LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Tert - Tika

Tertia
1. Den tredje.
2. En skriftstørrelse.
3. Tredje gymnasieklasse.

Tertiarier
Lægbrødre.

Tertium
Noget tredje.

Tertiærtiden
Tertiærtiden er den ældste del af den kænozoiske tidsalder cirka 58 millioner til cirka 2 millioner år før vor tid. I dyreverdenen dominerede pattedyrene, og der fandtes fugle, små krybdyr, hajer og benfisk. Blandt de hvirvelløse dyr fandtes blandt andet snegle, muslinger og pighude. Der voksede planter som kæmpefyr, sumpcypres og løvtræer, der svarer til de nulevende. I tertiærtiden var der kraftige vulkanudbrud. Det meste af Danmarks undergrund består af aflejringer fra tertiærtiden.

Terts
1. Mellemrum på tre trin.
2. Tredje tone fra grundtonen.
3. Fægters hug mod modstanderens højre side.

Terzeron
Terzeron er betegnelsen for et afkom af en hvid og en mulat.

Terzet
Terzet er et musikstykke for tre stemmer eller instrumenter.

Tesis
1. Påstand.
2. Sætning; Grund- eller læresætning.

Tesselarisk
Tavlet, mosaik-.

Tesselere
Lave mosaik.

Tessera
1. Firkant, tern.
2. Adgangstegn.
3. Symbol

Test
En test er en form for prøve, for eksempel en intelligensprøve.

Testament
Pagt.

Testamente
Arvebrev.

Teste
Foretage en test.

Testamen
Vidnesbyrd, bevis.

Testamentarisk
Fastlagt i et testamente.

Testamente
Et testamente er et dokument der beskriver ens arvefordeling.

Testatus
Den, der arver efter testamente.

Testes
Testikler.

Testikel
Hanlig kønskirtel.

Testimonium
Bevis, attest, vidnesbyrd.

Testimonium maturitatis
Modenhedsbevis.

Testis
1. Vidne.
2. Testikel.

Testpilot
En testpilot er en flyver, der afprøver nye maskiner.

Tête
1. Hoved.
2. Fortrop
3. Føring.

Têten (tage)
Gå i spidsen.

Tête-à-tête
1. Under fire øjne.
2. Stævnemøde.

Tetraeder
Tresidet pyramide.

Tetraedrisk
Formet som en tetraeder.

Tetragon
Firkant.

Tetrakord
Fire på hinanden følgende toner.

Tetralemma
Valg mellem fire muligheder.

Tetramer
Firleddet.

Tetrapoder
Firføddede dyr.

Tetrapterisk
Fir-vinget.

Tetrark
Vasalfyrste over en fjerdedel af et land.

Tetrarki
Et tetrarki er en regering delt mellem fire fyrster.

Tetrasyllabisk
Firstavelses.

Tetravalent
Med valensen fire.

Teurg
Troldmand, dyrker af trolddom ved gode ånders hjælp.

Teutoner
Germansk stamme muligvis fra Thy.

Tex
TeX (officielt skrevet TEX, og udtalt "tekh") er et kraftigt layout system skrevet af Donald Knuth, populært i akademiske kredse, specielt indenfor matematik, fysik og datalogi.
TeX anses generelt for at være den bedste måde at opsætte komplekse matematiske formler på, men specielt på grund af LaTeX og andre lignende pakker, bruges TeX nu også til andre formål.

Thai-sprogene
Thai-sprogene omfatter 18 sprog i Thailand, Laos, Myanmar (Burma), Nordvietnam og Sydkina.

Thailand
Thailand er et kongedømme i Sydøstasien grænsende til Malaysia, Burma, Laos og Cambodia. Se artiklen: Thailand

Thalassa
Hav.

Thalassofobi
Frygt for havet.

Thales fra Milet
Thales fra Milet (ca 624 f.Kr. - 546 f.Kr.), den ældste græske filosof. Se artiklen: Thales fra Milet

Thalia
Lystspillets muse.

Thallofyt
Løvplante.

Thanatofobi
Frygt for døden.

Thanatologi
Læren om døden.

The Beatles
The Beatles, indflydelsesrig popgruppe. Se artiklen: Se artiklen: The Beatles

The Big Apple
The Big Apple er et øgenavn for byen New York.

Thé complet
Morgente med brød, smør og æg.

Thé dansant
Teselskab med dans.

The Godfather
The Godfather, film fra 1972 af Francis Ford Coppola. Filmen er en del af en trilogi. Filmen fortæller en historie om mafiaen i USA, og regnes af mange for at være den bedste film til dato. Rollelisten er lang og fyldt med gode præstationer. Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton og Robert Duvall spiller alle overbevisende i denne film.

The Star-Spangled Banner
The Star-Spangled Banner er USA's folkelige nationalmelodi. Se artiklen: The Star-Spangled Banner

Themis
Themis, den guddommelige retfærdighed. Se artiklen: Themis

Themistokles
Themistokles, athenisk statsmand. Se artiklen: Themistokles

Themsen
Themsen (engelsk The Thames) er en flod i den sydlige del af England. Se artiklen: Themsen

Theoderik 1.
Theoderik 1., gotisk konge. Se artiklen: Theoderik 1.

Theoderik 2.
Theoderik 2., gotisk konge. Se artiklen: Theoderik 2.

Theoderik den Store.
Theoderik den Store, gotisk konge. Se artiklen: Theoderik den Store

Theodor Freiesleben
Theodor Freiesleben (20. september 1825 - 2. august 1906), dansk officer, født i Horsens, død i København, blev 1844 sekondløjtnant ved 3. Dragonregiment og deltog i kampen ved Bov og slaget ved Slesvig. 1849 var han kommandant i hovedkvarteret hos general Rye, blev premierløjtnant og deltog i kampene ved Kolding, Vejle og Århus, mens han 1850 fungerede i samme egenskab ved 1. Armédivision og deltog i slaget ved Isted. 1851 blev han ansat ved det slesvigske Gendarmerikorps, men kom 1856 tilbage til 3. Dragonregiment, blev ritmester 1860 og rykkede 1864 i felten som eskadronschef. I februar blev han ansat ved 4. Divisionsstab og deltog i kampen ved Vejle, mens han senere blev souschef ved det nørrejyske Armékorps og 1867 ved 2. Generalkommando. Udnævnt til oberst 1876 blev han chef for 4. Dragonregiment, men stilledes 1885 i spidsen for det miliære Gendarmerikorps, hvis ordning han forberedte og gennemførte. 1887 blev han generalmajor og generalinspektør for Rytteriet, mens han 1895 afskedigedes og derefter blev formand for de danske våbenbrødre.

Theodore Roosevelt
Theodore Roosevelt (27. oktober 1858 - 6. januar 1919), USA's 26. præsident og i 1906 modtager af Nobels Fredspris for sine bestræbelser for at afslutte den russisk-japanske krig.

Theophilus Hansen
Theophilus Hansen, 1813-1891, dansk arkitekt som var virksom i Wien og dér opførte flere offentlige bygninger.

Theos
Gud.

Theriak
1. Universalmikstur.
2. Latværge af 12-14 stoffer.

Theriomorfi
Abnorm dyrelighed hos mennesker.

Thesaurarius
Skatmester.

Thesaurus
1. Skat, skatkammer.
2. Større ordbogsværk.

Thespiade
Teaterhistorie.

Thespiskærre
Transportmiddel for omrejsende teater.

Theta
Græsk bogstav.

Thingbæk kalkmine
Kalkmine ved Arden.

Thomas Alfred English
Thomas Alfred English (9. december 1819 - 14. april 1889), dansk ingeniør fra København, byggede som Indehaver af ingeniørfirmaet English & Hanssen en række vand- og gasværker i danske og svenske byer. Blandt disse kan særlig fremhæves det kommunale vand- og gasværk i Odense. Det blev bygget 1852 og var det første danske anlæg af denne art.

Thomas Bartholin
Thomas Bartholin (20. oktober 1616 - 4. december 1680), dansk læge. Se artiklen: Thomas Bartholin

Thomas Edison
Thomas Alva Edison (11. februar 1847 - 18. oktober, 1931) var en amerikansk opfinder og forretningsmand som udviklede en lang række vigtige forbrugsvarer. Blandt hans opfindelser var fonografen (1877), en forbedring af den elektriske glødelampe (1879) og diktafonen (1887).

Thomas Jefferson
Thomas Jefferson, USA's 3. præsident. Se artiklen: Thomas Jefferson

Thomas Kingo
Thomas Kingo (1634-1703), blev født i Slangerup, Frederiksborg Amt. Salmedigteren Thomas Kingo var sognepræst i Slangerup. Fra 1677 var han biskop over Fyns Stift.

Thomas Mann
Thomas Mann, forfatter. Se artiklen: Thomas Mann

Thomas Moran
Thomas Moran (12. januar 1837 - ), engelsk-amerikansk kunster født i Bolton (Lancashire i England). Ligesom sin bror Edward Moran studerede han under Hamilton og fortsatte sin uddannelse i Europa. Her påvirkedes han især af Turners kunst. To rejser til Yellowstonefloden gav anledning til nogle af hans betydeligste arbejder, af hvilke flere kom til Washington (Canon of the Yellow Stone). Andre værker: Den sidste pil, Efterår, Isbjerg i det atlantiske hav, Storm på Long Island med flere. Thomas Moran, der ligesom Edward Moran var medlem af det amerikanske nationalakademi, har desuden leveret talrige illustrationer til bøger og tidsskrifter og raderet mange gode landskabsblade.

Thomas Young
1773-1829. Engelsk fysiker, læge og egyptolog. Thomas Young påviste lysets interferens, opdagede øjelinsens akkomodationseven og forklarede farveopfattelsen. Som egyptolog fastslog han betydningen af mange grundlæggende hieroglyffer.

Thomimen
Læren om forudbestemmelsen til nåden ifølge Thomas Aquina.

Thomist
Tilhænger af Thomimen.

Thor
Tordenguden i nordisk mytologi. Thor ejede hammeren Mjølner.

Thora
De fem mosebøger.

Thorax
Brystharnisk.

Thorkild Hansen
Thorkild Hansen (født 9. januar 1927). Dansk forfatter, hvis hovedværker er romanen Det lykkelige Arabien (1962) og romantrilogien om den danske slavehandel: Slavernes kyst (1967), Slavernes skibe (1968) og Slavernes øer (1970).

Thorsager Kirke
Jyllands eneste rundkirke.

Thorvald Stauning
Thorvald Stauning var den første danske socialdemokratiske statsminister, han sad på statsministertaburetten i sammenlagt 15 år og 9 måneder.

Thot
Thot, skrivekunstens gud (Ægypten). Se artiklen: Thot

Threnodi
Klagesang.

Threnoi
Klagesange.

Threpsis
Ernæring.

Threptisk
Nærende.

Thrill
Gennembæve.

Thriller
En thriller er en nervepirrende film, roman eller skuespil. Betegnes også en gyser.

Thrips
Små plantesugende, vingede insekter på ca. 1-2 mm. De bliver også kaldt for gnavpander, tordenfluer og frynsevinger.

Thrombe
Fastsiddende prop af levret blod.

Thrombose
Tilstopning af en blodåre ved en thrombe.

Thule
Thule, øland i de nordiske have. Se artiklen: Thule

Thurø
På Thurø findes Danmarks ældste suttetræ, en hyld hvori børnene hænger deres sutter når de er groet fra dem - eller når deres forældre og pædagoger gerne så at børnene snart groede fra deres tandforvridende sutter.

Thyra Danebod
Gorm den Gamles kone.

Ti
Ti angives med tallet 10.
Ti er grundtallet i vores talsystem titalssystemet.
Romertallet for ti er X.
Præfikset deka angiver en faktor ti for eksempel dekameter.
Der er:
* 10 bud i Det Gamle Testamente
* 10 ægyptiske plager i Det Gamle Testamente

Tiara
Pavens tredobbelte krone.

Tiberen
Tiberen er en flod i Italien. Løber igennem Rom.

Tiberius
Tiberius, romersk kejser. Se artiklen: Tiberius

Tibia
Romersk fløjte.

Tibialia
1. Benbind.
2. Strømpe.

Tic
Tic er en betegnelse for en vanemæssig nervøs trækning.

Tic convulsif
Ansigtskrampe.

Ticket
1. Billet.
2. Totalisator-bon.

Tidselsommerfuglen
Tidselsommerfuglen er den mest udbredte dagsommerfugl i verden. Kun på Antarktis og i Sydamerika mangler den. Sommerfuglen overvintrer ikke i Danmark, men kommer hertil i forsommeren fra Nordafrika og Mellemøsten. Antallet af tidselsommerfugle i Danmark varierer meget fra år til år. Det ser ud til, at hvert tiende år er specielt tidselsommerfugl-år.
Tidselsommerfuglen er temmelig stor med et vingefang mellem 50-60mm. Der er ikke den store forskel på kønnene og variationen er i det hele taget lille.
Indvandrende sommerfugle lægger æg på mange forskellige blomster: tidsler, bynke, nælder, katost, potentil osv. Ægget klækkes efter 3-7 dage. 3-4 uger senere er larven udvokset og forpupper sig. Efter to uger klækkes puppen og den voksne sommerfugl kommer frem.
Klassifikation:
* Rige: Dyr (Animalia)
* Række: Leddyr (Arthropoda)
* Klasse: Insekter (Insecta)
* Orden: Sommerfugle (Lepidoptera)
* Familie: Takvingefamilien (Nymphalidae)
* Art: Cynthia cardui

Tidszone
Efter en international overenskomst er jorden inddelt i 24 tidszoner, hver med sin normaltid.
Nulpunktet er 0-meridianen der går igennem Greenwitch i England. Herfra går der 24 tidszoner ud med 15 graders mellemrum. Hver zone repræsenterer en time. Det vil sige når klokken er 6.00 i 0-meridianen så er klokken i for eksempel Danmark 7.00, da vi ligger i tidszonen lige før og i og med at solen står op i øst, når den os en time før den når England.
På den modsatte side af jorden i forhold til Greenwitch går datolinjen.

Tiffin
(anglo-indisk) frokost.

Tiger
Tiger, pattedyr. Se artiklen: Tiger

Tigris
Flod i Irak. Løber nordøst for Eufrat. Floden udspringer i Tyrkiet.

Tikal
En af de største mayalokaliteter. Placeret i det nordlige Guatemala og aktivt cirka 250-900, men kan have været beboet senere. Genopdaget 1848 af Modesto Mendez og Ambrosio Tut. Optaget på Unescos liste over verdenskulturarv.