LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Ø

Ø
28. bogstav i det danske alfabet, hvis man regner w med til det danske alfabet. Se artiklen: Ø

ØD
ØD er en forkortelse for økonomisk demokrati.

Ødem
Græsk for væskeudtrædning mellem vævscellerne. Ved alment udbredt ødem, især ved væskeophobning i kroppens hulrum taler man om hydrops eller vattersot. Lidelsen skyldes især lever-, hjerte- og nyrelidelser.

Ødematisk
Opsvulmet på grund af væskeansamling.

Ødematøs
Opsvulmet på grund af væskeansamling.

Ødipal
Vedrørende ødipuskompleks.

Ødipus
Ødipus, græsk sagnkonge (på græsk: Oidipos). Ødipus var søn af Laios og Iokaste. En spådom forudsagde at Ødipus skulle dræbe sin far og ægte sin mor. Spådommen gik i opfyldelse. Sagnet er dramatiseret af Sofokles.

Ødipuskompleks
1. Udtrykket stammer fra den græske sagnkonge Ødipus, der blev gift med sin mor.
2. Bruges i psykoanalysen som en betegnelse for ubevidst, seksuelt betonet kærlighed til moderen og had til faren, opstået i en meget tidlig barndom og som regel hurtigt fortrængt til underbevidstheden.

Øer
Øer, efter areal. Se listen: Øer

Øglefugle
Øglefugle (Archaeornithes) er en gruppe af fossile fugle.

Øgler
Øgler (Lacertilia) er en krybdyrunderorden. Se artiklen: Øgler

Øje
Øjet er et sanseorgan der påvirkes af lysbølger. Øjet har dog mange udformninger alt efter hvilken dyreart der er på tale. Et menneskeøje vejer cirka 7,5 gram. Det måler cirka 2,4 cm fra for- til bagside.

Øjentrøst
Øjentrøst, også kaldet euphrasia, er en slægt af maskeblomstfamilien. Blomsten er en halvsnylter med tolæbet, blå eller violet krone.

ØK
Dansk handels-, industri-, og rederivirksomhed, som blev grundlagt i 1897 af H. N. Andersen. Virksomheden har i de sidste år af 1990'erne og starten af 2000'erne været præget af økonomisk modgang, og hovedsædet er flyttet til Østen.

Øko-
Græsk for Oikos som betyder hus. Vedrørende økologi eller økonomi.

Økocid
Græsk/latinsk for ødelæggelse af et miljø med gift og forurening.

Økofobi
Græsk for sygelig frygt for husligt arbejde.

Økolog
En økolog er en person som arbejder med eller studerer økologi.

Økologi
1. Økologi stammer fra græsk, og betyder »læren om levende væseners forhold til de ydre livsbetingelser«. I økologisk planteproduktion lægger man som udgangspunkt vægt på, at jordens frugtbarhed bevares ved dyrkning.
2. Læren om dyrs og planters tilpasningsevne.

Økologilov
Danmark fik verdens første økologilov i 1987.

Økologisk
Vedrørende økologi.

Økologisk krigsførelse
Ødelæggelse af fjendtligt territorium ved påsprøjtning af gift og lignende.

Økologisk landbrug
Dyrkning af jorden uden anvendelse af kunstige gødningsstoffer.

Økologisk niche
Betegnelse for en tilstand, hvor temperatur, fugtighed samt føde tillader en bestemt biologisk art at overleve og formere sig.

Økonom
1. Husholder.
2. Videnskabsmand, der dyrker økonomi
3. Sparsommelig person.

Økonoma
Husholderske, leder af forplejningen på et hospital eller en anden større institution.

Økonometer
Instrument til måling af en maskines ydeevne.

Økonometri
1. Videnskabsgren der udforsker de økonomiske fænomeners funktioner og forhold ad matematisk vej.
2. Måling med økonometer.

Økonomi
1. Skabelsen og forvaltningen af materielle værdier.
2. Læren om menneskenes arbejde for at tilfredsstille de materielle behov.
3. Som synonymer kan hushold, sparsommelighed og pengeforhold anvendes.

Økonomik
Husholdningslære, læren om planmæssig pengeforvaltning.

Økonomiklasse
I flyindustrien en betegnelse for en billig transportklasse.

Økonomikøb
Et økonomikøb kan også betegnes som et storkøb med prisfordel.

Økonomisere
Holde hus med, spare, forvalte hensigtsmæssigt.

Økonomisk
Vedrørende økonomi, sparsommelig.

Økonomisk demokrati
Økonomisk demokrati også forkortet ØD er en politisk plan om at lønmodtagerne ved lov skal have medejendomsret til virksomhederne og dermed andel i udbyttet. Socialdemokratiet har haft fremsat Økonomisk demokrati i Folketinget i 1973.

Økonomisk zone
Område på indtil 200 sømil ud fra et lands grænser, hvor de har de økonomiske rettigheder.

Økopolitik
Politisk styring af de økologiske forhold.

Økospecies
Plante- eller dyreart som har tilpasset sig sine økologiske forhold.

Økosystem
Et stykke natur med ensartet samspil mellem dyr og planter.

Økotoksiologi
Læren om forgiftning og forurening af miljøet.

Økotype
Biologisk betegnelse for en plante tilpasset et bestemt økosystem.

Økse
Økse, spåntagende/flækkende håndværktøj til arbejde i træ. Se artiklen: Økse

Øksnebjerg
Øksnebjerg er en 95 meter (over havets overflade) høj bakke, placeret 7 kilometer fra Assens, Fyn. Naturområdet på Øksnebjerg har en fin tilgængelighed og der er en fantastisk flot udsigt over morænelandskabet og Kattegat.
Bakken er kendt for Johan Rantzaus sejr over lübeckerne i 1535.

Øksnebjerg Mølle
Øksnebjerg Mølle blev opført i 1859 som en hollandsk vindmølle. Den er efterfølgende blevet nyrestaureret.

Øksnebjergstenen
Øksnebjergstenen blev rejst i 1935 af beboerne på egnen til minde om bøndernes frihedskamp. Inskriptionen på stenen lyder således: »Her ramte Johan Rantzaus lyn drev hansavældet ud af Fyn opsigelse fra samme stund papismen fik på nomisk grund«.

Økumene
Økumene, græsk for hele den beboede verden.

Økumeni
Bestræbelse på at nedbryde alle skranker mellem de kristne kirkelige samfund.

Økumenisk
Almindelig, fælleskirkelig, repræsenterende alle kirkesamfund.

Økumeniske symboler
Økomeniske symboler er en betegnelse for de fælles bekendelser fra den apostolske, den nikænokostantionopolitanske og den athanasianske kirke som er fælles for alle kristne kirker.

Øl
Øl er en alkoholisk nydelsesdrik. Øl brygges af korn (især) byg, humle, vand og gær. Processen forgår ved at kornet spirer en vis tid (maltning), hvorefter malten knuses og udrøres til en mæsk, der opvarmes. Opløsningen sies og koges med humle, hvorefter gæringen igangsættes.
En normal øl i Danmark har en alkoholprocent på 4,6 procent. Øl kan dog fås med et utal af smagsvarianter og alkoholprocenter. For eksempel er alkoholprocenten i finske øl på 4,7 procent. Det var de gamle ægyptere, som opfandt øllet.

Øland
Øland er Sveriges næststørste ø beliggende i Østersøen. Øen har fiskeri, landbrug og kalkstensbrud. En bro blev bygget til Kalmar i 1973.
* Areal: 1.342 kvadratkilometer.
* Længde: 137 kilometer.
* Største bredde: 16 kilometer.
* Indbyggerantal: 25.000 indbyggere. (1999).
Større byer på Øland:
* Borgholm (øens største)
* Färjestaden
* Köpingsvik
* Mörbylånga

Ølgod
By i Vestjylland. Byen har en romansk kvaderstenskirke.

Ølstykke
Ølstykke Stationsby eller blot Ølstykke er en bydel i Ølstykke Sogn, Ølstykke Herred, i Nordsjælland. Se artiklen: Ølstykke

Øm Kloster
Øm Kloster (Cara insula) er grundlagt i året 1172. Klostret eksisterede i en periode på 400 år og fungerede efter den lutherske reformation i en årrække som præsteskole, og for en kort periode som kongeborg (Emborg), for endeligt at blive nedlagt i 1560. Året efter påbegyndtes nedrivningen af klostret efter ordrer fra Frederik 2. Materialerne genanvendes ved byggeriet af det yngste Skanderborg Slot. Alligvel er Øm Kloster ruinerne den mest fuldendte plan, som kendes af et dansk cistercienserkloster fra middelalderen.
Klosteret er placeret cirka 35 kilometer fra Århus, og cirka 5 kilometer syd for Ry.
Munkene i klostret begyndte hurtigt at ændre landskabet omkring dem i form af kanaler mellem Mossø og Gudensø. Den ene og største kanal Munkekanalen er stadig synlig i landskabet.
Klostret Eksporterede i 1554 den vigtige eksportvare fedestude. Klostret havde cisterciensermunke med sort-hvide ordensdragter.

Øm Kloster Museum
Øm Kloster Museum ligger mellem Mossø og Gudensø, og er opbygget siden 1911 omkring Øm Kloster. Museet består af en cirka 10.000 kvadratmeter stor ruinpark, hvor arkæologiske udgravninger har frilagt fundamenterne af det middelalderlige cistercienserkloster. Peder Elafsøns, Århusbisp, ligger begravet her. Museet er kendt for sin store samling af skeletter. I museets urtegård ses i 64 bede de plantearter, der i middelalderen hørte hjemme i en dansk klosterhave.

ØMU
ØMU er en forkortelse for økonomisk og monetær union.

ØNH
ØNH er en, i medicin, ofte anvendt forkortelse for øre-næse-halssygdomme.

Ønochoe
Græsk betegnelse for lerkande til at skænke vinen op fra krateren.

Ønolog
Vinkender.

Ønologi
Studiet af vin.

Ønomani
Drikfældighed.

Ønomanti
Spådom af offervin.

Ønskekvist
En ønskekvist er fra gammel tid en kvist der mentes at kunne anvendes til at fremfinde vand eller metalårer ved at blive ført hen over jorden. Når vand- eller mtalåren blev nået ville ønskekvisten bøje sig nedad.

Ønslev
Ønslev er beliggende på Falster og har 434 indbyggere.

Ør
Fransk endelse -eur, af latin -ator. Betegner den, der udfører et arbejde. For eksempel gravør, den der graverer.

Øre
1. Mønt i Danmark. 1 kr. er lig 100 ører. Norge og Sverige anvender endvidere også ører. Øren blev skillemønt i alle tre lande ved den skandinaviske møntunion fra 1873. I det gamle markmøntsystem var 1 øre lig med 1/8 mark.
2.Sanseorgan for høre- og ligevægtsorganer.

Ørebro
Svensk by i Midtsverige. Byen har et gammelt slot fra det 13. århundrede samt en gammel markedsplads. Byen er endvidere jernbaneknudepunkt. Af industri findes der papir- konfektions- og skotøjsindustri.

Ørecikade
Ørecikade kan blive op til omkring 1 centimeter lang og er hermed en af de største cikader i Danmark.

Øregaard
Ejendom med museum i Hellerup. Bygningen er opført i 1806. Blev i 1917 købt af Gentofte kommune, og har siden 1921 været museum. Se Øregaard Museum.

Øregaard Museum.
Museum i Hellerup. Museet er beliggende i en bygning opført i 1806, efter tegning af den franske arkitekt J.J. Ramée. Bygherre var den københavnske storkøbmand Johs. Søbøtker, som ønskede at anvende ejendommen som landsted i årets sommermåneder. Denne funktion blev gården anvendt til i mere end 100 år. En række familier ejede Øregaard i denne periode, heriblandt kan nævnes familierne Hambro, A.N. Hansen og Ahlmann Olsen. Gården blev i 1917 købt af Gentofte kommune sammen med den omliggende park, og fra og med 1921 har bygningen været museum. Museets primære samling er den Den Hegelske Samling, med motiver fra København og omegn.

Ørentviste
Ørentviste er en orden af insekter. Se artiklen: Ørentviste

Øresnegl
1. Lymnaea auricularia er en familie af havsnegle med cirka 100 arter. Nogle arter er spiselige. Lever i søer. Sneglen kan ses i Danmark.
2. Apparat som indsættes i øret for modtagelse af lydsignaler.

Ørestaden
Ørestaden er et by- og industriudviklingsområde på Amager.

Øresund
Øresund er et farvand i Danmark. Se artiklen: Øresund

Øresundsbroen
Øresundsbroen er en bro mellem Danmark og Sverige, som er verdens længste skråstagsbro for både motorvej og jernbane. Broen blev indviet den 1. juli 2000, og forbinder Amager og Skåne. Forbindelsen består af en tunnel Drogden-tunnelen mellem Amager (ved Kastrup) og den kunstige ø Peberholm (syd for Saltholm) som med en højbro er forbundet med Lernacken (syd for Malmø) i Skåne.

Øresundsforbindelsen
Broanlæg mellem Danmark og Sverige over Øresund.

Øresundstolden
Øresundstolden også kaldet for Sundtolden, er en afgift der blev pålagt fremmede skibe der passerede mellem Helsingør og Helsingborg. Afgiften blev indført af Erik af Pommern i 1428. Denne blev stærkt forøget ved Peder Oxes indførelse af lastetold i 1567. Afgiften stod for en betragtelig indtægt til den danske stat over sin levetid, men var ilde set i de øvrige nationer. Sverige var fri for Øresundstold i perioden 1658-1720. I 1857 blev Øresundstolden ophævet efter pres og erstatning fra USA.

Ørken
En ørken er et større landområde med ingen eller meget ringe plantevækst. Ørkener kan udvikle sig enten ved tørke eller svær kulde. Ørkener opdeles i sand-, sten-, klippe-, eller isørkener. De største ørkenområder er:
Sahara (Afrika)
Arabiske Ø (Arabien)
Turan
Gobi
Atacama (Chile)
Namib (Sydafrika)
Isørkener kan ses i Antarktis og på Grønland.

Ørkenelefant
Ørkenelefanten er en underart af den afrikanske elefant. Se artiklen: Afrikansk elefant

Ørkenræv
Ørkenræven (vulpes zerda) er den mindste af rævene. Se artiklen: Ørkenræv

Ørne
Ørne, store rovfugle. Se artiklen: Høge og ørne

Ørnebregne
Ørnebregne (Pteridium aquilinum), er den største danske bregne med indtil 3 meter lange 3-4 gange fjernsitdelte blade. Sporehusene er dækket af tilbagerullet bladrand. Navnet har bregnen fået ved, at der på et skrå snit af bladstilkens nedre del fremkommer et mønster (fra karstrengene) der ligner en dobbeltørn.

Ørnen
Ørnen (Aquila), stjernebillede på begge sider af ækvator mellem Ophiuchus og Vandmanden.

Ørnenæb
Ørnenæb er en saks til at klippe grene over med.

Ørnestene
Ørnestene kaldtes tidligere ejendommelige hule konkretioner af en jernforbindelse, i hvis indre findes en løst liggende kerne. Til ørnestene knyttede sig i ældre tid adskillelig overtro.

Ørnhøj
Ørnhøj er en by i Jylland.

Ørred
Ørreden (Salmo trutta) er en fisk af laksefamilien. Ørreden bliver omtrent 40-90 centimeter lang, og kan ses i tre underarter havørred, bækørred og søørred. Ørreden forplanter sig i ferskvand, og havørreden er alene om at søge til havet, når den ikke skal gyde.

Ørredkiste
Ørredkiste, fiskeredskab til fangst af ørred i åer og bække, bestående af pæleværk tværs over vandløbet og forsynet med tremmeværk mellem de enkelte pæle. I een eller flere af pælerækkerne findes kasser (ørredkister), der er forsynede med en tragt af tremmeværk, gennem hvilken fisken kan passere indefter i kassen, men ikke ud igen. Kassen kan som oftest løftes ved hjælp af en vinde for at udtage fangsten. Såvel laks som ørred kunne fanges i dette redskab, der for øvrigt nu er afskaffet og erstattet af ruser.

Ørsted
Måleenhed for styrke i magnetisk felt.

Ørsted satellitten
Ørsted satellitten er den første danske satellit. Den blev opsendt d. 23 februar 1999 med en amerikansk Delta II raket. Satellittens primære mission er at opmåle jordens magnetfelt med en præcision der langt overstiger tidligere missioner. For at kunne gøre dette er det nødvendigt at placere magnetometeret så langt væk fra resten af satellitten som muligt. Ørsted er derfor forsynet med en 8 meter lang udfoldelig bom, hvor det specialudviklede magnetometer er placeret for enden.
Satellitten var designet til at fungere i 14 måneder men har på nuværende tidspunkt fungeret upåklageligt i 4 år hvor videnskaben er blevet forsynet med nye målinger af jordens magnetfelt der er blevet brugt til at skabe endnu mere præcise kort over jordens magnetfelt.

Ørstedsparken
Ørstedsparken er en park i København, grundlagt i 1879 på en del af det nedlagte voldterræn. Arealet er på cirka 6,5 hektar. Parken blev opkaldt efter brødrene Ørsted.

Ørtng
Ørtng, gammel nordisk vægt- og værdibetegnelse (mark sølv a 8 ører a 3 ørtng a 10 penninge), nævnes i begyndelsen af 13. århundrede.

Ørvandel
Ørvandel (oldnordisk Aurvandill), en jætte, hvis affrosne tå Thor skal have kastet op på himlen, hvor den blev til en stjerne. Er samme navn som Ørvendel.

Ørvarodd
Ørvarodd, norsk sagnhelt.

Ørvar-Oddssaga
Ørvar-Oddssaga, sagaen om den sagnhistoriske 300 år gamle sagnhelt Ørvar (pile)-Odd, der skulle tilhøre Hratnista-slægten. Han kaldes også den »vidførle« på grund af sine færder og togter til alle Europas lande; også Det Hellige Land skal han have besøgt. Hans berømteste togt var det til Bjarmeland. Sagaen om ham findes i forskellige bearbejdelser; de yngre er interpolerede med forskelligt sagnstof (togter og kampe). I sin ældste skikkelse foreligger den i et håndskrift fra den første del af 14. århundrede. Selve sagaen er betydelig ældre, sikkert fra 13. århundrede. Sagaen indeholder mange interessante, kultur- og sagnhistorisk vigtige episoder og er godt fortalt i det hele. Også deri findes Samsø-kampen med Arngrimssønnerne.

Ørvendel
Ørvendel (ikke Horvendel), jysk sagnkonge i Saxos 3. bog, far til Amled.

Øræfajøkull
Øræfajøkull, Islands højeste fjeld, 2.119 meter, strækker sig som et kæmpemæssigt, isdækket forbjerg ud fra Vatnajøkulls sydrand, og da det hæver sig til den betydelige højde fra selv kysten, er Øræfajøkull en af de største og mest imponerende fremtoninger i Islands gletsjerverden. Øræfajøkull forbindes med den bagved liggende Vatnajøkull af en 1.350-1.400 meter høj, bred og hvælvet Jøkelryg, hvorfra Firnfladerne hælder mod begge sider, ned mod Breidamerkjurjøkull i øst og Skeidarárjøkull i vest.

Øsby
Øsby er en lille by i Sønderjylland nær Haderslev og Årøsund.

Øsel
Øsel er det svenske navn for øen Saaremaa i Estland. Øen er på 2.710 kvadratkilometer og var i perioden 1559-1645 en dansk besiddelse. Fra 1645-1721 var øen svensk. Øen blev estisk i 1918.

Øsofag
Græsk for spiserøret.

Øsofagisme
Spiserørskrampe.

Øsofagitis
Spiserørsbetændelse.

Øsofagoplastik
Plastisk operation på spiserøret.

Øsofagoskop
Rørformet instrument med belysningsapparat til søfagoskopi.

Øsofagoskopi
Synsundersøgelse af spiserøret.

Øsofagotomi
Indsnit til spiserøret for at fjerne et fremmedlegeme. Dannelse af en fistel til spiserøret.

Øsofagus
Spiserøret.

Øsofagusstenose
Forsnævring af spiserøret.

Østafrikanske Fællesmarked
Det Østafrikanske Fællesmarked er en toldunion mellem Kenya, Uganda og Tanzania grundlagt i 1967.

Østbirk
Østbirk er en by i Østjylland i Gedved kommune og Vejle amt. Byen ligger 14 kilometer sydvest for Skanderborg og har cirka 1.800 indbyggere. Østbirk var hjemsted for admiral Peder Skram, og denne er begravet foran kirken. Af industri har byen Østbirk Bygningsindustri, der er en del af Velux-koncernen.

Østens Assyriske Kirke
Østens Assyriske Kirke er en af verdens ældste kristne kirker. Den blev grundlagt allerede midt i det første århundrede af apostlen Thomas i det gamle Mesopotamien, det nuværende Irak og den sydlige del af Tyrkiet. Østens Assyriske Kirke er kendt blandt andet ved navnet den Nestorianske kirke og kirken af Persien. Østens Assyriske Kirke i Danmark havde pr. 1. januar 2001 346 medlemmer. Folkekirken havde 4.532.635.

Øster Kippinge
Øster Kippinge er beliggende på Falster og har 260 indbyggere.

Østerbygden
Østerbygden også kaldt Eystri Bygo var den sydligste og største af nordbokoloniområderne i Grønland. Bygden blev grundlagt i 985 af Erik den Røde i det nuværende Julianehåbdistrikt. I bygden lå Eriks gård Brattahlid og bispesædet Garda med domkirke, klostre og cirka 200 gårde. På sit højeste var der cirka 3.000 indbyggere. Østerbygden gik omkring år 1500 til grunde.

Østergøtland
Østergøtland er et svensk landskab mellem Vättern og Østersøen. Landskabet er på cirka 9.980 kvadratkilometer.

Østerlars kirke
Østerlars kirke er den største af Bornholms fire rundkirker. Den er opført omkring år 1150. Kirken har et 3 stokværk højt rundhus med støttepiller fra det 15. århundrede. Kegletager er fra det 17. århundrede. Der befinder sig endvidere 3 runesten fra omkring 1100 i kirken. Østerlars kirke blev restaureret i 1955.

Østers
En østers (Ostreidae) har to forskellige skaller, den ene skal er flad den anden er mere buet og ru. En østers lever af plankton, som den filtrerer fra havvandet. Dens larver er cirka 0,1 mm store, de er fritsvømmende i to uger, så sætter den sig fast på bunden, der bliver den til den dør. Hvis en østers ikke bliver dræbt, kan den leve i op til 20 år. Det tager tre-fire år for den at vokse op til spisestørrelse. Nogle steder dyrker man østers i specielle saltvandsdamme. En østers´ fjender er mennesker og forskellige fisk, og nogle fugle. En østers laver perler, ved at den får et sandkorn, ind i sig, så »omringer« den sandkornet med perlemor, lag på lag, det gør den fordi sandkornet irriterer den.
Østers danner østersbanker ved havkysterne. Kræver en sommertemperatur på cirka 20 grader for at forplante sig.

Østerssauce
Østerssauce er en tyktflydende, brun sauce lavet på østers, soyasauce og saltvand.

Østersøen
Østersøen er et hav i Skandinavien. Se artiklen: Østersøen

Østersømusling
Østersømuslingen lever ned til 140 meters dybde. Den kan højst blive 3 cm og er nogle gange meget rødlig. Den ånder igennem et rør som den stikker op gennem sandet, hvor den filtrerer vandet for ilt. Østersømuslingens to ånderør er fuldstændigt adskilte, ånderørenes yderste del er meget bevægelig og kan undersøge overfladens lag af rådnende dyre-og planterester og plankton. Den bevæger sig med en »fod« den har, som den skubber sig fremad med. Dens fjender er krabber, hummere elller fugle hvis den skulle ligge på lavt vand.

Østervold
Observatorium i København.

Østerø
Østerø (færøsk Eysturoy) er en ø på Færøerne på cirka 286 kvadratkilometer.

Østfold
Østfold er en provins i Norge. Befolkingstallet er på 252.746 (2002) indbyggere, svarende til 5,5% af Norges befolkningstal. Arealet er på 4.183 kvadratkilometer. Administrationen er placeret i Sarpsborg.
Kommuner
* Aremark
* Askim
* Eidsberg
* Fredrikstad
* Halden
* Hobøl
* Hvaler
* Marker
* Moss
* Rakkestad
* Rygge
* Rømskog
* Råde
* Sarpsborg
* Skiptvet
* Spydeberg
* Trøgstad
* Våler

Østgoter
Østgoterne er de gotere der af hunnerne i 376 blev drevet fra deres land nord for Sortehavet mod Balkan. Østgoterne erobrede Italien under Theoderik den Store. Det Gotisk-Romerske Rige blev underlagt Det Østromerske i 552.

Østlandet
Østlandet udgør den sydøstligste del af Norge omkring hovedstaden Oslo og er Norges tættest befolkede landsdel. Den er på størrelse med Sjælland og er et forholdsvis fladt landbrugsområde med samme naturforhold som den sydlige halvdel af Sverige, og afviger derfor meget fra naturforholdene i de norske provinser.

Østpakistan
Østpakistan er den tidligere betegnelse for Bangladesh, fra landet var en del af Pakistan.

Østpreussen
Østpreussen eller Ostpreussen var indtil 1945 en tysk provins beliggende mellem Wisla og Nemunas. Hovedstaden var Königsberg. Østpreussen var hertugdømme fra 1525. I 1618 tilfaldt provinsen Brandenburg og var fra 1701-1918 en del af kongeriget Preussen. Fra 1918-1939 var Østpreussen adskilt fra det øvrige Tyskland af den polske korridor.

Østre
Østre er en af de fire dværge, der ifølge nordisk mytologi bar himmelhvælvingen på skuldrene.

Østre anlæg
Østre anlæg i København er det største af de tre anlæg, der anlagdes i 1870'erne på det gamle voldterræn.

Østrig
Østrig, land i Europa. Se artiklen: Østrig

Østrig-Ungarn
Østrig-Ungarn er det officielle navn på kejserdømmet Østrig og kongeriget Ungarn i deres personaleunion 1867-1918. Østrig-Ungarn blev også kaldt for Donau- eller Dobbeltmonarkiet.

Østrigske arvefølgekrig
Den østrigske arvefølgekrig fra 1740-1748 gjaldt arven efter Karl 6. Krigen omfattede de fleste større lande i Europa.

Østrin
Græsk for det kvindelige kønshormon.

Østrogen
Hormon der fremkalder brunst (kønsdrift). Østrogen dannes i æggestokken.

Østromani
Sygeligt stærk kønsdrift.

Østrus
Brunst, behov for seksuelt samkvem.

Østtimor
Østtimor, land i Sydøstasien. Se artiklen: Østtimor

Øv.
Forkortelse for øverst.

Øverste Sovjet
Den Øverste Sovjet var tidligere Sovjetunionens øverste lovgivende myndighed.

Øvr.
Forkortelse for øvrige.

Øvre sø
Øvre sø (engelsk: Lake Superior) er den største af de fem store søer i Nordamerika og den næststørste sø i verdenen efter Det Kaspiske Hav. Grænsen mellem USA og Canada løber gennem søen. Søen er omgivet af den canadiske provins Ontario og staterne Minnesota, Wisconsin og Michigan i USA. Areal 82.380 kvadratkilometer. Største dybde 393 meter.