LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Æ

Æ
1. 27. bogstav i det danske alfabet.
2. I sønderjydsk talesprog anvendes æ som flere ord. Blandt andet som bestemt udsagn, ligesom engelsk 'a' ( æ ø = øen), og derudover som 'jeg' og 'er'. Sammen med andre enbogstavsord er det derfor muligt, at konstruere hele sætninger af enkelt bogstaver. Eksempelvis 'æ æ å æ ø i æ å' som betyder 'jeg er på øen i åen'.

Æbelø
Æbelø ligger i Kattegat lige nord for Fyn. Se artiklen: Æbelø

Æbeløholm
Æbeløholm er en småø syd for Æbelø i Kattegat.

Ædelgas
Ædelgasserne eller de ædle gasser udgør en kemisk serie bestående af grundstofferne i gruppe 18 (ældre skrivemåde: VIII eller VIIIA) i det periodiske system, det vil sige grundstofferne helium, neon, argon, krypton, xenon og radon.
Navnet ædelgas bunder i det faktum, at disse gasser, ligesom det gængse syn på »ædelhed«, blot »sidder« uden at gøre noget, og undlader at reagere med de »almindelige« grundstoffer. Ædelgasserne blev tidligere kaldt for de inerte gasser (»ikke-reaktive gasser«), men dette udtryk er ikke længere helt korrekt, da man har vist, at nogle af ædelgasserne kan indgå i kemiske reaktioner.
Netop på grund af ædelgassernes manglende reaktivitet blev deres eksistens først opdaget, da eksistensen af helium blev udledt hypotetisk ud fra en spektrografisk analyse af solen og senere bevist, da helium blev isoleret af William Ramsay.
Ædelgassernes fysiske egenskaber
Ædelgasserne er de eneste grundstoffer, der optræder i naturen som frie enkeltatomer; alle andre grundstoffer optræder som molekyler eller ioner (for eksempel brommolekylet Br2 eller bromidionen Br-).
Ædelgasserne har en meget svag interatomar tiltrækningskraft, hvilket resulterer i, at deres smeltepunkter og kogepunkter er meget lave.
Ædelgassernes kemiske egenskaber
Ædelgasserne har alle en fyldt ydre elektronskal og har derfor svært ved at danne kemiske forbindelser. Reaktiviteten stiger ganske svagt ned gennem serien i takt med, at atomerne bliver større.
I 1962 lykkedes det for Neil Bartlett, mens han arbejdede på University of British Columbia, at få Xenon til at reagere med fluor og danne forbindelserne XeF2, XeF4 og XeF6.
Radon kan reagere med Fluor og danne radonfluorid, RaF.
Krypton kan danne forbindelsen KrF2.
I 2002 blev det opdaget, at uran kan danne molekyler med argon, krypton og xenon. Dette antyder, at ædelgasser også kan danne kemiske forbindelser med andre metaller.

Ædelgran
Ædelgran (Abies) er en slægt af store, stedsegrønne nåletræer, som er kendetegnet ved de oprette kogler, som falder fra hinanden ved modenhed. Desuden har Ædelgran i modsætning til den nærtstående slægt, Gran (Picea), ikke-stikkende nåle.

Ædelsten
Ædelsten, mineral med smukt udseende. Se artiklen: Ædelsten

Ædicula
Latin for lille hus/kapel.

Ædificere
Opbygge.

Ædifikation
Opbygning, opbyggelse.

Ædil
Latin for en romersk embedsmand, der ledede ordenspolitiet og de offentlige fester.

Ædøa
Græsk for kønsdelene.

Ædøologisk
Vedrørende kønsdelene eller kønslivet.

Ædøomani
Sygeligt forstærket kønsdrift.

Æg
* Fysiologi: Den hunlige generative celle, der udvikles i æggestokken, hvorfra det gennem æglederen føres til livmoderen. Befrugtes ægget sætter det sig fast i livmoderens slimhinde, hvor fosterudviklingen sker.
* Zoologi: Enkelte pattedyr, mange krybdyr og alle fugle lægger æg, hvilket indebærer at fosterudviklingen føres til ende inden i ægget. Fugleæg er (i modsætning til eksempelvis fiskeæg) omgivet af en kalkskal.
* De mest almindelige æg i husholdningen er hønseæg, der kan spises kogte, spejlede, pocherede og på andre måder. Kogte æg skal for at blive blødkogte koges cirka 4 minutter (afhængigt af æggets størrelse). Smilende æg kræver en kogetid på cirka 6 minutter, hårdkogte æg cirka 10 minutter.
* Æg betegner desuden den skærende kant på knive.

Ægide
1. Zeus' og Athenes skjold. Se artiklen: Ægide
2. Græsk for førerskab, beskyttelse, protektion, ledelse.

Ægir
Ægir er en magtfuld jætte, og bror til Loke. Ifølge den danske overlevering bor han på Læsø med jættekvinden Ran, som er en barsk kvinde, der forårsager storme og forlis.
Ifølge den islandske overlevering levede Ægir og Ran i prægtige guldbelagte sale under havet ved øen Hlésey/Hléssey/Lessö, nudansk (Læsø).
Ægir er guderne venligt stemt og byder dem ofte til gilde. Det er ved et gilde hos Ægir at Loke i vrede fornærmer alle aserne, så de til sidst mister tålmodigheden med ham og derefter griber ham og lænker ham i hulen, hvor han skal stå til Ragnarok.
Hans afkom siges at være bølgerne og hans ni døtre er mødre til guden Hejmdal. Ægirs ni døtre var Himinglæva, Dufa, Blodughadda, Hefring, Ud, Hrønn, Bølge, Drøfn og Kolga, men navnene er nok ment rent symbolsk og poetisk, de er alle forskellige ord for begrebet »bølge«.

Ægofoni
Græsk for gedestemme. Brægende åndedrætslyd ved visse sygdomme i luftvejene.

Ægte krokodiller
Ægte krokodiller, familie af krybdyr. Se artiklen: Ægte krokodiller

Ægteskabsannonce
Verdens første ægteskabsannonce indrykket i en avis, skete i Manchester i 1726.

Ægypten
Ægypten, land i Nordafrika. Se artiklen: Ægypten

Ægyptisk flyvende hund
Ægyptisk flyvende hund, flagermus. Se artiklen: Ægyptisk flyvende hund

Ægyptisk hieroglyf
De ægyptiske hieroglyffer blev udviklet for cirka 6.000 år siden. Det er et skriftsystem, der blev anvendt af de gamle ægyptere. Hieroglyffer består af tre forskellige typer af tegn: et alfabet suppleret med tegn, som repræsenterer mere end ét bogstav, begrebsskrift og determinativer. Jean-François Champollion havde dette at sige om systemet:
C'est un systeme complexe, une écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase, je dirais presque dans un même mot.
Lettre à M. Dacier, 27. september, 1822

Ægyptisk religion
Ægyptisk religion, tidligere religion udbredt i Nildalen i det nuværende Ægypten. se artiklen: Ægyptisk religion

Ægyptiske guder
Ægyptiske guder, oversigt. Se artiklen: Ægyptiske guder

Ægyptolog
Ekspert i ægyptologi.

Ægyptologi
Læren om det gamle Ægypten.

Ægæisk
Vedrørende den oldgræsk kultur på de græske øer i det ægæiske hav.

Ægæiske hav
Del af Middelhavet, der ligger mellem det græske fastland og Lilleasien med talrige øer og øgrupper, blandet andet Kykladerne.

Ækel
Ækel, ordet er uvis oprindelse, men er kommet til Danmark fra Tyskland. Man kan for eksempel ækles ved maden, mene at den er slimet og kvalmende eller mene at en person er ækel.

Ækval
Latin for lige, jævn, ensartet, lige stor.

Ækvalitet
Lighed.

Ækvation
Latin for ligning.

Ækvator
1. Latin for storcirklen vinkelret på jordaksen.
2. Latin for storcirklen på himlen, vinkelret på verdensaksen.
3. Kurven gennem de steder, hvor inklinationen er nul (magnetisk ækvator).
4. Jordens længste breddegrad.

Ækvatorial
Hørende til, beliggende ved ækvator.

Ækvatorialguinea
Ækvatorialguinea, land i Afrika. Se artiklen: Ækvatorialguinea

Ækvatorialinstrument
Instrument til måling af en stjernes rectascension og deklination.

Ækvidistant
Latin for lige fjern, med lige stor afstand

Ækvilateral
Ligesidet.

Ækvilibrist
Balancekunstner, linedanser.

Ækvilibrisme
Balancekunst.

Ækvilibrium
Latin for ligevægt.

Ækvinoktial
Latin for jævndøgns-, vedrørende ækvinoktium.

Ækvinoktium
Jævndøgn.

Ækvitet
Latin for lighed, ret og billighed.

Ækvivalens
Ligeværd, opvejelse.

Ækvivalent
1. Af samme gyldighed eller værdi.
2. Gengæld, erstatning der opvejer det mistede.
3. Kemisk betegnelse for de bestemte vægtmængder hvormed stofferne indgår kemiske forbindelser med hinanden.

Ækvivalentvægt
1. Grundstoffer: Atomvægten divideret med valensen
2. Syrer, baser og salte: Molekylarvægten divideret med det højeste antal elektriske ladninger på nogen af forbindelsens ioner.

Ækvivalere
Opveje. Være lige meget værd. Gå lige op med.

Ækvivok
Lation for tvetydig, slibrig.

Æmi
Endelse fra græsk haima som betyder blod. Blodsygdom.

Æmulation
Latin for kappelyst.

Ænder
Ænder, underfamilie af andefugle. Se artiklen: Ænder

Æneiden
Epos af den oldromerske digter Vergil, der omhandler den trojanske sagnhelt Æneas.

Æneolitikum
Græsk for kobberalder. Periode mellem stenalder og bronzealder.

Æolisk
1. Fra det græske Aiolos, vindenes gud. Stormfuld
2. Geologisk betegning for aflejret af vinden.

Æolisk toneart
Kirketoneart fra 1500-tallet.

Æolsharpe
En æolsharpe kan også kaldes for en vindharpe. Den et et musikinstrument, som fungerer/klinger ved at vinden sætter dens strenge i bevægelse.

Æolus
I oldgræsk mytologi vindenes gud.

Æon
Evighed. Langt tidsrum.

Æpyornis
Græsk for høj fugl. Uddød kæmpestruds.

Æquo animo
Lation for med tålmodigt sind.

Ær
Træet Acer pseudoplatanus.
Ordsprog: »Æren er det fejreste Træ i Skoven« (fejreste = fagreste).

Æra
1. Latin for tidsregning udgående fra en bestemt begivenhed, for eksempel kristis fødsel.
2. Tidsepoke, tidsafsnit.

Ærarial
Latin for vedrørende statskassen.

Ærarium
1. Skatkammer.
2. Statskasse.

Æse
Tysk for græsse. I jagtsproget brugt for betegnelsen at sætte mading på fiskekrog.

Æskulap
Lægekunstens gud.

Æskulapstav
Græsk efter Æskulap, lægekunstens gud, en stav omsnoet af en slange, symbol på lægekunsten.

Æsopisk
Stammende fra eller i stil med den græske fabeldiger Æsop.

Æstesi
Græsk for evenen til at føle.

Æstesiometer
Instrument til måling af hudens følesans.

Æstetik
1. Læren om det skønne og lovene derfor.
2. Kunstlære, smagslære.
3. Læren om kunstens væsen.

Æstetiker
1. En der dyrker æstetik.
2. Skønhedsdyrker, skønånd.

Æstetisere
Tale abstrakt om kunst.

Æstetisk.
1. Vedrøende æstetikken.
2. Skøn, smagfuld, tiltalende, appetitlig.

Æstival
Latin for sommerlig.

Æstivalkatar
Høfeber.

Æstuarium
Latin for tragtformet flodmunding dannet af tidevandet.

Ætan
En luftformig kulbringte i råpetroleum.

Ætanol
Ætylalkohol.

Æter.
1. Poetisk betegnelse for himmelrummets rene, klare luft.
2. I medicinen og kemien en flygtig brændbar alkoholforbindelse anvendt til bedøvelse.
3. Et usynligt stof, der i ældre fysik antoges at opfylde hele verdensrummet.

Æterisere
Bedøve med æter.

Æterisk
Let, luftig, himmelsk, overjordisk, flygtig, letfordampelig.

Æteriske olier
Flygtige planteolier, især anvendt til parfume.

Æternitet
Latin for evighed.

Ætiologi
1. Græsk for årsagslære.
2. I medicinen læren om sygdommenes årsager.

Ætiologisk
Som forklarer årsagen.

Ætiotrop
Vendt imod sygdommenes årsag.

Ætyl
Et kul-brint-radikal. For eksempel ætylalkohol.

Ætylalkohol
Almindelig alkohol.

Ætylen
Farveløs luftart, der blandt andet findes i lysgas.

Ævred
At opgive ævred er et gammelt dansk udtryk fra jordfællesskabets tid. Ævred er kvægets fællesgræsning på stubmarken. At opgive ævred betyder at høste og derpå lade kvæget gå frit omkrig på den afhøstede stubmark. I dag bruges udtrykket om at give op.