LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Triu -

Triumf
Sejr (sejrstog), glæde, hyldest (hyldestfest), hoveren.

Triumfal
Triumf-.

Triumfator
Sejrherre.

Triumfere
Sejre, være ovenpå, hovere, vise skadefryd.

Triumvir
Medlem af et tremandsråd.

Triumvirat
Tremandsråd.

Triunitet
Treenighed.

Trivalent
Med valensen tre.

Trivalitet
1. Forslidt udtryk.
2. Fortærskethed, kedsommelighed.

Trivial Pursuit
Trivial Pursuit er et paratvidenspil opfundet af Chris Haney og Scott Abbott i 1979. Spillet findes i forskellige udgaver anlagt efter emne eller målgruppe. På verdensplan er spillet solgt i mere end 75 millioner eksemplarer.
I den klassiske udgave er spørgsmålene inddelt i seks kategorier (Geografi, Underholdning, Historie, Kultur/litteratur, Natur/Videnskab og Sport/Fritid). Spørgsmålene læses fra et spørgsmålskort. Spillerne svarer efter tur, idet en spiller dog kan fortsætte med at svare, hvis denne formår at svare korrekt. Svarer en spiller korrekt mens vedkommende har sin spillebrik placeret på et kategorimærkefelt, erhverves et såkaldt kategorimærke (populært kaldet en »ost«), og når en spiller har erhvervet seks forskellige kategorimærker svarende til de seks kategorier, kan vedkommende forsøge at vinde spillet på spillepladens midte ved enten at besvare et spørgsmål i en kategori valgt af modspillerne eller ved at besvare et forud vedtaget antal spørgsmål fra et spørgsmålskort.

Trivialitet
Gammel traver.

Triviallitteratur
Triviallitteratur er en betegnelse for underholdningslitteratur som normalt ikke anses for at have et kunstnerisk formål.

Trivialroman
Trivialroman betegner en roman, der på en skabelonagtig og stereotyp måde beskriver et handlingsforløb med ikke særligt udviklede figurer.

Triviel
Kedelig, trist, fladtrådt, forslidt.

Trivium
Trevejen til veltalenhed.

Triør
Frø-rensemaskine.

Trochoidal
Hjulformet.

Troels Kløvedal
Troels Kløvedal (født Troels Beha Erichsen den 2. april 1943 i København) er en dansk forfatter med base i Ebeltoft. Kløvedal er kendt for sine jordomrejser med skibet Nordkaperen.
Kløvedal er bror til socialrådgiver Hanne Reintoft og tv-direktør Bjørn Erichsen.

Troels Trier
Sanger der i 1970'erne slog igennem som grotesk frontfigur i Røde Mor.

Trofologi
Ernæringslære.

Trofoneurose
Nervøse ernærings- og vækstforstyrrelser.

Trofæ
Sejrstegn, sejrsminde, krigsbytte.

Troglodyt
Troglodyt er en huleboer.

Troja
Troja, oldtidsby som med list blev indtaget af Achilleus og Odysseus.

Trojka
Trojkaen er en russisk vogn med trespand.

Trojkaridt
Kunstridt stående på tre heste.

Trokæ
Versfod på en lang og en kort stavelse.

Troldkrabbe
Troldkrabbens længde er 11 cm. Den lever i Skagerrak og Katttegat på dybder over 10 meter og den skylles ikke ind på stranden. Hos den danske art, Lithodes maja, er den ene klo større end den anden. Den spiser små fisk og døde dyr. Dens fjende er hummeren.

Tromba
Trompet.

Trombe
Skypumpe.

Trombone
Basun.

Trompetblad
Trompetblad, som er en nordamerikansk kødædende plante, blev for første gang fundet i Danmark i Bagholt Mose på Sjælland i 1987.

Troms
Troms er en provins i Norge. Befolkningstallet i 2002 var 151.673 indbyggere, svarende til 3,3% af den totale befolkning. Arealet er på 25.848 kvadratkilometer. Administrationen er placeret i Tromsø.
Kommuner
* Balsfjord
* Bardu
* Berg
* Bjarkøy
* Dyrøy
* Gratangen
* Harstad
* Ibestad
* Karlsøy
* Kvæfjord
* Kvænangen
* Kåfjord
* Lavangen
* Lenvik
* Lyngen
* Målselv
* Nordreisa
* Salangen
* Skjervøy
* Skånland
* Storfjord
* Sørreisa
* Torsken
* Tranøy
* Tromsø

Trondheim
Trondheim er Norges tredjestørste by. Byen er mere end 1.000 år gammel og Tordenskjolds fødeby.

Trope
1. Liturgisk middelalderdigtning.
2. Billedligt udtryk.

Troperne
De varme lande.

Tropisk
1. Billedlig.
2. Vedrørende eller varmt som i troperne.

Tropologi
Læren om billedlig tale.

Troppo
Musikalsk udtryk med betydningen for meget.

Troppo forte
For kraftigt.

Troppo piano
For svagt.

Tros
Tros er en betegnelse for militære vogne til materiel.

Trottoir
Fortorv.

Troubadour
Middelalder-skjald.

Troy-vægt
Vægtmål for guld, sølv, medicinalvarer.

Truck
En truck er en lille lastbil.

Truisme
Banal sandhed.

Trussereder
Eb trussereder er en person, der skyder penge i et skib for at opnå en skattefordel igennem afskrivningerne på skibet.

Trust
Sammenslutning.

Trubaduren
Opera af Verdi, komponeret 1853. Handlingen udspiller sig i Spanien i det 15. århundrede.

Trud
Fra den nordiske mytologi: Trud er Tors datter.

Trumandoktrinen
Trumandoktrinen fra 1947 gik ud på, at det skulle være USA's politik at hjælpe »frie folk til at forme deres egen skæbne på deres egen måde«.

Trygve Lie
Trygve Lie (16. juli 1896 - 30. december 1968) var en norsk politiker. Fra 1946 til 1952 var han de Forenede Nationers første generalsekretær.

Trykke
Vildt, der holder hårdt (er svært at jage op).

Tryllefløjten
Opera af Mozart (Die Zauberflöte), komponeret 1791. Handlingen foregår i Nattens dronnings og Sarastros østlige lande.

Trym
Trym den larmende er i nordisk mytologi en jætte der var ugift og boede med sin søster. Trym stjal Mjølner og ville giftes med Freja. Trym blev stået ihjel af Tor.

Træ
Det første træ dukkede op på jorden for 380 millioner år siden, i den tidlige devonperiode.

Trægrænse
Trægrænsen er der hvor skoven afløses af tundra, fordi træerne kræver cirka en måned med en gennemsnitstemperatur over 10°C for at kunne vokse og sætte frugt en gang imellem.
Trægrænsen danner grænse imellem den borale klimazone (med nåletræer) og den arktiske/alpine klimazone med kun dvægbuske og urter.
Det er sjældent, at man kan se den virkelige trægrænse på en bjergside selvom træerne forsvinder i en bestemt højde, da det ofte er jordbunden der bliver for ringe og den udtørende blæst der bliver for slem over en vis højde. Træerne skal havde en vis mængde nedbør for at kunne overleve de græsende dyrs nedbidning. Ellers afløses skoven af prærie eller af savanne i den tropiske klimazone. I fortiden da der fandtes mammutter og andre store dyr, var trægrænsen nok mindre tydelig end i dag, og den arktiske klimazone var mere præget af græs, end af dværgbuske.

Trækfugl
Fugle, der forår og efterår foretager retningsbestemte træk mellem et yngleområde og et vinterkvarter.

Trækgæst
Fugle, der under trækket gør et kortere eller længere ophold i landet.

Trække an
Betegnelsen bruges om en stående hund, der har fået fært af vildt.

Trækrute
Den rute, en fugl følger for at komme fra ynglepladsen til vinteropholdsstedet eller omvendt.

Træn
En hærs transportvogne.

Træne
Øve, opøve, indøve.

Træspidsmus
Træspidsmus er en orden af pattedyr. Se artiklen: Træspidsmus

TS
TS er forkortelse for terrænstreg og benyttes ligeledes ved angivelser af vinkel i terrænstreger for eksempel 4480TS.

Tsar
Tsar er en titel for russiske kejsere.

Tsarevitj
Russisk kejsersøn.

Tsarevna
Russisk kejserdatter.

Tsarisme
Tsarvælde.

Tsaritsa
Russisk kejserinde.

Tsetse-fluen
Tsetse-fluen er en afrikansk flue der overfører sovesyge.

Tsing Pao
Tsing Pao, Kejserens Efterretninger, er højst sandsynlig verdens ældste avis. Den blev trykt med trætavler, hvor teksten var udskåret. Den udkom i Beijing omkring år 1000 før Kristus. Anders Bordings Den Danske Mercurius regnes som den første danske avis. Den udkom 1666-77. Danmarks ældste provinsavis er Fyens Stiftstidende, som blev grundlagt i 1772.

Tsunami
Flodbølge på op til 100 meters højde, fremkaldt af undersøiske jordskælv, meteoritter der rammer havoverfladen eller forskydninger i kontinentalpladerne. Ordet er sammensat af de japanske ord for tsu (havn) og nami (bølge).

Tuan
Malajisk for herre.

Tuaregfolket
Tuaregfolket lever i Sahara ørkenen.

Tuba
1. Bastrompet.
2. Gammel romersk krigstrompet.

Tuber
Organisk knude.

Tuberculum
Lille tuber.

Tuberkulin
Præparat der bruges til påvisning af tuberkulose.

Tuberkulom
Svulst af tuberkuløst betændelsesvæv.

Tuberkulose
Tuberkulose er en kronisk betændelsessygdom.

Tuberkuløs
Lidende af eller vedrørende tuberkulose.

Tuberositet
Det at være knudret eller knoldet.

Tuberøs
Knudret, knoldet.

Tubuløs
Rørformet.

Tucuman
Argentinsk by.

Tudse
Tudsen er en af de mest almindelige padder i Danmark. En tudse ligger i dvale om vinteren. En voksen huntudse kan blive cirka 10-12 cm lang, og en voksen hantudse er 7-8 cm lang. En tudse spiser orme. Den lever hvor der er sumpet, så er den camoufleret, for den ligner jord. Den har ikke mange fjender, fordi den udsender en lugt, så den ikke bliver angrebet. Hvis den føler sig truet, rejser den sig på alle fire, og puster sig op. Dens fjender er: snogen og storken. En tudse har en lang tunge, som den kan fange sin mad med. Dens hud er ret tynd, så den tørrer ret nemt ud. Den lever på land og i vand, en tudse kan godt svømme. En tudse er ikke særlig hurtig, og det er sjældent, at den springer. I løbet af 8-10 dage bliver æggene til små haletudser. Og sidst på sommeren bliver de til tudser. En tudse har lunger, den trækker vejret med munden.
Tudser kendes fra frøer på deres mere kluntede kropsform, de kortere bagben og den meget vortede hud. Vores tudsearter lægger deres æg som lange strenge hvorimod frøer lægger dem i klumper.

Tuf
Porøse bjergarter.

Tukaner
Tukaner, familie af spættefugle. Se artiklen: Tukaner

Tulipan
Tulipaner er en slægt af planter tilhørende liljefamilien med omkring 100 arter. Se artiklen: Tulipan

Tumba
Sarkofaglignende gravmæle.

Tumbler
Tøjtørringsmaskine.

Tumefaktion
Opsvulmen.

Tumid
Opsvulmet.

Tumiditet
Svulst, hovenhed.

Tumor
Tumor er et lægeligt fagudtryk for en svulst eller knude. En malign tumor er ondartet og en benign tumor er godartet.

Tumor cerebri
Hjernesvulst.

Tumult
Uroligheder, tummel, larm, optøjer, opstandelse.

Tumultuant
En tumultuant er en person der er støjende eller oprørsk.

Tumultuoso
Stormende.

Tumulus
Gravhøj.

Tundra
En tundra er en subarktisk strækning, hvor vegetationen hovedsaglig består af mos og lav.

Tune
At tune vil sige at finindstille en maskine til at yde bedst muligt.

Tunesien
Tunesien, land i Nordafrika. Se artiklen: Tunesien

Tunika
Tunika er en oldromersk klædning anvendt under togaen.

Tunnel
Underjordisk gang.

Tupilak
Fabeldyr, hjælpeånd.

Tur og Retur
Frem og tilbage, hen og hjem.

Turban
Musselin-beviklet fez.

Turbation
Forvirring, optøjer.

Turbator
Urostifter.

Turbere
Fremkalde forvirring.

Turbine
1. En turbine er en skovlhjul-motor drevet af vand, damp eller trykluft.
2. Hvirvelhjul.

Turbulent
Larmende, urolig.

Turf
1. Grønsvær.
2. Hestevæddeløbsbane.

Turgescens
Det at svulme eller strutte.

Turgor
Svulmen.

Turisme
Turisme er et udtryk for rekreationsrejser. Se artiklen: Turisme

Turkis
Turkis eller tyrkis er en grønligblå farve.

Turkish delight
Turkish delight er en slags konfekt fra Tyrkiet. I Tyrkiet kaldes det for Rahat, og det er lyserødt og hvidt og sødt.

Turkmenistan
Turkmenistan er et land i Centralasien. Se artiklen: Turkmenistan

Turné
Rundfærd, (alm.) kunstnerrejse, rundrejse.

Turnere
Gå på rundrejse.

Turnering
1. Dyst (leg).
2. Ridderdyst.
3. Serie af sportskampe.

Turnus
1. Skifte.
2. Tilbagevendende serie.
3. Unge lægers hospitalstjeneste.

Tusch
Vandfarve af fin sod.

Tusindben
Tusindben, klasse af leddyr. Se artiklen: Tusindben

Tuske
Bytte, drive byttehandel.

Tuskhandel
Byttehandel.

Tussis
Hoste.

Tussis convulsiva
Kighoste.

Tutel
Umyndighed, formynderskab.

Tutelar
Formynderskabs-.

Tutor
Formynder.

Tutta la forza
Med fuld styrke.

Tutte le corde
Uden dæmper.

Tutti
Musikalsk udtryk med betydningen alle.

Tutti frutti
Italiensk for frugtsalat.

Tuvalu
Tuvalu er et land i Oceanien. Se artiklen: Tuvalu

Tux
Navnet på Linuxs officielle logo og maskot, pengvinen Tux. Tux er skabt af Larry Ewing med programmet »The GIMP«.

Tübingen
Universitet i Tyskland grundlagt i 1477.

Tweed
Groft uldent klædestof.

Twilight
Tusmørke.

Tycho Brahe
Tycho Brahe (1546-1601), et af de store navne i dansk videnskabs historie, grundlagde den moderne observerende astronomi.
Allerede i oldtiden havde astronomerne observeret, men Tychos indsats var at han indså at fremskridt i astronomien forudsatte systematiske observationer nat efter nat, og at man behøvede instrumenter med den største opnåelige nøjagtighed. Dette program lykkedes det ham at gennemføre på sine observatorier Uraniborg og Stjerneborg på Hveen (Ven) i Øresund.
At Tycho valgte astronomien til livsopgave, skyldes et ejendommeligt tilfælde: En aften i november 1572 iagttog han en ny, stærkt lysende stjerne i stjernebilledet Cassiopeia. Da det siden oldtiden havde været en alment accepteret lære at stjerneverdenen var uforanderlig, søgte andre iagttagere at bortforklare fænomenet ved at påstå at det var et-eller-andet i Jordens atmosfære. Tycho beviste ved nøjagtige målinger at dette var urigtigt, og han udgav i 1573 en bog herom, De nova stella. Herfra stammer betegnelsen en nova for en pludseligt opflammende stjerne. (I dag ved vi at stjernen i 1572 var en supernova.)
Tycho Brahe beregnede sig frem til 32 dage, som ville være yderst uheldige at foretage sig noget på. Desuden regnede han sig frem til at der var fire særdeles heldige dage, nemlig 26. januar, 9. februar, 10 februar og 15. juni.
De uheldige dage er:
Januar: 1. 2. 4. 6. 11. 12. og 20.
Februar: 11. 17. og 18.
Marts: 1. 4. 14. 15.
April: 10. 17. og 18.
Maj: 7. og 18.
Juni: 6.
Juli: 17. og 21.
August: 20. og 21.
September: 10. og 18.
Oktober: 6.
November: 6. og 18.
December: 6. 11. og 18.

Tyflitis
Betændelse i blindtarmen.

Tyflosis
Blindhed.

Tyfoid feber
Febersot med tarmsår.

Tyføs
Tyfuslignende.

Tyl
Et klart netvævet stof.

Tylom
Hudfortykkelse.

Type
1. Væsen, slags.
2. Karakteristiske eksemplar.
3. Bogtryk bogstav.

Typisk
Karakteristisk.

Typist
Maskinskriver.

Typografi
Bogtrykkunst.

Typologi
Typologi er en videnskabelig inddeling i særprægede typer.

Typotet
Sætter.

Tyr
Sejrsgud.

Tyran
Voldsherre, voldshersker, oldtidsenehersker, hård og hensynsløs person.

Tyranni
Tvangsælde, voldsherredømme, underkuelse.

Tyrannisere
Kue, hundse med.

Tyrannisk,
Hensynsløs og grusom, herskesyg.

Tyre
Bil- eller cykeldæk.

Tyrfing
Tyrfing er i Hervør og Heidreks saga et forbandet sværd.

Tyrkiet
Tyrkiet, land i Mellemøsten. Se artiklen: Tyrkiet

Tyrkis
Grønligblå.

Tyrol
Tyrol er et område i Østrig.

Tyrosin
Æggehvidestof i legemet.

Tyrosis
Ostedannelse.

Tyrrhenske Hav
Det Tyrrhenske Hav er beliggende mellem det italienske fastland, Sicilien, Sardinien og Korsika.

Tysk sprog
Tysk (Deutsch) er et vest-germansk sprog. Det bliver fortrinsvis talt i Tyskland, Østrig, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Oppeln-regionen i Polen, dele af Belgien og Rumænien, Syd-Tyrol i Italien og Elsass i Frankrig. Desuden tales det i flere af disse landes tidligere kolonier, for eksempel Namibia har en betydelig tysksproget befolkning. Der er også betydelige tysk-sprogede mindretal i mange øst-europæiske lande. Cirka 125 millioner mennesker har det som modersmål. Tysk er endvidere det tredjemest populære fremmedsprog på verdensbasis, og det næstmest populære i Europa. Tysk er det mest brugte sprog i europæisk bogindustri og et af verdens største kultursprog. Det er et af de officielle sprog i EU.

Tyskland
Forbundsrepublikken Tyskland er Europas største land: Se artiklen: Tyskland

Tyttebær
Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) er i familie med tranebær, og væsentlig mere udbredt i Danmark. Planten er en lav, stedsegrøn surbundsplante, der vokser i skove og på hedestrækninger. Planten har været kendt i tusindvis af år, men dyrkes sjældent.
Da man i sin tid åbnede Egtvedpigens grav (fra bronzealderen) fandt man rester af tyttebærvin i graven.
Bærene er små (5-10 millimeter) og skinnende røde. Smagen er bitter på grund af et højt indhold af benzoesyre, og bærrene egner sig bedst til syltning, hvilket de er fremragende til.
Det høje indhold af benzoesyre gør bærrene meget holdbare.

Tzaziki
Tzaziki er en græsk salat med agurk, hvidløg og yoghurt.

Tædium
Lede.

Tædium laboris
Arbjedslede.

Tædium vitæ
Livslede.

Tædiøs
Ækel, led.

Tænia
Bændelorm.

Tærbe
Tærben er en ½ meter lang rokke, som er meget almindelig på 10 meters dybde i de danske farvande.

Tæve
Hun af ræv eller hund.

Tønder
Dansk by. I 1996 skrev 4.000 mennesker fra Tønder under på protest mod Dansk Naturgas, som ville anlægge et naturgaslager under byen.

Tønder museum
Har Nordens største samling af vægfliser.

Tønsberg
Tønsberg er en by i provinsen Vestfold, Norge. Byen har 35.326 indbyggere per den 1. januar 2002.

Tøris
Tøris er kuldioxid i fast form. Se artiklen: Tøris

Tåreflod
Tåreflod er et poetisk udtryk som kan bruges f.eks. ved dødsfald i kongehuset.

Tåreflåd
Tåreflåd er et medicinsk udtryk som betegner en abnormt stærk udstrømmen af tårer.

Tårnfalk
Tårnfalk, rovfugl. Se artiklen: Tårnfalk

Tårnsnegl
Tårnsneglen lever på havbunden, og dens hus kan blive 5-6 cm højt, det har en bredde på cirka 1,5 cm. Forneden er sneglehuset tykkest og det bliver smallere og smallere opefter. Tårnsneglen lever på lerblandet sandbund i Nordsøen og i Kattegat, på 15-40 meters dybde, hvor der for det meste findes godt 100 snegle per kvadratmeter. Tårnsneglen er en rasper. En rasper er et dyr, som rasper. Det vil sige, at deres tunge er lige så ru som et råkostjern så de kan slikke alger og plankton i sig.

Tåsinge
Tåsinge er en ø i Det Sydfynske Øhav, den er i nord forbundet med Svendborg via Svendborgsundbroen og i syd med en vejdæmning til Siø tæt på Rudkøbing på Langeland. De største byer på Tåsinge er Vindeby og Troense.
På Tåsinge finder man Valdemars Slot, der blev opført fra 1639 til 1644 af Christian 4., som bolig til sin søn Valdemar Christian. På Landet Kirkegård ligger kæresteparret Elvira Madigan og Sixten Sparre begravet. De blev fundet skudt på Tåsinge i 1889, efter at være løbet bort sammen.
Fra Bregninge Kirkes tårn, der ligger cirka 100 meter over havoverfladen, har man i klart vejr udsigt til Sydfyn, Als, Sjælland og Det Sydfynske Øhav.