Edderkopper

Edderkopper er dyr som producerer silke, har otte ben og ingen vinger. Mere præcist er det et medlem af ordenen araneae.

Der er identificeret mere end 37.000 arter af edderkopper, men på grund af deres store evner i at skjule sig menes det, at der kan være helt op til 200.000 arter i alt.

I Danmark kan du møde edderkopperne så godt som alle steder. I vores huse, haver, byer og landområder – alle steder hvor vi har edderkopper.

Næsten alle arter har en form for gift, men kun 30 arter er kendt for at kunne være dødelige for mennesker.

Edderkoppernes jagtteknik er for mange arter baseret på et spind. Dette spind kan have utallige udformninger, men fælles for dem alle er trådens styrke.

Et mindre antal arter løber deres bytte op efter at have siddet stille og ventet på, at det skal komme inden for rækkevidde.

Udseende

Edderkopper findes i et bredt spektrum af størrelser. De mindste er mindre end 1 millimeter i kropslængde. De største og tungeste findes blandt tarantellerne, som kan have en kropslængde på 9 centimeter og en benvidde på op til 25 centimeter.

Edderkopper har til forskel fra insekternes tre kropsdele kun to kropsdele.

Udbredelse

Edderkopper er spredt ud over hele verden, men optræder særlig i troperne med talrige store, ofte pragtfuld farvede former; den danske fauna tæller cirka 500 arter; imod polerne aftager de hurtig, dog finder man endnu i Grønland mindst cirka 10 arter. Enkelte kan findes i bjergene i en højde af 3.000 meter over havet.

Blandt edderkoppearterne sker der i øjeblikket en indvandring til Europa. Den voksende handel og stigende temperatur gør at flere mere eksotiske edderkoppearter har fundet vej til Europa. Det anslås at cirka 80 forskellige edderkoppearter har slået sig ned i Europa i de sidste 150 år. En ny art per år ventes i gennemsnit at følge disse i den nærmeste fremtid.

Trusler

Edderkopper har et meget betydeligt antal fjender, særlig blandt fuglene, grave- og snyltehvepsene.

Snart søger de at undgå faren ved at kaste sig med lynets fart ned fra deres stade dragende en sikkerhedstråd efter sig, snart »ligger de døde«; ofte er de tillige beskyttede ved »mimicry«; dette gælder navnlig om de mærkelige, særlig i Amerika optrædende myreedderkopper, som i udseende, gang og opførelse minder om mange myrer.

Historie

De første spor af edderkopper stammer fra forsteninger der er mere end 400 millioner år gamle. I ravklumper med oprindelse fra 40 millioner år siden har man også fundet en lang række edderkopper. Edderkopperne har derfor en lang historie på kloden.

Scroll to Top