LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Å

Å
1. 29. bogstav i det danske alfabet.
2. I fysikken forkortelse for ångstrøm.
3. Egentlig langt a, senere skrevet som aa. Ved retskrivningsreformen 1948 indførtes å, som i 1955 fik plads sidst i alfabetet.
4. Mindre vandløb. Se artiklen Å

Åben
Betegnelsen åben bruges i it-terminologi om dataformater, standarder og protokoller som ikke er kontrolleret af en kommerciel virksomhed. Specifikationerne er tilgængelige for alle, og kan benyttes af alle.

Åben by
By, der ikke forsvares i krigstilfælde. Ifølge Haagkonventionerne må en åben by ikke udsættes for et militært angreb.

Åben dokumentstandard
I computerterminologi et filformat til (tekstbehandlings-) dokumenter, hvis beskrivelse er frit tilgængelig.

Åben standard
I computerterminologi en standard der er frit tilgængelig og ikke omfattet af patenter.

Åbenbaring
Teologisk betegnelse for Guds selvmeddelelse til menneskene.

Åbenrå
By i Sønderjylland. Byen har en 7,5 meter dyb havn, med betydelig skibsfart. Der er en mangeartet industri. Af betydende bygninger er St. Nikolaj kirken fra Valdemarernes tid. Byen blev købstad i 1240.

Åger
Åger er en betegnelse for en urimelig høj rente eller pris.

Ål
Ålen er en fisk. Se artiklen: Ål

Ålandsøerne
Ålandsøerne (ahvenanmaa) er et selvstyrende område i Finland. Området har et areal på 1.527 kvadratkilometer og cirka 24.600 indbyggere (1990). Hovedstaden er Mariehamn.

Ålborg
Ålborg, dansk by. Se artiklen: Ålborg

Ålborgtårnet
105 meter højt tårn i Ålborg fra 1933.

Ålegræs
Ålegræs er let at kende på de meterlange og 5-8 mm brede blade. Det er meget almindeligt ved de fleste af vores kyster, mest hvor vandet er roligt. Ålegræs danner tit store klumper, som er vokset sammen.
Omkring 1930 gik det meste ålegræs til grunde som følge af en sygdom fremkaldt af en svamp, og planten var i mange år en sjældenhed. Nu er ålegræsplanten ved at komme over sygdommen, men der er alligevel ikke så mange, som der var engang. De tørrede blade blev brugt under krigen som fyld i madrasser.

Ålekrage
Andet navn for skarv.

Åmand
Åmand er i dansk folketro et væsen, der bor i åer. Se artiklen: Åmand

Åndelig
1. Psykisk, åndelig er en betegnelse som kan opfattes som modsat legemlig.
2. Religiøs, gejstlig. Den modsatte betydning er verdslig.

Åndernes Hus
Bog af Isabel Allende fra 1982. Bogen er filmatiseret i 1993 med instruktion af Bille August.

Åndernes vej
Dansk betegnelse for shinto, den oprindelige religion i Japan.

Ångström
Måleenhed for lysbølgelængder = 10 i -10 meter. Opkaldt efter en svensk fysiker.

År
Et år er den tid, det tager jorden at foretage en omkredsning af solen. Jordens nøjagtige omløbstid er 365 dage 6 timer 9 minutter 10 sekunder, hvilket kaldes et siderisk år. Et tropisk middelsolår er 365,2422 døgn målt mellem to på hinanden følgende forårsjævndøgn. Se artiklen: År

År og dag
År og dag betyder i retssprog en periode på et år og seks uger.

Årbog
Kaldes også for en annal, er betegnelsen for fremstilling af historiske begivenheder opdelt år efter år.

Åre
1. Betegnelsen åre bruges om en malmfyldt revne i bjergart.
2. Kar i et blad.

Åreforkalkning
Åreforkalkning (kaldes også hjertekarsygdom, atherosklerose og arteriosklerose) er den hyppigste årsag til dødsfald i Danmark. Forkalkningen er en fortykkelse af pulsårernes arterievægge - oftest i og omkring hjertet, og i hjernen. Fortykkelsen består af kalkaflejringer, fedt og kolesterol, der er indlejret i bindevæv og glatte muskelceller. Hvis fortykkelsen fortsætter, vil der efterhånden være så smal en passage for blodet, at der kan rives hul på karvæggen. Og så kan der dannes en blodprop.
Hjertekarsygdomme er multifaktorielle sygdomme - dvs. at en lang række faktorer har indflydelse på udvikling af sygdommen. Disse faktorer kan opdeles i arvelige faktorer og miljøfaktorer. Blandt de arvelige faktorer er karvægsforhold og tendens til blodsammenklumpning, mens miljøfaktorerne er stress, tobaksrygning, motion, ernæring, blodtryk og fedme.

Årefod
En årefod er i zoologi en fuglefod med de fire tæer siddende i samme plan og forbundet med svømmehud. Tæerne har små kløer.
Årefodede fugle er havfugle, der dykker efter føden.
Årefoden har den fordel, at den giver stor fart, når den føres gennem vandet. Svømmehudens store overflade presser vandet tilbage, og kraften overføres til fuglen, som kommer hurtigt fremad.
Eksempler på årefodede fugle:
* Skarv
* Sule

Årfugl
I zoologi hønsefugl med fjerklædt mellemfod. Hos nogle også fjerklædte tæer. I Danmark er urfuglen den eneste repræsentant for en årfugl.

Årg.
Forkortelse for årgang.

Årh.
Forkortelse for århundrede.

Århus
Århus, dansk by. Se artiklen: Århus

Århus Domkirke
Byggeriet af Århus Domkirke påbegyndtes cirka år 1200 under Biskop Peder Vognsen. Det er et af de ældste teglstensbyggerier i Jylland. Den første kirke blev bygget i romansk stil og var færdigbygget omkring år 1300.
År 1330 brændte kirken og man begyndte først genopførslen sidst i 1300-tallet, hvor den gotiske stil nåede til landet. Den var først færdig omkring år 1500, som vi ser den i dag. Den er Danmarks længste kirke, på 93 meter, hvilket også er dens højde. Der er cirka 1200 siddepladser i kirken og den er viet til de søfarendes helgen Sct. Clemens.

Århus Possementfabrik
Det er Århus Possementfabrik, som leverer blandt andet kvaster og borter til Kongehusets uniformer.

Årl
Forkortelse for årlig.

Årring
I biologien betegnelsen for den vækstring, som i løbet af et år, tilføjes stammen af et træ.

Års
Nordjysk by.

Årstid
Kalenderåret opdeles typisk i 4 årstider forår, sommer, efterår og vinter. På den nordlige halvkugle er disse astronomisk set:
Forår: forårsjævndøgn til sommersolhverv
Sommer: sommersolhverv til efterårsjævndøgn
Efterår: efterårsjævndøgn til vintersolhverv
Vinter: vintersolhverv til forårsjævndøgn
På den sydlige halvkugle bytter betegnelserne plads, så forår svarer til efterår, sommer til vinter og omvendt.
Årstiderne skyldes Jordens årlige omløb omkring Solen i en svagt elliptisk bane, samt Jordens daglige omdrejning omkring sin egen akse. Disse påvirkninger resulterer i ændringer i dagens længde og skiftende vinkler, hvormed Solens stråler rammer jordens overflade. Tilsammen skabes dermed årstidsbestemte klimaforandringer.

Årvången
Årvången er i nordisk mytologi en af de to heste der trækker solen over himlen (de har flere navne).

Ås
Ås har flere betydninger:
1. En ås er et geologoisk udtryk som bruges om en langstrakt bakke af moræneaflejringer. En ås er dannet under eller oven på isdækket og ofte vinkelret på isranden.
2. Vandret langsgående bærende tagbjælke.
3. Kommune og by i Akershus fylke i Norge.