Faaborg

Faaborg er en by beliggende på Fyns sydvestkyst, Svendborg amt, cirka 34 kilometer sydsydvest for Odense, 23 kilometer vestnordvest for Svendborg og 30 kilometer sydøst for Assens. Kommunen har 17.331 (2004-tal) indbyggere.

Byen fejrede sit 775 års jubilæum den 25. juni 2004.

Historie

Byen nævnes første gang 1229 i et diplom, hvorved Valdemar Sejr skænker Sydfyn til sin svigerdatter Eleonore, og både her og i Valdemar’s jordebog kaldes den Foburgh (på latin benævnes den Faviburgum).

Valdemar Sejr gav den dens første privilegier, som blev bekræftede 1251 af kong Abel og mange gange senere. Den var i middelalderen en ret anselig by, som havde et Vor Frue Gilde (første gang nævnt 1377) og cirka 1477 også fik et helligåndskloster, der tillige var hospital, og som ejede store landområder ikke alene i byen, men også rundt om i landet. Ved reformationen omdannedes det helt til hospital, som dog snart efter blev nedlagt, mens godset overgik til Odense hospital, og klosterkirken 1539 skænkedes byen til sognekirke. Byen har utvivlsomt i middelalderen været befæstet med volde og grave, en befæstning, som endnu stod ved magt under Grevens Fejde, da byen blev indtaget og brændt, og hvis sidste rester forsvandt i slutningen af 17. århundrede. Kun en af dens porte, Vesterport, er bevaret.

Ligesom i Grevens Fejde led byen meget i Svenskekrigen 1658-60. 1672 havde den kun 841 indbyggere, og vel var den på grund af sin handel atter i opblomstring ved slutningen af 17. århundrede, men den store nordiske krig slog den ned igen. Hvad der også bidrog til dens tilbagegang i den yere tid, var de pestagtige sygdomme, således 1593-94 og 1681 (den sidste gang efter en stor mislykket høst, som havde hærget byen og megn), og de store ildebrande, således 1612, 1715 og 1728. I hele 18. århundrede førte den en hensygnende tilværelse; mens den 1769 havde 1.136 indbyggere, var tallet 1.801 sunket til 1.061. Først i 19. århundrede kom den atter til kræfter takket være sin handel, især med korn, og den forbedrede infrastruktur.

Byvåben

Byens våben er tredelt forestillende set fra neden tre blå bølger, en tindet rød mur med en rundbuet port og øverst en korsprydet blå gavl.

Scroll to Top