LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Prin -

Princeton-universitetet
Amerikansk universitet grundlagt i 1746.

Princip
Grundsætning, ledetanke, linje.

Principal
Arbejdsgiver, husbond.

Principiel
Afgørende, tilgrundliggende.

Prins Baudouin
Belgisk regent 1950-1951.

Prins Charles
Belgisk regent 1944-1950.

Prins Henrik
Navn: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik (Henri-Marie-Jean André greve de Laborde de Monpezat)
Fødselsdag: 11. juni 1934 i Talence, Gironde, Frankrig.
Far: Greve André Laborde de Monpezat
Mor: Grevinde Renée de Monpezat f. Doursenot.
Gift: 10. juni 1967 i Holmens Kirke med tronfølgeren, senere H.M. dronning Margrethe 2.
Børn
* kronprins Frederik, født 1968
* prins Joachim, født 1969
Prins Henrik har oversat Simone de Beauvoirs Alle Mennesker er dødelige under pseudonymet H.M. Vejerbjerg.

Prins Joachim
Navn: Joachim Holger Waldemar Christian
Født: 7. Juni, 1969
Far: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik af Danmark
Mor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe II
Døbt: 15. Juli, 1969 i Århus Domkirke Konfirmeret: 10. Juni, 1982 i Fredensborg Slotskirke
Gift: 18. November 1995 i Frederiksborg Slotskirke med Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra.
Børn
* Hans Højhed Prins Nikolai William Alexander Frederik, født 28. august 1999.
* Hans Højhed Prins Felix Henrik Valdemar Christian, født 22. juli 2002.

Prinsens Livregiment
Prinsens Livregiments motto er »Gloria finis«, som betyder: »Æren er målet«.

Prinsens Palæ
Prinsens Palæ er Danmarks ældste rokokopalæ ved Frederiksholms Kanal i København. Det blev opført i 1743-44 af N. Eigtved som bolig for kronprins Frederik 5. Siden 1892 har bygningen rummet Danmarks Nationalmuseum.

Prinsesse Alexandra
Gift med prins Joachim. Fik den 28.august 1999 en dreng. Prinsesse Alexandra er æresmedlem af København Zontaklub I, honorært medlem af Dansk Primula Klub, samt ærespræsident for UNICEF Danmark. Desuden er prinsessen blandt andet protektor for Radiopigekortet, Dansk Landsforening for Laryngectomerede og Kniplings-Festivallen i Tønder.

Prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Prinsesse, hendes fulde navn og titel er: Alexandra Rosemarie Ingrid Benedikte, Prinsesse zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Grevinde von Pfeil und Klein-Ellguth.
Hun er datter af Prinsesse Benedikte og prins Richard af Berleburg og blev født den 20. november 1970 i København. Blev den 6. juni 1998 gift på Gråsten Slot med Jefferson-Friedrich Volker Benjamin Graf von Pfeil und Klein-Ellguth. Sammen har de en søn: Grev Richard von Pfeil und Klein-Ellguth, født den 14. september 1999 på Rigshospitalet i København og de fik endnu et barn, en datter, i august 2003.
Prinsesse Alexandra Zu Sayn Wittgenstein blev dansk statsborger den 19. maj 1998.

Prioritere
Låntegne, skyldsætte.

Privilegium
Forret, Særret.

Prix “Femina”
Fransk litteraturpris uddelt årligt siden 1904 med en årlig prissum på 5.000 francs.

Pro anno
Årligt.

Pro et contra
For og imod.

Probat
Prøvet, god.

Probere
Prøve.

Problem
Opgave, spørgsmål.

Problematisk
Tvivlsom.

Procedere
Føre (en Sag), lovtrættes.

Procedure
Sagførsel, rettergang.

Proces
Søgsmål, retstrætte; (kem.) omsætning.

Procession
Optog, kirketog.

Producere
Avle, fremstille, frembringe, tilvirke.

Produkt
Frembringelse, værk, frugt.

Produktiv
Skabende, frembringende.

Produktivitet
Ydeevne, skaberkraft.

Profan
Verdslig.

Profanere
Vanhellige.

Profession
Fag.

Professionel
Faglig, erhvervs-.

Profit
Udbytte, vinding, fordel.

Programmer
I forbindelse med en computer menes der en række instruktioner, som computeren udfører for at løse en bestemt opgave. På en PC indlæses programmet normalt fra en harddisk eller CD-ROM til RAM, inden det afvikles. Et program står normalt ikke alene, men vil blive afviklet under et styresystem.

Progressiv
Tiltagende, gradstigende, fremskridtsvenlig.

Projekt
Plan, forslag.

Projekt Danske Dyrenavne
Projekt Danske Dyrenavne Projekt Danske Dyrenavne arbejder for at skaffe gode, entydige danske navne til danske insekter og andre smådyr.
Projekt Danske Dyrenavne har til huse på Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet, i et samarbejde med Entomologisk Forening. Deres arbejde udføres med hjælp fra en række zoologiske institutioner og specialister.
De har på nuværende tidspunkt navngivet følgende grupper
* Dagsommerfugle
* Biller
* Cikader
* Bladlus
* Tæger
* Mellus
* Skjoldlus
* Edderkopper
* Mejere
Med undtagelsen af dagsommerfugle kan navngivningslisterne downloades i pdf-format fra projektets hjemmeside.
Ved artikeloprettelser på den danske Wikipedia er den entydige navngivning fra Projekt Danske Dyrenavne et godt udgangspunkt.

Projekt X
Marvel tegneserie. I Danmark blev serien præsenteret som X-Mændene, derefter Projekt X for endelig at få sin amerikanske titel X-Men fra og med dansk udgave nr. 87. Startede i 1963 og har været i gang siden. Uncanny X-Men var ikke den store succes i starten, så fra nr. 67-93 bestod bladet udelukkende af genoptryk. Men fra nr. 94 blev serien frisket op og slog for alvor an. Siden har der været et hav af X-Men titler på amerikansk.

Projektil
Kugle.

Projektør
Lyskaster.

Proklamation
Kundgørelse.

Prokura
Fuldmagt, indehaver af prokura.

Prokurator
Sagfører, advokat. (gammeldags eller nedsættende betegnelse).

Prokurist
Fuldmægtig.

Prolog
Forord, fortale.

Prolongere
Forlænge, give længere varighed.

Prometheus
Prometheus, titan i græske sagn. Se artiklen: Prometheus

Promille
Promille (latin: »for tusinde«) betyder 1000-dele. Så 20 promille er altså det samme som 20/1000 eller 20 1000-dele. Skrives gerne 0/00.
For at komme fra procent til promille skal man flytte kommaet en tak: 20 promille er det samme som 2,0 procent.

Prominent
Fremragende, kendt.

Prompte
Rask, omgående.

Pronomen
Stedord.

Proponent
Forslagsstiller.

Proportional
Forholdsmæssig.

Proportioneret
(vel-), måleret, med gode Forhold.

Proposition
Forslag.

Prosaisk
Ubunden (Stil), tør.

Prosaist
Fortæller.

Prosciutto
Italiensk for skinke.

Proselyt
Nyomvendt, tilhænger.

Prospekt
1. Skue, udsyn.
2. Overslag.

Prostituere
Prisgive.

Prostituere sig
Blotte sig.

Protegere
Hjælpe frem, foretrække.

Protein
Cellens byggesten, der findes to hovedgrupper: De strukturelle proteiner, der fungerer som »mursten«. Muskelfibre er blandt andet bygget op af strukturelle proteiner. Den anden gruppe proteiner styrer/deltager i organismens biologiske processer. Blandt disse proteiner udgør enzymer en stor gruppe. Enzymer er ansvarlige for, at cellens kemiske processer forløber effektivt. Proteiner udgør den fundamentale del af de levende celler, og hvis et protein af den ene eller den anden grund er beskadiget eller slet ikke dannes, går det ud over den enkelte celles funktion.

Protektion
Værn.

Protektionisme
Toldværn.

Protest
Indsigelse, genmæle.

Protokollere
Indføre, bogfæste.

Protoplasma
Urslim.

Prototyp
Urform.

Provenu
Udbytte, vinding.

Proviant
Levnedsmidler, føring, rejsekost (niste).

Provisorisk
Midlertidig, foreløbig.

Provokation
Udæskning.

Przewalski-hesten
Przewalski-hesten er den eneste nulevende vildhest. Den har fået sit navn efter sin opdager naturforskeren Przewalski som i 1879 fandt hesten i Mongoliet. Hesten uddøde dog i naturen i 1968 (sidste observation af hesten). Hesten var dog på dette tidspunkt en del af en række zoologiske haver, og 12 heste blev anvendt ved avlsprogrammet, som nu har ført frem til en bestand på cirka 2.000 dyr.

Præcedens
Fortilfælde.

Præcessionen
Jordens rotationsakse drejer langsomt omkring ekliptikas pol. Dette forårsager, at himmelpolen i løbet af 25.800 år beskriver en cirkel rundt om ekliptikas pol på 23,5°. En effekt af dette er, at Nordstjernen ikke var nordstjerne, da egypterne byggede pyramiderne for ca. 5.000 år siden, og at den helle ikke vil være nordstjerne engang i fremtiden. Alle stjernepositioner ændres langsomt pga. præcessionen, og det er derfor nødvenidigt at henføre positionerne i stjernekatalogerne til et bestemt år.

Præcis
Punktlig, nøjagtig, nøje.

Prægnant
Stærk, klar, rammende.

Præliminær
Foreløbig.

Præludium
Forspil.

Præmie
1. Pris.
2. Afgift.

Præmiere
Prislønne.

Præmis
Forudsætning.

Præposition
Forholdsord.

Præriens skrappe drenge
Præriens skrappe drenge var en film og en titelsang fra 1970-71 der blev et hit med Dirch Passer, Poul Hagen, Preben Kaas og Willy Rathknov.

Prærieugle
Prærieugle. Se artiklen: Prærieugle

Prærogativ
Forrettighed, særhævd.

Præsens
Nutid.

Præsent
Nærværende, rede.

Præsentere
Forestille, fremføre.

Præst
Den 28. april 1948 ordinerede biskop Hans Øllgaard de første tre kvinder som præster. Johanne Sandersen kom til Nr. Alslev på Falster, Edith Brenneche Petersen røg til Nørre Åby på Fyn og Ruth Vermehren blev præst ved kvindefængslet i Horserød. Ordinationen foregik i Sankt Knuds Kirke i Odense.

Præstere
Yde.

Prætendent
Tronkræver.

Prætendere
Fordre, foregive.

Prætentiøs
Fordringsfuld, indbildsk.

Prætorianer
En prætorianer var i oldtidens Rom en kejserlig livgardist.

Præventiv
Forebyggende.

Prøveskydningsstempler
Mærker, der stemples på bøssen efter hver prøvetest.

Pseudo-
Skin-.

Pseudocrenilabrus multicolor
Den lille mundruger (det er en fisk), også kaldet Pseudocrenilabrus multicolor, lægger cirka 50 æg, som hannen derefter befrugter. Efter befrugtningen tager den lille strik æggene op i munden. Alt efter temperaturen klækkes æggene cirka 10 dage efter. I starten lukker hunnen kun ungerne ud i ganske korte perioder, ligesom for at vænne dem til tilværelsens barske realiteter. Til sidst får de lov til at være ude hele tiden. Også om natten.

Pseudonym
Navneskjul, pennavn.

Psyke
Sjæl; sindsart.

Psykiater
Sindssygelæge.

Psykisk
Sjælelig.

Psykolog
Sjæle-, Menneskekender.

Psykose
Sindssyge, sygelig higen.

Ptah
Ptah, Memfis' bygud (Ægypten). Se artiklen: Ptah

Publikation
Udgivelse.

Pueblo
En mexicansk landsby.

Pueril
Barnagtig, barnlig.

Puffert
Puffert, vulgært udtryk for forældede, slet vedligeholdte skydevåben. Se artiklen: Puffert

Puk Elgård
Puk Elgård var vært i gættelegen “Hvem er Hvem?”, for det gjaldt om aat finde ud af, hvad seks personer beskæftigede sig med.

Pukkelhval
Pukkelhval, se artiklen: Pukkelhval

Pulitzerprisen
Amerikansk litteraturpris uddelt årligt siden 1925 med fem priser på hver 500 dollars. Uddeles af Columbia Universitet.

Pulk
Pulk er navnet på en bådformet slædetype. Se artiklen: Pulk

Puma
Puma, rovdyr. Se artiklen: Puma

Punggrævlinger
Punggrævlinger er en orden af pattedyr. Se artiklen: Punggrævlinger

Puniske krige
Puniske krige, kaldte romerne de tre krige, som de førte med karthagerne om verdensherredømmet. Se artiklen: Puniske krige

Punisk sprog
Punisk sprog (latin Punica eller Poenica) kalder man den mundart af det gamle fønikiske sprog, som fordum taltes i Karthago og i andre af fønikerne anlagte byer på Afrikas nordkyst, særig i egne, der hører til det nuværende Tunesien. Da khartagerne var i besiddelse af en langt højere civilisation end de indfødte i de tilstødende landskaber, lod disse sidste sig meget påvirke af den karthagiske kultur, og unge mænd af de højere stænder i disse lande kom ofte til Khartago for at blive der en tid og tilegne sig den højere civilisation, som karthagerne var i besiddelse af. Punisk sprog kom snart til at brede sig ud over nabolandene, ikke blot i de egne, som Khartago helt havde underlagt sig, men også i Numidien og Libyen. Særlig synes punisk sprog at være blevet talesprog i de større byer i disse lande; men da romerne fik magten, trængte, som let forståeligt, det latinske sprog sig frem på bekostning af punisk sprog og fik magten i byerne. Men punisk sprog holdt sig dog igennem hele kejsertiden som talesprog i mange egne, som det fremgår af Augustinus og andre kristne forfattere fra 5. århundrede. I Karthago og omegn er der fundet en del indskrifter i punisk sprog, af hvilke nogle af de ældste og interessanteste er i Antiksamlingen i København. Et højst interessant stykke punisk sprog fra 3. århundrede f.Kr. findes i Poenulus af Plautus.

Punisk troskab
Punisk troskab (fides Punica) var hos romerne en betegnelse for troløshed.

Punkt
Et punkt er en stedsangivelse uden udstrækning. Punktets koordinater angives med samme antal som den dimension, punktet er i.
Et uendeligt antal sammenhængende punkter danner en kurve. En lige kurve kaldes den en linje.
Punkter findes inden for en lang række videnskaber.
Eksempler
Smeltepunkt/frysepunkt, kogepunkt, absolut nulpunkt. Den en-dimensionelle Celsius-temperaturskala er defineret ud fra vands henholdsvis smeltepunkt/frysepunkt sat til 0°C og kogepunkt sat til 100°C og inddelt i lige store inddelinger. Der er en nedre grænse for temperatur, som kaldes det absolutte nulpunkt og findes ved -273,15°C.
Højdepunkt. På geografiske kort angives tit de højeste punkter i landskabet, hvor de er fundet via trigeometriske målinger. Selv om selve kortet er to-dimensionelt, så er højdepunkterne angivet i tre-dimenstioner: længdegrad, breddegrad og højde.
I karriereforløb tales ofte også om højdepunkter, men disse er to-dimenstionale, hvor tiden er den ene akse og succesen den anden akse. F.eks. koncerten i Parken den 23. juli 1973 var højdepunktet på bandets anden turné.
Forskellige typer af punkter
* Højdepunkt
* Målepunkt
* Smeltepunkt
* Frysepunkt
* Kogepunkt
* Dugpunkt
* Flammepunkt
* Sadelpunkt
* Knudepunkt
* Kardinalpunkt
* Kontrapunkt
* Lavpunkt
* Tidspunkt
* Tyngdepunkt

Punktation
Punktation (latin), udkast til et skriftligt forlig, indeholdende dettes hovedpunkter.

Punkterkunst
Punkterkunst også kaldet geomantik, en mantisk metode, der har været kendt allerede af kaldæerne, men senere blev udviklet videre og sat i fuldstændig i system af de lærde europæiske magere i 15. århundrede. Metoden hører til de spådomskunster, der beror på lodkastning; princippet er det samme, som anvendes, når man spiller plat eller krone, eller tæller på knapperne for at tage en bestemmelse. Men i sin fuldstændige systematiske form blev punkterkunst en »videnskab«, der i komplikation ikke stod meget tilbage for astrologien. Fremgangsmåden var den, at man i sand anbragte et større antal punkter i 16 rækker. Af disse blev der, alt efter antallet af punkter i hver række var lige eller ulige, lavet 12 figurer, »Mødrene«, »Døtrene« og de fire hjælpefigurer, der efter bestemte regler anbragtes i det astrologiske skemas 12 huse. Hver af de 16 mulige former, som en figur kunne have, fik en særlig betydning ved det hus, den kom til at stå i, og heraf kunne så tages varsel om fremtidige begivenheder.

Purisme
Sprogrensning, målværn.

Purser
Purser er en hovmester på et skib.

Pusher
Pusher, narkotikaforhandler samt navnet på en dansk film.

Pusillanim
Pusillanim er et fremmedord for forsagt, modfalden.

Pusillanimitet
Pusillanimitet er et fremmedord for forknythed.

Pustel
Pustel er en lille byld.

Pustuløs
Pustuløs er et fremmedord for pest-befængt.

Puszta
Puszta, ungarnsk græsslette.

Putativ
Putativ er et fremmedord for formentlig, indbildt eller for en forbrydelse som er søgt udført, men med virkningsløse midler.

Putrefaktion
Putrefaktion er et fremmedord for forrådnelse.

Pygospiro
Pygospio er en meget lille orm, som lever i et y-formet rør, på lavt vand overalt ved vores kyster. Den lægger æggene i røret. Sæden gydes frit i vandet og føres med moderdyrets åndningsvand ind i røret, hvor den befrugter æggene. Den lever af plankton, den stikker hovedet en lille smule op i vandet og begynder at suge sand ind, den sorterer planktonen fra sandet og spytter sandet ud igen. Pygospio-ormen hjælper med til at ilte sedimentet. Når den graver gange og ventilerer dem med vand fører den også ilt ned i mudderet. man kan tydeligt se det, hvis man kikker på dens gange, for mudderet rundt om gangen er helt lyst. Lyst mudder betyder iltet mudder, mens mørkt, næsten sort mudder er iltfrit. Når der er ilt til stede kan flere mikroorganismer leve i mudderet. Pygospio-ormens fjender er fugle, blandt andet klyde, regnspove og strandskade.

Pyknoklin
Skilleflade i en vandsøjle betinget af temperatur- og salinitetsændringer.

Pyramide
Pyramiderne er et af de 7 vidundere og kan ses i Ægypten.

Pyrenæerne
Pyrenæerne danner en naturlig grænse mellem Frankrig og Spanien.

Pyrrhussejr
Pyrrhussejr er en dyrekøbt sejr.

Pürschjagt
Listejagt.

Pytheas
Pytheas, græsk opdagelsesrejsende. Se artiklen: Pytheas

Pythia
Pythia, Apollons præstinde ved Oraklet i Delfoi. Se artiklen: Pythia

Pythiade
Pythiade, tidsrum af 4 år mellem 2 afholdelser af pythiske lege. Se artiklen: Pythia

Pyton
Pyton er en slange. Pytonen har længderekorden for slanger med 14,85 meter og en vægt på 447 kilogram. Denne slange kan ses i den zoologiske have Curugsewu på Java. Slangen kom oprindelig fra et skovområde på øen Sumatra.

Pædagog
Opdrager.

Pædagogik
Opdragelseslære, -kunst. Opdragelse eller undervisning. Som opdragelse er pædagogikkens opgave at forme og udvikle individer til at kunne fungere tilfredsstillende for samfundet. Pædagogik som opdragelse udfolder sig i dag først og fremmest i daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner.
Som opdragelse er pædagogikkens opgave at: 1) socialisere individer
Som undervisning er pædagogikkens opgave at: 1) kvalificere til at kunne varetage arbejdsopgaver i samfundet 2) allokere/ fordele individer i samfundet 3) selektere/ udvælge individer til bestemte positioner i samfundet
Pædagogik kan opdeles i pædagogisk virksomhed og i pædagogisk arbejde. I pædagogisk virksomhed er det bevidst, at der påføres barnet eller en anden en bestemt forståelse af verden, til forskel fra pædagogisk arbejde, hvor påføringen af forståelse er indirekte og skjult.
Den pædagogiske virksomhed kan være af følgende 4 variationer: -Familial opdragelse: Den opdragelse familien står for i den kultur, hvor dette faktisk er overladt primært og næsten helt til familien. -Diffus opdragelse: En pædagogisk virksomhed der udøves af alle opdragne medlemmer, en generel kompetence spredt over alle medlemmer i gruppen. For eksempel. de voksne bestemmer fordi de er voksne. -Klassemæssig opdragelse: Her kunne det dreje sig om foreningers, partiers, subkulturers eller religiøse gruppers opdragelse. -Institutionsopdragelse: Den pædagogiske virksomhed varetaget af agenter udpeget af fællesskabet til varetagelse af opdragelsen. Pædagoger, lærere eller præster evt. indlagt i et ideologisk eller religiøst institutionelt system.
Pædagogisk arbejde er en situationsbestemt aktivitet, den nærmere definition kommer an på analyse af en given situation.

Pæleorm
Pæleormen er en musling, med en skal der kan blive cirka 9 mm lang. Den borer lange gange i træ og gangene fores med kalk. Den er almindelig i alle danske have, og gør stor skade ved at angribe bundgarnspæle, bolværkstømmer og andet træværk i havet, som den spiser af. Pæleormen bliver spist af forskellige fugle. (mest dem med lange næb, som kan nå ind i træet hvor den typisk sider og spiser).

Pølsevogn
Pølsevognen indtog den Røde Plads i Moskva i 1993.

Pøna
Pøna, straf eller bøde.

Pønitense
Bod, Anger.

Pønologi
Studiet af straf.

Påskeøen
Påskeøen (på polynesisk Rapa Nui, på spansk Isla de Pascua) er en ø beliggende i det sydlige Stillehav, vest og en anelse mod nord for Santiago i Chile, øen er en del af den chilenske region Valparaíso. Øen er næsten trekantet og ligger omkring 2.000 kilometer fra den nærmeste beboede ø. Påskeøen er berømt for sine mange præhistoriske stenstatuer, kaldet moai, langs kystlinjerne. Befolkningstallet er omkring 2.000.
For cirka 500 år siden blev de omkring 600 store moai'er rejst. Der er mange teorier om formålet med dem, den mest udbredte teori er at de blev rejst til ære for indbyggernes forfædre eller vigtige levende personer.
Statuerne blev fremstillet ved, at man fandt en klippevæg af samme længde, som statuen, hvorefter man tegnede statuen liggende på ryggen på klippen, dernæst huggede man løs med hårde sten. Senere rettede man ryggen til og huggede toppen flad, så at der var plads til en rød paryk.
Man lavde øjenhuler, så man senere kunne isætte blå øjne. Statuen blev transporteret til sit bestemmelsessted, ved at man havde et reb snoet en gang om statuens nedre del og for hver skridt rykkede man i rebet, først en millimeter i den ene side, så en millimeter den anden side. Dette krævde at man havde en glat grusvej, og en sådan anlagde man så. Vejene er sådan set et større arbejde end en statue, men de fjerneste klaner kunne genbruge noget af de andres veje.