LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Sjæl - skør

Sjælland
Sjælland er den største ø i Danmark, med mere end 2 millioner indbyggere, hovedparten af disse bor i Danmarks hovedstad København og dennes omegn.
Geografi
Sjælland har hovedsagelig lave og sandede kyster med enkelte undtagelser som kalkklinter ved Stevnsklint og lerklinter en række andre steder. Øens landområde er primært et bakket moræneland med flere tunneldale, åse og moræne-flader.
Byer
* Frederiksberg
* Helsingør
* Holbæk
* København
* Roskilde
* Slagelse
* Sorø
* Vordingborg
* Vallensbæk

Skab
Betegnelse for fnat hos husdyr.

Skabelon
Facon. Udskåret form til at tegne efter.

Skaberak
Udsmykket sadeldække.

Skabies
Fnat.

Skabiøs
Fnattet.

Skabilkenhoved
Modelhoved til hattemageri. Grimrian.

Skabrositet
Det at være ujævn eller knudret.

Skade
1. Fugl.
2. Njords kone i nordisk mytologi.

Skadevoldende vildt
Fugle eller pattedyr, der på grund af den føde, de æder eller deres talrighed kan påføre mennekset et økonomisk tab eller være til gene for den øvrige fauna.

Skafot
Henrettelsesforhøjning. Rettersted.

Skagen
Skagens byvåben har en fisk som hovedmotiv.

Skak
Skak er et brætspil for to spillere; det kræver 32 skakbrikker og et bræt opdelt i 64 felter. Spillet involverer ikke tilfældigheder; det består udelukkende af strategi. Skak er et af menneskehedens mere populære spil; det har været beskrevet som værende ikke blot et spil, men også en kunstform og en videnskab. Nogle anser skak for at være et abstrakt krigsspil, en »mental kampsport«.

Skakt
Lodret gang til elevator eller lignende.

Skala
Skala betyder egentlig trappe, men kan bruges som et udtryk for en tonerække, målestok, tonestige eller omfang.

Skalerbarhed
I IT-terminologi betegnelsen for sammenhængen mellem systemets ydeevne og »størrelse«. I et lineært skalerende system vil dobbelt så mange processorer give et dobbelt så hurtigt system.

Skalk
Skalk betød oprindeligt en tjener, men kom senere til at betyde lømmel eller gavtyv.
Skalk er også et arkæologisk tidskrift.

Skalle
En skalle er en fisk, der kan bliver op til 50 cm. Den gyder i maj og juni, den kan gyde 100.000 æg, som klækker efter 4 til 10 dage, hvis de ikke bliver ædt forinden af de andre dyr i søen. Den lever som regel i kanten af søen, men i grumset vand svømmer den også rundt efter føde i resten af søen. Den ånder med sine gæller, og den æder plankton, små bunddyr og planter. En skalle skal passe på at den ikke bliver ædt af aborrer og gedder, som godt kan lide skaller.

Skalpel
Operationskniv.

Skanda
Krigsgud (Indien).

Skandale
(Årsag til) pinlig opsigt.

Skandalisere
Ødelægge ens rygte.

Skandaløs
Forargelig.

Skandere
Opdele i eller fremsige i takter.

Skanderende
(om tale) stødvis.

Skandinavien
Skandinavien er et landområde i det nordlige Europa, traditionelt bestående af Danmark, Norge og Sverige.
Ofte bruges udtrykket de Nordiske lande også fejlagtigt om Skandinavien.

Skandinavisk Dyrepark
En af Europas største ulveparker er beliggende i Skandinavisk Dyrepark i Djursland. Parken er på 1,5 hektar, og her finder du også Danmarks længste træbro på 200 meter.

Skandskrift
Smædeskrift, skamskrift.

Skansen
Friluftsmuseum på øen Sødra Djurgården i Stockholm.

Skapulalgi
Skuldersmerter.

Skarabæ
Hellig oldægyptisk bille.

Skarificere
Foretage let ridsning af huden (for eksempel ved vaccination).

Skarlagen
Højrød.

Skarlagensfeber
Børnesmitso med hudafskalning.

Skarnbasse
Skarnbassen er mellem 16 og 24 mm. Skarnbassen er en bille. Dens dækvinger er skinnende sorte med et blåt eller grønt skær. Kroppen er også sort, og den har korte ben med hår på.
Den lever mest i gødning fra pattedyr, som den graver gange nede under. Skarnbassen transporterer gødningen ned i hulen, den har gravet til sine larver, der spiser det.
Den flyver mest om natten i juni og i august-septemper. Når den flyver rundt laver den en brummende lyd, på den måde kan hanner og hunner finde hinanden. Hvis man tager skarnbassen op til øret, kan man høre en kradsende lyd, som skyldes, at dens bagkrops stive hår, som sidder inde under de sorte dækvinger, bliver gnedet op ad dækvingerne.
Skarnbassens fjender er små rovdyr som for eksempel pindsvin og flagermus, der også er natdyr, men den kan også blive ædt af fugle. Den lægger sine æg tæt på gødningen, fordi det er god næring for dens larver.

Skarv
Skarven kan blive op til 91 cm. For et par menneskealdre siden blev skarven udryddet som dansk ynglefugl, for fiskerne betragter den som en konkurrent. Men i 1938 begyndte skarven at yngle i en koloni på Langeland, hvorfra den atter forsvandt i 1946. Fra 1949 til 1956 ynglede der op til 300 par ved Ålholm på Langeland, og på Vårsø i Horsens Fjord har der siden 1944 været en koloni på op til 500 par. Efter at have været fredet, er den nu almindelig igen i hele landet, blandt andet er der en stor koloni ved Brændegårds Sø på Sydfyn. Desuden er skarven almindelig på træk og som vintergæst.
Den bygger rede af store grene og kviste højt til vejrs i løvtræer, tit er der mange reder i et træ. I maj lægger skarven 3-5 aflange æg med et ydre kalkagtigt lag, som delvis skjuler den underliggende blå skal.
Den lever mest af ål, ålekvabber og sild, som den dykker efter. Den findes ved Vadehavet, fordi ål, ålekvabber og sild kommer ind når det bliver højvandet. Skarven svømmedykker, og den stikker hovedet ned under vandet, når den jager.
Skarven lever også på Æbelø, der er store træer, hvor den kan lave reder. Når man går over til Æbelø ad ebbevejen, så kan man se, at på næsten alle bundpæle sidder der skarve, som sidder og venter på, at der kommer en fisk forbi.

Skat
Kortspil.

Skateboard
Rullebræt.

Skatol
Skatol er et ældre dansk navn for chatol.

Skatologi
Skrift, tale eller lignende hvis emne er vedrørende ekskrementer.

Skeand
Skeand, fugl i familien af ænder. Se artiklen: Skeand

Skedehornede dyr
Dyr, hos hvilke hornene ikke kastes, men derimod vokser hele livet.

Skeet
Skydning med lerduer, der kastes ud i forskellige retninger.

Skelet
Benrad, rad.

Skelettere
Radpille eller pille kødet af knoglerne.

Skema
Mønster, udfyldningsblanket.

Skematisere
Rubricere, fremstille i grundtræk.

Skematisk
Fremstillet i skemaform, kortfattet, fantasiløst.

Skenograf
Ekspert i perspektivisk kulissemaleri.
Se også Scenograf.

Skepsis
Tvivl, vantrohed.

Skepticisme
Filosofi, der anser sikker erkendelse for umulig. Metodisk tvivl som middel til at nå en videnskabelig sandhed.

Skeptiker
Tilhænger af skepticisme.

Skeptisk
Tvivlende, vantro, mistænksom.

Sketch
Sketch betyder egentlig skitse, men bruges om en kort, vittig enakte med uventet slutpointe.

Skibsudtryk
Skibsudtryk, liste. Se artiklen: Skibsudtryk

Skien
Skien er en by i provinsen Telemarken, Norge med 49.936 indbyggere den 1. januar 2002.

Skildpadde
Skjoldpadde.

Skildvagt
Skjoldvagt, vagtpost.

Skillert
Skillert er betegnelsen for den adskillelse, der bruges på supermarkedernes transportbånd.

Skimme
Skumlæse, læse tekst hurtigt.

Skin food
Hudstyrkende middel.

Skinfaxe
Skinfaxe er hesten, der i nordisk mytologi er forspændt solvognen. Se artiklen: Skinfaxe

Skippe
Opgive, droppe.

Skisma
(Kirkelig) spaltning, splittelse, brud.

Skismatiker
Sekterer.

Skismatisk
Splittet, sekterisk.

Skitse
Udkast, kladde.

Skitsere
Fremstille i hovedtræk.

Skjaldemjød
Skjaldemjøden er i nordisk mytologi fremkommet ved hjælp af megen trolddom. Hovedbestanddelen er netop et hoved - Kvasers. Den klogeste mand fra Vanaheims afhuggede hoved benyttes af jætten Suttung til at brygge en drik, der giver digteriske evner. Denne trolddom kommer fra Kvaser, da han oprindelig blev til ud fra de kloge vanekvinders spyt og sejdmagi.
En sidste lille finesse i skjaldemjøden kommer dog fra Odin. Da han stjæler skjaldemjøden er han nødt til at drikke hele tønden og transportere indholdet hjem til Asgård i sin mave.
Odin flyver af sted i sin fugleham, med en rasende Suttung i hælene. Lige indenfor Asgårds mure er Odin nødt til at lette lidt på lasten for at undslippe Suttung og han kaster derfor al mjøden op. Aserne fanger brækket i en tønde og tror mjøden er gået tabt. Der står den i et stykke tid og gærer indtil en as ved et uheld smager på den og opdager at skjaldemjøden er færdigdannet og giver både digteriske evner og et utroligt godt humør.

Skjoldungerne
Skjoldungerne var et poetisk udtryk for kriger, da krigerne gemte sig bag skjoldene, ligesom små børn der gemmer sig bag mors skørter.
Senere blev det misforstået, som navn for den danske kongeslægt.

Skleritis
Skleritis er en form for betændelse i øjet.

Sklerose
Forhærdelse.

Sko
1. Fodbeklædning. Se artiklen: Sko
2. Hylster til støtte for enden af en fanestang.

Skogul
Skogul (oldnordisk Skogul), valkyrie (»den, der rager i vejret«); også Geir-skogul (»den, hvis spyd rager i vejret«) findes som navn på dne samme.

Skok
Skok, dansk talmål, = 3 snese a 20 stykker.

Skokloster
Skokloster, gods i Sverige, Uppsala Len, var i 12. århundrede et cistercienserkloster. Efter reformationen blev det inddraget under kronen og forlenedes 1611 til feltmarskal Wrangel, hvis søn 1649 begyndte opførelsen af den prægtige slotsbygning, der fuldførtes 1670 af hans svigersøn grev Brahe. Denne gjorde 1670 af hans svigersøn kommis for den grevelige slægt Brahe. 1837 blev slottet underkastet en gennemgribende restauration.

Skolar
Skolar (latin), elev. I England brugtes ordet dels om en videnskabsmand, særlig på dte filologiske område, dels om dem, som havde stipendier i de højere undervisningsanstalter.

Skolastiker
Tilhænger af skolastikken.

Skolastikken
Middelalderlig filosofisk retning, der søgte at forene den klassiske logik med kirkelæren.

Skoliast
Fortolker af gamle græske og latinske forfattere.

Skolegang
Der var jubel blandt de danske skolebørn den 18. april 1970. Det var sidste gang, de gik i skole på en lørdag.

Skolion
1. Rundsang ved drikkelag.
2. Skolion kaldtes af grækerne en sang, som deltagerne i drikkegilderne sang efter tur, idet enhver, der havde sunget, rakte en myrte- eller laurbærkvist til den, som han ville skulle synge efter ham. Der er fra oldtiden bevaret adskillige af den slags. De indeholder dels henvendelser til guderne, dels almindelige betragtninger over menneskelige forhold; undertiden er de også af politisk indhold.

Skoliose
Sidekrumning af rygraden.

Skoliotisk
Lidende af skoliose.

Skoll
Skoll, en af de ulve, der i nordisk oldtid troedes at forfølge solen.

Skolopender
Tusindben.

Skomagerfugl
Klyde. Navnet skyldes formen på næbbet, der ligner skomagerens krumnål.

Skonnert
I skibsterminologi betegnelsen for et hurtigtgående fartøj som bærer langskibs sejl på alle master, som dog også kan føre råsejl.

Skonrog
Beskøjt af sigtemel.

Skonto
Rabat, prisafslag.

Skopje
Skopje blev udslettet ved et jordskælv i 1963 i det daværende Jugoslavien.

Skorie
Slagger.

Skorificere
Forvandle til slagger ved skorfikation.

Skorpionstæge
En skorpionstæge lever inde ved kanten af vandhullet eller søen, hvor den for eksempel sidder på et blad, og venter på et byttedyr, andre små dyr i vandhullet. Skorpionstægen er et ret langsomt dyr, så den er nødt til at vente på, at det dyr, som den kan æde kommer helt tæt på, så den kan slå krogene i det, og æde det.
Den ånder ud af et sugerør, som den har i bagenden. Den er tilpasset det sted, hvor den lever, ved at den har samme farve som dyndet på bunden, hvor den lever.

Skotland
Skotland, land i Europa. Se artiklen: Skotland

Skovmærke
Skovmærke (Asperula odorata) er en urt af krapfamilien. Se artiklen: Skovmærke

Skovsneppe
Vadefugl, som blandt andet lever i skove, hvor den finder føde i skovbunden med sit lange næb. Det mest attråede jagtbytte. Penselfjeren er sneppens trofæ.
Raster et stort antal snepper i skoven, taler man om sneppefald.

Skovtekniker
Person, der gennem sin uddannelse har kvalificeret sig til en skovfogedstilling.

Skrammereret
Stærkt pyntet uniform. Udmajet.

Skravere
Skyggetegne, stregtegne.

Skravering
Det at tegne skygge med fine linjer.

Skribent
Forfatter.

Skrible
Smøre op.

Skribler
Talentløs forfatter.

Skriftsprog
Skriftsprog er sprog der udtrykkes eller repræsenteres ved hjælp af tegn nedfældet på et fast materiale eller elektronisk.

Skrofler
Kirtelsvulster.

Skrofuløs
Lidende af kirteltuberkulose.

Skrog
Et skrog er i skibsterminologi betegnelsen for skibets "krop".
Et skrog kan også være betegnelsen for den uspiselige del af en frugt, for eksempel et æbleskrog.

Skrot
1. En mønts vægt.
2. Metalaffald.

Skrubbe
Platichthys flesus. Flynderfisk med en længde på indtil 50 centimeter.

Skrupel
1. Tvivl, ængstelse, betænkelighed, samvittighedsnag.
2. Gammel apotekervægt svarende til cirka 1,25 gram.

Skrupuløs
Fuld af skrupler. Påpasselig.

Skrutinere
Ransage, udforske.

Skrælning
Hjortevildts og muflons afgnavning eller afrivning af træers bark.

Skræp
Skræp var Kong Vermunds sværd, som Uffe besejrede sakserne med.

Skudafstand
Afstanden fra skytten til det vildt, der skydes efter.

Skudbillede
Den fordeling af haglene eller spredning af projektiler, der ses efter skud på skive.

Skuddag
Den 24. februar i skudår. I gammel romersk kalender var februar den sidste måned, som oprindelig havde 23 dage. Da kalenderen ikke passede helt godt til årstiderne, skød man sommertider en skudmåned af variabel længde ind. Denne placering af skuddag på d.24. februar blev bibeholdt af Cæsar i den julianske kalender.

Skudhold
Den forsvarlige skudafstand mellem jæger og vildt.

Skudtegn
Den måde, vildt reagerer på, når det rammes af kugle/hagl.

Skudår
Grundlaget, for den kalender vi har i dag, er den julianske kalender, der blev indført i 45 før Kristus af Julius Cæsar. Ud fra den forudsætning at et solår er nøjagtigt 3651/4 døgn bestemtes, at man havde 3 år med 365 døgn og et fjerde, skudår med 366 døgn. Imidlertid er et tropisk middelsolår (den tid det gennemsnitligt tager jorden at foretage 1 omkredsning af solen) 365,2422 døgn. Denne fejl på cirka 11 minutter medførte en afvigelse på 1 døgn for hver 128 år, og i 1500 tallet var fejlen blevet henved 13 døgn, hvilket gav store besværligheder for den kristne kirke, da beregningen af påsken var knyttet til forårsjævndøgn. Pave Gregorius den 13. fik i 1582 indført den kalender, vi har nu, den gregorianske kalender. I Danmark fandt overgangen fra den julianske til den gregorianske kalender sted i året 1700 på foranledning af astronomen Ole Rømer. Det skete ved at udelade 11 dage i februar, idet mandag den 1. marts fulgte umiddelbart efter søndag den 18. februar. Den gregorianske fastsætter, at alle år, der deles med 4, er skudår, dog skal år, der ender på 00, kun være skudår, hvis de deles med 400. Det gregorianske middelsolår er 24,192 sekunder længere end det tropiske, en afvigelse der først i løbet af 3571 år vil blive til 1 døgn.

Skuld
Norne.

Skulder
Aksel.

Skulptere
Virke som billedhugger.

Skulptur
Billedhuggerkunst eller billedhuggerværk.

Skulpturel
Skulpturmæssig.

Skunk
Pels af nordamerikansk stinkdyr.

Skurril
Plump, farceagtig.

Skurrilitet
Farce, lavkomik.

Skvalderkål
Plante med krydret duft. Planten har lange jordstængler og opfattes derfor ofte som en besværlig ukrudtsplante.

Skvadronere
Prale, skryde.

Skvadronør
Pralhans.

Skyd på Pianisten
Skyd på Pianisten (Tirez sur le pianiste) var Truffauts 2. spillefilm (1960), hvori Charles Aznavour spillede den ledende rolle.

Skylight
1. Lysluge.
2. Vindue i skibsdækket.

Skyline
(New Yorks) silhouet mod himlen.

Skytsånd
Værneånd.

Skytte
Herregårdsjæger ansat til at passe større jagtområde. Betegnelsen bruges også om den person, der afgiver skud.

Skytteelev
Person, der uddanner sig til herregårdsjæger.

Skywriting
Røgskrift på himlen.

Skæg
Sælfigur fra Rasmus Klump.

Skægfugle
Skægfugle, familie af spættefugle. Se artiklen: Skægfugle

Skægstribe
Mørk aftegning på siden af en fugls hoved.

Skærm
En skærm bliver målt i tommer. Der findes forskellige slags tommer. De mest brugte er 14, 15, 17, 19 & 24 tommer. Skærme bliver brugt til at vise information på en glasplade, så brugeren kan se hvad der sker på computeren eller fjernsynet.
Skærmtyper
* LCD (Eng: Liquid Crystal Display)
* Plasma
* Projektor
Computer Relateret Når man snakker om skærme til computer, bruger man det engelsk ord monitor, da der stadig er stor forskel på skærme og skærme til computere.
Opløsningen på skærme bliver regnet i pixel.
skærmopløsnings typer
* 320x128
* 640x480
* 1024x768
Der findes dog også en række yderligere typer, alt efter hvad for en opløsning og skærmtype man har.
For at vise den information som går fra computeren til skærmen, går dataene igennem et grafik kort som behandler disse data og sender dem til skærmen på en måde den kan forstå/omsætte til billeder.
De fleste skærme er også farveskærme, da der ikke har været solgt så mange sort/hvid fjernsyn i lang tid.
En farveskærm bruger alene 3 farver som den selv blander sammen til flere farver. Rød, grøn & blå (kaldet RGB farver). Blander man disse sammen kan man få op til 256 farver. (Der findes flere farver, men det er mere eller mindre underfarver til de 256 og det er ikke alle mennesker der så alligevel kan se forskel på disse farver).

Skærtorsdag
Torsdagen i den stille uge. Nadverens indstiftelse.

Skøde
I skibsterminologi betegnelsen for en line der bruges til at styre sejlets underkant med.

Skøjteløber
En skøjteløber kaldes også en vandløber. En skøjteløber er et lille insekt. En skøjteløber har små vinger på kroppen. Den kan blive fra 6 mm til 2 cm lang, og den er så let, at den kan løbe på vandoverfladen.
En skøjteløber har seks ben, de fire bruger den til at stå på vandoverfladen med. De fire bagerste ben er meget lange, og det meste af tiden er de strakt ud fra kroppen, så de daner et kryds. Kroppens vægt bliver fordelt over en så stor overflade som muligt. På den yderste del af benene sidder en masse korte hår, som både er vandskyende og elastiske. Hvis hårene virker, som de skal, kan skøjteløberen springe hen over vandoverfladen, uden at benene bryder igennem vandhinden. Det er derfor, at skøjteløberen ikke synker til bunds. Bagbenene er længere end forbenene, og hvis der kommer et insekt og lander på vandet, kan den fange det med forbenene, og holde det fast. Den har et sugerør, den suger maden ind af.
En skøjteløbers værste fjende er en hundestejle. Skøjteløberen ånder gennem det rør, hvor den også sluger maden ind ad.

Skønlitteratur
Skønlitteratur er litteratur, der overvejende er fiktiv, det vil sige opdigtet af en forfatter.
Med Aristoteles opdeles skønlitteraturen i tre hovedgenrer:
* epik (fortællende former)
* drama (visende former)
* lyrik (udtrykkende former)
Hver af disse hovedgenrer kan videre opdeles i ikke helt faste undergenrer (for eksempel roman, novelle, eventyr, fabel, aforisme, tragedie, komedie, lystspil, vaudeville, sonet, ballade, ode, hymne, elegi).

Skørbug
Skørbug er en sygdom der skyldes mangel på C-vitamin (ascorbinsyre). Sygdommen medfører hudblødninger, opsvulmen og blødning i tandkødet og træthed.