LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Sulk - Sylf

Sulky
Let, tohjulet vogn til travløb.

Sultan
Titel for muhammedanske herskere.

Sultanen af Brunei
Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, er foruden at være premierminister også finansminister og indenrigsminister. Desuden har sultanen udnævnt den 15. juli til at være nationaldag. Denne dag er det nemlig hans fødselsdag.

Sumatra
Ø på 450.000 km2

Sumatur
Betegnelse som bruges på recepter for »man tage«.

Summa
Sum, sammenlægningsfacit, indbegreb.

Summa appellabilis
Den mindste bøde, der kan appelleres.

Summa cum laude
Med største ros.

Summa summarum
Summernes sum. Alt i alt.

Summarisk
Sammentrængt, kort.

Summarium
Kortfattet oversigt.

Summere
Opregne, tælle sammen.

Summing up
Retsbelæring, opsummering.

Summitet
Øverste top.

Sumptuositet
Overdådighed.

Sumptus
Udgift, ødselhed.

Sumptuøs
Overdådig, ødsel.

Sunday Times bogpris
Litteraturpris uddelt årligt i England med en prissum på 1.000 pund og 1 guldmedalje.

Sundbyvester
Sundbyvester er en bydel i København med 38.073 (2003) indbyggere.

Sundbyøster
Sundbyøster er en bydel i København med 48.476 (2003) indbyggere.

Sunna
Samling af leveregler, der er overleveret fra Muhammad.

Sunnit
Muhammedaner, der følger sunna.

Suomi
Finland.

Suomalainen
Finne.

Super-
Over, i høj grad, for meget.

Super-G
Super-G er en gren inden for alpint skiløb. Det er en mellemting mellem storslalom og styrtløb. Der er blevet afholdt VM fra 1987, og i 1988 kom sportsgrenen på det olympiske program.

Superb
Prægtig, ypperlig, fortræffelig.

Superbowl
Sølvpokalen, der dystes om i Super Bowl, kaldes Vince Lombardi Pokalen. Den bliver lavet og leveret af Tiffany & Co., New York og koster 12.500 dollar.

Supercargo
Ombordværende tilsynsførende med en fragtforsendelse.

Superellipse
Mellemting mellem rektangel og ellipse.

Superere
Overgå, fordunkle.

Superficiel
Overfladisk.

Superficies
Overflade, bygning (modsat grunden).

Superfluum
Noget overflødigt.

Superfluøs
Overflødig.

Superfosfat
En særlig form for kunstgødning.

Superføtation
Overbefrugtning, nybefrugtning under svangerskab.

Superieur
Øvre, overordnet, fremragende, overlegen.

Superintendent
1. Tilsynsførende.
2. Tidligere betegnelse for en biskop.

Superior
Øvre, forstander.

Superioritet
Overordnethed, magt, overlegenhed.

Superlativ
Tillægsordenes højeste grad, topmål, stærkt (specielt rosende) ord.

Superlativisk
Overdreven i udtryksmåde.

Superman
1. Overmenneske.
2. Tegneseriefigur.

Supermarked
Selvbetjeningsbutik.

Supernumerær
Overtallig.

Supersedere
Opsætte.

Supersession
Opsættelse.

Supersonisk
Hinsides lydens hastighed.

Superstition
Overtro.

Superstitiøs
Overtroisk.

Supervention
Indræden, forekomst.

Supper
Engelsk ord for aftensmad.

Suppleant
Stedfortræder.

Supplement
Tillæg, udfyld.

Supplementær
Fuldstændiggørende.

Supplere
Udfylde, tilføje.

Supplicere
Ansøge.

Supplicium
Bøn, straf, pinsel.

Supplik
Bønskrift.

Supplikant
Ansøger.

Supponere
1. Underforstå
2. Underskyde, det vil sige hemmeligt forbytte et dokument eller en arving.

Supposition
Formodning, underskydning.

Supppression
Undertrykkelse.

Suppressio mensium
Pludseligt ophør af begyndt menstrutation.

Suppressiv
I stand til at undertrykke.

Supputation
Overslag.

Supputere
Beregne.

Supradental
Overtandlyd. Udtalt med tungen mod gummeranden.

Supranatural
Overjordisk.

Supranaturalisme
Troen på noget overnaturligt.

Supremat
Pavens overhøjhed.

Supremati
Overherredømme.

Sure
Sikker, overbevist, i sikkerhed.

Sureté
Egentlig betydende sikkerhed. Det franske statspoliti.

Surfriding
Balanceren på et brædt gennem brændingen.

Surinam
Land i Sydamerika med et indbyggertal i 1999 på 433.998. Landets areal er på 163.265 kvadratkilometer og befolkningstætheden er på 2,7 per kvadratkilometer. De to nabolande er Guyana og Brasilien.
Bruttonationalprodukt: USD 1,48 mia (99)
BNP pr. indbygger: USD 3.400 (1999)
Hovedstad: Paramaribo (1997: 289.000)
Statsform: republik
Regering: koalition ledet af NDP (National-demokratisk Parti)
Statsoverhoved: Ronald Venetian (fra 12. august 2000)
Regeringsleder: Ronald Venetian (fra 12. august 2000)
Etnisk sammensætning: 37 pct. hinduer, 31 pct. kreoler, 15 pct. javanesere
Sprog: hollandsk (off.), surinamesisk
Religion: 48 pct. kristne, 27 pct. hinduer, 20 pct. islam
Valutaenhed: gylden = 100 cents (2.178,50 gylden = 1 USD, 1. februar 02)
Medlem af: FN (IMF, WHO, WTO, Verdensbanken, ILO, IMO, FAO), OAS, ACP, ACS, CARICOM, IBRD, NSM, SELA

Surplis
Messesærk.

Surprise
Overraskelse

Surpriseparty
Improviseret selskab. Selskab, hvor hovedpersonen ikke er underrettet på forhånd.

Surrealisme
Kunstnerisk stilperiode i Europa 1924-. I Danmark 1930-. Kunstretningen gengiver det underbevidste symbolsk.
Malere: Max Ernst, Salvador Dali, Joan Miro.

Surrektion
Opstandelse.

Surrender
Overgivelse, afståelse.

Surrogat
Erstatningsprodukt, stedsæt, nødvare.

Surveillere
Overvåge, kontrollere.

Surya
Solgud (Indien).

Susan Hayward
Susan Hayward (30. juni 1918 - 1975), amerikansk skuespiller. Hun tog til Hollywood for at prøve på rollen som Scarlett O'Hara i Borte med blæsten. I 1958 vandt hun en oscar i I Want To Live.

Susceptibel
Følsom, modtagelig, irritabel.

Susceptibilitet
Modtagelighed.

Suscitation
Det at tilskynde eller anspore.

Suspekt
Mistænkelig, tvivlsom.

Suspendere
Afsætte for en tid, udsætte, standse, ophæve eller afsætte midlertidigt.

Suspension
Det at suspendere. Ophængning.

Suspensiv
Opsættende.

Suspensorium
Støttebind.

Suspicere
Mistænke.

Suspicion
Mistanke

Suspiciøs
Mistænksom, mistroisk.

Susurrus
Susen

Susåen
Susåen er Sjællands største vandsystem og længste å. Susåen afvander et areal på cirka 821 kvadratkilometer, og har en længde på cirka 89 kilometer. Åen udspringer i egnen ved Rønnede. Herfra slår den en bue mod nordvest og kommer forbi Haslev, Ringsted og Sorø og endelig sydover mod Næstved. Susåen har sit udløb i Karrebækminde Bugt. På sin vej løber den igennem Danmarks 8. største sø, Tystrup-Bavelse sø. Området og skovene omkring Tystrup-Bavelse søerne er gjort til Danmarks første naturpark.
Susåen er fra istiden for cirka 15.000 år siden, og blev dengang formet af is og smeltevand.

Suttung
Suttung er i nordisk mytologi en kløgtig jætte, med en smuk datter - Gunlød. Han får fingrene i Kvasers hoved, efter aserne har hugget det af ham i forbindelse med krigen mellem vaner og aser. Kvaser er den klogeste mand i hele Vanaheim. Han er fremtryllet ud fra en krukke og alle vanernes spyt.
Suttung lader nu Kvasers hoved gære og får ud af det en fortryllende drik, der giver digteriske evner.
Odin stjæler brygget fra Suttung ved at forføre den skønne Gunlød og flygter over hals og hoved med bugen fyldt med brygget til Asgård.
Da Suttung i sin ørneham forfølger Odin, bliver han dræbt af aserne, da han krydser muren til Asgård.

Sutur
Sårsammensyning.

Suveræn
Eneherskende, ubesejrelig på sit felt, enehersker.

Suverænitet
Enevældig magt. Statslig selvbestemmelsesret.

Suzerænitet
Overhøjhed over andre.

Svada
Talestrøm, skvadder, svulstig ordstrøm.

Svadilfare
Fra nordisk mytologi.
Svadilfare er en prægtig jættehingst. Den slæbte stenene til muren, der omgiver Asgård på tre dage.
Aserne havde indgået et væddemål med Svadilfares ejer om at hvis han kunne bygge muren på tre dage ville han få en større belønning. Da det så ud til at lykkes for ham, med hjælp fra hesten, måtte Loke omskabe sig til en hoppe for at lokke hingsten væk fra arbejdet. Det lykkedes i sidste øjeblik og jætten tabte væddemålet, men Loke måtte fortsætte som hoppe indtil Sleipner blev født. Svadilfare og Loke er dermed Sleipners forældre.

Svalbard
Svalbard er en norsk øgruppe i Ishavet. Se artiklen: Svalbard

Svalehaler
Svalehaler (Papilionidae) er en familie af sommerfugle. Familien omfatter cirka 600 arter som er udbredt i hele verden, dog mest under varmere himmelstrøg.
Fuglevingearterne, som er verdens største sommerfugle, er en del af denne familie.
Udseende
Svalerhalernes vinger er typisk mørke med pletter, bånd eller partier af farverne hvid, orange, gul, grøn, rød eller blå.
Familien har fået navn efter de karakteristiske haler, som de har på bagvingerne. Det er dog ikke samtlige arter i familien som er udstyret med disse haler.
Eksempler på sommerfugle i familien
* Tiger-svalehale (Papilio glaucus)
* Priamos-fuglevinge (Ornithoptera priamus)

Svane
Svanen er Danmarks nationalfugl.

Svartbag
Svartbagen er Danmarks største måge med sine 74 cm. En af dens typiske ynglesteder er på Læsø, Samsø, og Ærø. Den er her i Danmark hele året rundt, ved vores farvande, og langs kysterne. Den spiser ikke kun fisk, men den tager også andre fugles æg og unger, æder rotter og kaniner. Men den æder også både bær, tang og alger. Den bygger sin rede af tørt græs. I maj lægger den 2-3 æg som ligner havmågens. Den ånder via lunger. Svartbagen har vadefødder der er delvis svømmefødder, det vil sige, at den har svømmehud mellem tæerne, men svømmehuden går halvvejs ud på tæerne. En svartbag fisker, ved at den vader rundt i vandet, og når den ser en fisk, så tager den sit næb ned i vandet og tager den. Den har ingen rigtige fjender når den er voksen, men dens unger kan blive taget af for eksempel ræve og rovfugle. Se artiklen: Svartbag

Svastika
Hagekors.

Svebere
Svebere, er et gammelt stammenavn i Tyskland. Se artiklen: Svebere

Svecisme
Svensk sprogejendommelighed.

Svecomani
Svenskvenlighed.

Svedje brug
En landbrugs drift, hvor man kun opdyrker skoven et enkelt år, imellem træerne.

Svelto
Frit, muntert legende.

Svend 1. Tveskæg
Svend Tveskæg, dansk konge fra 987-1014. Se artiklen: Svend 1. Tveskæg

Svend 2. Estridsen
Svend 2. Estridsen, konge af Danmark 1047-1074, søn af Ulf Jarl og Knud den Stores søster, Estrid. Svend vokser op i England. Da Hardeknud dør i 1042, gør Svend krav på den danske trone. Imidlertid vinder Magnus magtkampen, og Svend bliver indsat som jarl i Danmark. På sit dødsleje i 1047 erklærer Magnus, at Svend skal arve Danmark og Harald Hårderåde Norge, og Svend kåres til Danmarks konge på samtlige landsting. Harald, som ikke er tilfreds med at have fået Norge, bekriger Danmark og hærger blandt andet Hedeby, som ødelægges ved brand. Først i 1064 slutter de stridende fred. Svend, hvis morbroder, Knud den Store har været konge af England, forsøger at gøre krav gældende, men det lykkedes ham ikke at gennemføre det.
Svend begynder nu at organisere landet, som på det tidspunkt omfatter Nørrejylland, Sønderjylland, Fyn, Sjælland, Øerne, Bornholm, Skåne og Halland. Svend er den konge, som bringer Danmark fra vikingetiden ind i middelalderen. Svend ønsker et godt forhold til kirken. Han søger at få sin oldefar Harald Blåtand helgenkåret og sender sin søn Magnus til Rom for at blive salvet og indviet som tronfølger, men Magnus dør undervejs. Svend ønsker en national kirke, uafhængig af det tyske ærkebispesæde i Hamburg-Bremen. I 1073 udnævnes pave Gregor VII. Paven søger allierede mod den tysk-romerske kejser og ønsker at få begrænset dennes muligheder for at udnævne gejstlige i embeder, hvorfor han er positivt stemt overfor Svends ønske. Svend dør imidlertid før, dette realiseres. Det sker den 28. april 1074, og han begraves i Roskilde domkirke. Han efterlader sig mange døtre og sønner, hvoraf følgende fem opnår at blive konge i Danmark: Harald Hen, Knud den Hellige, Oluf Hunger, Erik Ejegod og Niels. Herudover kan nævnes Svend Korsfarer, som vinder stort ry for sin modige kamp mod tyrkerne.

Svend 3. Grathe
Svend 3. Grathe, dansk medkonge sammen med Knud og Valdemar fra 1146-1157. Se artiklen: Svend 3. Grathe

Svend Gjønge
Svend Gjønge var en dansk officer, som var leder af snaphanerne i de dansk-svenske krige i 1600-tallet. Han hed oprindelig Svend Poulsen.
Svend Poulsen Gønge har dannet forlæg for hovedpersonen i Carit Etlars roman Gøngehøvdingen (og Dronningens vagtmester Ib til hvem Svends våbenmester husmanden Laurids Hemmingsen fra Sjolte menes at have været Carit Etlars model).
Svend Poulsen omtales i en svensk indbretning fra 1657 som den bortrømte, menederske borger og hallandske rebel - Svend Påvelsen.
Fødselsåret er ukendt, men på basis af en oplysning om, at han skal have deltaget i 30-årskrigen under Christian 4., sættes det normalt til 1608 - 1610. I en årbog fra 1926 skriver Pastor Torsten Lundberg fra Glimagre, at man mener at Svend Poulsen var husmandssøn fra Birkebjerg (Skeinge ved Skeingesøen).
I 1628 var han underkorporal i fynske regiment under Holger Rosenkrantz.

Svendborg
Svendborg er den næststørste by på Fyn, med et indbyggertal der den 1. januar 2003 lå på 27.512, mens kommunen havde 42.986 indbyggere (iflg. Danmarks Statistik - statistikbanken.dk). Kommunens areal udgør 173 km².
Købstadens ældst bevarede privilegium blev udstedt den 25. februar 1253 under Valdemar Sejr. Byens ældste verdslige bygning er det nuværende museum, Anne Hvides Gård, der blev opført omkring 1560.
På Tåsinge finder man Valdemars Slot, der blev opført fra 1639 til 1644 af Christian IV, som bolig til sin søn Valdemar Christian. På Landet Kirkegård ligger kæresteparret Elvira Madigan og Sixten Sparre begravet. De blev fundet skudt på Tåsinge i 1889, efter at være løbet bort sammen.
Danmarks største virksomhed har sin oprindelse i Svendborg, hvor kaptajn Peter Mærsk Møller og sønnen Arnold Peter Møller i 1904 købte et brugt dampskib og dannede A/S Dampskibsselskabet Svendborg, der i 2003 blev fusioneret med Dampskibsselskabet af 1912 A/S under navnet A.P. Møller-Mærsk A/S.

Svendborgsundbroen
Svendborgsundbroen er en søjlebro mellem Svendborg og Tåsinge, som blev opført fra 1963 til 1966 og blev indviet den 18. november 1966 af kronprinsse Margrethe. Broen er 1.225 meter lang og gennemsejlingshøjden er 33 meter.

Svensk mil
Svensk mil er en længdeenhed på 10.000 meter.

Svensk sømil
Svensk sømil er i svensk søfart en tidligere benyttet længdeenhed på 7.420,44 meter.
En svensk sømil er det samme som en geografisk mil.
En svensk sømil er en gammel enhed, som ikke benyttes længere, da man i Sverige benytter den almindelige sømil.

Svenska Folkpartiet
Svenska Folkpartiet, (forkortet Sfp), finsk Ruotsalainen Kansanpuolue (Rkp), politisk parti i Finland, grundlagt af Axel Lille i maj 1906.
Svenska folkpartiet er et borgerligt parti som tilgodeser den svensk-finske befolkningsgruppes rettigheder og interesser i Finland.

Sverige
Sverige, Danmarks nabo i øst. Se artiklen: Sverige

Svingfjerfældning
Samtidig eller successiv udskiftning af svingfjerene.

Svømmehud
Hud mellem tæerne.

Svømmekrabbe
Svømmekrabbens skjold er cirka 4,5 cm bredt. Den ligner en lille strandkrabbe, men kendes let på de bagerste svømmeben. Den kan svømme hurtigt. Svømmekrabberne kræver ret stor saltholdighed, og derfor lever de på dybere vand tit helt op til 35 meters dybde, men langs Vadehavet lever den også på lavt vand fordi der er meget føde at finde. Svømmekrabben er et rovdyr. Den lever af alle bunddyr, der er mindre end den selv.

Swagger
Dameoverstykke i løs, vid facon.

Sweater
Ulden, langærmet trøje.

Sweepstake
Væddeløb med gevinst af de samlede indskud.

Sweetheart
Kæreste.

Swerve
Betegnelse for en væddeløbshest, når den viger udenom.

Swimmingpool
Svømmebassin.

Swing
En særlig jazzspillemåde.

Sybarit
Vellystning, levemand.

Sybaritisk
Overdådig, vellystig.

Sybaritisme
Vellevned.

Sydney
Australsk by.

Syfilider
Syfilitisk udslet.

Syfilidolog
Syfilisspecialist.

Syfilis
Kært barn har mange navne. I gamle dage betegnede man syfilis som italienske kopper i Frankrig. I Italien hed de den spanske syge. I Spanien den engelske syge. I England den franske syge. I Indien den portugisiske syge.

Syfilitiker
Syfilispatient.

Syfiloid
Syfilisagtig.

Syfilom
Syfilissvulst.

Sygdom
Sygdom er en forstyrelse i organismens normale funktioner. Sygdom kan både være lokal eller påvirke hele organismen og den kan både være indvendig og udvendig (for eksempel hudsygdomme). Sygdom optræder enten akut eller kronisk.

Sykofant
Angiver, stikker, pengeafpresser.

Sykosis
Skægpest.

Sylfe
Mandlig luftånd.

Sylfide
Kvindelig luftånd.

Sylfiden
Sylfiden er en ballet med musik af Hermann von Løvenskjold og koreografi af August Bournonville. Blev første gang opført i København i 1836 og har siden holdt sig på Det kongelige Teaters repertoire.