LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Tram - Trit

Trambus
Endnu midt i 1900-tallet besørgedes den offentlige personbefordring i Århus af sporvogne og trambusser.
Intet tyder på at disse trambusser i deres indretning eller brug adskilte sig fra andre byers busser. Snarere er forklaringen den at kommunen har fundet denne (amerikanske?) betegnelse mere passende end »bus« eller »bybus«.
I dag er ordet trambus ikke blot gået af brug, men i glemme.

Trame
1. Islæt.
2. Hemmeligt forbund.

Tramere
1. Slå islæt i.
2. Anstifte sammensværgelse, oprør.

Tramontan
Nordenvinden.

Tramp
Landstryger.

Trampbåd
En trampbåd er en fragtdamper uden fast rute.

Trampolin
Fjedrende springbræt.

Tran
Fedtstof udvundet af hvaler.

Trance
Et mediums hypnosetilstand.

Tranche
Fransk for skive.

Tranchée
Skyttegrav.

Tranchere
Tranchere er en fransk betegnelse for at skære i skiver eller stykker.

Trancherkniv
Forskærekniv.

Tranebær
Tranebær (Vaccinium oxycoccus) er i familie med tyttebær, og sjældne i Danmark, men udbredt i resten af Nordens højmoser og på heder. Busken er krybene stedsegrøn med små tynde stængler. Bladene er små og blanke og blomsterne pink.
Bærrene er små, røde og runde og sidder som perler på en snor. De har en bitter-syrlig smag og anvendes især til syltning.
I USA fås tranebær ved juletid, og den sort der dyrkes i USA kaldes Cranberry, og kan blive lige så store som kirsebær. Cranberrysovs serveres til kalkunen på Thanksgiving Day.
I gammel tid blev tranebærret brugt som middel mod skørbug på grund af et meget højt indhold af C-vitamin.

Tranefugle
Tranefugle, en orden af fugle. Se artiklen: Tranefugle

Tranquillo
Tranquillo er et musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles roligt.

Transaktion
1. Foretagende, handling.
2. Manøvre.
3. Handel (kan have betydningen af at være en tvivlsom handel).

Transaktionel
Pengemæssig.

Transalpinsk
Hinsides (med betydningen nord for) Alperne.

Transatlantisk
Hinsides Atlanten.

Transcendens
Det at være oversanselig, overskridende sine grænser.

Transept
Tværskibet i en kirke.

Transeundo
I forbigående.

Transfer
1. Pengeoverførsel.
2. Overføringsbillede.

Transferabel
Som man kan oversætte, overføre.

Transfiguration
Det at antage en anden skikkelse.

Transformation
Omdannelse, forvandling.

Transformator
En transformator er et apparat der omdanner elektrisk vekselstrøms spænding.

Transformere
Omdanne, forvandle.

Transfundere
Foretage blodoverførsel.

Tranfusion
Blodoverførsel.

Transgredere
Forhandle, slutte forlig.

Transigibel
Som lader sig forhandle.

Transistor
1. Forstærker- og ensretterelement.
2. Radio med transistorer.

Transistorisere
Forsyne med transistorer.

Transit
Passage af personer eller varer gennem et fremmed land.

Transitere
Foretage transit.

Transiterende
Transiterende er en betegnelse som anvendes om en veksel udstedt og betalbar i udlandet.

Transition
Overgang.

Transitiv
Transitiv er en betegnelse for et udsagnsord, som kan have genstandsled.

Transitorisk
Forbigående.

Transkontinental
Tværs over et fastland.

Transkription
Omskrivning.

Translatere
Oversætte.

Translation
Oversættelse.

Translatrice
Kvindelig oversætter.

Translatør
Oversætter.

Translokation
1. Omflyttelse.
2. Skolefest med meddelelse om elevernes standpunkt, eksamen og overgang til næste klasse (-trin).

Translucens
Gennemskinnelighed.

Translucent
Gennemskinnelig, klar.

Transmarin
Hinsides havet.

Transmigration
1. Udvandring.
2. Sjælevandring.

Transmigrere
Udvandre.

Transmissibel
Som kan overføres.

Transmission
1. Overførsel.
2. Kraftoverføringsmekanisme.
3. Radioudsendelse.

Transmittere
1. Overføre.
2. Udsende i radio.

Transmontan
Transmontan er en betegnelse for hinsides (syd for) bjergene (for eksempel Alperne).

Transmutabel
Foranderlig.

Transmutation
Omdannelse.

Transmutere
Forvandle.

Transparens
Gennemsigtighed.

Transparent
1. Gennemsigtig.
2. Billede eller lignede, der har gennemsigtighed.

Transpiration
Svedafsondring, sved.

Transpirere
Svede.

Transplantation
Det at overføre væv eller organer.

Transplantere
At transplantere indbærer, at overføre væv. For eksempel hud, organer eller gener fra et sted af legemet til et andet, eller til en anden organisme.

Transponere
1. Transponere er en musikalsk betegnelse for at overføre musik fra en tonart til en anden ved transposition.
2. Flytte, sætte om.

Transport
1. Transport er befordring af mennesker eller varer fra et sted til et andet. Termen er afledt af Latin trans der betyder over og portare der betyder at bære.
Almindelige former af moderne transport omfatter menneskedrevne køretøjer, motoriserede køretøjer, toge, fly og skibe. Transport og kommunikation er begge substitutter og komplementerende, transportvækst ville være umuligt uden kommunikation og vækst i den ene vil lede til vækst i den anden.
2. Førsel, sending, overførsel.

Transportabel
Flyttelig, rørlig, som kan overdrages.

Transportere
Bringe, sende, føre.

Transposition
Transposition har flere betydninger herunder:
1. Det at flytte.
2. I musikalsk betydning en betegnelse for overføring til en anden tonart.
3. I matematik en betegnelse for flytning til den anden side af lighedstegnet.

Transsubstantiation
Brødets og vinens forvandling til Kristi legeme og blod.

Transsudat
Blodvækse der foretager gennemsivning af blodkarrene.

Transsudation
Gennemsivning af blodkarrene.

Transsudere
Sive igennem.

Transversal
Transversal har flere betydninger, herunder:
1. Tvær-.
2. I matematikken en ret linje, der skærer en kurve eller polygon.

Transvestit
En transvestit er en person med en sygelig tilbøjelighed til at klæde sig i det andet køns tøj.

Trapez
1. En trapez er en firkant med to parallelle sider.
2. Gynge til gymnastik.

Trapezit
Veksellerer.

Trapezoide
En vilkårlig firkant.

Trapholtmuseet
Trapholtmuseet er beliggende ved Kolding fjord.

Trapper
Pelsjæger, der anvender fælder.

Trappistøl
Stærke og smagfulde ales. De fleste ligger mellem 7 og 11% alkohol.

Trassant
Den der trækker en veksel på en anden.

Tratte
En tratte er en trasseret (trukket) veksel.

Trattoria
Spisehus, restaurant.

Traulisme
Læspen.

Trauma
1. Legemsbeskadigelse.
2. Sjælelig rystelse.

Traute Lafrenz
Traute Lafrenz (3. maj 1919 i Hamborg) var medlem af den tyske modstandsgruppe Weisse Rose.
Af folkedomstolen under forsæde af Roland Freisler blev hun i 1943 dømt til et års fængsel.
Traute Lafrenz rejste senere til USA.

Travade
Voldsom kortvarig storm fra mange sider med regn og askefald.

Traveller
1. Rejsende.
2. Turist.

Travellers' checks
Rejsechecks.

Traversere
Gå tværs igennem.

Travestere
1. Forklæde.
2. Fremstille som latterliggørende parodi på højtideligt værk.

Travesti
Vrængbillede, forvrængning.

Trawl
Slæbenet, vod, stort fiskenet som slæbes over havbunden.

Trawler
En trawler er en fiskekutter, som anvender et stort fiskenet som slæbes over havbunden.

Treblinka
Treblinka er en lille landsby i Mazowieckie provinsen i Polen. Landsbyen havde i 1984 330 indbyggere.
Under 2. verdenskrig oprettede det nazistiske Tyskland en udryddelseslejr umiddelbart i nærheden af landsbyen: Treblinka Koncentrationslejren.

Treblinka Koncentrationslejren
Treblinka koncentrationslejren var en udryddelslejr beliggende få timers kørsel med tog fra Warszawa. Man mener at mindst 800.000 mennesker omkom her i den periode lejren var aktiv, men tallet er estimeret fra alt fra 700.000 til 1.400.000.
Den 25. april 1988 i Israel blev John Demjanuk dømt til døden for forbrydelser begået mod menneskeheden i lejren.

Tredive
30
Der er:
* 30 dage i månederne april, juni, september og november

Trek
Udvandring.

Trekantregeringen 1957-1960
Trekantregeringen 1957-1960 bestod af Socialdemokratiet, Retsforbundet og de radikale.

Trekker
Udvandrer.

Trelegemeproblemet
Trelegemeproblemet går ud på at bestemme bevægelsen af tre legemer, som gensidigt tiltrækker hinanden. Bortset fra visse specialtilfælde er problemet uløseligt. I Danmark har især Elis Strömgren (1870-1947) beskæftiget sig med problemet.

Trema
Trema er en betegnelse for tegnet ¨ over en vokal. Tegnet indikerer at vokalen skal udtales selvstændigt.

Tremolando
Med bæven (musikalsk).

Tremolo
Bæven.

Tremulant
Bævende tone.

Tremulation
Bæven, sitren.

Tremulere
Synge eller spille med en bæven.

Trenchcoat
Regnfrakke.

Trense
Let hestebidsel.

Trepan
Bor til åbning af kraniet.

Trepidation
Skælven, angst.

Trepidere
Skælve.

Très humble serviteur
Ærbødigste tjener.

Treårskrigen
Treårskrigen 1848-50 udbrød foråret 1848. Se artiklen: Den første slesvigske krig

Tretten
13 er et primtal og det syvende af Fibonaccis tal. Forbundet med uheld på baggrund af beretningen om Jesus og de 12 disciple, der ved den sidste nadver sad 13 til bords. Mange hoteller mv. har således ikke angivet nogen 13. etage. Tallet indgår desuden som sidste led i besværgelsen 7-9-13.
Der er:
* 13 klør, 13 spar, 13 hjerter og 13 ruder i et sæt spillekort

Triade
1. Trehed.
2. Værk i tre afsnit.

Triage
Udskudsvarer.

Trial
1. Prøve, forsøg.
2. Retssag, prøveridt, prøvekørsel.

Trialisme
Trialisme er den anskuelse, at mennesket er sammensat af tre dele legeme, sjæl og ånd.

Trialist
En trialist er en tilhænger af trialismen, som har den anskuelse, at mennesket er sammensat af tre dele legeme, sjæl og ånd.

Triangel
1. Trekant.
2. Slaginstrument der består af en trekantet bøjet stålstang.

Triangulation
Opdeling i trekanter.

Triarki
Tremandsråd.

Trias
Den ældste del af jordens middelalder.

Tribade
Homoseksuel kvinde.

Tribadi
Kvindelig homoseksualitet.

Tribachys
Versfod af tre korte stavelser.

Tribulation
Genvordighed, ærgrelse.

Tribun
Oldromersk senator.

Tribunal
Domstol.

Tribunat
Tribun-embede.

Tribune
Talerstol, forhøjning.

Tribut
1. Afgift.
2. Skat fra et overvundet eller besejret land.
3. Hyldest.

Tricennal
Som varer et tidsrum af 30 år.

Tricennium
Tidsrum af 30 år.

Trichisme
Hårspaltning.

Trichomykose
Svamp i håret.

Trichorrhe
Håraffald.

Trichosis
Behårethed.

Trick
Kneb, fif.

Tricolore
Triocolore er en betegnelse for det trefarvede franske flag.

Tricykel
Trehjulet cykel.

Triduum
Et tidsrum af tre dage.

Triedrisk
Med tre sider.

Triennal
Tilbagevendende hvert tredje år.

Triennale
Et triennale er et arrangement der afholdes hvert tredje år.

Triennium
Tidrum af tre år.

Triere
Triere, krigsskib. Se artiklen: Triere

Trifolium
Kløver.

Triftong
Trelyd (tre vokaler i en stavelse).

Triga
Trespand.

Triglotte
Tresproget bog eller person.

Trigon
Trekantet.

Trigonometri
Trekantberegning.

Trihemitonium
Den lille terts.

Trikin
Indvoldsorm.

Trikiner
Rundorm, samt dennes larver. Udvikles i tarmkanalen hos pattedyr. Smitten overføres normalt ved, at døde dyr med trikiner ædes af kødædende dyr.

Trikofil
Hvis man bliver seksuelt tiltrukket af hår, hvad enten det er dyrepels, hår på hovedet eller de små stive under armene, er man trikofil.

Trikoline
Et skjortestof.

Trikoloren
Det trefarvede franske flag.

Trikom
Plantehår.

Trikot
Stramtsiddende artistdragt.

Trikotage
Strikkevarer.

Trilateral
Tresidet.

Trilemma
Valg mellem tre muligheder.

Trilingvisk
Tresproget.

Trillion
En million billioner eller et et-tal efterfulgt af 18 nuller.

Trilogi
1. Trehed.
2. Værk i tre afsnit.

Trimaran
I skibsterminologi betegnelsen for et treskroget fartøj, gerne med et stort midterskrog og to mindre sideskrog, som alle er forbundet over vandlinjen.

Trimester
Tidsrum af tre måneder.

Trimeter
Verslinje på seks jamber.

Trimme
Justere, ordne.

Trimning
Ordning af en dyrs (for eksempel en hund) pels.

Trinidad og Tobago
Trinidad og Tobago, land i Sydamerika. Se artiklen: Trinidad og Tobago

Trinitarisk
Vedrørende Treenigheden.

Trinitatis
1. søndag efter pinse.

Trinitet
Treenighed.

Trinom
Tre-leddet.

Trinomium
Tre-leddet talstørrelse.

Trio
1. Tremands band/orkester.
2. Komposition for tre instrumenter.
3. Blødere mellemsats af lyrisk karakter.

Triol
Tre lige lange noder, der spilles i samme tid som ellers to af samme værdi.

Trionfante
Triumferende, jublende.

Trip
1. Tur, rejse, udflugt.
2. Narkotikarus.

Tripartere
Tredele.

Tripartering
Tredeling.

Tripartit
Tredelt.

Tripel-Alliance
Treforbund.

Triple
Tredobbelt

Triplere
Tredoble.

Triplet
1. Tohjulet cykel til tre personer.
2. Trehed.

Triplealliance
Tremagtsforbund.

Triplex
Trefold.

Triplik
Sagsørerens 3. indlæg.

Triplicere
Afgive en triplik.

Triplicitet
Trefoldighed.

Triplum
Det tredobbelte.

Tripod
Trefod.

Tripoli
Tripoli, hovedstad i Libyen. Se artiklen: Tripoli

Tripsis
Gnidning.

Triptisk
Gnide-.

Triptyque
Grænsepassérseddel for bil.

Trisektion
Tredeling.

Trisekere
Tredele.

Triskaidekafobi
Triskaidekafobi er frygten for tallet 13.

Tristan og Isolde
Opera af Wagner, komponeret 1859. Handlingen udspiller sig på Tristans skib, i Cornwall samt i Bretagne.

Tristezza
Sørgmodighed.

Tristia
Klagesange.

Tristikon
Strofe på tre linjer.

Tristitia
Sørgmodighed.

Tristrofon
Digt på tre strofer.

Trisyllabisk
Trestavelses-.

Trisyllabum
Trestavelsesord.

Triteisme
Tro på tre guder.

Triticale
Triticale er en kunstigt frembragt krydsning mellem rug og hvede.

Triton
Havmand med fiskeunderkrop.

Tritonus
Den forstørrede kvart.

Trituration
Pulverisering.

Triturere
Knuse.