han 1901 den diplomatiske forbindelse med Østrig genoprettet efter 34 års standsning og landets ydre anseelse styrket. Alligevel vakte hans enevældige styre meget uvilje, og 25. maj 1911 nødtes han til at nedlægge sin værdighed og drage udenlands. Men hvilke fejl der end kan have været ved hans herredømme, så meget står dog fast, at hans fjernelse fra magten har ladet Mexico synke ned i vildt anarki og gå glip af, det velvære, han havde sikret landet.

Porgy og Bess
Opera af Gershwin, komponeret 1935. Handlingen udspiller sig i USA, i det 20. århundrede.

Port Darwin
Australsk by.

Portato
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles »båret«.

Portefeuille
1. Brevtaske.
2. Embedsbrev.
3. Ministerkald.

Portemonnæ
(Penge)pung.

Portiere
Dør(for)hæng.

Portion
(tit) Del.

Porto
Frimærker, fragtpenge.

Porto Alegre
Brasiliansk by.

Portræt
Persongengivelse.

Portrættere
Afbilde, skildre.

Portugal
Portugal, land i Europa. Se artiklen: Portugal

Portugisisk
Portugisisk er et sprog der tales i Portugal, Brasilien og i de tidligere portugisiske kolonier i Afrika, specielt Angola og Mocambique.
Sproget er en del af den romanske sprogklasse og blev udskilt fra spansk omkring 1300-tallet.
Mere end 170 millioner mennesker har sproget som deres modersmål.

Portvin
Portugal er kendt for portvin.

Portør
Sygebærer, godsbærer.

Porøs
1. Svampet.
2. Fyldt med porer.
3. Utæt.

Porøsitet
Det at være porøs.

Posada
Posada (spansk), gæstgivergård af ringere art i en by; de egentlige hoteller kaldes fondas, mens landkroerne, hvor man sædvanligvis kun får logi, ikke forplejning, hedder ventas.

Poscimur
Poscimur (latin), »man stiller krav til mig«, citat efter Horats.

Pose
Kunstlet stilling, positur.

Posé
Sat, alvorlig.

Poseideon
Poseideon var i oldtidens Athen navnet på årets 6. måned, svarende til december-januar.

Poseidippos
Poseidippos fra Kassandreia i Makedonien, græsk komediedigter, tilhørte den såkaldte yngre attiske komedie. Han levede i begyndelsen af 3. århundrede f.Kr. og fik en hel del komedier opført i Athen. Hans stykker er alle tabt; man kender titlerne på 17 af dem. De romerske komediedigtere har vistnok til dels benyttet værker af ham. Enkelte fragmenter findes i Meinekes og Kocks fragtmentsamlinger.

Poseidon
Havets gud i græsk mytologi. Se artiklen: Poseidon

Poseidonios
Poseidonios, stoisk filosof og astronom, født 135 f.Kr. i Apamea i Syrien, død på Rhodos 50 f.Kr., var Panaitios' elev og nåede en overordentlig stor anseelse. Vi kender ikke meget til hans særlige anskuelser, i det store og hele delte han vistnok stoikernes meninger. Cicero har hørt hans forelæsninger og nærer stor beundring for ham; Pompejus opsøgte ham på Rhodos efter sit syriske felttog. Poseidonios' fremragende videnskabelige evner synes især at være kommet frem i astronomiske studier. Han bestemte jordens størrelse med stor nøjagtighed, anså stjernerne for himmellegemer langt større end jorden og udregnede både solårets længde og tiden for planeternes omløb. En mekanisk himmelglobus, der viste solens, månens og de 5 planeters bevægelser, havde Poseidonios konstrueret, og Cicero nævner den (i De natura deorum) med største beundring.

Poselæbe
Poselæbe, orkideslægt med dybt delte knolde, og lancetdannede eller elliptiske blade. Blomsterne sidder i aks; bæger- og kronblade er hjelmformet samlede; læben lang, 3-lappet og med en kort spore; klæbeskiverne er rykkede langt fra hinanden og omgivet af et tyndt hylster. Grønlig poselæbe er 10-25 cm høj; den bærer grønlige blomster. Meget sjælden i Danmark på enge; i Norge i skove, især til fjelds. Den blomstrer i juni-juli.

Posere
Posere (fransk), egentlig sætte, lægge og lignende eller sætte sig i en vis stilling; i overført betydning: »Agere«, stille sig i positur; lægge sin optræden således an, at den kan tage sig ud for omgivelserne; skabe sig. Poseur, den, der poserer; den, der »affekterer« mere, end han sidder inde med.
Synonymer: Gøre sig til, skabe sig, være affekteret, ville gøre sig bemærket, stå model.

Poseur
Poseur (poseuse), mand (kvinde) der poserer.

Position
Position (latin), stilling, plads; livsvilkår; fremragende stilling i samfundet. I den latinske prosodi en vokals stilling foran to eller flere konsonanter, hvorved vokalen, hvis den oprindelig er kort, bliver lang.
Synonymer: Stilling, post, stade.

Positiv
1. Positiv, et lille stueorgel; også de små orgler, der benyttes som lirekasser.
2. Grundform.
3. Bekræftende.
4. Virkelig, bestemt.
5. Større end nul.
6. Strøm fra den positive pol.
7. Lirekasse.
8. Foto-kopi.
9. Første grad af tillægsordenes gradbøjning.

Positivisme
Positivisme, filosofisk retning, som kun anerkender det, som kan erfares.

Positivist
Positivist, tilhænger af positivismen.

Positivitet
Positivitet, det at være positiv.

Positur
1. Stilling, holdning (især skabagtig).

Posse
Farce.

Possement
Possement er borter, snore, kvaster og lignende til pynt på møbler, uniformer og kasketter.

Possession
Besiddelse, ejendom.

Possessiv
1. Besiddelses- .
2. Ejestedord.

Possessor
Ihændehaver, besidder.

Possesorisk proces
Retssag vedrørende ejerforhold.

Possibel
Mulig, gørlig.

Possibilitet
Mulighed.

Possidere
Besidde, eje, have.

Post
1. Post er breve eller pakker sendt med postvæsenet.
2. I jagtterminologi er en post det sted, en jæger bliver placeret under jagt, og hvorfra vildtet efterfølgende må skydes.
3. Efter, bag efter.
4. Stilling.
5. Vareparti.
6. Pengesum.
7. Budskab.
8. Pumpe.

Post Christum
Post Christum (natum) efter Kristi fødsel, efter Kristus.

Post festum
Bagefter, forsinket.

Post hominum memoriam
I mands minde.

Post meridiem
Om eftermiddagen.

Port mortem
Efter døden.

Postal
Postal, vedrørende postvæsenet.

Postament
Fodstykke, sokkel.

Postdatere
Betegne med en senere dato end den virkelige.

Postdental
Postdental (konsonant) frembragt med tungespidsen mod fortændernes bagflade (For eksempel t og d).

Postdiluviansk
Fra tiden efter syndfloden.

Poste payée
Porto betalt (for telegram).

Poste restante
Postforsendelse, der afhentes på posthuset og ikke må udbringes.

Posteksistens
1. Senere tilværelse, liv efter døden.

Postere
Sætte, stille, stede, anbringe, protokollere.

Posteri
Efterkommere.

Posteriora
1. Senere begivenheder.
2. Bagdel.

Posterioritet
Eftertid.

Posteritet
Efterkommere, efterslægt.

Postglacial
Efter-istidig.

Posthornsorm
Posthornsormen kan ses ved alle Danmarks kyster. Posthornsormen er ikke mere end et par millimeter stor. Den udskiller kalk, der former sig til lille rør, der er rullet sammen som et gammeldags posthorn. Deri gemmer posthornsormen sig, og røret sidder fast på tangens blade. Så får posthornsormen frisk vand, når tangen bevæger sig med bølgerne. Hvis tangen bliver tørlagt ved lavvande, kan den lukke røret og ånde for et stykke tid med det vand, den har i røret. Posthornsormen lever af små alger. En posthornsorms værste fjender er fisk, der finder føde i blæretang.
Posthornsorm er en slags børsteorm, den lever på blandt andet blæretang, klørtang og savtang.

Posthum
Født efter farens død.

Posthumus
Et barn, som er født efter farens død.

Posthypnotisk
Beordret under hypnose, men udført efter dens ophør.

Postil
Prædikensamling.

Postillon
Kusk på en postvogn.

Postillon d'amour
Budbringer mellem elskende.

Postludere
Spille et efterspil.

Postludium
Efterspil.

Postmortal
Som kommer efter døden.

Postnatal
Efter fødslen.

Postoperativ
Som følger efter en operation.

Postpalatal
Postpalatal (lyd) dannet med tungeryggen mod den bageste del af ganen (f.eks. g og k).

Postponere
Udskyde, opsætte.

Postposition
Efterstillen, udskydelse.

Postpositiv
Efterstillet, udskudt.

Postscenium
Rummet bag scenen.

Postscriptum
Postscriptum (forkortet P.S.), efterskrift.

Postulant
Postulant, person, som kræver.

Postulat
1. Påstand, påhit.
2. I matematikken praktisk sætning, som ikke kræver bevis.

Postulere
Fremsætte et postulat, kræve, påstå.

Posør
Posør (= poseur), spradebasse, en der poserer.

Potabel
Drikkelig.

Potage
Fransk for legeret suppe.

Potageske
Suppeske, øseske.

Potamografi
Beskrivelse af floder.

Potamologi
Læren om floder og vandløb.

Pot-au-feu
Kødsuppe med grøntsager.

Potens
1. Potens (egentlig magt. kraft), forplantningsevne.
2. Produkt af lige store faktorer (23 (2 i tredje potens) = 2 x 2 x 2)

Potensere
Styrke, højstemme, forstærke.

Potensering
Kraftforøgelse.

Potensopløftning
Potensopløftningen af et tal, er tallet multipliceret med sig selv et antal gange.
Eksempelvist er 63 = 6*6*6 = 216, og læses som »seks opløftet til tredje potens« eller »seks i tredje«.

Potent
Avledygtig, stærk.

Potentat
Magthaver, fyrste, suveræn.

Potential
Mulig, (magnet)kraft, elektrisk spænding.

Poterie
Lervarer, keramik.

Potomacfloden
Potomacfloden er beliggende i USA. Hovedstaden Washington DC ligger ved floden.

Potomani
Drikkeri, drankersyge.

Potpourri
1. Krydderduft.
2. Blanding; duftkrukke.
3. Musikstykke af forskellige melodier.

Pottery Pottery (= poterie) lervarer, keramik.

Poul Bundgaard
Poul Bundgaard (27. oktober 1922 - 3. juni 1998) var en dansk skuespiller.
Poul Bundgaard var aktiv både på teatret og på TV. Rollen som tøffelhelten Kjeld i Olsen-banden var hans vel nok kendeste rolle. Han deltog ialt i 67 film, hvoraf kan nævnes Slå først Frede (1965), Martha (1967), Mig og mafiaen (1973), Onkel Joakims hemmelighed (1967) og Sønnen fra Vingården (1975).
Poul Bundgaard døde i 1998 75 år gammel midt under optagelserne til den absolut sidste Olsen Banden-film - Olsen Bandens Sidste Stik. Tommy Kenter sprang til og overtog rollen som Kjeld. Poul Bundgaard blev begravet på Mariebjerg Kirkegård (Gentofte).

Poul Hartling
Poul Hartling var FN's flygtningehøjkommissær fra 1978-85.

Poul Nyrup Rasmussen
Poul Nyrup Rasmussen, dansk statsminister fra den 25. januar 1993 til den 27. november 2001. Se artiklen: Poul Nyrup Rasmussen

Poulard
Poulard, kastreret høne.

Poularde
Fransk for opfedet høne.

Poulet
Fransk for kylling, ung høne.

Pound sterling
Pound sterling (skrevet £) pund (engelsk møntbetegnelse) tidligere = 20 shillings, nu = 100 (new) pence.

Pour condoleance
Pour condoleance (på visitkort = P.C.) »for at kondolere«.

Pour faire part
Pour faire part (PFP) »for at give en meddelelse«.

Pour faire visite
Pour faire visite (PFV) »for at aflægge visit«.

Pour feliciter
Pour feliciter (PF) »for at ønske tillykke«.

Pour le Merite
Pour le Merite »for fortjeneste«.

Pour prendre conge
Pour prendre conge (PPC) »for at tage afsked«.

Pour rendre visite
Pour rendre visite (PRV) »for at gengælde en visit«.

Poupre
Purpurrød.

Pousse-cafe
Pousse-cafe, cognac eller likør (til kaffen).

Poussere
Drive frem, opstramme, skubbe.

Poussin
Ung kylling.

pp.
pp. forkortelse for paginæ; siderne (i en bog).

p. p.
p. p. forkortelse for præter plura; med mere.

p. p. c.
p. p. c. forkortelse for pour prendre conge (»for at tage afsked«).

p.r.
p.r. (forkortelse for poste recommandee) = NB eller anbefalet (på breve).

Practical joke
Ikke helt harmløs spøg.

Practicum
Practicum (eller practikum) eksamen i videnskabelig praksis.

Pragmatik
Sagkundskab, videnskaben om, hvordan sproget kan bruges.

Pragmatiker
Pragmatiker, en der er verdensklog.

Pragmatisk
Klog, erfaren, forretningsvant.

Praha
By i Tjekkiet, universitet grundlagt 1348.

Praj
Vink, underhåndsmeddelelse.

Praje
Anråbde, kalde på, give et praj.

Praktik
Praktik, sagkundskab, fremgangsmåde.

Praktikant
Praktikant, en der lærer sit fag i praksis.

Praktisere
Virke, udøve; udføre; drive en praksis.

Praksis
1. Udøvelse, vane, skik og brug, handling, en teoris virkeliggørelse.
2. Lægevirksomhed, virket for et klientel.

Praktisk
Praktisk, formålstjenlig, håndsnild, gennemførlig.

Praline
1. Brændt mandel
2. Fyldt chokolade

Pravda
Pravda (russisk) sandhed.

Precieux
Precieux 8preciuse) mand (dame) af snerpet forskruet væsen og udtryksmåde.

Precis
Precis, kort afhandling, grundrids.

Prekær
Mislig, utryg, ubehagelig, prøvende, pinlig.

Prelude
Prelude (= præludium) forspil.

Prelle
Stående hund, der ukontrolleret løber efter vildt.

Première
Førsteopførelse, førstespil.

Presbyter
Menighedsleder for de første kristne.

Presbyterianere
Tilhængere af presbyterianismen, en kristen sekt.

Presbyterianismen
Presbyterianismen, en kristen sket.

Presenning
Sejldugsdække.

Present
Gave, skænk, foræring.

Pressant
Presserende, magtpåliggende, uopsættelig.

Presseattache
Embedsmand der varetager presseforbindelsen med udlandet og derigennem propagandererer for sit land.

Presserevision
Sidste eftersyn af satsen før trykningen.

Pressere
Presse,drive, haste, påskynde.

Pression
Tryk, tvang.

Pressionsgruppe
Gruppe eller organisation, der søger at opnå økonomiske fordele ved at lægge pres på regeringen.

Prestige
Anseelse, ry, omdømme.

Prestissimo
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles meget hastigt.

Presto
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles meget hurtigt; hastigt.

Pretendere
1. Kræve, påstå.
2. Give sig ud for.

Pretention
1. Fordringsfuldhed.
2. Indbildskhed.

Pretentiøs
Fordringsfuld, pretenderende.

Pretiosa
Kostbarheder.

Pretiositet.
Værdifuldhed.

Pretiøs
Dyr, kostelig.

Preussen
Preussen eller Prøjsen var indtil 1947 den største stat i Tyskland. Se artiklen: Preussen

Prevention is better than cure
»Forebyggelse er bedre end helbredelse«.

Prevoyance
Forudseenhed.

Prevoyant
Fremsynet.

Prikken over i'et
Prikken over i'et går igen i flere sprog og stammer måske fra fransk i 11. århundrede, da prikken blev indført. Over det græske bogstav iota og over det latinske I fandtes prikken ikke. Den blev fuldstændiggørelsen af i'et, fordi den forhindrede at bogstavet kunne forveksles med andre.

Pril
Pril, rende der ved ebbetid er tør i marken.

Prim
1. En skalas første tone.
2. Førstestemme.
3. Katolsk morgenbøn.
4. Parade mod hug fra venstre.

Prima
Latinsk fremmedord. Førsterangs, -klasses; første-.

Prima ballerina
En ballets kvindelige førstekraft (ved et teater).

Prima vista
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles fra bladet.

Primalterapi
Psykisk behandling, hvor patienten skal genopleve sin fødsel og tidligste barndomsoplevelser.

Primaner
Elev i prima.

Primarius
Førsteviolin i kammermusikensembler.

Primas
Øverste gejstlige i et land.
Førsteviolinen i et zigøjnerorkester.

Primat
Førstilling, forrang, overhøjhed.

Primater
Orden, der omfatter mennesker, aber og halvaber.

Primatisk
Øverst i rang.

Primfaktor
Primtal, der går op i et tal.

Primipara
(Individ) der føder første gang.

Primitiv
Oprindelig, tarvelig, uudviklet, ukultiveret.

Primitivisme
Tilstræbt primitiv kunstretning.

Primo
1. Første tredjedel af måneden.
2. For det første.
3. Ledende stemme.
4. Førsteviolin.

Primogenitur
Førstefødselret.

Primordial
1. Oprindelig, ur-, uudviklet.
2. Grundelement.

Primsigne
Fortage forudindvidelse ved korsets tegn (før dåben).

Primsigning
Forudindvielse ved korsets tegn (før dåben).

Primtal
Primtal, helt tal som kun kan deles med 1 og tallet selv.

Primus
Primus (inter pares) den første (blandt jævnbyrdige).

Primus motor
Hoveddrivkraft, initiativtager.

Primær
Førstehånds grund-, første oprindelig.

Primærskole
Forskole.