LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav R - Rate

R
1. 18. bogstav i det danske alfabet.
2. Svarer til det russiske p.
3. Romertal for 80.
4. Generelt bruges R til en række forkortelser som recipe (på recepter), regina, regius, rekommanderet, retard, reaumur og rex.

R.O.
Forkortelse for remis ouvert på telegrammer. Står for udleveres åbent.

R.P.
Forkortelse for réponse payée på telegrammer.

R&D
Engelsk forkortelse for forskning og udvikling (Research & Developement).

Ra
Ra, ægyptisk solgud. Se artiklen: Ra

Rabarber
Plante med det latinske navn Rheum raponticum. Frugten stammer fra det østlige Middelhavsområde og Lilleasien. Den kendes første gang fra Kina i år 2700 før Kristus. Stængelen af rabarber er en yndet grøntsag.

Rabat
1. Nedslag i pris
2. Strimmel af vejbane mellem kørebane og grøft.
3. Aflangt havebed.

Rabbi
Titel for lærd jøde

Rabbiner
Jødisk præst og lærer.

Rabbioso
Rasende, ildfuldt.

Rabiat
Afsindig, rasende.

Rabies
(Hunde)galskab, raseri.

Rabulist
Politisk ophidser.

Rabundus
Til grunde, fallit, nedenom, til bunds.

Race
1. Underafdeling af en dyre- eller planteart med arvelige fællestræk.
2. Større menneskegruppe med fællestræk.
3. Væddeløb, køre hurtigt.

Racediskrimination
Forskelsbehandling på grund af race.

Racer
Synonym for Væddeløbscykler, -båd, -bil, -hest. Ældre udtryk har været væddeløber og stormer.

Racisme
Den nationalsocialistiske racelære, racediskrimination.

Racismeparagraffen
Racismeparagraffen, er det populære navn for $ 266b i den danske straffelov. Se artiklen: Racismeparagraffen

Racket
1. Tennis-ketsjer.
2. Gangstervirksomhed.

Racketeer
Gangster.

Radar
Forkortelse for Radio Detection and Ranging. På dansk radiosporing og afstandsbestemmelse.

Raddoppiato
Fordoblet.

Radere
Skrabe bort, skrabe ud.

Radering
Billedudridsning på en kobberplade. Aftrykket heraf.

Radial
Strålende ud fra et centrum.

Radiation
Udstråling.

Radiator
Ordet er synonym for et varmeapparat eller en bilkøler.

Radicere
Slå rod.

Radikal
Ordet har følgende synonymer: indgående, yderliggående eller dybtgående.

Radikalisme
Yderliggående politik eller indstilling.

Radio
Trådløs telegrafi og telefoni. Radioapparat.

Radioaktiv
I besiddelse af radioaktivitet.

Radioaktivitet
Evne til udstråling med kemisk og biologisk virkning.

Radiobil
Når elektriske biler i Tivoli og andre forlystelsesparker kaldes radiobiler, må det være fordi strømaftageren har fået nogen til at tænke på en radioantenne. (Radioen var i sin barndom, omkring 1920, genstand for stor offentlig interesse.

Radiofonere
Udsende radiofoni.

Radiofoni
Trådløs rundspredning.

Radiogram
Trådløst telegram.

Radiolog
Ekspert i radiologi.

Radiologi
Læren om lys-, røntgen- og radiumbestråling.

Radioskopi
Røntgenundersøgelse.

Radiotransmission
Radioudsendelse fra teater, koncertsal, sportsplads eller lignende.

Radium
Radioaktivt grundstof.

Radius
1. Linje fra en cirkels eller kugles centrum til omkredsen.
2. Spoleben.

Radix
Rod, oprindelse, rodord, grundbogstav.

Radiær
Stråleformig.

Radon
Radon er et grundstof. Radon findes i alle radioaktive mineraler.

RAF
Forkortelse for Royal Air Force. Den kongelige (engelske) luftstyrke.

Raffinaderi
Sukkerkogeri, renseri, rensefabrik.

Raffinement
Forfinelse, noget forfinet, spidsfindighed.

Raffinere
Rense, forfine, lutre.

Raffineret
Overforfinet, dreven, ren, kunstlet, snu, spidsfindig.

Raffinering
Rensning.

Rafraichissement
Forfriskning.

Rafraichisseur
Parfumeforstøver.

Rafte
Ung træstamme med bark på.

Raggare
Ung, asocial mand, med hovedinteressen lagt på biler og piger.

Raglan
Ærmetype uden skuldersøm.

Ragnarok
1. Opera af Wagner (originaltitel: Die Götterdämmerung), komponeret 1874. 4. del af Nibelungens Ring.
2. Verdens undergang i den nordiske mytologi.

Ragout
Kødret.

Ragtime
Synkoperet musik.

Raid
Uventet, mindre militært overfald.

Raillere
Spotte, gøre nar af.

Railleri
Spot, drilleri.

Railleur
Spotter.

Raison
Grund, fornuft.

Raison d'être
Eksistensberttigelse.

Raja(h)
Forindisk fyrstetitel.

Rajgæs
Sorte gæs der tilhører slægten Branta (latin).

Raket
Projektil der drives frem ved stadig forbrænding i den bageste del. Se artiklen: Raket

Raki
Orientalsk navn for brændevin.

Rakitis
Engelsk syge.

Rakitisk
Lidende af engelsk syge.

Rakker
Bøddelassistent.

Raklere
Udskrabe kirurgisk.

Rallentando
1. Gradvis langsommere.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles gradvist langsommere.

Ralliere
Genforene (specielt splittede tropper).

Rally
Motorløb fra flere udgangspunkter, men med fælles mål.

Ramadan
Den muhammedanske fastemåned.

Ramaskrig
Voldsomt protestråb.

Ramassere
Samle op eller sammen.

Ramificere
Forgrene sig.

Ramifikation
Forgrening.

Ramler
I jagtsprog betegnelsen for en hanhare.

Rampe
Skråplan, slisk, læsseforhøjning, rækværk, scenes lamperække.

Ramponere
Beskadige.

Ramsar-konventionen
Teksten lavet i Iran i 1971. Ved ratifikation (underskrift) anerkender det givne land sit internationale ansvar overfor vådområderne og disses dyreliv.

Ramskoppet
Hest med buet næseryg.

Ran
1. Ægirs kone i nordisk mytologi.
2. Åbenlyst udført tyveri.

Ranch
Amerikansk kvægfarm.

Ranchero
Meksikansk ranch-ejer.

Rancid
Harsk

Ranciditet
Harskhed.

Rancune
Indgroet had.

Randers
Randers stammer fra omkring 1000-tallet, men der er også fund fra vikingetiden. Knud den Hellige prægede mønter i byen, og oprørere mod ham samles her i 1086. Den var i det meste af middelalderen befæstet; Der er ingen spor af volden i dag, men man kan via gadenavnene følge en cirkel rundt, der formodentlig fortæller om dens placering. En årbog skrevet på Essenbæk Kloster kan bl.a. fortælle om et af middelalderens store traumer, ildebrand. Byen udslettedes hele tre gange i 1200-tallet. Da Valdemar Atterdag i 1350 prøvede at samle riget efter pantsætningen til Holstenerne, blev den yderligere befæstet, og blev ofte nævnt som Randershus. Denne fæstning blev erobret af utilfredse adelsfolk i 1357. I 1359 angreb Valdemar atter byen med alskens krigsmaskiner.
I 1534 var der bondeopstand, anført af Skipper Clements, og de forsøgte at storme byen, men blev slået tilbage fra de i hast udbedrede volde.
Under Christian 3. ( 1536-1559) blev der bygget store fæstningsanlæg med voldgrav hele vejen rundt.

Randhagl
De hagl, der ligger yderst i haglsværmen.

Rangere
Sætte i orden, høre hjemme, foretge, ordne, skifte.

Rangere med
Være ligestillet med.

Rangering
Omflytning af banevogne

Rangers
Stødtropper.

Rangoon
Rangoon, officielt Yangôn er hovedstaden i Burma (Myanmar). Indbyggertallet et på 2.458.712 (1983). Byen er beliggende ved Yangôn-floden.
Væsentlige eksportartikler fra byen omfatter ris, teaktræ, petroleum, uld og jernmalm. Byen har rismøller, savværker, olieraffinaderier og stål-, jern- og kobberindustri.
Byen blev sandsynligvis grundlagt i det 6. århundrede. Byen var dog indtil den blev gjort til hovedstad i 1753 af kong Alaungapaya en lille fiskerlandsby. Byen kom under britisk suverænitet i 1852. I 1930 blev byen ramt af et stort jordskælv og en flodbølge som ødelagde størstedelen af byen. Under 2. verdenskrig besatte japanske styrker byen den 8. marts.

Ranson
(maritimt for) ration.

Ranula
Sæksvulst under tungen.

Rapaces
Rovfulgene.

Rapacitet
Rovgriskhed.

Rapaciøs
Rovgrisk, glubsk.

Rapid
Hurtig.

Rapiditet
Hast.

Rapido
Hurtigt.

Rapir
Flad kårde.

Rapmus And
Rapmus And er en figur i Disney's tegneserier. Han blev født i Andeby, Calisota, USA i 1875. Hans forældre var Andtonius And og Andrea Blisand (også kaldet Bedstemor And). Fra en tidlig alder, var det tydeligt, at han havde et meget modbydeligt temperement. Han arbejdede på hans forældres gård frem til 1902, hvor han mødte Hortensia von And, og de blev forlovede. Han begyndte med at arbejde for hendes bror Joakim von And.
I 1908 hjalp han Hortensia og hendes søster Andrea von And med at køre deres brors forretning. I 1920 giftede han sig endelig med Hortensia, og senere samme år fik de to tvillinger: Anders And og Della And.
Han arbejdede stadig hos Joakim von And indtil 1930, hvor alt forhold mellem Joakim og resten af familien gik i opløsning. Rapmus trak sig tilbage, og det vides ikke præcist hvornår han døde.

Rappel
Det at hjemkalde (specielt en gesandt).

Rappellere
Hjemkalde.

Rapport
Melding, forbindelse, indberetning, beskrivelse.

Rapportere
Afgive rapport, bringe tilbage.

Rapportør
Meddeler, anmelder.

Rapsode
Oldgræsk omvandrende folkesanger

Rapsodi
Episk digt, (del af) større digt, orkesterfantasi.

Rapsodisk
Brudstykkeagtig.

Rapsodist
Kompilator, rapsode.

Raptatores
Svarer til ordet rapaces. Rovfuglene.

Raptus
Anfald, tilfælde, rus. Pludseligt raserianfald.

Rarefaktion
Svind af legemsvæv.

Raritet
Sjældenhed.

Raritetskabinet
Samling af mærkelige og sjældne ting.

Ras
Forbjerg. Etiopisk fyrste. (På arabisk betyder ras "hoved").

Ras Dejen
Ras Dejen, eller Ras Dashan er et 4.620 meter højt bjerg (det højeste) i Etiopien.

Rasere
Rydde, sløjfe, barbere, plyndre, strejfe med kugler.

Rasmus Klump
Rasmus Klump fyldte 50 år den 17. november 2001, og i den anledning fik han den store ære at komme på frimærke. Frimærket udkommer den 16. januar 2002.

Rasmus Trads
Rasmus Trads var PFA-Byg direktør da han i 1999 blev varetægtsfængslet i 13 dage, sigtet for dokumentfalsk.
Rasmus Trads havde efterlignet PFA-direktør Andre Lublins underskrift på økonomiske garantier til Ejendomsselskabet Norden og finansieringsselskabet Gefion, der begge var ejet af Kurt Thorsen.
I alt havde Rasmus Trads udstedt garantier for 1,8 milliarder kroner, mente man på dette tidspunkt. Beløbet voksede siden til det dobbelte - 3,6 milliarder kroner.
To dage senere blev også byggematadoren Kurt Thorsen varetægtsfængslet.
11. januar 2002 fik Kurt Thorsen 6 års fængsel og Rasmus Trads 4 års fængsel.

Rasteplads
Område, hvor trækkende fugle går ned for at hvile og æde.

Rastrere
Tegne nodelinjer.

Rasur
Det at radere skrift ud, raderet sted, højtidelig klipning af katolske gejstlige.

Rate
Takst for transport af gods til søs. Afdrage, andel, del af sum.

Rater
Afdrag, dele.