LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Span - Squa

Spanglish
Spanglish er et blandingssprog mellem spansk og engelsk.

Spanien
Spanien, land i Europa. Se artiklen: Spanien

Spaniol
Spanioler er en ældre dansk betegnelse for spaniere, specielt om de spanske styrker i Danmark i 1808. Desuden er det betegnelsen for de jøder, som blev fordrevet efter 1492 fra Spanien til Nære Orient samt deres efterkommere.

Spanking
Slag eller piskning med seksuelt formål.

Spanngardin
Fast, udspændt gardin.

Spansk
Det spanske sprog (castellano eller español) er et romansk sprog. Se artiklen: Spansk

Spansk syge
Spansk syge var en epidemi der rasede i 1918. Se artiklen: Spansk syge

Spanskgrønt (ty. Spangrün)
Irgrønt.

Spant
I skibsterminologi betegnelsen for det tømmer der udgør skibets skelet.

Sparkstøtting
Stor slæde med trinbært bagpå. Sparkes frem eller trækkes af hest.

Sparsim
Her og der, sporadisk.

Spartansk
Nøjsom, tarvelig, hårdfør.

Spartel
Fladt malerredskab der påsmører en fast masse eller udglatter ujævnheder (med for eksempel kit).
Se også Spatel.

Spasma
Muskelkrampe.

Spasmodisk
Krampagtig.

Spasmologi
Læren om krampe.

Spastiker
En der er uden herredømme over muskelbevægelserne.

Spatel
Fladt redskab til påsmøring af salve.
Se også Spartel.

Spatiere
Fremhæve ord ved øget bogstavafstand.

SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) er et af de ældste socialdemokratiske partier i Tyskland. Det blev grundlagt i 1863 af Ferdinand Lassalle i Leipzig som Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, og skiftede i 1890 til dagens navn.

Speaker
1. Egentlig en betegnelse for en taler.
2. Formanden i det engelske underhus.
3. Radioprogramannoncør.

Specerier
Krydderier.

Special
Særlig, særegen.

Specialarbejder
Ikke faglært arbejder med kortere uddannelse inden for begrænset område.

Speciale
Fagområde, specialitet, særfag, særevne, særemne.

Specialisere
Særudvikle.

Specialist
Særkyndig. Ekspert på et begrænset område.

Specie
Gammel dansk mønt lig med fire kroner.

Speciel
Særlig, særskilt.

Species
Slags urteblanding.

Specificere
Særnævne, styknævne, angive i enkeltheder.

Specifik
Særpræget for en art.

Specifikation
Det at specificere, detaljeret oversigt.

Specimen
Mønster, prøve, eksemplar.

Speciøs
Trolig, plausibel.

Spectator
Tilskuer.

Spedition
Forsendelse af varer for andre.

Speditør
Leder af et speditionfirma.

Speech
Tale, foredrag.

Speed
1. Fart.
2. Slang for stoffer, der anvendes som narkotika.

Speede
Fremskynde, køre hurtigt.

Speeder
Fartregulator, gaspedal.

Speedmarker
Filtpen.

Speedometer
Fartmåler.

Speedway
1. Sportsgren.
2. Motorvæddeløbsbane.

Spejder
Der findes flere spejderkorps, alle praktiserer en form for pædagogik der kort kan beskrives som "Børn leder børn" - naturligvis tilpasset børnenes alder.
Desuden er de fleste af spejderkorpsene tilknyttet Folkekirken, med Det Danske Spejderkorps (DDS) som en undtagelse. I DDS findes også muslimske spejdergrupper.

Spejl
Hvidt parti på bagenden af hjortvildt. Bruges også om det nærmest firkantede aftegn på vingen af især ænder.

Spektakel
Støj, larm.

Spektral
Vedrørende et spektrum.

Spektralanalyse
Bestemmelse af et stofs sammensætning ved undersøgelse af dets farvebilleder, der opstår ved, at en lysstråle brydes gennem en prisme.

Spektroskopi
Analyse af spektre.

Spekulant
En, der søger økonomisk gevinst af forventede kurs- eller prisændringer.

Spekulation
Overvejelse, filosoferen, handel som spekulant.

Spekulativ
Grublende.

Spekulere
Spille på børsen, gruble, drive spekulationshandel.

Speleologi
Læren om eller forskning af grotter, underjordiske huler og lignende.

Spelunk
Hule, røverkule.

Spencer
Nederdel med seler.

Spendabel
Gavmild, flot.

Spendere
Forære, punge ud, give ud, ofre.

Sperma
Sæd fra mennesker eller dyr.

Spermacet
Hvalrav.

Spermatisk
Vedrørende sperma.

Spermatolog
Ekspert i læren om sperma.

Spermatorroe
Ufrivillig sædafgang.

Spermatozo
Sædcelle.

Spes
1. Håb.
2. Håbets gudinde.

Speser
Omkostninger.

Spex
Svensk for studenterrevy.

Sphacelus
Koldbrand.

Sphagnum
Tørvemos.

Spianato
Jævnt, naturligt.

Spiccato
Tydelig adskilt, med hoppende bude.

Spiderman
Marvel-tegneserie. Hed tidligere på dansk Edderkoppemanden.

Spidsand
Spidsand, fugl i familien af ænder. Se artiklen: Spidsand

Spidsbuk
Råbuk, hvis opsats består af 2 stænger uden sprosser.

Spidsskarp
Spidst projektil, hvor kappen også dækker projektilspidsen.

Spies
Mellemrumstype som under trykningen kan afsætte trykfarveklat på papiret.

Spil
Igennem hele menneskets historie, har man spillet spil. Man har gjort det mest for at underholde sig selv. Men spil er også en form for selverkendelse, og en måde at lære børn og andre, værdi i livet.
Spil kan foretages alene, men foretages mest sammen med 1 eller flere andre spillere. Filosofen David kelley, skrev i Art of Reasoning, »definer spillet som en form for reaktion ud fra nogle givende regler, som beskriver et mål som man skal nå.«
Der findes mange typer spil
Typer spil
* Action
* Rollespil
* Skydespil
* Strategi
* Brætspil
* Kortspil
* Kasino spil

Spillage
Varespild ved ind- og udskibning.

Spilom
Modermærke.

Spin
Flys snurren om sin egen akse.

Spinaci
Italiensk for spinat.

Spinifer
Tornbærende.

Spiniform
Tornformig.

Spinøs
Tornet.

Spion
En der driver spionage.

Spionage
Det at udspejde hemmeligt.

Spirakulum
Lufthul, åndehul.

Spiral
1. Snoning som fjeder.
2. Svangerskabsforebyggende middel.

Spirant
Hæmmelyd (for eksempel f og v).

Spiritisme
Troen på muligheden af at opnå kontakt med afdøde.

Spiritist
Tilhænger af spiritisme.

Spirito
Ånd.

Spiritoso
Med liv og lyst.

Spiritual
Åndelig sang.

Spiritualia
Trossager.

Spiritualis
Åndelig.

Spiritualisere
Åndeliggøre, tolke allegorisk.

Spirituel
Åndfuld, vittig.

Spirituosa
Drikke med højere alkoholprocent end vin. Se artiklen: Spirituosa

Spiritus
Spiritus (latin: »åndedræt«) kan have flere betydninger. Se artiklen: Spiritus

Spiritus sanctus
Helligånden.

Spiritus vini
vinånd.

Spirituøs
Alkoholisk.

Splanknisk
Vedrørende indvoldene.

Splanknologi
Læren om indvoldene.

Spleen
Humørsyge, (livs-)lede, ondt lune.

Splendid
Overdådig; rundhåndet, strålende, pragtfuld.

Spolere
Øde(lægge), spilde.

Spolia
Krigsbytte.

Spoliarium
Morderkule.
Citat:
Solen stod høit, og den blodige Leg sig nærmed sin Ende.
Løvernes rasende Brøl, Tigerens hungrige Hyl
Kildrer Øret ei meer, og Lictoren slæber ved Hagen
Til Spoliariets Grav Cestus-Kæmpernes Liig.
H.P. Holst, Den døende Fegter.

Spoliation
Plyndring.

Spoliator
Plyndringsmand.

Spoliere
Plyndre, fratage uretmæssigt.

Spondæ
Versfod med to lange stavelser.

Spongia
Badesvamp.

Spongiøs
Svampet.

Sponsalia
Forlovelse.

Sponsio
Løfte.

Sponsor
Fadder, forlover, betaler af radioreklameudsendelser.

Sponsus
Brudgom.

Spontan
Uvilkårlig, af sig selv, af egen drift, umiddelbar.

Spontaneitet
Umiddelbarhed, frivillighed.

Spontanismen
Kunstnerisk stilperiode i Europa 1945-. I Danmark fra 1957-.

Sponte sua
Spontant.

Sporadisk
Spredt, stedvis, stødvis, hist og her.

Spore
Hornvækst på fugles mellemfod.

Sporenstregs
Med det samme, straks.

Sport
Idræt.

Sportler
Biindtæger, afgift til statsinstitution for ydet tjeneste.

Sporty
Sportspræget.

Sporvidde
Sporvidde er afstanden mellem skinner på en skinnevej - det være sig jernbane, sporvej, rutsjebane eller minebane.
Afstanden måles som mellem midtpunktet af skinnerne. Normalspor har en sporvidde på 1435 mm som fastlagt af George Stephenson i forbindelse med anlægget af Stockton Darlington Railway - normalt anerkendt som verdens første jernbane. Smalspor betegner sporvidder under 1435 mm, bredspor tilsvarende over 1435 mm.
Preussische Kleinbahngesetz fra slutningen af 1800-tallet fastlagde fire sporvidder som værende dækkende for behovet i Preussen og denne lov blev normdannende for hele det nordtyske område og nabolande, herunder Danmark. Den største af de i denne lov fastlagte smalspor, 1000 mm, blev stort set enerådende blandt danske smalsporede jernbaner, mens man eksempelvis i Sverige i stedet hyppigt brugte 1067 mm (kaldt kapspor efter dens dominans i Kap Provinsen), hvorfor denne i Sverige kaldes smalsporsnormalen.
Normalspor er stort set enerådende på europæiske hovedlinjer med undtagelse af Iberien og de tidligere russiske - senere sovjettiske - domæner (således Finland) og har vid udbredelse i Nordamerika. Bredspor er til gengæld dominerende i Sydamerika, Indien og som nævnt Spanien, Portugal og Rusland. Kapspor bruges af en del afrikanske lande og Japan, mens metersporet er dominerende i enkelte lande i Afrika og Asien.

Sporvogn
Transportmiddel. En sporvogn er i dag et elektrificeret transportmiddel, som kører på spor nedsænket i vejbanen og får tilført elektricitet fra køreledninger hængende over vejbanen. Sporvogne benyttes som offentligt transportmiddel i storbyer, som alternativ til busser.
De første sporvogne var trukket af heste.
Der kørte sporvogne i Århus fra 31. maj 1884 - 7. november 1971. I København fra 22. oktober 1863 - 22. april 1972 og i Odense fra 5. oktober 1911 til 30. juni 1951.

Spot
Kort indslag i radio eller TV.

Spotlight
Projektørlys.

Spray
Apparat til forstøvning af væsker.

Spraye
Sprøjte med forstøvet maling og lignende.

Sprechstallmeister
Konferencier i et cirkus.

Sprichwort
Ordsprog, mundheld.

Spring
Flok af rådyr.

Springflod
Springflod er en dansk film fra 1990 skrevet og instrueret af Eddie Thomas Petersen med Jesper Gredeli Jensen som den ungdomskriminelle Franco og Trine Dyrholm som den vestjyske pige Pauline i hovedrollerne.

Sprinkler
Brandslukningsapparat, sprøjteanlæg til vanding, vinduesvasker i bil.

Sprint
Konkurrence over kort distance.

Sprinte
Løbe hurtigt, deltage i sprint.

Sprinter
Løber.

Sprog
Et sprog kan beskrives som et system til at udtrykke betydning. Se artiklen: Sprog

Sprog, liste over
Liste over sprog: Sprog

Sprosse
Spids (ende) på opsats og gevir.

Sprue
Tropisk tarmlidelse med diarre.

Spumante
Skummende. Italiensk "champagne".

Spuns
Bundprop i tønde eller båd.

Spurt
Det at pludselig øge farten.

Spurvefugle
Spurvefugle er en orden af fugle. Se artiklen: Spurvefugle

Spurvehøg
Spurvehøg, rovfugl. Se artiklen: Spurvehøg

Sputnik
Kunstig jorddrabant.

Spyd
Spyd kaldes i almindelighed alle våben bestående af en od eller et spydblad på et kortere eller længere slankt træskaft. Se artiklen: Spyd

Spyflue
Spyfluen er et insekt. Den er mellem 10-15 mm. Den lever af råddent kød og blomsternektar. Den lægger sine æg i råddent kød så når de bliver udklækket, har de noget at leve af. Dens fjender er edderkopper. Dens larver hedder maddiker og de bruges til lystfiskeri.

Spækhugger
Spækhuggerne hører til tandhvalerne. Se artiklen: Spækhugger

Spættefugle
Spættefugle, orden af fugle. Se artiklen: Spættefugle

Spætter
Spætter, familie af spættefugle. Se artiklen: Spætter

Spættet sæl
Spættet sæl er den almindeligste sæl i de danske farvande. Se artiklen: Spættet sæl

Squadron
Flyveeksadrille (9-12 fly).

Square
Kvadrat, torv.

Squash
En slags tennis, der spilles mod en mur.

Squatter
Amerikansk nybygger. Australsk fåreavler.

Squaw
Indianerkvinde.