LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav X

X
1. 24. bogstav i det danske alfabet. Bogstavet bruges så godt som alene i fremmedord.
2. 23.bogstav i det latinske alfabet.
3. X repræsenterer tallet 10 (ti) i romertallene.
4. Ubekendt størrelse i matematikken. Alle bogstaver kan bruges, men x er den mest udbredte. Brugen kan spores tilbage til det arabiske ord ?ay 'thing' som blev stavet med begyndelsesbogstavet x i oldspansk eller (ifølge andre kilder) en forkortelse af Latin causa, som var en oversættelse af det arabiske š.
5. Abscissen i et koordinatsystem.
6. /ks/ blev i det gamle Grækenland skrevet som X >CHI> eller KSI>. Til sidst blev X standardiseret som /k_h/ (/x/ i Moderne Græsk). Xi blev standardiseret som /ks/. Etruskerne overtog X fra det gamle vestlige Grækenland, derfor stod X for /ks/ på etrusisk og /ks/ og /gs/ [gz] på latin. Nogle lærde hævder, at det latinske X ikke er identisk med det græske X.
Det er også kontroversielt om PSI, CHI (KHI) og XI er græske "opfindelser", eller de er af semitisk oprindelse.
7. Et kryds i spil, som for eksempel "kryds og bolle".
8. Bruges på engelsk som forkortelse. Eksempler: Xmas (Christmas), Xtal (Crystal), reXn (reaction) and Xing (crossing).
9. The X Window System (Refereres uformelt som 'X') er et stykke open source software udviklet af MIT. Programmet mulliggør andre programmer at fremvise vinduer på grafiske terminaler. Det er mest anvendt på Unix-systemer og afledte systemer af Unix, men er også tilgængelig for andre operativ systemer.

x.25
x.25 er i IT-terminologi en standardiseret metode til pakkeformidlet datakommunikation. Hastigheden er på 64 Kbps.

x.400
x.400 er i IT-terminologi en ITU- og ISO-standard for e-mailadressering. x.400 er et mindre hyppigt brugt alternativ til SMTP-protokollen.Lag 7 i OSI-modellen. Standarden understøtter flere forskellige transportmetoder, som for eksempel Ethernet, TCP/IP og X.25.

x.500
x.500 er i IT-terminologi en ITU- og ISO-standard for e-mailadressering. x.500 er en hierarkisk katalogtjeneste med forskellige niveauer til forskellige informationstyper som for eksempel land eller organisation.

X-akse
Akse i et koordinatsystem. X-aksen betegnes også som abscisseakse og er gerne akse for den uafhængige variable. Aksen tegnes oftest vandret.

X-bunden arv
Nedarvning af egenskaber, som er placeret på X-kromosomet. Farveblindhed og blødersygdommen hæmofoli er eksempler herpå.

X-enhed
Forkortes XE og er måleenheden for røntgen- og gammastrålers bølgelængde.

X-kromosom
Den ene af de to kønskromosomer; xx = kvinde og xy = mand. Findes altid sammen med et andet X-kromosom eller et Y-kromosom. X-kromosomet er i reglen det største. X-kromosomet er kvindens kønskromosom. I en normal celle har kvinden 22 par almindelige kromosomer, kaldet for autosomer, og 2 X-kromosomer. Manden har udover de 22 par autokromosomer et X- og et Y-kromosom.
Der findes flere arter, hvor de to x-kromosomer findes hos hannen. Det gælder således for fugle, sommerfulge, krybdyr samt nogle fisk og padder.

X-mas
1. Dansk juleøl fra Ceres.
2. Engelsk forkortelse for christmas, der betyder jul på dansk.

X-Men
En af Marvel Comics mest berømte superhelte grupper. De er en gruppe af mutanter som kæmper for at beskytte en verden som hader og forfølger dem. Gennem tiderne har følgende været en del X-men: Cyclops, Jean Gray, Wolverine, Ice man, Beast, Angel, Rogue og endog ærkenemesis Mangneto
På trods af succesen som tegneserie, gik der mange år før X-men fik deres første TV-show (en tegnefilm på Fox), og mange år efter dette før en biograffilm med X-Men kom på tapetet (2000, 20th Century Fox).

X-Ray Spectrometry
Tidsskrift.

X-stråling
Andet ord for røntgenstråling.

X,y-skriver
En elektromekanisk indikator, der omsætter elektrisk energi til en form, mennesket kan opfatte med sanserne. X,y-skrivere er principielt skrivende instrumenter, der ved hjælp af flere servosystemer kan få pennen til at beskrive et vilkårligt punkt inden for et rektangel.

x2
Teknologi - udviklet af 3COM - til transmission af data over normale telefonliner med en hastighed på op til 56.600 bps. X2 blev sammenlagt med K56Plus fra Rockwell og dannede herefter K56flex.

XAML
XAML er en forkortelse for Transaction Authority Markup Languageprojektgruppen. Denn gruppe består af blandt andet IBM, Hewlett-Packard & Sun. Disse virksomheder vil udarbejde en række retningslinier for handel på Internettet, såsom forpligtelser, annulleringer, kompensationer og undtagelser.

Xanadu
Amerikansk film fra 1980 instrueret af Robert Greenwald. Olivia Newton John spiller med i filmen.

Xantia
Bilmodel fra Citroen. Xantia afløste modellen BX.

Xantelasma
Gule, flade pletter, almindeligvis omkring øjnene, består af fedt. Ordet har sin oprindelse i græsk. Ordet xanthom er identisk med xantelasma.

Xanten
By i Tyskland, nærmere bestemt i Nordrhein-Westfalen. Har en femskibet romansk-gotisk domkirke (13. - 16. århundrede). Romerne grundlagde Castra Vetera I, som en militærlejr her i cirka år 15 før kristus. Under et oprør blev denne militærlejr ødelagt, og et nyt Castra Vetera II blev bygget i år 70 efter kristus.
I Niebelungenlied er Xanten føde-og hjemsted for Siegfried.

Xanthin
Xanthin forekommer blandt andet i lever, blod og visse blæresten. Det er en fysiologisk vigtig kvælstofforbindelse nærmere bestemt en purinbase, som i organismen dannes af puriner for eksempel adenin. Med andre ord er Xanthin et intermediat i nedbrydningen af puriner til nitrogenholdige eskretionsprodukter.

Xanthogensyre
Græsk for en organisk syrer, der anvendes i kunstsilkefabrikationen.

Xanthokromi
Græsk for gulfarvning af den klare væske, der findes mellem hjerne- og rygmarvshinderne.

Xanthom
Medicinsk udtryk for små gule fedtknuder eller pletter i huden. Se også xantelasma.

Xanthopsi
Medicinsk tilstand, hvori omgivelserne ses i et gulligt skær.

Xanthorroea
Slægtsnavn for græstræerne.

Xanthos
Oldtidsby i Lykien i det sydvestlige Lilleasien. Blev år 545 før kristus ødelagt af perserne og år 42 før kristus ødelagt af Brutus. Oldtidsbyen har gravmonumenter fra senarkaisk tid.

Xanthosoma
Tropisk amerikansk slægt af arumfamilien, som har flerårige bladplanter. Xanthosoma anvendes som stueplanter.

Xantin
Dioxypurin med kemisk formel C5H4N402. Xantin danner hvide, uopløselige krystaller i vand, som i den menneskelige organisme kan fremkalde lammelser, især af hjertemuskulaturen. Det findes i små mængder i en række fødemidler og dannes hos højere dyrearter. Dette sker blandt andet ved nedbrydning af guanin.

Xantippe
Sokrates hustru og matrone af det gamle Athen. Parret havde tre sønner. Xenofon skildrer hende som en arrig kvinde, stridslysten og ondsindet. Hun skulle efter sigende have haft et dårligt temperament og været personificeringen af en rappenskralde.

Xantofyl
Et gult farvestof, beslægtet med karotin, som findes i plantecellers grønkorn. Ordet har græsk oprindelse.

Xantogen-forbindelse
Organisk svovlforbindelse. Blev opdaget i 1823 af den danske kemiker Zeise (1789-1847).

Xantokromi
Gulfarvning af huden.

Xantoprotein-reaktion
Kemisk reaktion til påvisning af proteinstoffer. Reaktionen viser sig ved, at proteiner ved opvarmning med koncentreret salpetersyre danner gule forbindelser, der ved opløsning i baser giver en orangerød farve.

Xantosin 5'-phosphat
Intermediat i biosyntesen af guanylsyre (GMP).

Xarel-lo
Hvidvinsdrue, der er udbredt i det nordøstlige Spanien og især bruges til cava - sammen med druerne Parellada og Macabeo.

Xbox
Xboxen er en spillekonsol fra Microsoft, som blandt andet LEGO udvikler produkter til. Xboxen består af en 733 MHz processor med 64 MB RAM, DVD-drev, 8 GB harddisk samt en 250 MHz grafikprocessor.
Xbox kom på gaden i 2002 over det meste af verden.

XBRL
XBRL er en forkortelse for Extensible Business Reporting Language, og er en version af XML-systemet, der er udviklet specielt til elektronisk formidling af finansielle data. XBRL er skabt for at forenkle og effektivisere arbejdsgangene for revisorer, aktionærer, analytikere og medier.

xDSL
xDSL er en teknoligi, der benytter de eksisterende telefonkabler til at overføre data med høj hastighed.

Xe
Kemisk tegn for grundstoffet xenon.

Xenelasi
Græsk for udvisning af udlændinge.

Xenia
Kvindenavn med oprindelse i det græske. Xenia betyder gæstfrihed.

Xenie
Botanisk udtryk for det fænomen, at støvkornet ved bestøvningen influerer på frugtdele uden for kimen, især frøhviden.

Xenier
1. Græsk betegnelse for erindringsgaver til en gæst.
2. Græsk betegnelse for satiriske digte. Goethe og Schiller tog xenier op som polemisk våben. Oprindeligt fulgte disse digte ofte erindringsgaverne.

Xenios
Tilnavn til Zeus i mytologien. Betyder den gæstevenlige.

Xenius
Drengenavn.

Xenix
Xenix er et styresystem udviklet af Microsoft på grundlag af Unix.

Xenodokion
Græsk for et herberg eller en fattiggård.

Xenodoksi
1. Græsk for en lære eller mening, der afviger fra den herskende.
2. Kættersk lære eller mening.

Xenofanes fra Kolofon
Græsk filosof (cirka 580- cirka 485 før kristus). Ifølge aristoteles den første, der lærte at alt udgør en stor enhed. Xenofanes stammede fra Kolofon, og i ionisk Lilleasien. Han siges at have haft Parmenides som sin elev, men det er måske en skrøne. Xenofanes skrev i versform, ligesom de store episke digte (Odysseen, Illiaden). En del af det han skrev var 'silloi', altså skelende, ironisk. Vi har kun 38 fragmenter af hvad Xenofanes skrev. Mange af dem er overvejelser om hvordan Gud må være. Der var opbrud i græsk religion på den tid, de apollinske gamle græske guder stod for skud, der var "vækkelsesbevægelser" - orfikerne, de dionysiske kulter, og også pythagoræernes hemmelige broderskab (en verdensanskuelse baseret på talmystik).

Xenofili
Af græsk, med betydningen næsegrus beundring for alt udenlandsk.

Xenofobi
Af græsk, med betydningen sygelig angst for fremmede eller udlændinge.

Xenofon
Græsk officer og forfatter (cirka 430 - cirka 354 før kristus). Xenofon blev født i Athen omkring 425 før Kristus. af en velhavende familie (søn af Gryllus) og viser i sine værker, at han er veluddannet med et godt kendskab til tidens toneangivende litteratur. I 20-års alderen møder han filosoffen Sokrates og slutter sig til hans kreds. Xenofon er stærkt præget af den berømte filosof og bevarer gennem hele livet en indgående interesse for emner som etik, opdragelse og pædagogik sammen med en god portion skepsis over for demokratiet
Deltog i Kyros oprør 401 og anførte mesterligt de 10.000 grækeres hjemtog. Han var stabsofficer hos Agesilaos af Sparta, derfor kom han i eksil fra 394. Under sin landsforvisning bor Xenofon på et landsted nær ved Olympia sammen med sin kone og to børn. Her begynder han det forfatterskab, som han stadig er berømt for 2400 år efter.
Xenofon skriver både praktiske håndbøger om hesteopdræt, værker om økonomi og statsforfatning, om den gode familiefar og egentlige historiske værker. Og det er ikke kun Anabasis, der som krigsreportage regnes for en nyskabelse fra hans hånd. Hans erindringer om Sokrates (Memorabilia) går for at være en af verdens første biografier, ligesom Kyrupædien (Kyros´ opdragelse) kaldes verdenshistoriens første roman. Alt i alt tre nyskabelser, der har vist sig at være levedygtige helt frem i vores tid.
Mens hans værker endnu lever videre, forsvinder Xenofon selv næsten fuldstændig fra historiens, efter at have bosat sig på landstedet. Blot ved man, at han i 371 må flygte til Korinth, hvor han har opholdt sig en årrække, indtil Athen udstedte et generelt amnesti til landsforviste. Sandsynligvis benyttede han sig af dette og vendte tilbage til sin fødeby, hvor han døde cirka 354 før Kristus.

Xenoftalmi
Græsk betegnelse for en betændelse i øjet som er fremkaldt af et fremmedlegeme.

Xenogami
Græsk betegnelse for fremmedbestøvning.

Xenografi
Kendskab til fremmed litteratur.

Xenokrates
Græsk filosof (396-314 før kristus). En af Platons elever og eftertrædere. Han var fattig, men meget veltalende. Han talte så godt for sig, siges det, at en fuld ung mand (Polemon), blev så imponeret af Xenokrates tal at han umiddelbart blev afholdsmand resten af sit liv og begyndte at studere filosofi og efterfølger til Xenokrates som forstander for Platons akademi. Xenokrates delte filosofien ind i logik (dialektik), fysik (naturfilosofi) og etik. Han anses ofte for at være den første der forsøgte at skelne mellem sindet, kroppen og sjælen. Han hævdede, at virkeligheden er en kombination af erkendelse, kundskab og opfattelse.

Xenokrati
Fremmedherredømme.

Xenomani
Overdreven beundring for alt der kommer fra udlandet.

Xenomorf
Krystal der har en form, der er påtrykt af omgivelserne.

Xenon
Grundstof med atomnummer 54. Symbol Xe. Opdaget af Sir William Ramsay og Morris W. Travers (Storbritannien) i 1898. Xenon er navngivet efter det græske xenos (fremmed). Xenon hører til de ædle luftarter. Atomvægten er 131,29, smeltepunkt -118,8 grader (Lademann; -111,9 grader ifølge biologisk opslagsværk), kogepunkt -107,7 grader (Lademann; -108,1 grad ifølge biologisk opslagsværk). Xenon findes kun i en mængde på 0,006 ml pr. kubikmeter luft. Xenon anvendes til fyldning af elektriske lyskilder i foto-, tv- og filmindustrien. Formen ved 20 grader er gas. Massefylden er 5,49 g/l.

Xenotransplantation
1. Tidsskrift.
2. Transplantation af celler, væv eller organer på tværs af arter. Af: xenos = fremmed, og transplantation = overførsel af væv. eksemplevis arbejdes der på at overføre nerveceller, hjerte og lever fra grise til mennesker.

Xeon
Xeon er en processor fra Intel, der kører med 700 MHz og har indbygget cache i selve chippen.

Xeon MP
Xen MP er en processor fra Intel med hastigheder på 1,5 og 1,6 Ghz.

Xeranthemum
Slægsnavn for papirsblomst.

Xerasi
Græsk for en hudsygdom med abnorm tørhed og skørhed af håret, der går i stå i væksten.

Xerasia
Xerasia er en hårsygdom, hvor håret bliver tørt og skørt. Xerasia kommer fra det græske ord xeros, der betyder tør.

Xeres
Fransk navn for sherry. (Lademann's fremmedleksion siger at det er spansk for sherry).

Xeres de la Frontera
Gammel navneform for sherry-byen Jerez de la Frontera. Skulle endvidere være det franske navn for byen Jerez de la Frontera som er spansk.

Xeroderma
Græsk for tør hud. Xeroderma er desuden betegnelsen for en sjælden hudsygdom med tør og fast hud, fremkaldt af sollyset.

Xerofagi
Fasteperiode hos de gamle kristne, hvor de alene indtog tør føde.

Xeroform
En antiseptisk vismutforbindelse.

Xeroftalmi
Græsk for øjentørsot. Øjensygdom som opstår ved mangel på A-vitamin. Sygdommen er alvorlig især for børn. Xeroftalmi giver udførring og henfald af øjets horn- og bindehinde, og kan i værste tilfælde give blindhed.

Xerofyt
Ord af græsk oprindelse for en tørkeplante. Med det skal forstås en plante som er tilpasset et liv i tørt klima, for eksempel ved at have vokslag eller hår på blade og stængler, eller ved at være en sukkulent.
Eksempler på dette er for eksempel tørbundsplanter som lyng fra heden og marehalm fra klitterne. Øvrige eksempler er kaktus og sankthansurt. Sådanne planter har nedsat transpiration på grund af fordampningsnedsættende tilpasninger, for eksempel tætte hår og tyk Kutikula (et voksagtigt lag, på bladenes overflade, som beskytter mod fordampning). Veludviklet styrkevæv forhindrer, at planten falder sammen ved lav saftspænding.

Xerografi
Af græsk. Reproduktionsmetode, hvor trykformen oplades med negativ elektricitet og belyses gennem det som skal gengives. Denne opladning bliver kun på de ubelyste steder, herefter sprøjtes et farvepulver henover trykformen. Farvepulveret tiltrækkes alene af de opladede steder. Det herefter fremkonme billede kan overføres til papir.

Xerose
Xerose er et medicinsk udtryk for unormal tørhed.

Xerotisk
Xerotisk betyder udtørrende. Xerotisk kommer fra det græske ord xeros, der betyder tør.

Xerostomi
Xerostomi betyder mundtørhed. Xerostomi er udledt af det græske xeros der betyder tør, og stoma der betyder mund.

Xerox
Amerikansk producent af blandt andet printere.

Xerxes
Xerxes er en opera af Händel.
For

Xerxes I
Persisk konge 485-465 før kristus. Var søn af Dareios I. Foretog i 480-479 et mislykket togt mod Grækenland, ved i 480 at erobre store dele af Grækenland, herunder Athen, men Xerxes I besejres i søslaget ved Salamis. I 479 lider Xerxes I det endelige nederlag ved Platææ. Hans grav er udgravet i klippesiden ved Naqsh-i-Rustam tæt ved Persepolis.

Xfragments
Xfragments er i IT-terminologi syntaksen for at pege på bestemte elementer i et XML-dokument.

XGA
XGA er i IT-terminologi en forkortelse for eXtended Graphic Adaptor, som er en skærmadaptor med en opløsning på 1.024x768 billedpunkter. Standarden er en tidlig IBM-standard for skærmmodes.

Xhosa-folket
Xhosa-folket (amaXhosa) er et folkeslag i Sydafrika. Sprog isiXhosa.

Xhosa-krigene
Xhosa-krigene handlede om Xhosa-folkets modsættelse af de nederlandske, tyske og britiske kolonisters ekspansioner i Kapprovinsen 1779-1879.
De enkelte Xhosa-krige
* Xhosa-krig 1
* Xhosa-krig 2
* Xhosa-krig 3
* Xhosa-krig 4
* Xhosa-krig 5
* Xhosa-krig 6
* Xhosa-krig 7
* Xhosa-krig 8
* Xhosa-krig 9
* Xhosa-krig 10

Xhosa-krig 8
Den 8. Xhosa krig varede fra 1851-1853. Det var en af de mest kostbare af Xhosa-krigene. Xhosa-stammen blev styrket ved deltagelsen af Khoisan stammemedlemmer, som gjorde oprør fra deres bebyggelse ved Kat floden. I 1853 var Xhosaerne besejret og territoriet nord for Britisk Kaffraria blev annekteret som en del af Kap-kolonien og åbnet for nybyggere.

XHTML
XHTML er i IT-terminolig den seneste version af HTML fra W3C. XHTML er en omskrivning af HTML 4 i XML, der kombinerer styrkerne fra de to.

Xi
Det 14. bogstav i det græske alfabet. På det latinske alfabet gengives det som x eller ks. Udtales [ks], som begyndelsesbogstav dog [s]. For eksempel i Xerxes.

Xi Jiang
(Si Kiang) Flod i Asien. Har en længde på 2650 km. Udspringer i Kina på Yunnanhøjsletten under navnet Nanpan jian, forløbet af floden går østover og Xi Jiang udmunder i det Sydkinesiske Hav vest for Hong Kong. Deltaet forbundet med floden strækker sig 145 km. ind i land og omfatter også Perlefloden. Xi Jian har et afvandingsområde på ca. 602.000 km2.

Xiamen
Officielt navn for den kinesiske by Amoy.

Xian
Anden stavemåde for stednavnet Sian.

Xianggang
Øen Xianggang kendes bedst under navnet Hong Kong.

Xiangtan
Anden stavemåde for Siangtan.

Xingu
1. Cirka 2.000 km lang biflod til amazonfloden. Xingu flyder sammen med Amazonfloden nær mundingen. På den nederste del af løbet er Xingu sejlbar.
2. Et af de største indianerreservater i Brasilien. 13 stammer lever i området. Området er cirka halvt så stort som Danmark.

Xinjiang-Uygur
Provins i Kina med et areal på 1.646.900 km2. Provinsen er en selvstyrende region med en befolkning på cirka 15 millioner. Hovedstaden hedder Chengdu.

Xiphophorus
Slægtsnavn for en mellemamerikansk slægt af ungefødende tandkarper, blandt andet platy og sværddrager.

Xircom
Xircom er en amerikansk producent af blandt andet pc-kort og andre produkter, der kan koble bærbart udstyr til Internettet og virksomhedsnetværk. Xircom udvikler Bluetooth for Ericsson, og er ejet af Intel.

Xizang
Andet navn for Tibet. Besat af Kina og indgår i den forbindelse som en selvstyrende region. Regionen har et areal på 1.221.600 kvadratkilometer. Befolkningstallet er cirka 2 millioner. Hovedstaden hedder Lhasa.

XJS
Bilmodel fra Jaguar.

XK8
Bilmodel fra Jaguar.

Xlink
Specifikation for hyperlink til et XML-dokument.

XLL
XLL er i IT-terminologi en forkortelse for Extended Link Languagehyperlink. XLL gør det muligt at linke til en del af en internetside, og ikke blot til en webside.

XLT
Telegrafisk forkortelse for Christmas Letter Telegram.

XM
Bilmodel fra Citroen. XM afløste modellen CX.

Xmas
Engelsk forkortelse for Christmas. På dansk jul.

XML
XML er i IT-terminologi en forkortelse for eXtensible Markup Language, der er efterfølgeren for HTML. XML tillader at de forskellige tags kan ændres alt efter, hvordan XML-siden skal benyttes. Web-udviklere har derfor mulighed for selv at definere nye tags, så eksempelvis et opslag i en database simplificeres.

Xmodem
Xmodem er i IT-terminologi en standard for seriel datatransmission over en asynkron forbindelse. Xmodem afløste Jmodem.

XMS
XMS er i IT-terminolig en forkortelse for eXtended Memory Specification. XMS er en betegnelse for RAM-området over 1 mb.

XP
1.De græske bogstaver khi og rho, anvendt som forkortelse for Khristos. Khristos andet navn for Kristus i oldkirken.
2. Telegrafisk forkortelse for exprès payé (ekspresudbringning betalt).
3. Forkortelse brugt om computerstyresystemet Windows XP (experience).

Xpointer
Xpointer er i IT-terminolig en syntaks for at pege på bestemte elementer i et XML-dokument.

Xsara
Bilmodel fra Citroen. Xsara blev præsenteret i 1997 som afløser for Citroen ZX.

Xscale
Xscale er en processor fra Intel, der anvendes i lommecomputere, integrerede netværk, hospitalsudstyr og mobiltelefoner. Xscale 1 GHz.

XSL
XSL er i IT-terminologi en forkortelse for Extensible Style Language, og er en specifikation (udviklet af World Wide Web Consortiet) til layout-styring i HTML- og XML-sider. XSL fungerer nogenlunde på samme måde som CSS ved at adskille sideindhold og sideformatering.

XSV
XSV er i IT-terminollogi et XML Schema Validatorvalideringsprogram udviklet af W3C sammen med universitetet i Edinburgh.

XT
Bilmodel fra Subaru.

XT 250y
Motorcykel fra Yamaha. XT 250y er en 1 cylindret firetakter med 21 HK og 5 gear. Den kører fra 0-100 km/t på cirka 11 sekunder. Vægten er 118 kg.

XTACACS
XTACACS er i IT-terminologi en forkortelse for Extended Terminal Access Controller Access Control System. XTACACS er en ikkerhedsprotokol udviklet af Cisco.

Xtensions
Xtensions er i IT-terminologi et programmodul der udvider funktionaliteten i QuarkXPress.

Xylan
Andre navne: hemicellulose. Er et strukturelt polysaccharid i planter. Er en blanding af polysaccharider med variabel sammensætning. Xylanerne kan indeholde xylose, galactose, arabinose, mannose og andre monosaccharider, men de har oftest en fælles kerne bestående af en xylosekæde med b -1,4-binding.

Xylektypomer
Græsk for brædder der er udblødt i vand og derefter sandblæst, så de hårdere årer træder frem.

Xylem
Xylem er den væsentligste bestanddel af veddet i et træ. Xylem er vaskulært væv, som står for transporten af opløste stoffer og vand fra rødder til blade.

Xylen
Kulbrinte også kaldet dimethylbenzen. Xylen forekommer i tre isomere former, ortho-, meta- og para-xylen. Anvendes som organisk opløsningsmiddel.

Xylitol
Xylitol er et sødemiddel smagende hvidt næsten lugtfrit krystallinskpulver, bruges som erstatning for sukker. Let opløseligt i vand, meget tungt opløseligt i ethanol.
Kemisk navn D-xylitol
Einecs-nummer 201-788-0
E-nummer E 967
Kemisk formel C5H12O5
Relativ molekylmasse 152,15
Smeltepunktsinterval 92-96 ºC

Xylocain
Lokalbedøvelsesmiddel.

Xylofobi
Sygelig angst for ting lavet af træ.

Xylofon
Oprindelsen på dette slagtøjsinstrument er ukendt. Xylofon er antagelig opstået i Afrika. I vestlig musik er de det ældste vidnesbyrd om dets musikalske anvendelse fra 1511. Slaginstrumentet består af en eller flere rækker afstemte træplader, der er anbragt på et blødt fjedrende underlag. Xylofonen anslås med træhamre. Marimbaen er en mere kompliceret form for Xylofon.

Xyloglyfik
Billedskærerkunst.

Xylograf
En der udfører xylografi.

Xylografi
Højtryksteknik formentlig opfundet af Thomas Bewick (1753-1828). Teknikken blev anvendt i 1800-tallets finere bogillustrationer. Teknikken bygger på samme princip som træsnittet, men i stedet for længdetræ anvendes stokke af endetræ af en eller anden hård træsort (For eksempel buksbom eller kristtorn). Hermed opnås et finere resultat end med træsnit. Teknikken blev meget anvendt i Illustreret Tidende.

Xylografere
Udføre xylografi (træsnit) i hårdt træ, såsom buksbom eller kristtorn.

Xylolatri
Græsk for dyrkelse af afgudsbilleder af træ.

Xyloler
Tre isomere aromatiske kulbrinter, som især anvendes som opløsningsmidler. Alle tre udvindes af stenkulstjære. Går også under navnet xylener. Xylener er farveløse væsker med sødlig, aromatisk lugt. De er ikke blandbare med vand, da de er lettere end vand. Xylener er meget brandfarlige og afgiver ved opvarmning dampe, som kan danne eksplosive blandinger med luft. Disse er Sundhedsskadelige. Dampene kan fjernantændes. Stoffet opløser fedtbelægninger og angriber visse kunststoffer samt materialer af gummi, som for eksempel pakninger.
Formel:C6H4(CH3)2

Xylolit
1. En sammenpresset masse af savsmuld. Også kaldet stentræ.
2. En slags asbest.

Xylometer
Græsk for apparat til bestemmelse af træs vægtfylde eller rumfang. Træstykkerne anbringes i et kar, fyldt med vand, og den fortrængte mængde vand måles eller vejes.

Xylose
Græsk for træsukker C5H10O5. Carbonhydrat som vindes ud fra træ og strå.
Pentose med smeltepunkt 144 grader. Fremstilles ved hydrolyse af gummi.

XYModem
XUModem er i IT-teknologi en standard for seriel datatransmission.

Xynomavro
Rødvinsdrue, der dyrkes i det nordlige Grækenland. Navnet betyder "syrlig sort".

Xystos
1. Græsk for overdækket søjlegang i oldtidens græske gymnasier. Blev brugt til fægtning, gymnastik med mere.
2. Korsgang i et kloster.