LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Self - shav

Selfdefence
Selvforsvar.

Selfmade
Selvhjulpen (»sin egen lykkes smed«).

Selvas
Tropiske sydamerikanske regnskove.

Sem
Noas ældste søn.

Sema
Tegn, mindesmærke.

Semafor
Et signalleringssystem, signalmast.

Semantik
Læren om ordenes betydning.

Semantisk
Betydningsmæssig.

Semen
Frø, sæd.

Semester
Halvår, undervisningsperiode, studiehalvår. Se artiklen: Semester

Semgallen
Semgallen, landskab på Østersøens østlige kyst. Se artiklen: Semgallen

Semi
Semi (latin), halv (hyppig i sammensætninger).

Semibrevis
Halvkort.

Semicirkulær
Halvcirkelformig.

Semifinale
Næstsidste turneringskamp.

Semilunar
Halvmåneformig.

Seminal
Vedrørende sæd, befrugtende.

Seminar
Sammenkomst for at få et emne alsidigt belyst.

Seminarist
Elev fra en skole til uddannelse af lærere.

Seminarium
Lærerskole eller præsteskole.

Seminaristisk
Halvstuderet, halvdannet.

Semiologi
Læren om sygdomstegn. Den almene lære om tegn og symboler.

Semipermeabel
Halvgennemtrængelig.

Semiseria
Halvt alvorlig (opera).

Semit
Jøde.

Semitisk
1. Jødisk.
2. Semitiske sprog tales i Sydvestafrika og Nordafrika.
3. De semitiske sprog er en sproggruppe, adskilt fra en indo-europæiske. Den omfatter blandt andet hebræisk og arabisk.

Semitisme
Jødisk åndspræg og sprogejendommelighed.

Semitonium
Halvtone.

Semo Sancus
Semo Sancus, gammel italisk guddom. Se artiklen: Semo Sancus

Semois
Belgisk flod.

Semoner
Semoner var hos romerne lavere, halvguddommelige væsener af lignende karakter som larer og indigeter. Se artiklen: Semoner

Semoule
Hvedegryn.

Semoy
Semoy eller Semois, fransk-belgisk flod. Se artiklen: Semoy

Semper
Semper, altid. Se artiklen: Semper

Semper ardens
Altid brændende.

Sempervirens
Stedsegrøn, udødelig.

Sempitern
Uophørlig, evig.

Semplice
Semplice, musikalsk foredragsbetegnelse. Se artiklen: Semplice

Semplicere
Jævnt, simpelt.

Semplicissimo
Meget simpelt.

Sempre
Sempre, altid, stadig, vedvarende. Se artiklen: Sempre

Sempronius
Sempronius, romersk plebejisk slægt. Se artiklen: Sempronius

Sen
Japansk mønt svarende til 1/100 yen.

Sen.
Forkortelse for senior (den ældre). Se artiklen: Sen

Senar
Senar, seksfodet vers. Se artiklen: Senar

Senat
Senat, rådsforsamling, førstekammer. Se artiklen: Senat

Senator
Medlem af et senat.

Senatorisk
Senats-.

Senatus populusque Romanus
Senatus populusque Romanus (latin), forkortet S. P. Q. R., »det romerske senat og folk«. Se artiklen: Senatus populusque Romanus

Send
Send er en forvansket tysk gengivelse af »synode«. Se artiklen: Send

Senechal
Navnet senechal kommer af de to germanske ord sins og scalc. Se artiklen: Senechal

Senex
Olding.

Seng
Seng, hvilemøbel bestemt til nattesøvn. Se artiklen: Seng

Senil
Affældig, alderdomssvækket.

Senilisme
Tidligt indtruffen alderdomssvækkelse.

Senior
Den ælde, ældre medlem af en sportsklub. Medlem af en bestyrelse.

Senium
Oldingealder.

Señor
Spansk for herre.

Señora
Spansk for frue.

Señorita
Spansk for frøken.

Sensation
Opsigt, ualmindelig opmærksomhed, sansefornemmelse, noget der vækker opsigt, furore.

Sensationel
Opsigtvækkende.

Sensibel
Ømsindet, ømskindet, pirrelig, følsom, ømfindtlig, sårbar.

Sensibilisere
Fremkalde øget følsomhed.

Sensibilmente
Følsomt.

Sensitiv
Yderst følsom (sanseskarp).

Sensitivitet
Overfølsomhed.

Sensorisk
Sansende, sanse-.

Sensu stricto
I streng forstand.

Sensualisme
Den mening, at al erkendelse skyldes sanseindtryk. Livssyn med sanselig nydelse som mål.

Sensualist
Tilhænger af sensualisme.

Sensualitet
Sanselighed.

Sensuel
Sanselig (forstået som modsat intellektuel).

Sentens
Tankesprog, sætning, fyndsprog.

Sententiøs
Fyndig. I sentensform. Tankevægtig.

Sentere
Mene, syne, fælde dom.

Sentient
Sansende, fornemmende.

Sentiment
Følelse.

Sentimental
Følelsesmæssig, (overdrevent) følelsesfuld, sværmerisk, overfølsom.

Sentimentalitet
Føleri, rørstrømskhed, banal følsomhed.

Sentine
Bundvand, bærme, udskud.

Sentinelle
Skildvagt, vagtpost.

Senza
Uden.

Senza pedale
Uden pedal.

Senza sordini
Uden dæmper.

Senza tempo
Uden streng overholdelse af tempoet.

S.E.&.O.
Med forbehold af fejl og udeladelser.

Separabel
Skillelig.

Separat
Adskilt, særskilt, sær-.

Separatim
Hver for sig.

Separation
Fremmedord der betyder adskillelse. Udtrykket anvendes specielt om et ægteskab som opløses.

Separatisme
Løsrivelsestendens, særindstilling, særmening, særstræv.

Separatist
En, der er opsat på løsrivelse eller særstandpunkter.

Separere
(ad)skille.

Sepia
Brun farvetone.

Seponere
Lægge til side, henlægge.

Sepoy
Indisk soldat i den engelske hær.

Sepsis
Blodforgiftning, som skyldes sår.

Septangulær
Syvkantet.

September
September er den niende måned. Se artiklen: September

Septennal
Syvårig, varende 7 år. Genkommende hvert 7 år.

Septennat
Tidsrum af 7 år.

Septentrio
Nord, nordenvinden.

Septentrional
Nordlig.

Septet
Musikstykke for 7. stemmer.

Septiktank
Beholder til rensning af kloakvand.

Septilateral
Syvsidet.

Septillion
En million sekstillioner. (1 efterfulgt af 42 nuller).

Septim
1. Syvende trin i tonerækken.
2. Interval på 7 toner.
3. Fægtestilling med nedadvendt kårde.

Septimana
Uge.

Septimus
Den syvende.

Septisk
Rådden, blodforgiftning-.

Septisk feber
Sårfeber.

Septuagenarius
Halvfjerdsårig mand.

Septuagesima
9. søndag før påske.

Sepulkral
Hørende til grav. Rum i katolsk alterbord til relikvier.

Sepultura
Begravelse.

Seraf
Engel med tre par vinger.

Serafisk
Engleren, englefrom.

Serail
Tyrkisk slot, palads, harem, gæstgivergård.

Serapis
Senægyptisk form for Osiris.

Seren
Klar, skyfri, stille, sindsrolig, koldblodig, fornem, afklaret.

Serenade
1. (natlig) elskovssang foran den elskedes vindue.
2. Musikstykke i flere afdelinger.

Serenitet
Det at være seren.

Sereno
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles muntert.

Serge
Svært uldent stof.

Serialisere
Bringe som serie.

Serigrafi
Serigrafi er en grafisk trykkemetode, hvor der oprindelig blev brugt en udspændt silkedug som trykelement.

Sergent
En underofficersgrad.

Serie
Række.

Serigrafi
Silketryk.

Serie
Række, suite, følge.

Serio
1. Alvorligt.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles alvorsfuldt.

Seriositet
Det vat være højtidelig. Alvorligt ment.

Seriøs
Højtidelig, alvorlig, alvorligt ment.

Sermonologium
Prædikensamling.

Serolog
Ekspert i serumvidenskaben.

Seroterapi
Serumkur.

Serpens
Slange.

Serpentere
Slange sig, sno sig.

Serpentine
1. Slangegang.
2. Båndslynge.

Serpiginøs
Krybende, ædende sig frem (om hudlidelser).

Serpigo
Ringorm.

Serra
Bjergkæde.

Serum
Blodvand indeholdende antistof.

Serumterapi
Serumkur.

Servante
1. Møbel med plads til vaskestel. Som synonym kan vaskebord anvendes.
2. Tryllekunstners pose, fastgjort til stol eller bord, til ting der skal forsvinde.

Servator
Frelser.

Serve
Bringe tennisbolden i spil.

Server
En server er en computer som deler sine ressourcer. Se artiklen: Server

Servere
Byde rundt, varte op.

Service
Bordstel, spisestel, (ofte gratis) kundebetjening, hjælpesomhed, kulance.

Servicestation
Benzinsalg og bilreparationsværksted.

Serviet
Hånddug.

Servil
Krybende, slesk, underdanig.

Servilisme
Kryberi, smisken, spytslikkeri.

Serviteur
Tjener.

Servitrice
Opvartningsdame.

Servitut
Disponeringsbegrænsende bestemmelse for en ejendom, grund eller andet.

Servus
Tjener, slave.

Servus servorum Dei
(Guds tjeneres tjener) paven.

Serøs
Serumlignende eller -udskillende.

Sesam luk dig op
Trylleord fra 1001 Nat.

Session
1. Samlingstid for en rigsdag eller højere domstol.
2. Undersøgelse og udskrvning af værnepligtige.
3. Grammofonindspilning af jazzmelodi eller anden musikalsk genre.

Set
1. Osiris bror. Se artiklen: Seth
2. Sæt i tennis.

Seth
Seth, ægyptisk gud. Se artiklen: Seth

Setter
Langhåret engelsk hønsehund.

Settlement
1. Engelsk koloni.
2. Kreds af unge, der gør religiøst og socialt arbejde i et slumkvarter.

Settler
Kolonist, nybygger.

Severitet
Strenghed.

Severus
Streng.

Sevilla
Sevilla er en by i Spanien, beliggende i provinsen Andalusien.

Sèvres
Berømt fransk porcelæn.

Sex
Køn.

Sexagenarius
Tresårig mand.

Sexagesima
8. søndag før påske.

Sexappeal
Erotisk tiltrækningskraft.

Sexet
Med sexappeal og optaget af erotik.

Sexologi
Seksuallære.

Sextum
Det 6. bud.

Sexus potior
Det stærke køn.

Sexus sequior
Det svage køn.

Seychellerne
Lokalsproget på Seychellerne er kreolsk (en fransk dialekt).

Seymour R. Cray
Seymour R. Cray (28. september 1925 - 1996), amerikansk elektroingeniør, pioner indenfor anvendelse af transistorer i computere og siden udvikler af supercomputere til brug for store erhvervsvirksomheder og læreanstalter.

Sfinks
1. Fabeldyr med løvekrop og menneskehoved, der i Egypten blev opstillet som vogter af templer og pyramider.
2. Uudgrundelig person.

Sfinkter
Lukkemuskel.

Sforzando
Med stærkt eftertryk.

Sforzato
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles stærkt betonet.

Sfragistik
Læren om brev- og dokumentsegl.

Sfygmisk
Vedrørende pulsen.

Sfygmolog
Ekspert i læren om pulsen.

Sfygmoskopi
Pulsmåling.

Sfære
Kugle, halvkugle, klode, virkefeldt, åndelig horisont, virkekreds.

Sfærisk
Kugleformig, overjordisk, himmelrums-.

Sgraffito
Tegnemåde ved bortskrabning af hvidt puds på sort baggrund.

SHAEF
SHAEF var en forkortelse for Supreme Headquarters of the Allied Expeditionary Forces, på dansk de vestallierede styrkers øverste hovedkvarter.

Shag
Fintskåret tobak til kort pibe.

Shah
Persisk konge.

Shake
Ryste.

Shaker
Flaskeformet beholder til omrystning af blandingsdrikke. Kaldes også for en cocktailryster.

Shakers
1. Rystere.
2. Amerikansk sekt.

Shaman
1. Åndemaner.
2. Buddhistisk præst.

Shamanisme
Trolddomsreligion.

Shamash
Solgud (Babylonisk-Assyrisk).

Shampoo
(Færdiglavet middel til) hårvask.

Shamrock
Kløverblad (Irlands symbol).

Shan
Shan er kinesisk og betyder bjerg eller bakke. Det indgår i en lang række kinesiske stednavne.

Shan Dong
Shan Dong er en kinesisk provins. Den har lagt navn til eksportvaren Shantungsilke.

Shanghaje
Bringe i sin tjeneste ved list.

Shantung
Helsilke fra byen Shantung.

Shanty
Sømandsopsang.

Shaping.
Formgivning, fræsning.

Sharon Christa McAuliffe
Sharon Christa McAuliffe (2. September 1948 - 28. Januar 1986) var amerikansk lærer og astronaut fra New Jersey. Hun omkom ombord i rumfærgen Challenger, da denne eksploderede 73 sekunder efter starten den 28. januar 1986.
Christa McAuliffe var udvalgt som deltager i NASA's program Teacher in Space.

Shaver
Barbermaskine.