LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav T - Taur

T
Tegnet T har mange betydninger.
1. 20. bogstav i det danske alfabet. Se artiklen: T
2. t er en forkortelse af ton.
3. t var indtil 1. april 1958 indregistreringsbogstav for biler i Viborg amt.
4. t er en forkortelse for time.
5. t er en forkortelse for tara.
6. T er en forkortelse for præfikset tera.

Ta
Ta er det kemiske tegn for tantal.

Tabarin
Gøgler.

Tabarinage
Narrestreger, gøgl.

Tabasco
Provins i Mexico.

Tabatière
Snustobaksdåse.

Tabel
En tabel er en oversigtstavle eller en systematisk liste med korte oplysninger.

Tabellarisere
Opstille.

Tabellarisk
I tabelform, overskueligt.

Taberna
1. Bod, hytte.
2. Værtshus.

Tabernakel
1. Skrin til opbevaring af hellige ting.
2. Løvhytte.
3. Israelitternes helligdom i ørkenen.
4. Niche til helgenbillede.
5. Metodistkirke.

Tabes
Svind, tæring.

Tabes dorsalis
Rygmarvstæring.

Tabescens
Sygelig afmagring.

Tabid
Lidende af tæring.

Tabiker
En tabiker, er en der lider af rygmarvstæring.

Table d'hôte
Et table d'hôte er et fællesbord, egentlig i betydningen værtens bord. Udtrykket anvendes om fællesspisning på hoteller ved lange borde.

Tableau
1. Pludselig, uventet eller pinlig afsløring.
2. Maleri.
3. Skuespilafsnit i samme dekoration.

Tablet
Medicinpille.

Tabletier
Kunstudskærer.

Tabletteri
Tabletterie er kunstdrejer- eller kunstsnedkerarbejder, som for eksempel pibehoveder og spillebrikker.

Tabloid
Avis i halvt format.

Tabu
Hellig og ukrænkelig.

Tabuord
Et tabuord er et ord, som af religiøse eller moralske grunde er forbudt eller upassende at bruge.

Tabula rasa
Ubeskrevet blad.

Tabularium
Skrifttavle, arkiv.

Tabulator
En tabulator er en skrivemaskinetast der rykker valsen et stykke frem.

Tabulatur
1. Regler for mestersangernes kunst.
2. En toneskrift med bogstaver og tal.

Tabulær
I tabelform.

Taburet
Taburet, stol uden rygstød. Se artiklen: Taburet

Tacet
Tacet betyder egentlig tier stille, men anvendes om “stemmen har pause”.

Tachydrom
Hurtigløber.

Tachygraf
Stenograf.

Tachygrafi
Stenografi.

Tachykardi
Sygeligt hurtig puls.

Tacite
Tavs, stiltiende.

Taciturn
Fåmælt.

Taciturnitet
Fåmælthed.

Tacitus consensus
Stiltiende samtykke.

Tackle
At tackle betegner i fodboldterminologi det at foretage en tackling.

Tackling
En tackling er en fodboldspillers reglementerede angreb på en modstander.

Tael
Kinesisk mønt- og vægtenhed.

Taffel
Måltid hos fyrstelige personer.

Taffy
Waliser.

Tage Skou-Hansen
Forfatter. Arbejdede i perioden 1958-1967 på Askov Højskole.

Tagliatelle
Nudler, båndspaghetti.

Taharet
Muhammedansk tvætning før bønnen.

Taifun
Taifun er en betegnelse for en orkan i Østasien.

Taille
Taille eller talje er et fremmedord for bæltested, midie, liv, midje eller skikkelse. Tidligere er ordet anvendt for en tenor eller bratsch.

Tailormade
Skræddersyet.

Taipei
Taipei, hvoedstaden i Taiwan. Se artiklen: Taipei

Taiwan
Taiwan, land i Asien. Se artiklen: Taiwan

Taj Mahal
Taj Mahal er et nordindisk mausoleum nær Agra. Se artiklen: Taj Mahal

Takahe
Takahe'en er en indfødt New Zealandsk fugl, som man i starten af sidste århundrede troede var uddød for længst ligesom moa'en. Heldigvis fandt man i 1940'erne en lille bestand i bjergene i Fjordland på Sydøen. Nu trives de på de småøer, hvor det er lykkedes at udrydde alle de, for New Zealand, fremmede pattedyr. Pa Tiritiri Matangi, en lille ø lige ud for Auckland, findes 30 procent af verdens takaheer.
Takahe'en kan som kiwien ikke flyve, den har kun nogle små vingestumper.
Klassifikation:
* Rige: Dyr (Animalia)
* Række: Rygstrengsdyr (Chordata)
* Klasse: Fugle (Aves)
* Orden: Tranefugle (Gruiformes)
* Familie: Rikser og blishøns (Rallidae)
* Slægt: (Porphyrio)
* Art: Porphyrio mantelli

Takkel
Svær talje.

Takkelage
Takkelage er en betegnelse for tovværk.Eller en samlet betegnelse for master, ræer og tovværk.

Takle
1. Omvikle en tovende.
2. Anbringe takkelagen.

Taksation
Vurdering.

Taksator
Skønsmand.

Taksere
Vurdere.

Taksiark
Fører for en større hærafdeling.

Taksidermi
Præparering og udstopning af dyr.

Taksidermist
Udstopper.

Taksiologi
Systematik.

Taksis
Ordning, slagorden.

Taksonomi
1. Taksonomi er en inddeling af et videnskabeligt område i kategorier.
2. Klassificering.

Takst
Pris.

Takt
Finfølelse, rytme, musikstykket mellem to taktstreger.

Takt og Tone
Bog udgivet af Emma Gad i 1918, hvor hun lærer borgerskabet “hvordan vi omgås”.

Taktik
Fremgangsmåde, især militær.

Taktiker
Taktiker er en betegnelse for en person som er kyndig vedrørende taktik.

Taktil
Følelig, følsom.

Taktilitet
Det at være taktil.

Talalgi
Smerter i hælen.

Talar
Fodsid dragt for præster og dommere.

Taleb
Akademiker.

Talent
1. Talent er en oldgræsk pensum på cirka 4800 kroner.
2. Kunstnerisk anlæg.

Talesprog
Talesprog er et sprog som udtrykkes mundligt, hvor lyde repræsenterer ord eller meninger.

Talio
Gengældelse.

Talipes
Klumpfod.

Talisman
1. Talisman er arabisk for en beskyttende tryllegenstand eller et tryllemiddel.
2. Maskot.

Talje
1. Midje
2. Hejseapparat.

Talkie
Talefilm.

Tallerkenmusling
Tallerkenmuslingen bliver højst 25 cm. Den er normal i Nordsøen. Skallerne er almindelige at finde på stranden ved Vestkysten, men den er sjælden at finde øst for Skagen. Den lever af plankton og ånder ved hjælp af gæller. Dens værste fjende er fugle.

Tallin
Tallin blev grundlagt i 1219 af Valdemar Sejr, og byens navn betyder »Danskeborg«. Tallin er hovedstad i Estland.

Talmud
Jødiske leveregler og traditioner.

Talmudist
Jøde der studerer og lever efter talmud.

Talon
1. En talon er en betegnelse for en billet eller anvisning.
2. Talon betegner i kortspil restbunken efter kortgivning.

Talord
Talord (grammatisk navn: numeral).
Talord kan opdeles i
1. Mængdetal.
2. Ordenstal.
3. Årstal og datoer.

Talutere
Give skrå form.

Tamaulipas
Tamaulipas er en delstat i det nordøstlige Mexico. Mod syd deler den grænse med den mexicanske stat Veracruz, mod sydvest San Luis Potosi og mod vest Nuevo Leon. Mod øst ligger den Mexicanske Golf og mod nord Texas i USA. I 2000 havde Tamaulipas et anslået indbygger tal på 2.753.222. Hovedstaden hedder Ciudad Victoria. Andre større byer er Ciudad Madero, Matamoros, Miramar, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo og Tampico. ISO 3166-2 er MX-TAM.
Historie
Den første permanente spanske bosættelse i området var Tampico i 1554. Det nutidige Tamaulipas blev en separat provins i Nyspanien i 1746 med navnet Nuevo Santander.

Tambo
Sydamerikansk herberg.

Tambur
Tambur har en række betydninger:
1. Tromme.
2. Trommeslager.
3. Lille fæstningsanlæg.
4. Vindfang ved entredør.

Tamburin
1. Håndtromme med skind og bjælder i kanten.
2. Brodereramme.

Tamburmajor
Musikkorpsdirigent.

Tamias
Skatmester.

Tamilsk
Tamilsk er et sprog, som tales i Indien (sydlige del) og på Sri Lanka (nordlige del) - Det formodes at være en gren af det dravidianske sprogdel. Tamilsk indeholder 247 bogstaver.

Tamkvæg
Specifikke navne
* Kalv - unge
* Kvie - ko, der endnu ikke har kælvet
* Ko - hunkvæg, der har kælvet
* Tyr - hankvæg
* Stud - kastreret tyr

Tamperdag
Navnet på den omtalte dag har intet med at tampe, det vil sige at slå med en tamp (et reb), at gøre. Første led, tamper, har vi fra plattysk tamper, temper, forkortet af quatemper, kvartal, der har optrådt i dansk som kvatember. Baggrunden både for tamperdag og kvatember er en forkortelse og omdannelse af det latinske jejunia quattuor temporum, det vil sige de fire fastedage ved hvert kvartals begyndelse i den katolske kirke. På tamperdag kunne man tage varsel af vejret, men først og fremmest holdtes der rundt om i landet den særlige domstol tamperretten. Som det hedder i Christian Vs Danske Lov (1683): "I ægteskabssager dømmes på de fire tamperdage om året".

Tampon
Tampon har flere betydninger:
1. Gazebind til aftørring under operation.
2. Gazeprop til udstopning af sårhule for at standse en blødning.

Tamtam
1. Gongon.
2. Negertromme.

Tanasøen
Tanasøen er Etiopens største sø.

Tandem
En tandem er en cykel til to.

Tanga
En tanga er en meget lille bikini.

Tanganyika sø
Sø i Afrika med et areal på 32.880 kvadratkilometer. Største dybde 1.435 meter.

Tangens
Tangens betegner forholdet mellem sinus og cosinus til vinklen.

Tangent
1. Om ordet tangent oplyser Ordbog over det danske sprog:
»tidligst brugt af den danske matematiker Thomas Fincke i Geometria rotundi (1583) ... i st[edet] f[or] tangens linea, egl.: berørende linie ... ret linie, der har eet og kun eet punkt fælles med en krum linie«.
Dette er en misforståelse. Finckes indsats var at han indførte den trigonometriske funktion tangens. Fejlen bunder muligvis i at tangent på engelsk betyder både »tangent« og »tangens«.
Også den anførte »definition« af tangent er utilfredsstillende. En linje kan meget vel have præcis ét punkt fælles med en kurve uden at være tangent til denne. I plangeometrien må man af en tangent forlange at den i »omegnen« af det punkt, som den har fælles med kurven, ligger på samme side af denne.
2. Ret linje, der rører en bue.
3. Betegnelse for en taste på et klaver og en række andre maskiner.

Tangere
Røre ved, grænse til, strejfe.

Tangibel
Håndgrabelig, rørlig.

Tangibilitet
Hånd gribelighed.

Tangloppe
Ved tangloppen kan hannen kan blive op til 2cm, hunnen er tydeligt mindre. Den er meget almindelig overalt ved vores kyster, også i brak vand. Tanglopper adskiller sig fra tanglus ved at tanglus er lidt blødere end en tangloppe. Tangloppen spiser små insekter. En tangloppes fjende er fisk. Der er mange fisk, som godt kan lide tanglopper. Tangloppens navn kommer af, at den gemmer sig i tang.

Tanglus
Hannen hos tanglusene kan blive cirka 3 cm lang hunnen kan blive cirka 2 cm lang, tanglusen kan skifte farve efter den tang som den sig i, den gemmer sig i tangen for at ungå sine fjender, som er rødspætter og andre små fisk. Tanglusen lever af plankton og alger. Tanglusen ånder med gæller, når den skal bevæge sig, laver den en hoppede bevægelse som får den til bevæge sig baglæns.

Tango
Tango er en form for dans, der opstod i Argentina i 1800-tallet, og begyndte at blive acceptabelt og vinde frem i begyndelsen af 1900-tallet.
Det er en meget improviseret dans, hvor det grundlæggende trin er almindelig gang og der forekommer ofte også temposkift.

Tangsnarre
Tangsnarre, fisk. Se artiklen: Tangsnarre

Tank
1. Beholder til for eksempel vand og benzin.
2. Pansret bevæbnet motorvogn på larvefødder. Kaldes også for kampvogn.

Tanker
Tankskib. Betegnelse anvendes ofte om et transportskib der transporterer olie.

Tannhäuser
Opera af Wagner, komponeret 1844. Handlingen udspiller sig i Hörselberg ved Eisenach, Wartburg i det 13. århundrede.

Tantalisere
Pine ved at nedslå vakte forhåbninger.

Tantalus' kvaler
Smerte over et uopfyldt ønske.

Tante
Faster, moster.

Tantième
1. Særudbytte.
2. Andel i overskud.

Tanto
Så meget.

Tanzania
Tanzania, land i Afrika. Se artiklen: Tanzania

Taoisme
Kinesisk, naturfilosofisk religion.

Tape
Bånd, magnet- eller selvkløbende.

Taperecorder
Båndoptager.

Tapisserie
Vævede og broderede betræk.

Tapotement
Bankemassage.

Tappenstreg
Tappenstreg er en militær betegnelse for signal til at gå til ro.

Tara
Vægt af en vares emballage.

Tarantel
1. Stor edderkop.
2. Neapolitansk hurtig dans.

Taraxis
Forstyrrelse, uorden.

Tarbush
Tyrkisk fez.

Tardando
Dvælende.

Tardere
Tøve.

Tardiv
Sentkommende.

Tardo
Tøvende.

Tarere
1. Beregne taraen.
2. Afbalancere.

Tarif
Prisliste, lønliste, pristabel, afgiftstabel.

Tarifere
Foretage takstansættelse.

Tarifering
Takstansættelse.

Tarlatan
Gaze-agtigt bomuldstøj.

Tarmtang
Tarmtang er en alge bestående af lysegrønne rørformede skud. Tarmtang er meget almindelig i Danmark og vokser hvor grunden består af grus eller sten. Vokser både på Vestkysten og i Østersøen. Tarmtang kan anvendes frisk eller tørret som krydderi i madlavning.

Tarok
Tarok er navnet på et ortspil.

Tarpaulin
Presenning.

Tarse
Fugles mellemfodsben.

Tartaglia
Tartaglia, matematiker fra 1500-tallet. Se artiklen Tartaglia

Tartan
1. Skotskternet stof. Se artiklen: Tartan
2. Fartøj. Se artiklen: Tartan

Tartaro
Tartaro, flod I Norditalien. Se artiklen: Tartaro

Tartaros
1. Underverden.
2. Tortursted i underverdens afgrund. Se artiklen: Tartaros

Tartelet, åben postej. Se artiklen: Tartelet

Tartine
Smørrebrødssnitte.

Tartu
Russisk universitet grundlagt i 1632.

Tartuffe
1. Tartuffe er et fremmedord for en hykler eller hældøre.
2. Tartuffe, hovedpersonen i Molières lystspil af samme navn; derfra gået over i sproget til at betegne en skinhellig skurk. Lady Tartufe, skuespil af Mme de Girardin.

Taskenspiller
Tryllekunstner.

Tasmanien
Tasmanien er en australsk ø opkaldt efter den hollandske admiral Abel Tasman, som ledte den ekspedition, som opdagede landområdet i 1642. Før 1858 hed Tasmanien Van Diemen's Land. Øens oprindelige befolkning uddøde i 1876 og i 1901 blev Tasmanien australsk delstat.

Tasmansk pungulv
Tasmansk pungulv, uddød dyreart. Se artiklen: Tasmansk pungulv

Tast
Tast eller taste er et andet navn for en tangent.

Tastatur
Tastatur er en betegnelse for en tangentrække på et klaver.

Taste
Se tast.

Tasto solo
»Kun den noterede basnode«.

Tat
Ubeboet klippeskær i Østersøen nord for Græsholm (fuglereservat) i øgruppen Ertholmene. De øvrige skær i området er Lilleø, Vesterskær, Tyveskær, Præsteskær og Østerskær (Danmarks østligste punkt).

Tatar
1. Skrabet råt oksekød.
2. Mongol.

Tater
Sigøjner.

Tatovere
At tatovere er en betegnelse for det at lave en prikket tegning i huden.

Tatovering
Tatovering er en af verdens ældste kunstformer. I 1992 fandt man den såkaldte »Ismand« på grænsen mellem Østrig og Italien. Han var helt mumificeret efter at have ligget under is i over 5.000 år. Man talte 58 tatoveringer på hans krop.

Tattersall
Ridebane med hestesalg.

Tattoo
1. Offentlig opvisning af militære øvelser.
2. Marchøvelser.

Tau
Tau er det græske bogstav for t.

Taumatologi
Læren om undere.

Taumaturg
Undergører, mirakelmager.

Taunus
Taunus er en bjergkæde i Hessen i Tyskland, hvor den berømte klippe Lorelei er beliggende.
Det højeste punkt er Großer Feldberg (880 meter).

Tauromachi
Tyrefægtning.

Taurus
Tyr.