LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Rovd -

Rovdrift
For hård jagt, der resulterer i en bestandsnedgang.

Rovdyr
Rovdyr er en orden af pattedyr. Se artiklen: Rovdyr

Rovfugle
Rovfugle, overorden af fugle. Se artiklen: Rovfugle

Roy Lichtenstein
Roy Lichtenstein (27. oktober 1923 - 1997), amerikansk maler og grafiker.

Royal
Kongelig, papirformat.

Royal Air Force
Den kongelige engelske luftstyrke. Forkortes RAF.

Royal Army
Den kongelige engelske hær.

Royal Navy
Den kongelige engelske flåde.

Royalisme
Det at være tilhænger af kongedømmet.

Royalistisk
Kongetro.

Royalty
Afgift for en eneret, kunstnerhonorar.

Rp
Forkortelse for recipe på recepter. På dansk tag!.

Rubato
Uden streng overholdelse af tempo.

Rubber
Gummi, viskelæder, omgang i kortspil.

Rubel
Russisk mønt. 1 rubel svarer til 100 kopeker.

Rubificere
Farve rød, gløde.

Rubiginøs
Rustfarvet.

Rubin
Rubiner varierer i farve fra lyserød til mørkerød. Rubinen er en rød variation af mineralet korund, og store, perfekte rubiner (mørkerøde, klare sten) er både sjældne og kostbare. De kan ofte være mere eftertragtede end diamanter. Rubinen kaldes også for »Ædelstenenes Dronning«.
Nogle rubiner der er slebet runde, har et skær i stenen formet som en stjerne med seks stråler. Disse rubiner er også særdeles værdifulde.
Mange sten der bliver solgt som rubiner er slet ikke rubiner. Den bhømiske rubin er rosa kvarts, den sibiriske rubin er lyserød tourmalin og den amerikanske rubin er i virkeligheden granat.
Syntetiske rubiner bliver brugt til lejer i ure og videnskabelige apparater.
Hårdheden er 9 og vægtfylden 4. Rubiner kan geografisk findes i Indien, Burma, Thailand, Afghanistan, Kina, det forhenværende Sovjetunionen og Sri Lanka.
Der eksisterer en lang række af legender omkring rubiner. For eksempel skal der i toppen af Den Hellige Gral sidde en stor rubin. Endvidere har rubinens røde farve altid været associeret med helbredende kræfter vedrørende blodet og hjertet. Stenen skal være behersket af Mars, den røde planet, og rubinen skal bæres på den kvindelige side af kroppen, (den venstre) for at virke ekstra godt. Den siges at tilføre sin bærer fysisk skønhed, og beskytter mod fysisk vold og andet negativt.

Rubor
Betændelsesrødme.

Rubricere
Inddele, sortere.

Rubrik
Afdeling, felt, klasse, overskrift, titel.

Ructation
Ræben.

Rude
Grov, rå, uopdragen.

Rudel
Flok af hjortevildt, dog ikke råvildt.

Rudiment
Uudviklet nytteløst organ, færdighed, skik og lignende der har mistet betydning, levn, rest.

Rudimentær
Uudviklet, indskrumpet.

Rudolf af Habsburg
Rudolf af Habsburg, tysk konge (1273-91). Se artiklen: Rudolf af Habsburg

Rudolf Hess
Rudolf Hess, Adolf Hitlers stedfortræder. Se artiklen: Rudolf Hess

Rudra
Stormens gud (Indien).

Rue
Fransk for gade.

Ruf
Dækshus på et sejlskib.

Rufferi
Tilskyndelse til utugt, bordelvirksomhed.

Rugby
En slags fodbold.

Rugemoder
En rugemoder er en kvinde, ko eller lignende, som bærer og føder et afkom som ikke er hendes eget.

Rugositet
Det at være rynket.

Ruhollah Khomeini
Cirka 1902-1989, hed oprindelig Ruhollah Mussavi Hendi. Han blev kaldt Khomeini efter sin fødeby Khomein. Dødsdømte 14. februar 1989 den britisk-indiske forfatter Salman Rushdie for blasfemi grundet bogen De Sataniske Vers.

Ruhr
Rhin-biflod, som har givet navn til Tysklands største industriområde.

Ruin
Forfald, konkurs, forfalden bygning.

Ruinere
Ødelægge (især økonomisk).

Rulade
Rullekage; (tone) løb.

Rulam
Blødt skind til for eksempel luffer.

Rumba
Cubansk synkoperet dans.

Rumfart
Rumfart betegner rejse eller transport i rummet. Der kan skelnes mellem bemandet rumfart og ubemandet rumfart.
Den egentlige rumalder kan siges at starte i 1957 hvor Sputnik, som verdens første kunstige satellit, blev opsendt til rummet fra Baikonur Cosmodromen i Sovjetunionen. Mennesket har dog langt tidligere drømt og skrevet om at rejse i rummet.

Rumfærge
NASA’s rumfærge er det første genanvendelige rumfartøj og det første rumfartøj med mulighed for at fragte tunge satellitter såvel til som fra kredsløb om jorden. Hver rumfærge er designet til 100 opsendelser. En af de primære formål med programmet var at bygge og servicere en rumstation. Med en internationale rumstation (ISS) er dette nu en realitet.
I modsætning til alle tidligere raketter til satellitopsendelse kan selve rumfærgen samt to løfteraketter genbruges. En stor brændstoftank kastes under opsendelsen og brænder op i atmosfæren.
Rumfærger:
* Testfartøj:
o Enterprise
* Rumfærger der er gået tabt ved ulykker:
o Challenger
o Columbia
* Rumfærger i brug:
o Atlantis
o Discovery
o Endeavour

Rumfærge Atlantis
Rumfærgen Atlantis (NASA OV-104) blev opsendt første gang i oktober 1985.

Rumfærge Columbia
Rumfærgen Columbia var den første af USA's fem rumfærger. Columbia blev opsendt første gang den 12. april 1981.
Ved afslutningen af NASA's rumfærgeflyvning STS-107, der var Columbias 28. tur i rummet, styrtede færgen ned under sin genindtræden i jordens atmosfære den 1. februar 2003 over Texas, hvorved hele besætningen på 7 astronauter omkom.

Rumfærge Discovery
Rumfærgen Discovery (NASA OV-103) blev som den tredje af NASA's rumfærger opsendt første gang i august 1984.
Discovery er opkaldt efter et af den opdagelsesrejsende James Cook's skibe.

Rumfærge Endeavour
Rumfærgen Endeavour (NASA OV-105) er den nyeste af NASA's rumfærger bygget som erstatning for Challenger, der gik tabt i 1986. Bygningen begyndte i 1987 og Endeavour blev første gang sendt op i 1992.

Rumfærge Enterprise
Rumfærgen Enterprise (NASA nr. OV-101) var den første rumfærge NASA fik bygget. Da den kun blev bygget for afprøvning af forskellige tekniker og aldrig skulle i kredsløb, havde det ingen motorer og intet brugbart varmeskjold.

Ruminantia
Drøvtyggere.

Rumination
Det at tygge drøv, gruble.

Rumle Hammerich
Filminstruktør.

Rumor
Lyd, støj, rygte.

Rumstere
Rode og støje.

Rumænien
Rumænien, land i Europa. Se artiklen: Rumænien

Run
Tilløb, stormløb (»rend«), tilstrømning.

Rundholt
I skibsterminologi betegnelsen for en rund træstang, bruges om alle master, bomme, ræer og så videre ombord på skibet.

Rune
Gammel germansk og nordisk skrifttegn. Muligvis stammer runerne oprindeligt fra Danmark.
Rune er også et drengenavn.
Mange bøger siger at runer betyder hemmelig. Fordi ordet bruges i den betydning i en bibeloversættelse. Men ud fra sammenhængen så kan det også betyde skiftlig. At man giver en skriftlig (rune) ordrer istedet for en mundtlig ordre.
Snarere betyder rune, lyd, beslægtet med ordet råb. Runer er altså lydtegn.

Runkedor
Umedgørlig person.

Runolog
Dyrker af videnskaben om runerne.

Rupee
Indisk mønt. 1 rupee svarer til 16 anna.

Rupi
Rupi'en er møntenhed i Indien, Paktistan, Sri Lanka og Indonesien.

Rupia
Hudsygdom med blærer ,der efterlader skorper.

Ruptur
Bristning (af organer).

Rur
Ruren er et lille krebsdyr som bor i et hus af kalk formet som en vulkan. »Døren« dækkes af to kalkplader. Mens den spiser, åbnes og lukkes døren hele tiden for at holde vandet ude, eller hvis den sten, den sidder på bliver tørlagt, kan den holde vandet inde i huset, for ikke at udtørre. Ved hjælp af bøjelige tråde, renser den vandet for mikroskopiske dyr, planter (som den spiser) og ilt. Ruren sætter sig fast til et eller andet, sten, skibe eller krabber. Når først den har sat sig fast kan den ikke flytte sig.
Ruren er meget svær at få fat i for fjender, for den er godt beskyttet i sit hus, som den kan lukke tæt foroven.

Rural
Landlig, landbrugs-.

Ruritanien
Ruritanien er et fantasiland i forfatteren Anthony Hopes bog “Fangen på Zenda”.

Rus
Førsteårs-student. Forkortelse af latinsk depositurus.

Rusland
Rusland, land. Se artiklen: Rusland

Russell Crowe
Russell Crowe er skuespiller. Modtog i 2001 en Oscar (bedste mandlige hovedrolle) for sin rolle i filmen Gladiator.
Filmografi:
* 2002 Et smukt sind
* 2001 Gladiator

Russofil
Russervenlig.

Russofob
Russerhadende.

Rusticitet
Bondsk, plumpt væsen.

Rustificere
Gøre landlig, bondsk, plump.

Rustning
Rustning er fællesbetegnelse for alle de forskellige dele, hvormed krigeren i tidligere tider beskyttede sit legeme mod modstanderens hug og stød. Se artiklen: Rustning

Rustvogn
Ordet rustvogn stammer fra tysk og betød i ældre tid udrustning. Når datidens konger og storherrer tog på rejse, blev al militær udrustning, andet bagage og mad med mere placeret på en særlig konstrueret vogn, en rustvogn. Senere blev vognen også brugt til transport af døde soldater.

Rute
Bane, strækning, vej, fast kørselstur, kurs, retning.

Rutine
Færdighed, øvelse.

Rutineret
Øvet.

Rutsche
Glide, fare ned, kure ned.

Rya
Flosvævet tæppe.

Rygstrengsdyr
Rygstrengsdyr (Chordata) er betegnelsen for en række af dyr, der er kategoriseret i 7 klasser. Se artiklen: Rygstrengsdyr

Rygsvømmer
Rygsvømmeren er 2 centimeter lang og svømmer med ryggen ned ad. Den spiser haletudser og så har den seks ben som andre insekter. Dens øjne er 2 milimeter høje og ½ mm brede hvert øje består af mange øjne. Den er grøn, gul og sort. Benene er gule, kroppen er grøn og øjnene er sorte. Rygsvømmeren skal engang imellem op for at få frisk luft, den trækker vejret med to huller den har foran på hovedet. Den lever især af insekter, der falder ned på overfladen. Rygsvømmerens fjender er for eksempel en stor vandsalsmander og en voksen vandkalv.

Rynket rose
Rynket rose (Rosa rugosa) findes på sandet bund på strande og i vejkanter. Planten er almindelig i Danmark og bestanddannende. Stænglen er tæt besat med torne og bladene er brede, tykke og rynkede med en glat overside og tætte hår på undersiden. Blomsterne er 6-9 centimeter i diameter og rosa eller i sjældnere tilfælde hvide. Plantens hyben er 2-3 centimeter bredt, fladtrykt og kugleformet.
Rynket rose er på Skov- og Naturstyrelsens liste over landskabsukrudt sammen med for eksempel kæmpebjørneklo. Det anbefales at bekæmpe planten.

Rytme
Takt.

Rytmik
Læren om rytme, en slags gymnastik til musik.

Rytmisk
Taktfast.

Rytterskole
Frederik 4. oprettede i 1721-27 240 såkaldte Rytterskoler i kongerigets 12 rytterdistrikter, - mellem 10 og 25 i hvert distrikt.
Der opføres nye grundmurede bygninger til dem, og der udstedes instrukser om skolepligt og undervisning samt om lærenes ansættelse og aflønning.

Ræson
Fornuft, årsag.

Ræsonnabel
Rimelig, fornuftig.

Ræsonnement
Overvejelse, slutningsrække.

Ræsonnere
Tænke logisk, gøre indvendinger.
Se også resonere.

Ræsonnør
1. Skuespilfigur, der udtrykker stykkets morale.
2. En der ræsonnerer.

Rød fluesvamp
Rød fluesvamp indeholder giftstoffet muscarin.

Rød glente
Rød glente (Milvus milvus) er en udpræget ådselæder. Se artiklen: Rød glente

Rød hestehov
Rød hestehov (Petasites hybridus) kaldes også for pestilensurt eller tordenskræppe. Se artiklen: Rød hestehov

Rød kæmpekænguru
Rød kæmpekænguru (Macropus rufus) er det største nulevende pungdyr. Se artiklen: Rød kæmpekænguru

Rød panda
Rød panda, pattedyr. Se artiklen: Rød panda

Rød ræv
Den røde ræv er et medlem af familien af hunde. Se artiklen: Rød ræv

Rødben
Rødben er en vadefugl. Den har et dobbelt eller tredobbelt skrig. Den er cirka 28 cm høj, og den yngler i størstedelen af Europa og Asien nord for Himalaya.
Den holder mest til på stranden og på strandenge, hvor den spiser små krebsdyr, mudderædere og småfisk, men man kan også godt møde den inde i landet ved fugtige enge, søer og moser.
Rødbenen har et langt næb, så den kan nå ned til de krebsdyr, der er nede under sandets overflade.

Rødbenet seriema
Fugl, der er halvt så stor som en nandu, har et rovfuglelignende næb, ser ud som en sekretærfugl, løber lige så hurtigt som en struds og har et gennemtrængende skrig, som kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på enhver, der befinder sig i nærheden.
Seriemaen hører til tranerne og komer fra det østlige Sydamerika. Dens fjerdragt er ikke særlig farvestrålende, brungrå på oversiden og lys på undersiden. Men ben og næb er kraftigt røde, og lige foran øjnene har den en top af lange, stride fjer, der altid holde sig oprejst i en form for vifte. Seriemaen færdes næsten udelukkende på jorden, men bliver den presset af en udholdende fjende, letter den - dog kun for en kort bemærkning.
De lange ben og de korte tæer er glimrende løberedskaber, og i kortere perioder kan seriemaen opnå en hastighed på ikke mindre end 70 kilometer i timen.
Af føde indtager seriemaen insekter og mindre hvirveldyr. Seriemanen er nød til at fange sit bytte med næbbet. Seriemaens bagtå sidder så højt oppe på benet, at tæerne ikke kan gribe om byttet. I stedet griber den sit bytte med næbbet, kaster det mod jorden, hvorefter den fortærer det bid for bid, eller sluger det i en mundfuld, hvis der er tale om et mindre bytte.

Rødbyhavn
Rødbyhavn er en by i Rødby kommune, Storstrøms amt. Byen har cirka 2.400 indbyggere og er placeret på øen Lolland. Rødbyhavn har jernbane- og bilfærge forbindelse til Puttgarden på Fehmern i Tyskland.

Rødforskydning
Det fænomen at spektrallinjerne fra et himmellegeme forskydes mod rødt. Derfor ser stjerner, som bevæger sig væk fra Jorden, rødlige ud. Kan skyldes Doppler-effekten.

Rødmus
Rødmus er et medlem i familien af mus og rotter. Se artiklen: Rødmus

Rødspætte
Rødspætten er en bundfisk, der er overalt i farvandene. På lavt vand kan man finde små rødspætter. De lever mest hvor der er sten og grus. De små rødspætter er hvor der er lavt og de voksne er på dybt vand, undertiden ude på 10-50 meter dybt vand. Man kan se begge dens øjne når den ligger skjult i sandet. Det skyldes at rødspættens øjne holder flyttedag når den vokser sig stor. Den starter med at have øjnene på hver sin side af hovedet, som alle andre fisk, men efterhånden som den vokser op flytter det ene øje om på den anden side af hovedet til det andet øje. Det ser ret mærkeligt ud, men det er meget praktisk, for så kan fisken se hvad der sker selvom den ligger gravet ned på bunden. Det er forskelligt hvilket øje, der holder flyttedag, så nogle rødspætter har øjnene på den venstre side af kroppen og andre har øjnene på højre side. Rødspætten både gemmer sig for sine fjender og den kigger efter føde når den ligger på bunden. Den skifter farve efter havets og sandets farve og struktur. På oversiden har den samme farve som sandet og så har den røde pletter. Når den svømmer, bølger den med hele kroppen, fordi at den er flad. Den spiser mest børsteorme og nogen muslinger. Krabben er de små rødspætters fjende. De stores er torsk og laks.

Rødt kort i fodbold
De røde og gule kort blev brugt første gang ved VM i fodbold i Mexico i 1970. Det var fodbolddommeren Ken Aston, der fik den strålende ide, da han så lyssignalerne på Kensington High Street.

Rødtråd
Rødtråden er almindelig i de danske have. Rødtråden er en rødalge ( en alge lever i vandet og har ikke blomster som andre planter, men formerer sig med sporer. De fleste alger er meget små og findes frit i vandet). Rødtråden lever længere ude tilhavs end andre alger. Rødtråden danner grundlaget af det meste af havets dyreliv. Fiskeynglen har stor nytte af rødtråden fordi de kan gemme sig i det.

Røffel
Irettesættelse, overhaling, »næse«.

Røgvare
Røgvare betegner et nydelsesmiddel, der er genstand for salg og hvis hovedbestanddel er tobak.
Se også:
* Cerut
* Cigar
* Cigaret

Røjser
Langskaftet støvle uden snøring.

Røllike
Røllike er en 15-50 centimeter høj plante med meget findelte blade og en meget tæt halvskærm med ganske små blomsterkurve med hvide (sjældnere lyserøde) randblomster, og meget gule skiveblomster. Almindelig på marker, langs vejkanter og på overdrev. Blomstrer juli-september.

Rømer
Rømer, projekteret dansk satellit hvis formål var at undersøge stjerners alder, temperatur, fysiske forhold og kemiske sammensætning. Rømer skulle have været sendt op med en russiske Soyuz-Fregat raket i 2006. Projektet strandede imidlertid i november 2002 på manglende politisk opbakning. Rømer er opkaldt efter den danske naturvidenskabsmand Ole Rømer.

Rømø
Dansk ø med “Kommandørgården” og badestedet Lakolk. Ligger ved den jyske vestkyst.

Røntgenfotografere
Optage et billede ved røntgenstråler.

Røntgenogram
Røntgenbillede.

Røntgenolog
Specialist i læren om røntgenbehandling.

Røntgenstråler
Kortbølgede elektromagnetiske stråler til gennemlysning af kroppen.

Rør
Et rør er en geometrisk form bestående af en hul cylinder med samme tykkelse.
Et rør er også aflange og hule emner af fast materiale, som benyttes til transport af gasarter eller væsker.
Rør er også den afslappede position, som en soldat indtager efter at have stået ret.

Røsken
Typografisk ornament af stiliserede planter.

Røskva
Røskva er i den nordiske mytologi Tors tjenestepige.
Røskvas forældre er fattige bønder, der bor i Midgård. Røskva og hendes bror Tjalfe er fulgt med Tor, som bod for Tjalfes brøler, da han kom til at brække benet på en af Tors gedebukke.


En rå (flertal: ræer) er i skibsterminologi betegnelsen for en rundholt, der sidder på tværs af en mast og bærer et sejl.
En rå er hunnen hos rådyr.

Råbjerg Mile
Danmarks største vandreklit.

Rådhuspladsen
Rådhuspladsen er bedst kendt som den centrale plads i København, hvor Københavns Rådhus ligger, men flere andre danske byer har også en plads med samme navn: Billund, Frederiksværk, Hørning, Otterup, Slagelse, Store Heddinge og Århus.

Rådvad
Rådvad er en kendt dansk knivfabrik.

Råge
Råge, fugl i familien af kragefugle. Se artiklen: Råge

Råsejl
I skibsterminologi betegnelsen for et firkantet sejl der udspændes på en rå.