LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Sque - Stip

Squeeze
Foretage en klemmings manøvre i bridge.

Squire
Engelsk godsejer. Udtrykket bruges ofte om den største jordejer på egnen.

Sri Lanka
Tidligere Ceylon. Blev i gamle dage kaldt Serendip af araberne. Sri Lanka's navn betyder oprindeligt “Evnen til at gøre fund”.

SSH
Secure SHell. I computerterminologi program som bruges til krypteret fjernadgang. Findes både i en kommerciel udgave og en fri - Open SSH.

SSLUG
SSLUG er Skåne Sjælland Linux User Group (http://www.sslug.dk/ ), en brugergruppe for Linux på Sjælland og i Skåne. Blandt andet har SSLUG flere lokaliseringsprojekter med dansk oversættelse af frie programmer.

St. Andrews
Skotsk universitet grundlagt 1412.

St. Croix
St. Croix er den ø blandt De dansk vestindiske øer, som Danmark erhvervede sidst (i 1733). På øen, der er på størrelse med Møn, ligger byerne Frederiksted og Christiansted.

St. Helena
St. Helena er en ø. Napoleon blev landsforvist til øen efter slaget ved Waterloo.

St. Patrick
St. Patrick er skytshelgen for Irland.

St. Pierre
Fransk territorium ud for Newfoundlands kyst, Nordamerika.

St. Thomas
St. Thomas var en af øerne i det tidligere dansk Vestindien. De to øvrige øer var St. Croix og St. John.
Hovedbyen på St. Thomas er Charlotte Amalie.

Stabil
Fast, støt, pålidelig, varig.

Stabilisator
Apparat, der holder et legem (for eksempel et fly) i ligevægtsstilling.

Stabilisere
Fæstne, fastlægge.

Stabilitet
Det at være stabil.

Staccato
Med tydelig adskilte toner eller stavelser. I musikken er det modsatte udtryk legato.

Stadion
Idrætsbane, idrætsplads.

Stadium
Udviklingstrin, stade.

Stafet
Ilbud, deltager i eller den stav, der bringes fra løber til løber i et stafetløb.

Staff
Stab, medarbejderstab.

Staffage
(tit) Baggrund, omgivelser, prydstof, udsmykning, fyld.

Staffeli
Maleristativ.

Staffere
Udstyre, pynte.

Staffering
Udsmykning.

Stag
I skibsterminologi betegnelsen for en line der afstiver masterne i skibets længderetning.

Stage
Scene.

Stagemanager
Sceneinstruktør.

Stagflation
Stagflation er et økonomisk begreb der indebærer stigende priser samtidig med, at der er arbejdsløshed og ikke nogen økonomisk vækst (stagnation i produktionen) - altså en kombination af dårligdommene i forbindelse med både lavkonjunktur og højkonjunktur.

Stagnant
Stillestående.

Stagnation
Stilstand.

Stagnere
Stå stille, gå i stå, forsumpe, stå i stampe.

Stagsejl
I skibsterminologi betegnelsen for et trekantet sejl der som regel sættes på stag mellem skibets master eller som forsejl.

Stainless
Rustfri.

Stake
Væddeløbsindsats.

Stakit
Stavhegn.

Stalagmit
Stående drypstensaflejring.

Stalaktit
Nedhængende drypstensaflejring.

Stalingrad
Stalingrad var navnet på den russiske by Volgograd fra 1925-1961. Før 1925 hed den Tsaritsyn. Byen blev fuldstændig ødelagt under 2. verdenskrig i slaget om Stalingrad.

Stalinisme
Den af Stalin praktiserede kommunisme.

Stalinorgel
Russisk raketkanon med mange udskydningsrør.

Stall
Det at stalle betyder at miste opdrift under flyvning.

Stamceller
Kroppen består af mange typer af specialiserede celler: nerve-, knogle-, muskel-, hud-celler, og så videre. Stamceller er den grundlæggende type celle, som i princippet kan udvikles og specialiseres til at fungere som en hvilket som helst type celler. Et befrugtet æg består af stamceller de første cirka 14 dage, men stamceller findes også i blandt andet navlestrengen og - også hos voksne - i rygmarven. Stamcellerne er ansvarlige for dannelse af nye celler, at vores væv vokser og repareres hvis vi kommer til skade. Nogle stamceller er multipotente, det betyder, at de kan dele sig og blive til forskellige specialiserede celler indenfor en bestemt gruppe for eksempel blodceller. Andre stamceller er totipotente, de kan udvikle sig til samtlige celletyper i kroppen.

Stand
1. I jagterminologi betegnelsen for en hund, der står som stivnet grundet stærk fært fra trykkende vildt.
2. Et firmas afdeling på en udstilling.
3. Stand bruges i daglig tale såvel om et menneskes af ydre livsforhold, for eksempel fødsel, uddannelse, erhverv eller andre vilkår, betingede stilling i samfundet. Se artiklen: Stand

Standard
1. Mønster, forbillede, norm.
2. Fane
3. Levestandard. Levefod.

Standardisere
Gøre ensartet.

Standardisering
Det at standardisere.

Standart
Rytterfane.

Standby
Passerseddel til fly.

Standin
Stedfortræder.

Standvildt
Vildt, der året igennem opholder sig inden for et forholdsvis snævert område.

Stang
En stang er i skibsterminologi betegnelsen for en ekstra sektion som forhøjer den egentlige mast.

Stankelben
Stankelbenet er et insekt. Den er i familie med myggen, men den stikker ikke, man kan kende den på at den er langbenet. Den har lange smalle vinger. Den er en planteæder og den lever af græs og andre planter. Den spiser med nogle kraftige kindbakker, som sidder forest på hovedet. Den er mest almindelig i maj og juni. Stankelbenet bevæger sig ved at flyve. Den lever i fugtige områder, stankelbenets fjender er svaler og andre insektædende dyr. Stankelbenet ånder igennem bagkroppen.

Stanniol
Også kaldet tinfolie, da det fremstilles af metallet tin.

Stannum
Latin for metallet tin.

Stanse
1. Udforme med et fordybet og et ophøjet stempel.
2. Udhugge faconer i for eksempel metalplader.

Stante pede
På stående fod.

Stanze
Værelse, bolig, ottelinjet strofe.

Star
Film eller scenberømthed, stjerne.

Starlet
Ung filmskuespillerinde.

Stars and stripes
USA's flag.

Stase
Standsning, opstæmning (for eksempel af blod i årerne).

Stassanisation
Steriliserende opvarmning af mælk.

Statarisk
Grundigt, i detaljer (modsat kursorisk).

Statement
Bemærkning, udtalelse.

Statik
Ligevægtslære. Den del af den mekaniske fysik som behandler legemer i ligevægt.

Station
Opholdssted, (tit) banegård, holdested.

Stationcar
Personbil, der også kan anvedes som varebil.

Stationere
Anbringe.

Stationær
Stillestående, stedfast, uflyttelig.

Statisk
Fast, blivende, vedrørende statistikken.

Statist
Stum person i skuespil.

Statistisk
Talmæssig oversigt.

Statistiker
En, der arbejder med statistisk arbejde.

Stativ
Stel, stander, støttestel, stillads.

Stator
Ubevægelig maskindel (modsat rotor).

Statoskop
Højdemåler i fly.

Statsministeren
Statsministeren er en samfundskritisk humoristisk tegneserie af Carsten Graabæk.
Hovedpersonerne er statsministeren og dennes departementschef og striberne er ofte opbygget omkring deres indbyrdes dialog om samfundsforhold.
Carsten Graabæk modtog i 1990 ping-prisen, den danske tegneseriepris for statsministeren.
Album
* 10. samling: Der hersker fuld Enighed i Regeringen
* 11. samling: Hvor skal pengene komme fra?

Statsskovreservat
Område af statsskov, hvor jagt drives lempeligt.

Statue
Billedstøtte.

Statuarisk
Statuelignende, som eksempel.

Statuere
Bestemme, fastsætte.

Statuere et eksempel
Give et eksempel som advarsel.

Statuette
Lille statue.

Statur
Skikkelse, legemsstørrelse.

Status
Stand, tilstand, regnskabsopgørelse.

Status idem
Uforandret tilstand.

Status præsens
Den nuværende tilstand.

Status quo
Den hidtidige tilstand eller tilstand som før.

Statussymbol
Ydre tegn på et menneskes (virkelige eller foregivne) sociale status.

Statut
Forodning, lov, vedtægt.

Staude
Flerårig blomsterplante.

Stauning
Første danske socialdemokratiske statsminister.

Stauroduli
Korsdyrkelse.

Staurofor
Korsbærer.

Stavka
Stavka var det øverste hovedkvarter for de sovjetiske styrker under 2. verdenskrig. Stavka var direkte under Josef Stalins ledelse.

Stavnsbåndet
Stavnsbåndet fra 1733 bandt mandlige bønder mellem 14 og 36 år, senere mellem 4 og 40 år, til at blive under deres fødegods. Godsejerne ville sikre sig billig arbejdskraft med Stavnsbåndet. Stavnsbåndet blev ophævet som led i Landboreformerne af 1788 med en overgangsperiode indtil 1800.
Det vigtigste resultat af "Den Store Landkommisions" arbejde var ophævelsen af stavnsbåndet, som dog var meget moderat i sin udførsel, da man frygtede samfundet skulle gå i opløsning, hvis man på én gang brød med det gamle system.
I første omgang løstes derfor kun de, der var under 14 år. Dernæst de, der var over 36 år - og derefter de, der havde tjent som soldat.
Først fra år 1800 havde alle bønder lov at bosætte sig, hvor de ville. Bønderne hørte dermed ikke længere til godsernes inventar.

Stayer
Person eller dyr, hvis styrke er udholdenhed (i konkurrencer).

Steamer
Forkortes SS og er et dampskib.

Stednavn
De korteste stednavne i Danmark består af blot et bogstav. Det er byen Å på Fyn og bakkepartiet Ø i Midtjylland.

Stedord
Stedord (latin: pronomen) er en ordklasse i det danske sprog.
Stedord opdeles traditionelt i et antal undergrupper:
* Personlige stedord: [jeg, du, han, hun, den, det, vi, I, de/De]
o Bøjes efter fald: ( nævnefald | genstandsfald | ejefald )
* Ejestedord: [min, mit, mine, din, vores, jeres]
o Bøjes efter køn/tal: ( fælleskøn | intetkøn | flertal )
* Henførende stedord: [der, som, hvilken, hvad]
* Påpegende stedord: [den, denne, disse, begge, samme]
* Gensidige stedord: [hinanden, hverandre]
* Ubestemte stedord: [man, ingen, nogen, nogle, hver]
* Spørgende stedord: [hvem, hvad, hvis, hvilken]
* Tilbagevisende stedord: [sin, sit, sine, sig]

Steely Dan
Rocgruppen Steely Dan er opkaldt efter en dildo i William Burroughs roman Nøgen frokost.

Steen Steensen Blicher
Steen Steensen Blicher (11. oktober 1782 - 26. marts 1848), dansk præst og forfatter. Se artiklen: Steen Steensen Blicher

Steeplechase
Galopløb med forhindringer.

Stefan af Blois
Stefan af Blois, engelsk konge. Se artiklen: Stefan

Stege
Stege er hovedbyen på Møn.
Byen voksede op omkring den fra 1247 kendte borg Stegehus. Stege blev købstad i 1268. Byens mølleport er fra det 16. århundrede.

Stele
Opretstående, flad gravsten med et relief eller en indskrift.

Stella
Stjerne.

Stella nova
Ny stjerne.

Stella polaris
Polarstjernen.

Stellar
Stjerne-, astral.

Stellarastronomi
Læren om fiksstjernebevægelser.

Stellarium
Model af stjernernes stilling og bevægelser.

Stemmatografi
Slægtsbeskrivelse, genealogi.

Stenalder
Stenalderen er den almindelige betegnelse for det ældste af de store forhistoriske tidsrum. Se artiklen: Stenalder

Stencil
Voksbehandlet papir der gengiver skrivemaskineskrift ved duplikering. Er sammen med skrivemaskinen udkonkurreret af nyere teknik.

Stengun
Engelsk maskinpistol.

Stenkil
Stenkil, svensk konge. Se artiklen: Stenkil

Stenograf
En, der kan skrive hurtig tegnskrift.

Stenokardi
Klemmelse i hjerteregionen.

Stenokori
Indsnævring.

Stenose
Forsnævring.

Stenothorax
Snæver brystkasse.

Stenotisk
Vedrørende stenose, sammentrækkende.

Stenotypist
Stenograf go maskinskriver.

Stenrøse
En gravhøj bygget af løse sten i stedet for af græstørv. Mest brugt i Norge og Sverige.

Stentando
Vægtigt og dvælende.

Stentorrøst
Meget stærk stemme.

Step
Akrobatisk dans, hvis rytme angives ved fodslag.

Stephen King
Stephen Edwin King (født 21. september, 1947), amerikansk forfatter bedst kendt for sine gyserromaner.

Stephen Ambrose
Historiker og forfatter til en biografi af Dwight Eisenhower. Stephen Ambrose døde den 13. Oktober 2002.

Steppe
Danse step.

Sterbens
Dødelig.

Stercus
Skarn.

Stereo
Med rumvirkning, rumlig, stereofoni.

Stereografisk
Perspektivisk, rumlig, plastisk, “3D”.

Stereofilm
Tredimensional film.

Stereofoni
Lydgengivelse, der bevarer lydens rumlige virkning.

Stereokamera
Fotografisk kamera, der optager billeder med rumlig virkning.

Stereometri
Rumgeometri.

Stereoskopisk
Tilsyneladende rumlig.

Stereotyp
Stereotyp er et fremmedord, som har flere betydninger på dansk som uforanderlig, stående, stivnet, uvarieret eller fortærsket.

Stereotypi
Stadig gentagelse af ord eller bevægelser hos visse sindssyge.

Steril
Gold, kimfri, ufrugtbar, batkeriefri.

Sterilisation
Det at bibringe ufrugtbarhed.

Sterling
Engelsk møntenhed som tidligere svarede til 20 shillings, nu svarer en sterling til 100 new pence.

Sternal
Brystbenet.

Sternalpunktur
Punktering af brystbenet for udtagelse af knoglemarvsprøve.

Sternutation
Nysen.

Sternutere
Nyse.

Stertor
Snorken, rallen.

Stertorøs
Snorkende, rallende, tung (vejrtrækning).

Stetoskop
Hørerør til undersøgelse af lunger og hjerte.

Stetoskopi
Undersøgelse med stetoskop.

Stev
Oldnordisk skjaldedigt eller omkvæd.

Steward
Hovmester, skibsproviantforvalter eller skibsopvarter.

Stewardesse
Kvindelig varetager af kundeservice på luftruter.

Stevedore
Ind- og udskibningsekspert.

Stichometri
Linjeoptælling.

Stichomyti
Replikskifte i drama, hvis personer siger en verslinje ad gangen.

Sti
Aflukke for mindre husdyr.

Stifado
Græsk gryderet bestående af okse- eller lammekød i tern og løg. Nogle gange tilsættes også kartofler.

Stift
Et stift er den lokale biskops embedsområde. Der findes i alt 10 stifter i Danmark: København, Roskilde, Helsingør, Lolland-Falster, Fyn, Haderslev, Ribe, Århus, Viborg og Ålborg. Samt et stift på Færøerne og et på Grønland.

Stigma
Stik, tegn, brændemærke, Kristi fem sår, situationen omkring en person der på grund af afvigende livsholdning ikke accepteres af samfundet.

Stigmatisation
Opståen af sårmærker i lighed med Kristi sårmærker (omtalt i Johannes' evangelium).
Adskillige eksempler, også fra nyere tid, kendes. Forskellige forklaringer er fremsat: At der er tale om et guddommeligt mirakel (ofte opfattet som tegn på den pågældendes hellighed). At der foreligger en naturlig, men uforklaret proces, hvor en (hysterisk) person ved stadig meditation over Kristi lidelser kommer til at udvise sår, især i håndfladen. Eller at der foreligger et ubevidst, eller måske bevidst, bedrag.

Stigmatisere
Brændemærke.

Stigmatisere
Sårmærke.

Stikkelsbær
Stikkelsbær (Ribes uva-crispa var. sativum) er i familie med solbær og ribs og der findes mange sorter. Bærrene kan være grønne, gule eller røde. De kan være små eller store og have glat eller hårret overflade. Smagen kan være både sur og meget sød og mild alt efter sort.
Busken er løvfældende med lappede blade og kraftige torne, der gør det besværligt at plukke bærene. Blomsterne er hvidgrønne.
Stikkelsbærret dukkede op i Frankrig omkring år 900, men det var først i 1500-tallets England, at busken blev dyrket.
Bærret er i dag ikke anvendt til meget andet end frisk konsum, men kan anvendes til såvel syltning som til kage og tærte.

Stikmyg
En stikmyg er et insekt. Det er en hun myg der stikker os, det gør den for at den kan lægge sine æg. En myg kan flyve op til 3 km, når den skal finde føde. Den slår med vingerne cirka 600 gange i sekundet. Myggens fjender er fugle, som bruger myggene til at fodre deres unger med. Frøer, tudser, rotter og mus spiser også myg. Edderkopperne fanger dem i deres spind. De lever ellers af nektar fra blomster. Hunmyggen lægger sine æg på overfladen af et vandhul eller vandpyt. Hun kan lægge op til 300 æg pr. gang. Efter nogle få timer klækker æggene. En lille vrikkende larve kommer ud gennem bunden af hvert æg. Så svømmer den væk. Myggelarverne hænger med hovdet nedad i vandoverfladen. De trækker vejret gennem et langt rør. De svømmer ved at vrikke fra side til side.

Stilet
Meget spids dolk.

Stilig
Stilfuld, (overdrevent) værdig og korrekt.

Stilisere
Fremstille i dekorativ, ikkenaturalistisk form.

Stilist
Stilstikker skribent, sprogvirtuos.

Stilistik
Studiet af litterær stil.

Still going strong
Stadig i fin form.

Stilleben
Maleri af opstillede livløse ting. (Efter tysk: sammensat af still + Leben).

Stillehavet
Stillehavet er jordens største hav. Se artiklen: Stillehavet

Stillicidium
Dryppen.

Stillicidium lacrimale
Tårvædethed.

Stillicidium narium
Næseblod.

Stillicidium urinæ
Dråbevis urinafgang.

Stills
Fotografier af scener i film.

Stilton
Stilton. Blåskimmelosten Stilton er opkaldt efter den engelske by Stilton. Osten er i familie med gorgonzola og roquefort.

Stimulans
Opstramnings-. Eller pirringsmiddel.

Stimulere
Stramme op, pirre.

Stimulus
Spore, tilskyndelse, pirring.

Stipation
Tilstopning, forstoppelse.

Stipendiat
Modtager af et stipendium.

Stipendium
Understøttelse til studerende eller kunstnere.

Stiple
Prikke, punktere (en linje).

Stipulation
Det at fastsætte kontraktpunkter.