LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Y

Y
1. 25. bogstav i det danske alfabet.
2. Forkortelse for grundstoffet Yttrium.
3. I matematik en ubekendt (typisk den 2 ubekendte) størrelse.
4. Ordinaten i et koordinatsystem.
6. Bilkendingsbogstav for Jugoslavien.
7. 24. bogstav i det latinske alfabet.
8. Som romertal = 150.

Y-kromosom
Kønskromosom.

Yacht
Engelsk fællesbetegnelse for større lystfartøjer.

Yagi-antenne
Dipol-antenne af betydelig retningsvirkning og følsomhed. Yagi-antenne er opkaldt efter sin opfinder, som var japaneren H. Yagi.

Yakima
By i USA.

Yakokse
Yakokse, hovdyr med langhåret pels. Se artiklen: Yakokse

Yakolev
Russisk fly (YAK-40). Civilt fly med et vingefang på 25,00 m. En længde på 20,36 m. En Maksimal marchhastighed på 550 km/t. Rækkevidde med maksimal last. 1.450 km. Maksimal startvægt 16.000 kg. Støste antal siddepladser 32.

Yale
Producent af gaffeltrucks, elstablere, elpallevogne og reachtrucks.

Yale French Studies
Tidsskrift.

Yale Journal of Criticism
Tidsskrift.

Yale Journal on Regulation
Tidsskrift.

Yale Law Journal
Tidsskrift.

Yale Universitetet
Amerikansk universitet grundlagt i 1701. Beliggende i New Haven, Connectiocut. Universitetet er opkaldt efter mæcenen E. Yale (1648-1721).

Yalelås
Opfundet 1848 af amerikaneren Linus Yale (1821-68). En yalelås er en dirkefri kombinationslås med drejelig cylinder.

Yama
Dødsrigets gud (Indien).

Yamato-klanen
Cirka 400 efter kristus etablerer Yamato-klanen i Japan kejserstyret.

Yams
Grøntsag med det videnskabelige navn Dioscorea rotundra. Kom til Europa i 1500-tallet. Stammer oprindelig fra Afrika. Yams også kaldet jams er stivelsesholdig rodknold, hvor den og flere i dens famile dioscorea er vigtige nytteplanter i tropiske egne.

Yang
Det aktive, mandlige princip i Daoismen (Taoismen).

Yangtze
(Chang Jiang). Den blå flod på 6.300 km. Floden udspringer i det vestlige Kina i Kunlun Shan bjergene (som Toutou og Tongtian). Begynder vest for Tuotuohe i Qinghai, løber gennem Yunna, Sichuan, Hubei, Anhui og Jiangsu til det gule hav. Afvandingsområdet er 1.960.000 km2. Flodmundingen er 190 km. lang. Floden er Kina og Asiens længste flod.

Yankee
1. Tidsskrift.
2. I USA øgenavn for for en nordstatsamerikaner. Udenfor USA bruges øgenavnet generelt for en gennemsnits amerikaner.

Yankee doodle
Yankee doodle, amerikansk nationalsang. Den skal være komponeret 1755 af en engelsk sårlæge Schuckburgh, der under felttoget mod det af franskmændende besatte Crownpoint fik forstærkning af en skare højst irregulære tropper, hvis fantastiske, brogede udrustning og mangel på disciplin vakte den øvrige britiske hærs latter og spot. Schuckburgh, der måske kun er ophavsmand til teksten, udgav sangen for en berømt krigsmelodi. De blev modtaget med begejstring af den sammenløbne skare, gjorde oftere tjeneste som slag- og sejrssang og blev efterhånden de forenede staters nationalmelodi. De første 8 takter blev også senere benyttede til en børnevise Yankee doodle came to town.

Yankton
Yankton, by i den nordlige del af USA, stat South Dakota, ligger 422 meter over havet på venstre bred af Missouri. Yankton, der grundlagdes 1859 og blev købstad 1873, var hovedstad i territoriet Dakota fra 1861, da det organiseredes, til 1889, da det deltes i to stater.

Yaoundé
Camerouns hovedstad.

Yaoundé-aftalen
Associeringsaftale mellem 18 tidligere afrikanske kolonier og EU (dengang EF). Blev indgået i 1963 og afløst i 1975 af aftalen med ACP-landene.

Yard
Længdemål på amerikansk og engelsk svarende til 91,44 cm. En engelsk yard svarer til tre engelske fod.

Yard of land
Yard of land, engelsk og amerikansk flademå = 30 acres = 12,14 hektar.

Yarkand
By.

Yasodhara
Yasodhara, ifølge de buddhistiske legender en prinsesse, som blev gift med Buddha, mens han endnu var prins.

Yassir Arafat
Yassir Arafat, tidligere palæstinensisk leder. Se artiklen: Yassir Arafat

Yawl
Lystfartøj. Tidligere blev ordet yawl brugt om et mindre fiskefartøj med to master. Den mindste mast sad agter for roret.

Yb
Kemisk tegn for grundstoffet Ytterbium.

Ydale
Ydale (takstræets dale), bolig for den bueskydende gud Ull.

Ydelse
Ydelse, hvad man har forpligtet sig til eller på anden måde er forpligtet til at yde.

Yding Skovhøj
Yding Skovhøj, højeste punkt i Danmark (eksklusiv Færøerne og Grønland). Højde 172,66 meter over havets overflade. Højen er placeret vest for Skanderborg i Øst-Jylland. Højden er inklusiv en bronzealderhøj på toppen.

Ydre enheder
I computerterminologi de enheder som tilsluttes centralenheden

Ydre mission
De kristne landes missionerende virksomhed i ikke-kristne områder.

Ydre Mongoliet
Brød i 1921 forbindelsen til Kina, med støtte fra Sovjetunionen. I 1924 blev den Mongolske Folkerepublik oprettet.

Ydre Nørrebro
Ydre Nørrebro er en bydel i København med 41.718 (2003) indbyggere.

Ydre Østerbro
Ydre Østerbro er en bydel i København med 35.888 (2003) indbyggere.

Ydun
Idun. I nordisk mytologi gudinden som vogter de gyldne æbler, som giver guderne evig ungdom.

Year's Work in Critical and Cultural Theory
Tidsskrift.

Year's Work in English Studies
Tidsskrift.

Yearbook of English Studies
Tidsskrift.

Yeast
Tidsskrift.

Yekaterina
Yekaterina var Josef Stalins mor. Hun var en bondekone, der efter mandens død tog arbejde som vaskekone. Hun var religiøs.

Yell
Yell, en af Shetlandsøerne, 27 kilometer lang, 1-10 kilometer bred, og omtrent midt i gruppen, har dybt indskårne fjorde på øst- og vestkysten og er for størstedelen dækket af heder.

Yellow press
Sensationspresse.

Yellowstone
Nationalpark i USA, nærmere bestemt i Rocky Mountains. Parken blev oprettet i 1872, og er ca. 9.000 km2 stor. Parken har et rigt dyre og planteliv. Yellowstone-floden som er en biflod til Missouri løber gennem parken.

Yellowstone floden
Biflod til Missouri. Cirka 1.100 km lang, men alene sejlbar på cirka 500 km.

Yemen
Yemen, land i Arabien. Se artiklen: Yemen

Yemenkamæleon
Yemenkamæleonen er en af de mest farvefulde arter af kamæleoner. Se artiklen: Yemenkamæleon

Yen
Japansk møntenhed. 1 yen = 100 sen.

Yen min piao
Kinesisk møntenhed.

Yeoman
Yeoman, menigmand.
1. Under tidligere tiders skarpe sociale skel i Englan en mand, der tilhørte det samfundslag, der stod imellem Ridderstanden og de ufri.
2. Selvejerbonde eller større forpagter.
3. Frivillig rytter selvejerklassen.
4. Yeomen (of the guard), den kongelige livgarde, der bevogter Tower i London, og som endnu bærer fortidens (Henrik 8.s tids) uniform og våben (hellebard og spyd).

Yersinia enterocolitica
Yersinia består af 9 nærtbeslægtede bakteriearter, hvor Yersinia enterocolitica er skyld i fødevarebåren sygdom hos mennesker. Yersinia vokser ved temperaturer på 0 - 40 grader og vokser derfor fint selv i køleskabet.
Yersinia er vidt udbredt i naturen og findes både i vand, jord og i mange forskellige dyrearter. I madvarer ses Yersinia først og fremmest i svinekød, men ses også i mælkeprodukter. Smitte med Yersinia kan forekomme, når bakterien overføres til varmebehandlede produkter, såsom kødpålæg, der opbevares gennem længere tid i køleskabet.
Yersiniose er en af de hyppigste årsager til maveinfektion, men til forskel fra flere af de andre fødevarebakterier, er antallet af yersiniose-tilfælde i Danmark dalet med 2/3 siden midten af 80'erne. Det skyldes muligvis den øgede fokus på fødevarehygiejne herhjemme. Yersiniose skyldes, at større mængder Yersinia enterocolitica trænger ind i kroppen gennem tyndtarmens vægge.
Yersinia enterocolitica er ret varmefølsom og dræbes derfor, når maden op til 55 - 60 grader.
3-10 døgn efter du har indtaget en fødevare med store mængder Yersinia enterocolitica, vil der optræde feber, diarré, mavesmerter og/eller mave-tarmbetændelse. Symptomerne, der i nogle tilfælde forveksles med blindtarmsbetændelse, varer fra få dage til en uge og går som regel over af sig selv. I en del tilfælde kan yersiniose, 1-2 uger efter smitte, føre til infektioner andre steder i kroppen. Det kan resultere i hævede led, ledsmerter, gigtsymptomer og hududslæt, som kan stå på i månedsvis. I enkelte tilfælde kan yersiniose give blodforgiftning.

Yggdrasil
I nordisk mytologi en kæmpeask (verdenstræet), som voksede ved brønden Urd.

Yin
Det kvindelige princip i Daoismen (Taoismen).

Yksi
Finsk talord for et.

Ylivieska
Finsk by.

Ymer
1. I nordisk mytologi jætternes stamfader. Af Ymers krop skabte guderne jorden, hans blod skabte havet og Ymers hovedskal blev af guderne skabt som himlen.
2. Skummetmælk syrnet med 1% syre, herefter frasis vallen og fløde tilsættes. Blandingen homogeniseres.

Yngelpleje
I zoologi den pasning som mor eller far dyret udfører over for sit afkom.

Ynglebestand
I zoologi det antal af en vildtart, der er kønsmodne og opholder sig på terrænet i yngletiden.

Yngledragt
I zoologi fuglenes fjerdragt i yngleperioden.

Ynglestandfugl
I zoologi en fugl der ikke blot yngler i et område, men også bliver der hele året.

Ynglestrejffugl
I zoologi en fugl der efter yngletiden foretager strejfflyvninger, som godt kan strække sig over længere afstande, men som ikke forskyder centrum for bestandens udbredelse.

Yngletrækfugl
I zoologi fugl der yngler i et område, men trækker væk om efteråret, hvorved centrum for bestandens udbredelse forskydes.

Ynglingesaga
Snorre Sturlasons indledende del af Heimskringla. Ynglingesaga bygger blandt andet på et kvad fra omkring 900. Kvadet Ynglingatal blev ifølge traditionen forfattet af den norske skjald Tjodolv fra Hvine. Kvadet indeholder korte beretninger om ynglingeættens konger.

Yoga
Yoga er et indisk system til indøvelse af åndedrætsteknik, kropsstillinger og i mindre omfang moralske forskrifter. Formålet med yoga er at opnå Samâdhi (den højeste tilstand) som er en form for salighed eller forløsning for yoga-udøveren.

Yoghurt
Sødmælk syrnet med yoghurt kultur. Yoghurt var oprindelig en bulgarsk tykmælk.

Yogi
Udøver af yoga.

Yokohama
Japansk by. Beliggende på Honshu. Yokohama er Japans vigtigste havneby med omfattende maskin-, bil-, og tekstilindustri.Var udsat for et voldsom jordskælv i 1923 og fik store bombeskader under 2. verdenskrig.

Yoldia arctica
Dansk navn ishavsmusling. Er en 25 mm lang musling i højarktiske have.

Yoldiahavet
Voldiahavet strakte sig over det nordlige Jyllland, Østersøen og mellemsverige i perioden 8000-7000 før Kristus. Havet er opkaldt efter Yoldia arctica muslingen, hvis skaller kan findes i aflejringer i området.

Yom Kippur-krigen
Betegnelsen for krigen mellem Israel og på den anden side Ægypten og Syrien. Krigen blev af Ægypten og Syrien indledt den 8. oktober 1973. Navnet kommer af, at den jødiske fest Yom Kippur afholdes på dette tidspunkt.

Yonne
Flod i Frankrig. Den midtfranske by Auxerre ligger ved Yonne.

York
Nordengelsk by med jern-, tekstil- og læderindustri. Byen har et ærkebispesæde og er delvis præget af et middelalderligt præg med byens ringmur. Englands største kirke, Den gotiske domkirke The Minster ligger i York.

Yorkshire
Engelsk grevskab. Yorkshire er Englands største og har store kulforekomster som har været med til at udvikle området som et vigtigt industriområde.

Youth and Society
Tidsskrift.

Ypperstepræst
Betegnelse dækkende Israels ledende præst. Deres embedsudførelse beskrives i Mosesbøgerne. Selv om embedet var arveligt og livsvarigt, blev ypperstepræsterne ofte afskediget af skiftende magthavere.

Ypres
Belgisk Ieper. By i Vest Flandern. I det 13 århundrede var Ypres storby og centrum for Flanderns tekstilindustri. Byen blev udsat for store ødelæggelser under begge verdenskrige.

Ypsilon
Det græske bogstav y.

Ystad
Svensk by, grundlagt i det 12. århundrede. Byen ligger ved Skånes sydkyst. Mariakirken samt dele af Gråbrødreklostret i byen er fra det 12. århundrede.

Ytringsfrihed
Ytringsfrihed er retten til indenfor lovgivningens rammer at udtrykke sin mening.
Ytringsfriheden har haft afgørende indflydelse på den samfundsudvikling som har fundet sted i slutningen af 1900-tallet i den vestlige verden.
Jævnfør den danske grundlovs §77 er enhver berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker (dog under ansvar over for domstolene).

Ytterbium
Metallisk grundstof. Forkortes Yb. Er fra de sjældne jordarters række.

Yttrium
Grundstof nummer 39 med symbolet Y. Yttriums Atommasseer 88,91. Valens er 3.
SMP=1522oC; KP= 3338oC; densitet=4469 kg m-3; CAS-nummer: 7440-65-5

Yucatán
Yucatán-halvøen
Yucatán er en halvø i Mellemamerika, der adskiller det Caribiske Hav fra den Mexicanske Golf. Halvøens nordlige del tilhører de mexicanske stater Campeche, Quintana Roo og Yucatán. Den sydlige del tilhører landene Belize og Guatemala (?Honduras og Guatemala). Halvøens befolkning er primært maya-indianere.
Staten Yucatán
Yucatán er også navnet på en af Mexicos 31 stater og befinder sig på den nordlige del af Yucatán-halvøen. Den grænser op til de mexicanske stater Campeche mod sydvest og Quintana Roo mod øst og sydøst, samt den Mexicanske Golf mod nord og vest. Statens areal er 43.257 kvadratkilometer og den havde i 2003 et indbyggertal på 1.700.400. Hovedstaden hedder Mérida. ISO 3166-2-koden er MX-YUC.
I staten Yucatán ligger også byerne Izamal, Motul, Muná, Progreso, Tecax, Tizimín, Umán og Valladolid, foruden mange vigtige maya-ruiner såsom Acanceh, Ake, Chacmultun, Chichén Itzá, Dzibilichaltun, Kabah, Labna, Mayapan, Sayil, Uxmal og Yaxuna.

Yucca
Dansk palmelilje. Planter af liljefamilien med træagtig stamme, smalle stive blade og store grønlighvide hængende blomster. Visse arter afgiver yuccafibre som kan bruges i tekstilfabrikation.

Yukon
Flod i Canada.

Yukon Territory
Nordvestlig canadisk delstat omkring floden Yukon. Hovedstaden hedder Whitehorse. Delstaten er især kendt for det store guldfund ved Klondike, som i 1896 medførte stor indvandring. Arealet er på 482.515 kvadratkilometer og befolkningstallet pr. 1990 cirka 26.000.

Yuma
Amerikansk by på grænsen til Mexico.

Yuppi
Yuppie er et begreb som opstod i 1980'erne og selve ordet er en forkortelse af young urban professional med endelsen -ie.
Begrebet kommer fra New York og betegner en gruppe unge mennesker, der foretrækker en livsstil hvor der lægges mest vægt på uddannelse og karriere, dyrt tøj, dyre lejligheder samt et liv på byernes cafeer og øvrige underholdningssteder.

Yver
Mælkekirtel hos visse pattedyr.